Multimedia na debatę

Czwartek, 15 listopada 2018 r.

08:58 - 08:59

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:01:07

Początek

08:58:26

Koniec

08:59:34

09:01 - 09:01 Otwarcie posiedzenia

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:09

Początek

09:01:32

Koniec

09:01:42

09:01 - 09:53 Usługi opieki w UE na rzecz poprawy sytuacji w zakresie równouprawnienia płci (debata)

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:20

Początek

09:01:45

Koniec

09:02:06

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Funkcja : Sprawozdawca

Czas trwania

00:04:49

Początek

09:01:58

Koniec

09:06:48

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

09:06:21

Koniec

09:06:37

Věra Jourová

Funkcja : komisarz

Czas trwania

00:04:22

Początek

09:06:29

Koniec

09:10:52

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

09:10:25

Koniec

09:10:41

Michaela Šojdrová

Funkcja : w imieniu grupy EPL

Czas trwania

00:02:53

Początek

09:10:32

Koniec

09:13:26

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:22

Początek

09:12:50

Koniec

09:13:12

Iratxe García Pérez

Funkcja : w imieniu grupy S&D

Czas trwania

00:02:33

Początek

09:13:00

Koniec

09:15:33

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

09:15:07

Koniec

09:15:19

Ruža Tomašić

Funkcja : w imieniu grupy EKR

Czas trwania

00:01:33

Początek

09:15:11

Koniec

09:16:45

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

09:16:18

Koniec

09:16:36

Beatriz Becerra Basterrechea

Funkcja : au nom du groupe ALDE

Czas trwania

00:02:25

Początek

09:16:27

Koniec

09:18:53

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

09:18:26

Koniec

09:18:39

Ernest Urtasun

Funkcja : w imieniu grupy Zieloni/WSE

Czas trwania

00:01:35

Początek

09:18:33

Koniec

09:20:09

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:30

Początek

09:19:42

Koniec

09:20:12

Kostadinka Kuneva

Funkcja : W imieniu grupy

Czas trwania

00:02:02

Początek

09:19:56

Koniec

09:21:58

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:23

Początek

09:21:52

Koniec

09:22:15

Mylène Troszczynski

Funkcja : au nom du groupe ENF

Czas trwania

00:01:48

Początek

09:21:53

Koniec

09:23:41

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:28

Początek

09:23:14

Koniec

09:23:42

Kostas Papadakis

Funkcja : NI

Czas trwania

00:01:39

Początek

09:23:26

Koniec

09:25:05

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

09:24:38

Koniec

09:24:52

Vilija Blinkevičiūtė

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:02:14

Początek

09:24:43

Koniec

09:26:58

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:24

Początek

09:26:31

Koniec

09:26:56

Linnéa Engström

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:01:37

Początek

09:26:34

Koniec

09:28:12

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:19

Początek

09:27:45

Koniec

09:28:04

Tania González Peñas

Funkcja : GUE/NGL

Czas trwania

00:01:46

Początek

09:27:54

Koniec

09:29:41

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:49

Początek

09:29:11

Koniec

09:30:01

Dobromir Sośnierz

Funkcja : NI

Czas trwania

00:01:36

Początek

09:29:16

Koniec

09:30:52

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:32

Początek

09:30:25

Koniec

09:30:58

Anna Hedh

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:44

Początek

09:30:32

Koniec

09:32:16

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:22

Początek

09:31:49

Koniec

09:32:11

Mairead McGuinness

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:28

Początek

09:32:02

Koniec

09:33:31

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

09:33:05

Koniec

09:33:18

Maria Grapini

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:39

Początek

09:33:10

Koniec

09:34:50

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

09:34:24

Koniec

09:34:39

José Inácio Faria

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:32

Początek

09:34:30

Koniec

09:36:03

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

09:35:36

Koniec

09:35:50

Notis Marias

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:40

Początek

09:35:41

Koniec

09:37:21

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

09:36:55

Koniec

09:37:13

Krzysztof Hetman

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:35

Początek

09:37:04

Koniec

09:38:40

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:11

Początek

09:38:13

Koniec

09:38:25

Doru-Claudian Frunzulică

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:51

Początek

09:38:17

Koniec

09:40:09

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

09:39:42

Koniec

09:39:56

Julie Ward

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:45

Początek

09:39:48

Koniec

09:41:34

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

09:41:08

Koniec

09:41:26

Csaba Sógor

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:09

Początek

09:41:18

Koniec

09:42:27

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:19

Początek

09:42:21

Koniec

09:42:40

Merja Kyllönen

Funkcja : GUE/NGL

Czas trwania

00:01:13

Początek

09:42:30

Koniec

09:43:43

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:34

Początek

09:43:20

Koniec

09:43:55

Barbara Matera

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:40

Początek

09:43:25

Koniec

09:45:05

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:23

Początek

09:44:39

Koniec

09:45:02

Věra Jourová

Funkcja : komisarz

Czas trwania

00:06:36

Początek

09:44:51

Koniec

09:51:28

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:27

Początek

09:51:02

Koniec

09:51:29

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Funkcja : Sprawozdawca

Czas trwania

00:02:41

Początek

09:51:18

Koniec

09:53:59

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:11

Początek

09:53:32

Koniec

09:53:43

09:53 - 10:39 Neuroborelioza z Lyme (borelioza) (debata)

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:27

Początek

09:53:46

Koniec

09:54:13

Merja Kyllönen

Funkcja : Autor

Czas trwania

00:05:09

Początek

09:54:04

Koniec

09:59:14

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:11

Początek

09:58:47

Koniec

09:58:58

Věra Jourová

Funkcja : Członek Komisji

Czas trwania

00:08:29

Początek

09:58:56

Koniec

10:07:25

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:21

Początek

10:07:19

Koniec

10:07:41

Alojz Peterle

Funkcja : w imieniu grupy EPL

Czas trwania

00:01:40

Początek

10:07:28

Koniec

10:09:09

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

10:08:42

Koniec

10:08:58

Karin Kadenbach

Funkcja : w imieniu grupy S&D

Czas trwania

00:01:51

Początek

10:08:48

Koniec

10:10:39

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

10:10:12

Koniec

10:10:25

Jadwiga Wiśniewska

Funkcja : w imieniu grupy EKR

Czas trwania

00:01:36

Początek

10:10:16

Koniec

10:11:53

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

10:11:27

Koniec

10:11:39

Frédérique Ries

Funkcja : au nom du groupe ALDE

Czas trwania

00:02:31

Początek

10:11:31

Koniec

10:14:03

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

10:13:36

Koniec

10:13:49

Michèle Rivasi

Funkcja : w imieniu grupy Zieloni/WSE

Czas trwania

00:02:10

Początek

10:13:41

Koniec

10:15:52

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:11

Początek

10:15:24

Koniec

10:15:36

Mireille D'Ornano

Funkcja : w imieniu grupy EFDD

Czas trwania

00:01:31

Początek

10:15:28

Koniec

10:16:59

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

10:16:32

Koniec

10:16:47

Dominique Bilde

Funkcja : au nom du groupe ENF

Czas trwania

00:01:51

Początek

10:16:38

Koniec

10:18:29

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

10:18:03

Koniec

10:18:16

Françoise Grossetête

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:02:01

Początek

10:18:08

Koniec

10:20:09

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:37

Początek

10:19:42

Koniec

10:20:20

Tilly Metz

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:01:39

Początek

10:20:05

Koniec

10:21:45

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:19

Początek

10:21:18

Koniec

10:21:38

Sylvie Goddyn

Funkcja : EFDD

Czas trwania

00:01:45

Początek

10:21:26

Koniec

10:23:12

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

10:22:46

Koniec

10:23:00

Annie Schreijer-Pierik

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:58

Początek

10:22:50

Koniec

10:24:49

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

10:24:23

Koniec

10:24:38

Claudiu Ciprian Tănăsescu

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:35

Początek

10:24:26

Koniec

10:26:01

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

10:25:35

Koniec

10:25:49

John Stuart Agnew

Funkcja : EFDD

Czas trwania

00:02:11

Początek

10:25:38

Koniec

10:27:49

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:10

Początek

10:27:23

Koniec

10:27:34

Mairead McGuinness

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:33

Początek

10:27:26

Koniec

10:28:59

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:22

Początek

10:28:33

Koniec

10:28:56

Notis Marias

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:36

Początek

10:28:46

Koniec

10:30:23

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:11

Początek

10:29:55

Koniec

10:30:07

Seán Kelly

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:46

Początek

10:30:00

Koniec

10:31:46

Dimitrios Papadimoulis

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

10:31:20

Koniec

10:31:36

Linnéa Engström

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:01:26

Początek

10:31:28

Koniec

10:32:55

Dimitrios Papadimoulis

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

10:32:29

Koniec

10:32:45

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:39

Początek

10:32:37

Koniec

10:34:16

Dimitrios Papadimoulis

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

10:33:50

Koniec

10:34:03

Kateřina Konečná

Funkcja : GUE/NGL

Czas trwania

00:01:46

Początek

10:33:56

Koniec

10:35:42

Dimitrios Papadimoulis

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

10:35:16

Koniec

10:35:34

Marian Harkin

Funkcja : ALDE

Czas trwania

00:01:40

Początek

10:35:25

Koniec

10:37:06

Dimitrios Papadimoulis

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

10:36:40

Koniec

10:36:53

Dubravka Šuica

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:35

Początek

10:36:45

Koniec

10:38:21

Dimitrios Papadimoulis

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:19

Początek

10:37:55

Koniec

10:38:14

Věra Jourová

Funkcja : komisarz

Czas trwania

00:02:05

Początek

10:38:05

Koniec

10:40:11

Dimitrios Papadimoulis

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

10:39:45

Koniec

10:39:59

10:40 - 11:09 Wietnam, w szczególności sytuacja więźniów politycznych

Dimitrios Papadimoulis

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:36

Początek

10:40:08

Koniec

10:40:44

Marek Jurek

Funkcja : Autor

Czas trwania

00:01:52

Początek

10:40:34

Koniec

10:42:26

Dimitrios Papadimoulis

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:23

Początek

10:41:54

Koniec

10:42:17

Barbara Lochbihler

Funkcja : Autor

Czas trwania

00:01:17

Początek

10:42:07

Koniec

10:43:24

Dimitrios Papadimoulis

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

10:43:16

Koniec

10:43:34

Ignazio Corrao

Funkcja : Autor

Czas trwania

00:01:10

Początek

10:43:25

Koniec

10:44:35

Dimitrios Papadimoulis

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

10:44:18

Koniec

10:44:33

Maria Arena

Funkcja : Autor

Czas trwania

00:01:33

Początek

10:44:24

Koniec

10:45:57

Dimitrios Papadimoulis

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

10:45:31

Koniec

10:45:46

Marietje Schaake

Funkcja : Autor

Czas trwania

00:01:43

Początek

10:45:38

Koniec

10:47:22

Dimitrios Papadimoulis

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

10:46:55

Koniec

10:47:11

Michaela Šojdrová

Funkcja : Autor

Czas trwania

00:02:31

Początek

10:47:03

Koniec

10:49:34

Dimitrios Papadimoulis

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:21

Początek

10:49:08

Koniec

10:49:30

Seán Kelly

Funkcja : w imieniu grupy EPL

Czas trwania

00:01:34

Początek

10:49:20

Koniec

10:50:55

Dimitrios Papadimoulis

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

10:50:29

Koniec

10:50:44

Neena Gill

Funkcja : w imieniu grupy S&D

Czas trwania

00:01:43

Początek

10:50:35

Koniec

10:52:18

Dimitrios Papadimoulis

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

10:51:52

Koniec

10:52:10

Mark Demesmaeker

Funkcja : w imieniu grupy EKR

Czas trwania

00:01:37

Początek

10:52:00

Koniec

10:53:38

Dimitrios Papadimoulis

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:21

Początek

10:53:11

Koniec

10:53:33

Gilles Lebreton

Funkcja : au nom du groupe ENF

Czas trwania

00:01:45

Początek

10:53:22

Koniec

10:55:08

Dimitrios Papadimoulis

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

10:54:41

Koniec

10:54:56

Wajid Khan

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:31

Początek

10:54:46

Koniec

10:56:18

Dimitrios Papadimoulis

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

10:55:52

Koniec

10:56:10

Jean-Luc Schaffhauser

Funkcja : ENF

Czas trwania

00:01:39

Początek

10:55:59

Koniec

10:57:38

Dimitrios Papadimoulis

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:29

Początek

10:57:12

Koniec

10:57:42

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:27

Początek

10:57:31

Koniec

10:58:59

Dimitrios Papadimoulis

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

10:58:33

Koniec

10:58:48

Jude Kirton-Darling

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:45

Początek

10:58:40

Koniec

11:00:26

Dimitrios Papadimoulis

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

11:00:01

Koniec

11:00:15

Notis Marias

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:41

Początek

11:00:06

Koniec

11:01:48

Dimitrios Papadimoulis

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

11:01:19

Koniec

11:01:34

Fabio Massimo Castaldo

Funkcja : EFDD

Czas trwania

00:01:44

Początek

11:01:26

Koniec

11:03:10

Dimitrios Papadimoulis

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:23

Początek

11:02:40

Koniec

11:03:04

José Inácio Faria

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:37

Początek

11:02:52

Koniec

11:04:30

Dimitrios Papadimoulis

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:20

Początek

11:04:03

Koniec

11:04:24

Stanislav Polčák

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:32

Początek

11:04:15

Koniec

11:05:47

Dimitrios Papadimoulis

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

11:05:19

Koniec

11:05:36

Christos Stylianides

Funkcja : komisarz

Czas trwania

00:03:57

Początek

11:05:27

Koniec

11:09:24

Dimitrios Papadimoulis

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

11:08:58

Koniec

11:09:15

11:09 - 11:35 Sytuacja praw człowieka na Kubie

Dimitrios Papadimoulis

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:21

Początek

11:09:13

Koniec

11:09:34

Pavel Svoboda

Funkcja : Autor

Czas trwania

00:02:37

Początek

11:09:26

Koniec

11:12:04

Dimitrios Papadimoulis

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

11:11:37

Koniec

11:11:51

Charles Tannock

Funkcja : Autor

Czas trwania

00:01:35

Początek

11:11:43

Koniec

11:13:18

Dimitrios Papadimoulis

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

11:12:52

Koniec

11:13:07

Elena Valenciano

Funkcja : Autor

Czas trwania

00:02:41

Początek

11:12:59

Koniec

11:15:41

Dimitrios Papadimoulis

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

11:15:14

Koniec

11:15:33

Javier Couso Permuy

Funkcja : Autor

Czas trwania

00:01:36

Początek

11:15:25

Koniec

11:17:01

Dimitrios Papadimoulis

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:34

Początek

11:16:35

Koniec

11:17:09

Ernest Urtasun

Funkcja : Autor

Czas trwania

00:01:36

Początek

11:16:52

Koniec

11:18:29

Dimitrios Papadimoulis

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

11:18:02

Koniec

11:18:21

Pavel Telička

Funkcja : Autor

Czas trwania

00:01:43

Początek

11:18:12

Koniec

11:19:56

Dimitrios Papadimoulis

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:24

Początek

11:19:29

Koniec

11:19:53

Francisco José Millán Mon

Funkcja : w imieniu grupy EPL

Czas trwania

00:01:41

Początek

11:19:44

Koniec

11:21:26

Dimitrios Papadimoulis

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:21

Początek

11:20:58

Koniec

11:21:20

Bas Belder

Funkcja : w imieniu grupy EKR

Czas trwania

00:01:50

Początek

11:21:10

Koniec

11:23:00

Dimitrios Papadimoulis

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

11:22:28

Koniec

11:22:46

María Teresa Giménez Barbat

Funkcja : au nom du groupe ALDE

Czas trwania

00:01:35

Początek

11:22:32

Koniec

11:24:07

Dimitrios Papadimoulis

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

11:23:41

Koniec

11:23:57

João Pimenta Lopes

Funkcja : w imieniu grupy GUE/NGL

Czas trwania

00:01:40

Początek

11:23:48

Koniec

11:25:29

Dimitrios Papadimoulis

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:51

Początek

11:25:05

Koniec

11:25:56

Michaela Šojdrová

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:29

Początek

11:25:49

Koniec

11:27:18

Dimitrios Papadimoulis

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

11:26:52

Koniec

11:27:09

Tomáš Zdechovský

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:41

Początek

11:26:59

Koniec

11:28:41

Dimitrios Papadimoulis

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:36

Początek

11:28:12

Koniec

11:28:49

José Inácio Faria

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:00:47

Początek

11:28:33

Koniec

11:29:21

Dimitrios Papadimoulis

Funkcja : PT

Czas trwania

00:01:40

Początek

11:29:00

Koniec

11:30:40

Seán Kelly

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:00:25

Początek

11:30:18

Koniec

11:30:44

Dimitrios Papadimoulis

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:49

Początek

11:30:37

Koniec

11:31:27

Christos Stylianides

Funkcja : Członek Komisji

Czas trwania

00:03:44

Początek

11:31:18

Koniec

11:35:02

Dimitrios Papadimoulis

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

11:34:57

Koniec

11:35:10

11:35 - 12:06 Sytuacja praw człowieka w Bangladeszu

Dimitrios Papadimoulis

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

11:35:10

Koniec

11:35:27

Charles Tannock

Funkcja : Autor

Czas trwania

00:01:44

Początek

11:35:14

Koniec

11:36:58

Dimitrios Papadimoulis

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

11:36:32

Koniec

11:36:47

Ignazio Corrao

Funkcja : Autor

Czas trwania

00:01:36

Początek

11:36:38

Koniec

11:38:14

Dimitrios Papadimoulis

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:19

Początek

11:37:48

Koniec

11:38:07

Soraya Post

Funkcja : Autor

Czas trwania

00:01:31

Początek

11:37:57

Koniec

11:39:28

Dimitrios Papadimoulis

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

11:39:02

Koniec

11:39:19

Jean Lambert

Funkcja : Autor

Czas trwania

00:01:16

Początek

11:39:15

Koniec

11:40:31

Dimitrios Papadimoulis

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

11:40:25

Koniec

11:40:39

Miguel Urbán Crespo

Funkcja : Autor

Czas trwania

00:01:38

Początek

11:40:31

Koniec

11:42:09

Dimitrios Papadimoulis

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

11:41:43

Koniec

11:41:57

Marietje Schaake

Funkcja : Autor

Czas trwania

00:01:15

Początek

11:41:50

Koniec

11:43:05

Dimitrios Papadimoulis

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

11:42:47

Koniec

11:43:03

Tomáš Zdechovský

Funkcja : Autor

Czas trwania

00:02:31

Początek

11:42:55

Koniec

11:45:26

Dimitrios Papadimoulis

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:22

Początek

11:45:00

Koniec

11:45:22

Krzysztof Hetman

Funkcja : w imieniu grupy EPL

Czas trwania

00:01:35

Początek

11:45:13

Koniec

11:46:48

Dimitrios Papadimoulis

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

11:46:22

Koniec

11:46:38

Agnes Jongerius

Funkcja : w imieniu grupy S&D

Czas trwania

00:01:34

Początek

11:46:30

Koniec

11:48:04

Dimitrios Papadimoulis

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

11:47:38

Koniec

11:47:54

Sajjad Karim

Funkcja : w imieniu grupy EKR

Czas trwania

00:01:50

Początek

11:47:46

Koniec

11:49:36

Dimitrios Papadimoulis

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

11:49:06

Koniec

11:49:21

Petras Auštrevičius

Funkcja : au nom du groupe ALDE

Czas trwania

00:01:42

Początek

11:49:13

Koniec

11:50:55

Dimitrios Papadimoulis

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:22

Początek

11:50:29

Koniec

11:50:51

Marie-Christine Vergiat

Funkcja : w imieniu grupy GUE/NGL

Czas trwania

00:01:26

Początek

11:50:36

Koniec

11:52:02

Dimitrios Papadimoulis

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

11:51:36

Koniec

11:51:53

Fabio Massimo Castaldo

Funkcja : w imieniu grupy EFDD

Czas trwania

00:01:38

Początek

11:51:44

Koniec

11:53:23

Josef Weidenholzer

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:40

Początek

11:52:57

Koniec

11:54:37

Dimitrios Papadimoulis

Funkcja : PT

Czas trwania

00:01:26

Początek

11:54:11

Koniec

11:55:38

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:15

Początek

11:55:12

Koniec

11:56:27

Dimitrios Papadimoulis

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:19

Początek

11:56:09

Koniec

11:56:29

Juan Fernando López Aguilar

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:37

Początek

11:56:20

Koniec

11:57:57

Dimitrios Papadimoulis

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

11:57:31

Koniec

11:57:45

Notis Marias

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:42

Początek

11:57:37

Koniec

11:59:20

Dimitrios Papadimoulis

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:31

Początek

11:58:48

Koniec

11:59:19

Kateřina Konečná

Funkcja : GUE/NGL

Czas trwania

00:01:28

Początek

11:59:05

Koniec

12:00:34

Dimitrios Papadimoulis

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:41

Początek

12:00:08

Koniec

12:00:50

Julie Ward

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:47

Początek

12:00:41

Koniec

12:02:29

Dimitrios Papadimoulis

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:47

Początek

12:02:02

Koniec

12:02:50

Wajid Khan

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:08

Początek

12:02:33

Koniec

12:03:41

Dimitrios Papadimoulis

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

12:03:24

Koniec

12:03:42

Christos Stylianides

Funkcja : komisarz

Czas trwania

00:03:31

Początek

12:03:31

Koniec

12:07:02

Dimitrios Papadimoulis

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:22

Początek

12:06:36

Koniec

12:06:58

12:07 - 12:07

Rainer Wieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:09

Początek

12:07:18

Koniec

12:07:28

12:07 - 12:32 Głosowanie

Rainer Wieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:05

Początek

12:07:27

Koniec

12:07:32

12:07 - 12:07 Wietnam, w szczególności sytuacja więźniów politycznych (B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-0531/2018, B8-0540/2018, RC-B8-0526/2018, B8-0526/2018, B8-0527/2018) (głosowanie)

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

12:07:27

Koniec

12:07:45

12:07 - 12:09 Sytuacja praw człowieka na Kubie (RC-B8-0528/2018, B8-0528/2018, B8-0532/2018, B8-0534/2018, B8-0537/2018, B8-0541/2018, B8-0543/2018) (głosowanie)

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:01:42

Początek

12:07:38

Koniec

12:09:21

12:09 - 12:09 Sytuacja praw człowieka w Bangladeszu (RC-B8-0533/2018, B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-0542/2018, B8-0544/2018) (głosowanie)

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:52

Początek

12:08:56

Koniec

12:09:48

12:09 - 12:12 Przejrzyste i przewidywalne warunki pracy w Unii Europejskiej (A8-0355/2018 - Enrique Calvet Chambon) (głosowanie)

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:34

Początek

12:09:40

Koniec

12:10:14

EnriqueCalvet Chambon

Funkcja : ALDE

Czas trwania

00:02:42

Początek

12:10:09

Koniec

12:12:51

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:37

Początek

12:12:24

Koniec

12:13:01

12:12 - 12:17 Prawa i obowiązki pasażerów w ruchu kolejowym (A8-0340/2018 - Bogusław Liberadzki) (głosowanie)

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:04:42

Początek

12:12:51

Koniec

12:17:33

12:17 - 12:20 Trwałe zanieczyszczenia organiczne (A8-0336/2018 - Julie Girling) (głosowanie)

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:03:10

Początek

12:17:13

Koniec

12:20:23

JulieGirling

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:00:20

Początek

12:20:18

Koniec

12:20:39

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:21

Początek

12:20:35

Koniec

12:20:56

12:20 - 12:26 Usługi opieki w UE na rzecz poprawy sytuacji w zakresie równouprawnienia płci (A8-0352/2018 - Sirpa Pietikäinen) (głosowanie)

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:06:08

Początek

12:20:51

Koniec

12:26:59

12:26 - 12:28 Neuroborelioza z Lyme (borelioza) (B8-0514/2018) (głosowanie)

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:02:11

Początek

12:26:34

Koniec

12:28:46

Seán Kelly

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:51

Początek

12:28:21

Koniec

12:30:12

Rainer Wieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:01:43

Początek

12:29:57

Koniec

12:31:40

Dobromir Sośnierz

Funkcja : NI

Czas trwania

00:00:44

Początek

12:31:32

Koniec

12:32:17

Rainer Wieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:37

Początek

12:32:15

Koniec

12:32:52

12:32 - 12:51 Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

12:32 - 12:40 Prawa i obowiązki pasażerów w ruchu kolejowym (A8-0340/2018 - Bogusław Liberadzki)

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:11

Początek

12:32:36

Koniec

12:32:47

AlexMayer

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:32

Początek

12:32:41

Koniec

12:34:14

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:33

Początek

12:33:47

Koniec

12:34:21

RoryPalmer

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:00:59

Początek

12:34:13

Koniec

12:35:12

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

12:35:05

Koniec

12:35:20

MonikaSmolková

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:36

Początek

12:35:10

Koniec

12:36:46

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:20

Początek

12:36:18

Koniec

12:36:39

AnnaZáborská

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:12

Początek

12:36:30

Koniec

12:37:42

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

12:37:24

Koniec

12:37:39

SeánKelly

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:00

Początek

12:37:36

Koniec

12:38:36

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

12:38:30

Koniec

12:38:42

DanielHannan

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:09

Początek

12:38:40

Koniec

12:39:49

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

12:39:43

Koniec

12:40:01

Rainer Wieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:03

Początek

12:32:38

Koniec

12:32:41

12:39 - 12:48 Usługi opieki w UE na rzecz poprawy sytuacji w zakresie równouprawnienia płci (A8-0352/2018 - Sirpa Pietikäinen)

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:07

Początek

12:39:50

Koniec

12:39:58

MichaelaŠojdrová

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:32

Początek

12:39:53

Koniec

12:41:25

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:39

Początek

12:40:59

Koniec

12:41:39

JasenkoSelimovic

Funkcja : ALDE

Czas trwania

00:01:25

Początek

12:41:05

Koniec

12:42:30

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

12:42:03

Koniec

12:42:15

DobromirSośnierz

Funkcja : NI

Czas trwania

00:01:32

Początek

12:42:07

Koniec

12:43:40

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

12:43:11

Koniec

12:43:27

MonikaSmolková

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:36

Początek

12:43:19

Koniec

12:44:56

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:11

Początek

12:44:31

Koniec

12:44:43

AnnaZáborská

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:30

Początek

12:44:35

Koniec

12:46:05

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

12:45:37

Koniec

12:45:52

BranislavŠkripek

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:36

Początek

12:45:43

Koniec

12:47:20

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

12:46:54

Koniec

12:47:10

DanielHannan

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:01

Początek

12:47:07

Koniec

12:48:08

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:24

Początek

12:48:02

Koniec

12:48:26

12:48 - 12:51 Neuroborelioza z Lyme (borelioza) (B8-0514/2018)

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

12:48:09

Koniec

12:48:26

LynnBoylan

Funkcja : GUE/NGL

Czas trwania

00:01:11

Początek

12:48:20

Koniec

12:49:31

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

12:49:25

Koniec

12:49:42

RoryPalmer

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:07

Początek

12:49:38

Koniec

12:50:45

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

12:50:38

Koniec

12:50:51

12:50 - 12:51 Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól

Rainer Wieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

12:50:48

Koniec

12:51:04

14:59 - 15:00

Rainer Wieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:22

Początek

14:59:57

Koniec

15:00:19

15:00 - 15:00 Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól

Rainer Wieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:19

Początek

15:00:13

Koniec

15:00:33

15:00 - 15:00 Działania podjęte w następstwie wniosku o uchylenie immunitetu: Patrz protokól

Rainer Wieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:27

Początek

15:00:29

Koniec

15:00:57

15:00 - 15:35 Rola niemieckiego Urzędu ds. Dzieci i Młodzieży (Jugendamt) w sporach transgranicznych w sprawach rodzinnych (debata)

Rainer Wieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:08

Początek

15:00:52

Koniec

15:01:00

Věra Jourová

Funkcja : Członek Komisji

Czas trwania

00:03:21

Początek

15:01:06

Koniec

15:04:27

Rainer Wieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

15:04:11

Koniec

15:04:28

Seán Kelly

Funkcja : w imieniu grupy EPL

Czas trwania

00:02:25

Początek

15:04:23

Koniec

15:06:48

Rainer Wieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

15:06:20

Koniec

15:06:37

Andrejs Mamikins

Funkcja : W imieniu grupy

Czas trwania

00:01:59

Początek

15:06:33

Koniec

15:08:32

Rainer Wieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

15:08:26

Koniec

15:08:41

Urszula Krupa

Funkcja : w imieniu grupy EKR

Czas trwania

00:01:40

Początek

15:08:33

Koniec

15:10:13

Rainer Wieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

15:09:47

Koniec

15:10:03

Ivan Jakovčić

Funkcja : au nom du groupe ALDE

Czas trwania

00:02:01

Początek

15:09:54

Koniec

15:11:55

Rainer Wieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:20

Początek

15:11:29

Koniec

15:11:50

Eleonora Evi

Funkcja : w imieniu grupy EFDD

Czas trwania

00:03:05

Początek

15:11:40

Koniec

15:14:46

Rainer Wieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

15:14:20

Koniec

15:14:34

Dobromir Sośnierz

Funkcja : NI

Czas trwania

00:02:24

Początek

15:14:25

Koniec

15:16:50

Rainer Wieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:21

Początek

15:16:11

Koniec

15:16:32

Andrejs Mamikins

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:00:52

Początek

15:16:23

Koniec

15:17:15

Rainer Wieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

15:16:55

Koniec

15:17:08

Dobromir Sośnierz

Funkcja : NI

Czas trwania

00:00:57

Początek

15:16:55

Koniec

15:17:52

Rainer Wieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

15:17:37

Koniec

15:17:54

Julia Pitera

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:02:40

Początek

15:17:44

Koniec

15:20:25

Rainer Wieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:44

Początek

15:19:57

Koniec

15:20:42

Kosma Złotowski

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:00:41

Początek

15:20:27

Koniec

15:21:08

Rainer Wieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

15:20:56

Koniec

15:21:08

Julia Pitera

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:00:53

Początek

15:21:01

Koniec

15:21:54

Rainer Wieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:22

Początek

15:21:36

Koniec

15:21:59

Edouard Martin

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:02:54

Początek

15:21:48

Koniec

15:24:42

Rainer Wieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

15:24:16

Koniec

15:24:32

Kosma Złotowski

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:39

Początek

15:24:24

Koniec

15:26:04

Rainer Wieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

15:25:36

Koniec

15:25:54

Jozo Radoš

Funkcja : ALDE

Czas trwania

00:01:50

Początek

15:25:44

Koniec

15:27:35

Rainer Wieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

15:27:07

Koniec

15:27:25

Jarosław Wałęsa

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:31

Początek

15:27:21

Koniec

15:28:52

Rainer Wieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:21

Początek

15:28:46

Koniec

15:29:07

Beata Gosiewska

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:45

Początek

15:28:58

Koniec

15:30:44

Rainer Wieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:32

Początek

15:30:20

Koniec

15:30:52

Rainer Wieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:01:07

Początek

15:30:42

Koniec

15:31:50

Albert Deß

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:09

Początek

15:30:50

Koniec

15:31:59

Rainer Wieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:22

Początek

15:31:58

Koniec

15:32:21

Věra Jourová

Funkcja : Członek Komisji

Czas trwania

00:02:52

Początek

15:32:07

Koniec

15:34:59

Rainer Wieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:10

Początek

15:34:52

Koniec

15:35:03

15:35 - 15:35 Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia : Patrz protokól

Rainer Wieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

15:35:01

Koniec

15:35:18

15:35 - 15:35 Kalendarz następnych posiedzeń: Patrz protokól

Rainer Wieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:08

Początek

15:35:13

Koniec

15:35:22

15:35 - 15:35 Przerwa w obradach

Rainer Wieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

15:35:22

Koniec

15:35:34

Informacja prawna

Poprzedzające debaty

Teksty wypowiedzi są publikowane dopiero po opracowaniu ich przez służby odpowiedzialne za protokołowanie obrad. Ze względów operacyjnych kolejność, w jakiej publikowane są teksty, niekoniecznie odpowiada kolejności, w której wypowiedzi zostały wygłoszone na posiedzeniu plenarnym.