Multimedia na debatę

Czwartek, 14 marca 2019 r.

09:01 - 09:01

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

09:01:15

Koniec

09:01:32

09:01 - 09:01 Otwarcie posiedzenia

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

09:01:25

Koniec

09:01:42

09:01 - 09:49 Roczne sprawozdanie strategiczne w sprawie wdrażania i realizacji celów zrównoważonego rozwoju (debata)

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:36

Początek

09:01:35

Koniec

09:02:12

Eleni Theocharous

Funkcja : Sprawozdawca

Czas trwania

00:04:34

Początek

09:02:01

Koniec

09:06:36

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

09:06:10

Koniec

09:06:28

Francesc Gambús

Funkcja : Sprawozdawca

Czas trwania

00:04:24

Początek

09:06:13

Koniec

09:10:38

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

09:10:12

Koniec

09:10:26

Frans Timmermans

Funkcja : Premier vice-président de la Commission

Czas trwania

00:04:59

Początek

09:10:22

Koniec

09:15:21

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

09:15:15

Koniec

09:15:29

Alojz Peterle

Funkcja : w imieniu grupy EPL

Czas trwania

00:01:32

Początek

09:15:21

Koniec

09:16:54

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

09:16:25

Koniec

09:16:39

Elly Schlein

Funkcja : w imieniu grupy S&D

Czas trwania

00:02:40

Początek

09:16:31

Koniec

09:19:11

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

09:18:44

Koniec

09:19:00

Czesław Hoc

Funkcja : w imieniu grupy EKR

Czas trwania

00:01:44

Początek

09:18:51

Koniec

09:20:35

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

09:20:08

Koniec

09:20:22

Mirja Vehkaperä

Funkcja : au nom du groupe ALDE

Czas trwania

00:02:06

Początek

09:20:13

Koniec

09:22:19

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

09:21:51

Koniec

09:22:05

Benedek Jávor

Funkcja : w imieniu grupy Zieloni/WSE

Czas trwania

00:01:39

Początek

09:21:56

Koniec

09:23:36

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

09:23:09

Koniec

09:23:22

Anja Hazekamp

Funkcja : w imieniu grupy GUE/NGL

Czas trwania

00:02:02

Początek

09:23:16

Koniec

09:25:18

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:19

Początek

09:24:51

Koniec

09:25:11

Olaf Stuger

Funkcja : au nom du groupe ENF

Czas trwania

00:01:59

Początek

09:24:58

Koniec

09:26:57

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

09:26:29

Koniec

09:26:45

Bogusław Sonik

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:38

Początek

09:26:33

Koniec

09:28:12

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

09:27:45

Koniec

09:28:01

Miriam Dalli

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:02:41

Początek

09:27:52

Koniec

09:30:34

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

09:30:06

Koniec

09:30:22

Gerben-Jan Gerbrandy

Funkcja : ALDE

Czas trwania

00:02:13

Początek

09:30:11

Koniec

09:32:25

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:21

Początek

09:31:53

Koniec

09:32:14

Heidi Hautala

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:01:56

Początek

09:32:02

Koniec

09:33:58

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:28

Początek

09:33:17

Koniec

09:33:45

Olaf Stuger

Funkcja : ENF

Czas trwania

00:00:52

Początek

09:33:33

Koniec

09:34:25

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:36

Początek

09:34:08

Koniec

09:34:44

Heidi Hautala

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:00:28

Początek

09:34:12

Koniec

09:34:40

Lola Sánchez Caldentey

Funkcja : GUE/NGL

Czas trwania

00:02:02

Początek

09:34:33

Koniec

09:36:36

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

09:36:08

Koniec

09:36:21

Seán Kelly

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:32

Początek

09:36:13

Koniec

09:37:46

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:25

Początek

09:37:19

Koniec

09:37:44

Maria Grapini

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:38

Początek

09:37:28

Koniec

09:39:07

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

09:38:39

Koniec

09:38:57

Notis Marias

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:37

Początek

09:38:49

Koniec

09:40:27

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

09:40:00

Koniec

09:40:17

Nicola Caputo

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:39

Początek

09:40:09

Koniec

09:41:48

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

09:41:22

Koniec

09:41:39

Frans Timmermans

Funkcja : komisarz

Czas trwania

00:04:32

Początek

09:41:31

Koniec

09:46:03

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

09:45:36

Koniec

09:45:49

Eleni Theocharous

Funkcja : Sprawozdawca

Czas trwania

00:01:25

Początek

09:45:46

Koniec

09:47:12

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:10

Początek

09:46:45

Koniec

09:46:56

Francesc Gambús

Funkcja : Sprawozdawca

Czas trwania

00:02:38

Początek

09:46:50

Koniec

09:49:28

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

09:49:01

Koniec

09:49:14

09:49 - 10:19 Wdrożenie rozporządzenia nr 978/2012 w sprawie ogólnego systemu preferencji (GSP) (debata)

Christofer Fjellner

Funkcja : Sprawozdawca

Czas trwania

00:05:04

Początek

09:49:27

Koniec

09:54:31

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

09:53:52

Koniec

09:54:08

Neven Mimica

Funkcja : komisarz

Czas trwania

00:06:29

Początek

09:54:01

Koniec

10:00:31

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:20

Początek

10:00:05

Koniec

10:00:25

Brando Benifei

Funkcja : AFET

Czas trwania

00:01:48

Początek

10:00:14

Koniec

10:02:03

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

10:01:25

Koniec

10:01:40

Santiago Fisas Ayxelà

Funkcja : w imieniu grupy EPL

Czas trwania

00:01:36

Początek

10:01:35

Koniec

10:03:11

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

10:02:43

Koniec

10:02:58

Inma Rodríguez-Piñero

Funkcja : w imieniu grupy S&D

Czas trwania

00:02:13

Początek

10:02:49

Koniec

10:05:03

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:23

Początek

10:04:34

Koniec

10:04:58

Marietje Schaake

Funkcja : au nom du groupe ALDE

Czas trwania

00:01:53

Początek

10:04:50

Koniec

10:06:44

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

10:06:17

Koniec

10:06:31

Heidi Hautala

Funkcja : w imieniu grupy Zieloni/WSE

Czas trwania

00:01:44

Początek

10:06:25

Koniec

10:08:10

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:11

Początek

10:07:43

Koniec

10:07:54

Helmut Scholz

Funkcja : w imieniu grupy GUE/NGL

Czas trwania

00:01:41

Początek

10:07:47

Koniec

10:09:28

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:10

Początek

10:09:01

Koniec

10:09:12

Tiziana Beghin

Funkcja : w imieniu grupy EFDD

Czas trwania

00:01:26

Początek

10:09:05

Koniec

10:10:31

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

10:10:04

Koniec

10:10:22

France Jamet

Funkcja : au nom du groupe ENF

Czas trwania

00:01:35

Początek

10:10:10

Koniec

10:11:45

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

10:11:18

Koniec

10:11:32

William (The Earl of) Dartmouth

Funkcja : EFDD

Czas trwania

00:02:02

Początek

10:11:26

Koniec

10:13:28

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:11

Początek

10:13:01

Koniec

10:13:13

Danilo Oscar Lancini

Funkcja : ENF

Czas trwania

00:01:45

Początek

10:13:05

Koniec

10:14:51

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

10:14:23

Koniec

10:14:41

Notis Marias

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:34

Początek

10:14:33

Koniec

10:16:08

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

10:15:42

Koniec

10:15:59

Neven Mimica

Funkcja : komisarz

Czas trwania

00:01:49

Początek

10:15:50

Koniec

10:17:40

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

10:17:14

Koniec

10:17:27

Christofer Fjellner

Funkcja : Sprawozdawca

Czas trwania

00:02:34

Początek

10:17:20

Koniec

10:19:54

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

10:19:29

Koniec

10:19:43

10:19 - 10:40 Sytuacja w zakresie praw człowieka w Kazachstanie

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

10:19:46

Koniec

10:20:03

Heidi Hautala

Funkcja : Autor

Czas trwania

00:01:51

Początek

10:19:56

Koniec

10:21:47

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

10:21:18

Koniec

10:21:33

Mark Demesmaeker

Funkcja : Autor

Czas trwania

00:01:49

Początek

10:21:25

Koniec

10:23:15

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

10:22:46

Koniec

10:23:02

Helmut Scholz

Funkcja : Autor

Czas trwania

00:01:11

Początek

10:22:59

Koniec

10:24:10

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:11

Początek

10:24:03

Koniec

10:24:15

Wolf Klinz

Funkcja : Autor

Czas trwania

00:01:48

Początek

10:24:08

Koniec

10:25:56

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:11

Początek

10:25:28

Koniec

10:25:39

Ana Gomes

Funkcja : Autor

Czas trwania

00:01:44

Początek

10:25:33

Koniec

10:27:17

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

10:26:51

Koniec

10:27:08

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Funkcja : Autor

Czas trwania

00:01:30

Początek

10:26:57

Koniec

10:28:27

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:19

Początek

10:28:02

Koniec

10:28:21

Julie Ward

Funkcja : w imieniu grupy S&D

Czas trwania

00:01:54

Początek

10:28:13

Koniec

10:30:07

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

10:29:41

Koniec

10:29:58

Nathan Gill

Funkcja : w imieniu grupy EFDD

Czas trwania

00:01:42

Początek

10:29:47

Koniec

10:31:30

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:21

Początek

10:31:02

Koniec

10:31:23

José Inácio Faria

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:42

Początek

10:31:14

Koniec

10:32:56

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

10:32:30

Koniec

10:32:45

Juan Fernando López Aguilar

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:39

Początek

10:32:38

Koniec

10:34:17

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

10:33:51

Koniec

10:34:05

Notis Marias

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:41

Początek

10:33:57

Koniec

10:35:39

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

10:35:13

Koniec

10:35:30

Fabio Massimo Castaldo

Funkcja : EFDD

Czas trwania

00:01:48

Początek

10:35:22

Koniec

10:37:11

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

10:36:43

Koniec

10:37:01

Seán Kelly

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:28

Początek

10:36:53

Koniec

10:38:21

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

10:37:53

Koniec

10:38:09

Neven Mimica

Funkcja : komisarz

Czas trwania

00:02:59

Początek

10:38:02

Koniec

10:41:01

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:19

Początek

10:40:34

Koniec

10:40:54

10:41 - 11:15 Iran, w szczególności sytuacja obrońców praw człowieka

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:32

Początek

10:40:59

Koniec

10:41:32

Bodil Valero

Funkcja : Autor

Czas trwania

00:01:48

Początek

10:41:22

Koniec

10:43:10

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

10:42:43

Koniec

10:42:58

Cornelia Ernst

Funkcja : Autor

Czas trwania

00:01:31

Początek

10:42:56

Koniec

10:44:27

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

10:44:18

Koniec

10:44:37

Marietje Schaake

Funkcja : Autor

Czas trwania

00:01:45

Początek

10:44:28

Koniec

10:46:14

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

10:45:47

Koniec

10:45:59

Wajid Khan

Funkcja : Autor

Czas trwania

00:01:34

Początek

10:45:52

Koniec

10:47:26

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

10:46:59

Koniec

10:47:13

Charles Tannock

Funkcja : Autor

Czas trwania

00:02:02

Początek

10:47:05

Koniec

10:49:08

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

10:48:42

Koniec

10:49:00

Tunne Kelam

Funkcja : Autor

Czas trwania

00:02:28

Początek

10:48:48

Koniec

10:51:16

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:55

Początek

10:50:20

Koniec

10:51:16

Cristian Dan Preda

Funkcja : w imieniu grupy EPL

Czas trwania

00:01:33

Początek

10:51:01

Koniec

10:52:35

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:33

Początek

10:52:08

Koniec

10:52:42

Bas Belder

Funkcja : w imieniu grupy EKR

Czas trwania

00:01:50

Początek

10:52:30

Koniec

10:54:20

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

10:53:51

Koniec

10:54:10

Jaromír Štětina

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:46

Początek

10:54:02

Koniec

10:55:48

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:21

Początek

10:55:16

Koniec

10:55:37

Anders Primdahl Vistisen

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:33

Początek

10:55:28

Koniec

10:57:01

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:24

Początek

10:56:35

Koniec

10:57:00

Jiří Pospíšil

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:29

Początek

10:56:51

Koniec

10:58:20

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

10:57:54

Koniec

10:58:08

Ana Gomes

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:39

Początek

10:58:00

Koniec

10:59:40

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

10:59:13

Koniec

10:59:27

Mark Demesmaeker

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:32

Początek

10:59:20

Koniec

11:00:52

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:23

Początek

11:00:26

Koniec

11:00:49

Fabio Massimo Castaldo

Funkcja : EFDD

Czas trwania

00:01:40

Początek

11:00:39

Koniec

11:02:19

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:26

Początek

11:01:45

Koniec

11:02:12

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:35

Początek

11:02:02

Koniec

11:03:37

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

11:03:10

Koniec

11:03:28

Julie Ward

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:44

Początek

11:03:20

Koniec

11:05:04

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

11:04:37

Koniec

11:04:51

José Inácio Faria

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:38

Początek

11:04:43

Koniec

11:06:22

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

11:05:54

Koniec

11:06:13

Jude Kirton-Darling

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:50

Początek

11:06:03

Koniec

11:07:54

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:23

Początek

11:07:25

Koniec

11:07:49

Stanislav Polčák

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:31

Początek

11:07:35

Koniec

11:09:07

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:27

Początek

11:08:40

Koniec

11:09:07

Neven Mimica

Funkcja : komisarz

Czas trwania

00:06:33

Początek

11:08:56

Koniec

11:15:29

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:41

Początek

11:15:03

Koniec

11:15:45

11:15 - 11:47 Sytuacja w zakresie praw człowieka w Gwatemali

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:22

Początek

11:15:38

Koniec

11:16:01

Molly Scott Cato

Funkcja : Autor

Czas trwania

00:01:13

Początek

11:15:58

Koniec

11:17:11

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:46

Początek

11:17:05

Koniec

11:17:52

Ignazio Corrao

Funkcja : Autor

Czas trwania

00:01:39

Początek

11:17:14

Koniec

11:18:54

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

11:18:28

Koniec

11:18:47

Xabier Benito Ziluaga

Funkcja : Autor

Czas trwania

00:01:44

Początek

11:18:38

Koniec

11:20:23

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

11:19:57

Koniec

11:20:14

Beatriz Becerra Basterrechea

Funkcja : Autor

Czas trwania

00:01:16

Początek

11:20:04

Koniec

11:21:21

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

11:21:02

Koniec

11:21:20

Ramón Jáuregui Atondo

Funkcja : Autor

Czas trwania

00:01:46

Początek

11:21:12

Koniec

11:22:58

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

11:22:32

Koniec

11:22:48

Tomáš Zdechovský

Funkcja : Autor

Czas trwania

00:02:14

Początek

11:22:39

Koniec

11:24:54

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:23

Początek

11:24:25

Koniec

11:24:49

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Funkcja : w imieniu grupy EPL

Czas trwania

00:01:25

Początek

11:24:40

Koniec

11:26:06

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:45

Początek

11:25:38

Koniec

11:26:23

Ana Miranda

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:01:03

Początek

11:26:09

Koniec

11:27:12

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:10

Początek

11:26:42

Koniec

11:26:53

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:00:32

Początek

11:26:44

Koniec

11:27:17

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:59

Początek

11:27:06

Koniec

11:28:06

Francisco Assis

Funkcja : w imieniu grupy S&D

Czas trwania

00:01:44

Początek

11:27:49

Koniec

11:29:33

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

11:29:05

Koniec

11:29:20

Ana Miranda

Funkcja : w imieniu grupy Zieloni/WSE

Czas trwania

00:01:40

Początek

11:29:12

Koniec

11:30:53

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:19

Początek

11:30:25

Koniec

11:30:44

Dobromir Sośnierz

Funkcja : NI

Czas trwania

00:01:48

Początek

11:30:33

Koniec

11:32:22

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

11:31:51

Koniec

11:32:06

Krzysztof Hetman

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:40

Początek

11:31:58

Koniec

11:33:39

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

11:33:09

Koniec

11:33:28

Seán Kelly

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:24

Początek

11:33:25

Koniec

11:34:49

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:20

Początek

11:34:32

Koniec

11:34:52

Jiří Pospíšil

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:34

Początek

11:34:43

Koniec

11:36:18

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:25

Początek

11:35:48

Koniec

11:36:14

Fabio Massimo Castaldo

Funkcja : EFDD

Czas trwania

00:01:47

Początek

11:36:01

Koniec

11:37:49

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

11:37:22

Koniec

11:37:37

Krisztina Morvai

Funkcja : NI

Czas trwania

00:01:50

Początek

11:37:29

Koniec

11:39:19

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:41

Początek

11:38:49

Koniec

11:39:30

José Inácio Faria

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:47

Początek

11:38:55

Koniec

11:40:43

Stanislav Polčák

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:44

Początek

11:40:17

Koniec

11:42:02

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:08

Początek

11:41:35

Koniec

11:41:43

Neven Mimica

Funkcja : komisarz

Czas trwania

00:05:51

Początek

11:41:36

Koniec

11:47:27

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:37

Początek

11:47:01

Koniec

11:47:39

12:00 - 12:00

Rainer Wieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:32

Początek

12:00:17

Koniec

12:00:49

12:00 - 12:00 Wznowienie posiedzenia

Rainer Wieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:09

Początek

12:00:45

Koniec

12:00:54

12:00 - 12:22 Oficjalne powitanie

Rainer Wieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:03:34

Początek

12:00:54

Koniec

12:04:28

Philippe Lamberts

Funkcja : w imieniu grupy Zieloni/WSE

Czas trwania

00:02:27

Początek

12:04:23

Koniec

12:06:50

Rainer Wieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:01:30

Początek

12:06:08

Koniec

12:07:38

Gabriele Zimmer

Funkcja : W imieniu grupy

Czas trwania

00:02:17

Początek

12:07:10

Koniec

12:09:27

Rainer Wieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:50

Początek

12:09:16

Koniec

12:10:06

Josef Weidenholzer

Funkcja : W imieniu grupy

Czas trwania

00:01:02

Początek

12:10:04

Koniec

12:11:06

Rainer Wieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

12:11:04

Koniec

12:11:20

Rainer Wieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:52

Początek

12:11:21

Koniec

12:12:13

Esteban González Pons

Funkcja : w imieniu grupy EPL

Czas trwania

00:01:56

Początek

12:12:08

Koniec

12:14:04

Rainer Wieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:56

Początek

12:13:45

Koniec

12:14:41

Eleonora Forenza

Funkcja : w imieniu grupy GUE/NGL

Czas trwania

00:00:43

Początek

12:14:35

Koniec

12:15:19

Ana Miranda

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:01:06

Początek

12:15:12

Koniec

12:16:19

Rainer Wieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:02

Początek

12:16:10

Koniec

12:16:12

James Carver

Funkcja : EFDD

Czas trwania

00:00:48

Początek

12:16:13

Koniec

12:17:01

Rainer Wieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

12:17:02

Koniec

12:17:16

Dobromir Sośnierz

Funkcja : NI

Czas trwania

00:00:27

Początek

12:17:12

Koniec

12:17:39

Rainer Wieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:51

Początek

12:17:37

Koniec

12:18:28

France Jamet

Funkcja : ENF

Czas trwania

00:00:25

Początek

12:18:14

Koniec

12:18:39

Daniele Viotti

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:00:34

Początek

12:18:35

Koniec

12:19:09

Rainer Wieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:31

Początek

12:19:05

Koniec

12:19:36

Laura Agea

Funkcja : EFDD

Czas trwania

00:00:13

Początek

12:19:32

Koniec

12:19:46

Rainer Wieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:47

Początek

12:19:46

Koniec

12:20:33

Guy Verhofstadt

Funkcja : W imieniu grupy

Czas trwania

00:01:21

Początek

12:20:34

Koniec

12:21:55

Rainer Wieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:26

Początek

12:22:00

Koniec

12:22:26

12:22 - 13:12 Głosowanie

Rainer Wieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:03

Początek

12:22:26

Koniec

12:22:29

12:22 - 12:22 Sytuacja w zakresie praw człowieka w Kazachstanie (RC-B8-0204/2019, B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019, B8-0209/2019) (głosowanie)

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

12:22:24

Koniec

12:22:38

12:22 - 12:22 Iran, w szczególności sytuacja obrońców praw człowieka (RC-B8-0186/2019, B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019, B8-0194/2019) (głosowanie)

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

12:22:31

Koniec

12:22:49

12:22 - 12:23 Sytuacja w zakresie praw człowieka w Gwatemali (RC-B8-0182/2019, B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019, B8-0197/2019) (głosowanie)

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:58

Początek

12:22:42

Koniec

12:23:41

12:23 - 12:23 Jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę (A8-0056/2019 - Tadeusz Zwiefka) (głosowanie)

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:24

Początek

12:23:27

Koniec

12:23:52

12:23 - 12:24 Wdrożenie rozporządzenia nr 978/2012 w sprawie ogólnego systemu preferencji (GSP) (A8-0090/2019 - Christofer Fjellner) (głosowanie)

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:40

Początek

12:23:44

Koniec

12:24:24

12:24 - 12:26 Minimalne pokrycie strat z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych (A8-0440/2018 - Esther de Lange, Roberto Gualtieri) (głosowanie)

MattCarthy

Funkcja : GUE/NGL

Czas trwania

00:00:45

Początek

12:24:14

Koniec

12:24:59

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:22

Początek

12:24:49

Koniec

12:25:11

RobertoGualtieri

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:00:44

Początek

12:25:01

Koniec

12:25:46

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:42

Początek

12:25:37

Koniec

12:26:19

12:26 - 12:26 Ochrona konkurencji w transporcie lotniczym (A8-0125/2018 - Markus Pieper) (głosowanie)

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:30

Początek

12:26:16

Koniec

12:26:47

12:26 - 12:36 Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2020 – sekcja III (A8-0172/2019 - Monika Hohlmeier) (głosowanie)

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:28:49

Początek

12:26:37

Koniec

12:55:27

12:36 - 12:37 Równowaga płci przy obsadzaniu stanowisk w obszarze polityki gospodarczej i monetarnej UE (RC-B8-0171/2019, B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019, B8-0175/2019)

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:01:57

Początek

12:36:57

Koniec

12:38:54

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:19

Początek

12:36:57

Koniec

12:37:16

12:37 - 12:43 Mianowanie Sebastiano Lavioli na nowego członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (A8-0148/2019 - Roberto Gualtieri)

SvenGiegold

Funkcja : w imieniu grupy Zieloni/WSE

Czas trwania

00:01:48

Początek

12:38:49

Koniec

12:40:37

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:31

Początek

12:40:02

Koniec

12:40:33

RobertoGualtieri

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:41

Początek

12:40:26

Koniec

12:42:08

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:01:11

Początek

12:41:48

Koniec

12:42:59

Rainer Wieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:22

Początek

12:42:37

Koniec

12:42:59

12:42 - 12:43 Mianowanie członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego (A8-0144/2019 - Roberto Gualtieri) (głosowanie)

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:37

Początek

12:42:54

Koniec

12:43:31

12:43 - 12:43 Mianowanie przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (A8-0146/2019 - Roberto Gualtieri) (głosowanie)

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:40

Początek

12:43:21

Koniec

12:44:01

12:43 - 12:44 Europejski system sankcji za naruszenia praw człowieka (RC-B8-0177/2019, B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019, B8-0181/2019) (głosowanie)

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:47

Początek

12:43:50

Koniec

12:44:38

12:44 - 12:44 Pilna potrzeba stworzenia unijnej czarnej listy państw trzecich wysokiego ryzyka zgodnie dyrektywą w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (B8-0176/2019) (głosowanie)

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:22

Początek

12:44:26

Koniec

12:44:49

12:44 - 12:55 Zmiana klimatu (B8-0184/2019, B8-0188/2019, RC-B8-0195/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019, B8-0203/2019) (głosowanie)

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:11:04

Początek

12:44:41

Koniec

12:55:46

12:55 - 13:03 Zalecenia dotyczące otwarcia negocjacji między UE a USA (B8-0163/2019) (głosowanie)

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

12:55:26

Koniec

12:55:41

FranceJamet

Funkcja : ENF

Czas trwania

00:00:34

Początek

12:55:36

Koniec

12:56:10

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:07:09

Początek

12:56:07

Koniec

13:03:16

13:03 - 13:06 Utworzenie Europejskiego Funduszu Walutowego (A8-0087/2019 - Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka) (głosowanie)

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:03:17

Początek

13:03:11

Koniec

13:06:29

13:06 - 13:07 Sytuacja w Nikaragui (RC-B8-0165/2019, B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019, B8-0170/2019) (głosowanie)

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:01:09

Początek

13:06:04

Koniec

13:07:13

13:07 - 13:11 Roczne sprawozdanie strategiczne w sprawie wdrażania i realizacji celów zrównoważonego rozwoju (A8-0160/2019 - Eleni Theocharous, Francesc Gambús) (głosowanie)

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:04:57

Początek

13:07:02

Koniec

13:11:59

13:12 - 13:13

Rainer Wieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:58

Początek

13:12:41

Koniec

13:13:40

13:13 - 13:45 Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Rainer Wieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:07

Początek

13:13:26

Koniec

13:13:34

13:13 - 13:16 Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych oraz sieć krajowych ośrodków koordynacji (A8-0084/2019 - Julia Reda)

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:02:32

Początek

13:13:28

Koniec

13:16:01

DobromirSośnierz

Funkcja : NI

Czas trwania

00:01:16

Początek

13:14:29

Koniec

13:15:46

13:15 - 13:21 Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Turcji (A8-0091/2019 - Kati Piri)

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

13:15:36

Koniec

13:15:51

MonicaMacovei

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:44

Początek

13:15:44

Koniec

13:17:29

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:22

Początek

13:17:05

Koniec

13:17:28

JiříPospíšil

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:13

Początek

13:17:15

Koniec

13:18:29

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

13:18:11

Koniec

13:18:25

DobromirSośnierz

Funkcja : NI

Czas trwania

00:01:25

Początek

13:18:17

Koniec

13:19:42

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

13:19:16

Koniec

13:19:33

BranislavŠkripek

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:29

Początek

13:19:24

Koniec

13:20:54

13:20 - 13:22 Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2019 r. (A8-0162/2019 - Marian Harkin)

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

13:20:35

Koniec

13:20:53

MichaelaŠojdrová

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:33

Początek

13:20:45

Koniec

13:22:19

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:30

Początek

13:21:53

Koniec

13:22:23

13:21 - 13:25 Wdrożenie rozporządzenia nr 978/2012 w sprawie ogólnego systemu preferencji (GSP) (A8-0090/2019 - Christofer Fjellner)

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:20

Początek

13:21:59

Koniec

13:22:19

MichaelaŠojdrová

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:25

Początek

13:22:12

Koniec

13:23:37

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

13:23:11

Koniec

13:23:28

JulieWard

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:16

Początek

13:23:25

Koniec

13:24:41

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:28

Początek

13:24:37

Koniec

13:25:05

13:24 - 13:27 Równowaga płci przy obsadzaniu stanowisk w obszarze polityki gospodarczej i monetarnej UE (RC-B8-0171/2019, B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019, B8-0175/2019)

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:19

Początek

13:24:42

Koniec

13:25:01

MiapetraKumpula-Natri

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:38

Początek

13:24:54

Koniec

13:26:33

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:19

Początek

13:26:07

Koniec

13:26:26

MirosławPiotrowski

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:37

Początek

13:26:17

Koniec

13:27:54

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:21

Początek

13:27:25

Koniec

13:27:46

13:27 - 13:29 Europejski system sankcji za naruszenia praw człowieka (RC-B8-0177/2019, B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019, B8-0181/2019)

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

13:27:28

Koniec

13:27:44

MirosławPiotrowski

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:14

Początek

13:27:37

Koniec

13:28:52

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:45

Początek

13:28:30

Koniec

13:29:15

13:28 - 13:38 Zmiana klimatu (B8-0184/2019, B8-0188/2019, RC-B8-0195/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019, B8-0203/2019)

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

13:28:36

Koniec

13:28:53

AnaMiranda

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:01:32

Początek

13:28:46

Koniec

13:30:19

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

13:29:53

Koniec

13:30:10

YounousOmarjee

Funkcja : GUE/NGL

Czas trwania

00:01:30

Początek

13:30:02

Koniec

13:31:33

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

13:31:07

Koniec

13:31:19

MiguelUrbán Crespo

Funkcja : GUE/NGL

Czas trwania

00:01:37

Początek

13:31:12

Koniec

13:32:50

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

13:32:23

Koniec

13:32:38

MiapetraKumpula-Natri

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:40

Początek

13:32:29

Koniec

13:34:09

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:20

Początek

13:33:38

Koniec

13:33:59

MirosławPiotrowski

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:02

Początek

13:33:49

Koniec

13:34:52

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

13:34:36

Koniec

13:34:51

DobromirSośnierz

Funkcja : NI

Czas trwania

00:01:33

Początek

13:34:42

Koniec

13:36:16

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

13:35:48

Koniec

13:36:04

JulieWard

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:12

Początek

13:36:00

Koniec

13:37:12