Multimedia na mówcę


Poniedziałek, 25 marca 2019 r. - Czwartek, 28 marca 2019 r.


Strasburg

A-D

Asim ADEMOV

Wystąpienie : Praworządność i zwalczanie korupcji w UE, a zwłaszcza na Malcie i na Słowacji

Funkcja : PPE

Data

25/03/2019

Czas trwania

00:01:33

Początek

19:27:16

Koniec

19:28:50

Wystąpienie : Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo) (debata)

Funkcja : w imieniu grupy EPL

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:03:15

Początek

17:48:09

Koniec

17:51:24

Isabella ADINOLFI

Wystąpienie : Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym (A8-0245/2018 - Axel Voss)

Funkcja : EFDD

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:01:37

Początek

13:59:00

Koniec

14:00:38

Wystąpienie : Ustanowienie programu „Kreatywna Europa” (2021–2027) (debata)

Funkcja : w imieniu grupy EFDD

Data

28/03/2019

Czas trwania

00:01:50

Początek

09:22:09

Koniec

09:23:59

Wystąpienie : Ustanowienie programu „Kreatywna Europa” (2021–2027) (debata)

Funkcja : EFDD

Data

28/03/2019

Czas trwania

00:01:06

Początek

09:24:33

Koniec

09:25:39

Wystąpienie : „Erasmus”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu (debata)

Funkcja : w imieniu grupy EFDD

Data

28/03/2019

Czas trwania

00:01:53

Początek

10:10:31

Koniec

10:12:24

Laura AGEA

Wystąpienie : Ochrona pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (A8-0382/2018 - Laura Agea) (głosowanie)

Funkcja : EFDD

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:01:03

Początek

17:22:30

Koniec

17:23:33

John Stuart AGNEW

Wystąpienie : Ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (debata)

Funkcja : ENF

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:01:41

Początek

15:54:36

Koniec

15:56:17

Wystąpienie : Ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (debata)

Funkcja : ENF

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:00:37

Początek

15:56:37

Koniec

15:57:14

Wystąpienie : Produkty nawozowe z oznakowaniem CE (debata)

Funkcja : question "carton bleu"

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:00:46

Początek

16:48:07

Koniec

16:48:53

Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA

Wystąpienie : Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym

Funkcja : S&D

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:01:31

Początek

10:32:53

Koniec

10:34:24

Wystąpienie : Produkty nawozowe z oznakowaniem CE (debata)

Funkcja : S&D

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:02:05

Początek

16:51:07

Koniec

16:53:12

Daniela AIUTO

Wystąpienie : Zniesienie sezonowych zmian czasu (debata)

Funkcja : w imieniu grupy EFDD

Data

25/03/2019

Czas trwania

00:01:51

Początek

20:09:24

Koniec

20:11:16

Wystąpienie : Wspólne przepisy dla niektórych rodzajów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (A8-0259/2018 - Daniela Aiuto) (głosowanie)

Funkcja : EFDD

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:01:04

Początek

17:23:49

Koniec

17:24:54

Nedzhmi ALI

Wystąpienie : Absolutorium za rok 2017 (debata)

Funkcja : ALDE

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:02:10

Początek

16:30:24

Koniec

16:32:35

Martina ANDERSON

Wystąpienie : Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych

Funkcja : GUE/NGL

Data

25/03/2019

Czas trwania

00:02:11

Początek

23:01:49

Koniec

23:04:01

Wystąpienie : Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 21–22 marca 2019 r. (debata)

Funkcja : GUE/NGL

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:02:13

Początek

10:05:48

Koniec

10:08:01

Lucy ANDERSON

Wystąpienie : Umowy o dostarczanie treści cyfrowych i świadczenie usług cyfrowych - Umowy sprzedaży towarów (debata)

Funkcja : S&D

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:01:38

Początek

12:15:14

Koniec

12:16:53

Max ANDERSSON

Wystąpienie : Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym

Funkcja : Verts/ALE

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:01:15

Początek

09:58:30

Koniec

09:59:45

Eric ANDRIEU

Wystąpienie : Absolutorium za rok 2017 (debata)

Funkcja : S&D

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:02:05

Początek

16:39:55

Koniec

16:42:00

Wystąpienie : Ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (debata)

Funkcja : S&D

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:01:37

Początek

16:04:38

Koniec

16:06:15

Laima Liucija ANDRIKIENĖ

Wystąpienie : Ustanowienie Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (debata)

Funkcja : PPE

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:01:36

Początek

20:03:46

Koniec

20:05:23

Wystąpienie : Ustanowienie Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) (debata)

Funkcja : PPE

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:01:43

Początek

21:20:54

Koniec

21:22:37

Wystąpienie : Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego - Maksymalny dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, minimalne przerwy oraz dzienny i tygodniowy czas odpoczynku oraz określanie położenia za pomocą tachografów - Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego (debata)

Funkcja : PPE

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:01:35

Początek

12:29:33

Koniec

12:31:08

Gerolf ANNEMANS

Wystąpienie : Ustanowienie Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) (debata)

Funkcja : ENF

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:01:30

Początek

21:12:17

Koniec

21:13:47

Wystąpienie : Ustanowienie Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) (debata)

Funkcja : ENF

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:00:42

Początek

21:14:51

Koniec

21:15:33

Andrus ANSIP

Wystąpienie : Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym

Funkcja : komisarz

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:03:11

Początek

10:35:21

Koniec

10:38:32

Miguel ARIAS CAÑETE

Wystąpienie : Wspólne zasady rynku wewnętrznego energii elektrycznej - Rynek wewnętrzny energii elektrycznej - Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki - Gotowość na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej (debata)

Funkcja : Członek Komisji

Data

25/03/2019

Czas trwania

00:06:38

Początek

21:03:29

Koniec

21:10:07

Wystąpienie : Wspólne zasady rynku wewnętrznego energii elektrycznej - Rynek wewnętrzny energii elektrycznej - Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki - Gotowość na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej (debata)

Funkcja : Członek Komisji

Data

25/03/2019

Czas trwania

00:01:36

Początek

21:34:17

Koniec

21:35:53

Wystąpienie : Ostatnie wydarzenia związane z aferą „Dieselgate” (debata)

Funkcja : komisarz

Data

25/03/2019

Czas trwania

00:06:29

Początek

22:02:10

Koniec

22:08:40

Wystąpienie : Ostatnie wydarzenia związane z aferą „Dieselgate” (debata)

Funkcja : komisarz

Data

25/03/2019

Czas trwania

00:03:28

Początek

22:24:34

Koniec

22:28:02

Wystąpienie : Etykietowanie opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów (debata)

Funkcja : Członek Komisji

Data

25/03/2019

Czas trwania

00:03:14

Początek

22:32:33

Koniec

22:35:47

Wystąpienie : Etykietowanie opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów (debata)

Funkcja : Członek Komisji

Data

25/03/2019

Czas trwania

00:01:03

Początek

22:39:38

Koniec

22:40:41

Wystąpienie : Normy emisji dla nowych samochodów osobowych i nowych lekkich samochodów użytkowych (debata)

Funkcja : komisarz

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:05:09

Początek

18:13:44

Koniec

18:18:53

Wystąpienie : Normy emisji dla nowych samochodów osobowych i nowych lekkich samochodów użytkowych (debata)

Funkcja : komisarz

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:02:09

Początek

19:06:36

Koniec

19:08:45

Pascal ARIMONT

Wystąpienie : Umowy o dostarczanie treści cyfrowych i świadczenie usług cyfrowych - Umowy sprzedaży towarów (debata)

Funkcja : Sprawozdawca

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:04:14

Początek

11:54:56

Koniec

11:59:10

Wystąpienie : Umowy o dostarczanie treści cyfrowych i świadczenie usług cyfrowych - Umowy sprzedaży towarów (debata)

Funkcja : Sprawozdawca

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:00:31

Początek

12:26:15

Koniec

12:26:46

Wystąpienie : Przepisy szczegółowe dotyczące celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) (A8-0470/2018 - Pascal Arimont) (głosowanie)

Funkcja : Sprawozdawca

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:00:59

Początek

12:58:14

Koniec

12:59:13

Marie-Christine ARNAUTU

Wystąpienie : Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego - Maksymalny dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, minimalne przerwy oraz dzienny i tygodniowy czas odpoczynku oraz określanie położenia za pomocą tachografów - Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego (debata)

Funkcja : ENF

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:01:41

Początek

12:03:39

Koniec

12:05:20

Jonathan ARNOTT

Wystąpienie : Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym

Funkcja : w imieniu grupy EFDD

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:03:00

Początek

09:34:20

Koniec

09:37:20

Wystąpienie : Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym

Funkcja : EFDD

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:00:59

Początek

09:37:34

Koniec

09:38:33

Wystąpienie : Sytuacja w Algierii (debata)

Funkcja : w imieniu grupy EFDD

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:02:37

Początek

21:50:38

Koniec

21:53:16

Wystąpienie : Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2020 – sekcja I – Parlament Europejski (debata)

Funkcja : EFDD

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:02:38

Początek

19:03:27

Koniec

19:06:05

Wystąpienie : Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2020 – sekcja I – Parlament Europejski (debata)

Funkcja : réponse "carton bleu"

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:00:38

Początek

19:06:39

Koniec

19:07:17

Jean ARTHUIS

Wystąpienie : Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2020 – sekcja I – Parlament Europejski (debata)

Funkcja : ALDE

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:03:13

Początek

19:07:14

Koniec

19:10:28

Wystąpienie : „Erasmus”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu (debata)

Funkcja : BUDG

Data

28/03/2019

Czas trwania

00:02:08

Początek

09:55:57

Koniec

09:58:06

Richard ASHWORTH

Wystąpienie : Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 21–22 marca 2019 r. (debata)

Funkcja : PPE

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:02:16

Początek

10:33:26

Koniec

10:35:42

Francisco ASSIS

Wystąpienie : Pięć lat nielegalnej okupacji Krymu przez Federację Rosyjską (debata)

Funkcja : S&D

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:01:40

Początek

22:33:47

Koniec

22:35:27

Margrete AUKEN

Wystąpienie : Ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (debata)

Funkcja : w imieniu grupy Zieloni/WSE

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:02:10

Początek

15:25:33

Koniec

15:27:44

Wystąpienie : Ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (debata)

Funkcja : Verts/ALE

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:00:55

Początek

15:55:57

Koniec

15:56:53

Dimitris AVRAMOPOULOS

Wystąpienie : Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo) (debata)

Funkcja : komisarz

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:04:54

Początek

17:41:52

Koniec

17:46:47

Wystąpienie : Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo) (debata)

Funkcja : komisarz

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:02:16

Początek

18:27:15

Koniec

18:29:32

Wystąpienie : Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wersja przekształcona) (debata)

Funkcja : Członek Komisji

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:04:59

Początek

19:15:17

Koniec

19:20:16

Wystąpienie : Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wersja przekształcona) (debata)

Funkcja : Członek Komisji

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:01:13

Początek

20:13:54

Koniec

20:15:07

Wystąpienie : Interoperacyjność między systemami informacyjnymi UE w dziedzinie współpracy policyjnej i sądowej, azylu i migracji - Interoperacyjność między systemami informacyjnymi UE w obszarze granic i polityki wizowej

Funkcja : komisarz

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:05:49

Początek

20:27:08

Koniec

20:32:58

Inés AYALA SENDER

Wystąpienie : Absolutorium za rok 2017 (debata)

Funkcja : Sprawozdawca

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:04:46

Początek

15:02:55

Koniec

15:07:41

Wystąpienie : Absolutorium za rok 2017 (debata)

Funkcja : Sprawozdawca

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:02:35

Początek

16:52:38

Koniec

16:55:14

Wystąpienie : Sytuacja w Algierii (debata)

Funkcja : w imieniu grupy S&D

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:01:47

Początek

21:42:11

Koniec

21:43:59

Wystąpienie : Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego - Maksymalny dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, minimalne przerwy oraz dzienny i tygodniowy czas odpoczynku oraz określanie położenia za pomocą tachografów - Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego (debata)

Funkcja : w imieniu grupy S&D

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:01:45

Początek

11:39:07

Koniec

11:40:52

Wystąpienie : Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (debata)

Funkcja : S&D

Data

28/03/2019

Czas trwania

00:01:25

Początek

15:28:38

Koniec

15:30:03

Pilar AYUSO

Wystąpienie : Normy emisji dla nowych samochodów osobowych i nowych lekkich samochodów użytkowych (debata)

Funkcja : PPE

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:02:16

Początek

18:50:48

Koniec

18:53:04

Wystąpienie : Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wersja przekształcona) (debata)

Funkcja : PPE

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:02:41

Początek

19:41:19

Koniec

19:44:01

Georges BACH

Wystąpienie : Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego - Maksymalny dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, minimalne przerwy oraz dzienny i tygodniowy czas odpoczynku oraz określanie położenia za pomocą tachografów - Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego (debata)

Funkcja : Rap avis EMPL

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:01:23

Początek

11:24:00

Koniec

11:25:23

Zoltán BALCZÓ

Wystąpienie : Okres po arabskiej wiośnie – perspektywy dla Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (debata)

Funkcja : NI

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:01:34

Początek

23:12:57

Koniec

23:14:31

Zigmantas BALČYTIS

Wystąpienie : Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego - Maksymalny dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, minimalne przerwy oraz dzienny i tygodniowy czas odpoczynku oraz określanie położenia za pomocą tachografów - Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego (debata)

Funkcja : S&D

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:01:32

Początek

12:30:47

Koniec

12:32:20

Michel BARNIER

Wystąpienie : Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 21–22 marca 2019 r. (debata)

Funkcja : Chief Brexit negotiator

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:09:24

Początek

10:53:32

Koniec

11:02:57

Gerard BATTEN

Wystąpienie : Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym

Funkcja : ENF

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:01:11

Początek

09:49:36

Koniec

09:50:47

Wystąpienie : Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 21–22 marca 2019 r. (debata)

Funkcja : au nom du groupe ENF

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:02:26

Początek

09:53:29

Koniec

09:55:56

Nicolas BAY

Wystąpienie : Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 21–22 marca 2019 r. (debata)

Funkcja : ENF

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:01:41

Początek

10:09:31

Koniec

10:11:12

Bas BELDER

Wystąpienie : Sytuacja w Algierii (debata)

Funkcja : w imieniu grupy EKR

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:02:03

Początek

21:43:44

Koniec

21:45:48

Ivo BELET

Wystąpienie : Ustanowienie ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (debata)

Funkcja : w imieniu grupy EPL

Data

28/03/2019

Czas trwania

00:02:08

Początek

11:00:49

Koniec

11:02:58

Brando BENIFEI

Wystąpienie : Ustanowienie Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (debata)

Funkcja : S&D

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:01:42

Początek

20:05:04

Koniec

20:06:47

Wystąpienie : Okres po arabskiej wiośnie – perspektywy dla Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (debata)

Funkcja : Sprawozdawca

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:04:55

Początek

22:49:52

Koniec

22:54:48

Wystąpienie : Okres po arabskiej wiośnie – perspektywy dla Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (debata)

Funkcja : Sprawozdawca

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:02:56

Początek

23:27:29

Koniec

23:30:25

Wystąpienie : Decyzja ustanawiająca Europejski Instrument na rzecz Pokoju (debata)

Funkcja : w imieniu grupy S&D

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:02:12

Początek

21:59:42

Koniec

22:01:55

Wystąpienie : „Erasmus”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu (debata)

Funkcja : S&D

Data

28/03/2019

Czas trwania

00:01:40

Początek

10:26:59

Koniec

10:28:39

Xabier BENITO ZILUAGA

Wystąpienie : Wspólne zasady rynku wewnętrznego energii elektrycznej (A8-0044/2018 - Jerzy Buzek)

Funkcja : GUE/NGL

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:01:39

Początek

13:43:18

Koniec

13:44:57

Monika BEŇOVÁ

Wystąpienie : Sprawozdanie w sprawie przestępstw finansowych, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania (debata)

Funkcja : S&D

Data

25/03/2019

Czas trwania

00:01:31

Początek

18:46:55

Koniec

18:48:27

Wystąpienie : Praworządność i zwalczanie korupcji w UE, a zwłaszcza na Malcie i na Słowacji

Funkcja : S&D

Data

25/03/2019

Czas trwania

00:01:38

Początek

19:33:28

Koniec

19:35:07

Wystąpienie : Praworządność i zwalczanie korupcji w UE, a zwłaszcza na Malcie i na Słowacji

Funkcja : S&D

Data

25/03/2019

Czas trwania

00:00:45

Początek

19:35:29

Koniec

19:36:14

Pervenche BERÈS

Wystąpienie : Sprawozdanie w sprawie przestępstw finansowych, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania (debata)

Funkcja : S&D

Data

25/03/2019

Czas trwania

00:01:36

Początek

18:49:14

Koniec

18:50:50

Wystąpienie : Absolutorium za rok 2017: sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok budżetowy 2017 (A8-0088/2019 - Inés Ayala Sender) (głosowanie)

Funkcja : S&D

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:01:32

Początek

17:10:40

Koniec

17:12:12

Wystąpienie : Ustanowienie ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (debata)

Funkcja : S&D

Data

28/03/2019

Czas trwania

00:01:39

Początek

11:24:19

Koniec

11:25:59

Izaskun BILBAO BARANDICA

Wystąpienie : Zniesienie sezonowych zmian czasu (debata)

Funkcja : au nom du groupe ALDE

Data

25/03/2019

Czas trwania

00:02:37

Początek

20:04:12

Koniec

20:06:49

Wystąpienie : Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego - Maksymalny dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, minimalne przerwy oraz dzienny i tygodniowy czas odpoczynku oraz określanie położenia za pomocą tachografów - Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego (debata)

Funkcja : au nom du groupe ALDE

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:01:41

Początek

11:42:02

Koniec

11:43:43

Dominique BILDE

Wystąpienie : Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo) (debata)

Funkcja : ENF

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:01:34

Początek

18:16:20

Koniec

18:17:54

Wystąpienie : Ustanowienie programu „Kreatywna Europa” (2021–2027) (debata)

Funkcja : au nom du groupe ENF

Data

28/03/2019

Czas trwania

00:01:40

Początek

09:25:26

Koniec

09:27:07

Wystąpienie : „Erasmus”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu (debata)

Funkcja : au nom du groupe ENF

Data

28/03/2019

Czas trwania

00:02:30

Początek

10:11:59

Koniec

10:14:30

Mara BIZZOTTO

Wystąpienie : Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 21–22 marca 2019 r. (debata)

Funkcja : ENF

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:01:35

Początek

10:16:17

Koniec

10:17:53

Malin BJÖRK

Wystąpienie : Absolutorium za rok 2017 (debata)

Funkcja : FEMM

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:01:39

Początek

16:09:45

Koniec

16:11:25

José BLANCO LÓPEZ

Wystąpienie : Zniesienie sezonowych zmian czasu (debata)

Funkcja : S&D

Data

25/03/2019

Czas trwania

00:01:29

Początek

20:41:42

Koniec

20:43:12

Wystąpienie : Wspólne zasady rynku wewnętrznego energii elektrycznej - Rynek wewnętrzny energii elektrycznej - Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki - Gotowość na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej (debata)

Funkcja : S&D

Data

25/03/2019

Czas trwania

00:01:49

Początek

21:25:30

Koniec

21:27:20

Wystąpienie : Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym

Funkcja : S&D

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:01:40

Początek

10:10:53

Koniec

10:12:34

Wystąpienie : Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym

Funkcja : S&D

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:00:48

Początek

10:13:14

Koniec

10:14:03

Wystąpienie : Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym

Funkcja : S&D

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:00:20

Początek

10:14:33

Koniec

10:14:53

Wystąpienie : Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności (debata)

Funkcja : S&D

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:01:33

Początek

11:32:48

Koniec

11:34:21

Wystąpienie : Absolutorium za rok 2017 (debata)

Funkcja : PECH

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:01:38

Początek

16:06:06

Koniec

16:07:45

Wystąpienie : Normy emisji dla nowych samochodów osobowych i nowych lekkich samochodów użytkowych (debata)

Funkcja : S&D

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:01:38

Początek

18:59:27

Koniec

19:01:05

Andrea BOCSKOR

Wystąpienie : „Erasmus”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu (debata)

Funkcja : PPE

Data

28/03/2019

Czas trwania

00:01:46

Początek

10:36:41

Koniec

10:38:27

Franc BOGOVIČ

Wystąpienie : Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym

Funkcja : PPE

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:01:43

Początek

10:09:29

Koniec

10:11:13

Wystąpienie : Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności (debata)

Funkcja : PPE

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:02:10

Początek

11:20:01

Koniec

11:22:11

Wystąpienie : Produkty nawozowe z oznakowaniem CE (debata)

Funkcja : w imieniu grupy EPL

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:02:16

Początek

16:36:22

Koniec

16:38:38

Simona BONAFÈ

Wystąpienie : Ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (debata)

Funkcja : S&D

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:01:43

Początek

15:58:50

Koniec

16:00:33

Wystąpienie : Ustanowienie ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (debata)

Funkcja : w imieniu grupy S&D

Data

28/03/2019

Czas trwania

00:02:29

Początek

11:02:41

Koniec

11:05:11

Michał BONI

Wystąpienie : Etykietowanie opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów (debata)

Funkcja : Sprawozdawca

Data

25/03/2019

Czas trwania

00:04:03

Początek

22:28:44

Koniec

22:32:47

Wystąpienie : Etykietowanie opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów (debata)

Funkcja : Sprawozdawca

Data

25/03/2019

Czas trwania

00:01:03

Początek

22:40:35

Koniec

22:41:39

Wystąpienie : Etykietowanie opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów (debata)

Funkcja : Sprawozdawca

Data

25/03/2019

Czas trwania

00:00:56

Początek

22:41:29

Koniec

22:42:25

Wystąpienie : Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym

Funkcja : LIBE

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:01:51

Początek

09:13:31

Koniec

09:15:23

Mario BORGHEZIO

Wystąpienie : Ustanowienie Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) (debata)

Funkcja : au nom du groupe ENF

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:01:44

Początek

21:05:33

Koniec

21:07:18

Marie-Christine BOUTONNET

Wystąpienie : Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym

Funkcja : au nom du groupe ENF

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:01:32

Początek

09:38:23

Koniec

09:39:55

Wystąpienie : Przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online oraz retransmisji programów telewizyjnych i radiowych (debata)

Funkcja : au nom du groupe ENF

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:01:56

Początek

21:44:52

Koniec

21:46:48

Lynn BOYLAN

Wystąpienie : Normy emisji dla nowych samochodów osobowych i nowych lekkich samochodów użytkowych (debata)

Funkcja : GUE/NGL

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:01:12

Początek

18:45:08

Koniec

18:46:21

Wystąpienie : Ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (debata)

Funkcja : GUE/NGL

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:00:51

Początek

15:17:57

Koniec

15:18:48

Wystąpienie : Ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (debata)

Funkcja : w imieniu grupy GUE/NGL

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:01:59

Początek

15:27:25

Koniec

15:29:25

Wystąpienie : Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wersja przekształcona) (debata)

Funkcja : W imieniu grupy

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:01:35

Początek

19:34:42

Koniec

19:36:17

Wystąpienie : Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wersja przekształcona) (debata)

Funkcja : réponse "carton bleu"

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:00:02

Początek

19:37:06

Koniec

19:37:08

Victor BOŞTINARU

Wystąpienie : Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności (debata)

Funkcja : W imieniu grupy

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:01:19

Początek

11:00:07

Koniec

11:01:26

Mercedes BRESSO

Wystąpienie : Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego - Maksymalny dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, minimalne przerwy oraz dzienny i tygodniowy czas odpoczynku oraz określanie położenia za pomocą tachografów - Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego (debata)

Funkcja : S&D

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:01:42

Początek

12:16:15

Koniec

12:17:57

Wystąpienie : „Erasmus”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu (debata)

Funkcja : S&D

Data

28/03/2019

Czas trwania

00:01:42

Początek

10:25:40

Koniec

10:27:22

Renata BRIANO

Wystąpienie : Ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (debata)

Funkcja : PECH

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:01:35

Początek

15:14:26

Koniec

15:16:01

Elmar BROK

Wystąpienie : Pięć lat nielegalnej okupacji Krymu przez Federację Rosyjską (debata)

Funkcja : w imieniu grupy EPL

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:02:55

Początek

22:16:39

Koniec

22:19:34

Wystąpienie : Okres po arabskiej wiośnie – perspektywy dla Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (debata)

Funkcja : w imieniu grupy EPL

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:02:19

Początek

23:00:29

Koniec

23:02:49

Wystąpienie : Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 21–22 marca 2019 r. (debata)

Funkcja : PPE

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:01:34

Początek

10:21:53

Koniec

10:23:27

Daniel BUDA

Wystąpienie : Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności (debata)

Funkcja : PPE

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:01:30

Początek

11:23:10

Koniec

11:24:40

Wystąpienie : Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (debata)

Funkcja : Autor

Data

28/03/2019

Czas trwania

00:02:41

Początek

15:01:45

Koniec

15:04:27

Wystąpienie : Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (debata)

Funkcja : Autor

Data

28/03/2019

Czas trwania

00:00:46

Początek

15:19:51

Koniec

15:20:38

Violeta BULC

Wystąpienie : Zniesienie sezonowych zmian czasu (debata)

Funkcja : Członek Komisji

Data

25/03/2019

Czas trwania

00:04:56

Początek

19:47:05

Koniec

19:52:01

Wystąpienie : Zniesienie sezonowych zmian czasu (debata)

Funkcja : komisarz

Data

25/03/2019

Czas trwania

00:04:38

Początek

20:42:51

Koniec

20:47:29

Udo BULLMANN

Wystąpienie : Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 21–22 marca 2019 r. (debata)

Funkcja : W imieniu grupy

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:03:49

Początek

09:30:21

Koniec

09:34:10

Jonathan BULLOCK

Wystąpienie : Wspólne zasady rynku wewnętrznego energii elektrycznej - Rynek wewnętrzny energii elektrycznej - Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki - Gotowość na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej (debata)

Funkcja : w imieniu grupy EFDD

Data

25/03/2019

Czas trwania

00:02:07

Początek

21:21:13

Koniec

21:23:21

Wystąpienie : Absolutorium za rok 2017 (debata)

Funkcja : w imieniu grupy EFDD

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:02:33

Początek

16:21:41

Koniec

16:24:15

Cristian-Silviu BUŞOI

Wystąpienie : Normy emisji dla nowych samochodów osobowych i nowych lekkich samochodów użytkowych (debata)

Funkcja : PPE

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:01:41

Początek

19:04:03

Koniec

19:05:45

Wystąpienie : Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego - Maksymalny dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, minimalne przerwy oraz dzienny i tygodniowy czas odpoczynku oraz określanie położenia za pomocą tachografów - Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego (debata)

Funkcja : PPE

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:01:11

Początek

12:38:49

Koniec

12:40:01

Reinhard BÜTIKOFER

Wystąpienie : Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym (A8-0245/2018 - Axel Voss)

Funkcja : Verts/ALE

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:00:58

Początek

14:00:21

Koniec

14:01:19

Alain CADEC

Wystąpienie : Absolutorium za rok 2017 (debata)

Funkcja : PECH

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:01:02

Początek

16:05:14

Koniec

16:06:16

Enrique CALVET CHAMBON

Wystąpienie : Ramy zapobiegawczej restrukturyzacji, drugiej szansy i środków zwiększających skuteczność restrukturyzacji, niewypłacalności i procedur zwolnienia (debata)

Funkcja : ECON

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:02:41

Początek

21:16:47

Koniec

21:19:29

Nicola CAPUTO

Wystąpienie : Sprawozdanie w sprawie przestępstw finansowych, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania (debata)

Funkcja : S&D

Data

25/03/2019

Czas trwania

00:01:32

Początek

18:41:06

Koniec

18:42:39

Wystąpienie : Wspólne zasady rynku wewnętrznego energii elektrycznej - Rynek wewnętrzny energii elektrycznej - Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki - Gotowość na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej (debata)

Funkcja : S&D

Data

25/03/2019

Czas trwania

00:01:39

Początek

21:32:48

Koniec

21:34:28

Wystąpienie : Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych

Funkcja : S&D

Data

25/03/2019

Czas trwania

00:01:37

Początek

23:00:28

Koniec

23:02:05

Wystąpienie : Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym

Funkcja : S&D

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:01:27

Początek

10:31:44

Koniec

10:33:12

Wystąpienie : Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 21–22 marca 2019 r. (debata)

Funkcja : S&D

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:01:30

Początek

10:42:22

Koniec

10:43:52

Wystąpienie : Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego - Maksymalny dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, minimalne przerwy oraz dzienny i tygodniowy czas odpoczynku oraz określanie położenia za pomocą tachografów - Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego (debata)

Funkcja : S&D

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:01:34

Początek

12:36:12

Koniec

12:37:47

Matt CARTHY

Wystąpienie : Sprawozdanie w sprawie przestępstw finansowych, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania (debata)

Funkcja : GUE/NGL

Data

25/03/2019

Czas trwania

00:01:13

Początek

18:21:03

Koniec

18:22:16

Wystąpienie : Ustanowienie ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (debata)

Funkcja : GUE/NGL

Data

28/03/2019

Czas trwania

00:02:02

Początek

11:20:57

Koniec

11:23:00

James CARVER

Wystąpienie : Zniesienie sezonowych zmian czasu (debata)

Funkcja : EFDD

Data

25/03/2019

Czas trwania

00:01:28

Początek

20:17:47

Koniec

20:19:15

Wystąpienie : Ustanowienie Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) (debata)

Funkcja : w imieniu grupy EFDD

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:01:14

Początek

21:04:26

Koniec

21:05:40

David CASA

Wystąpienie : Sprawozdanie w sprawie przestępstw finansowych, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania (debata)

Funkcja : PPE

Data

25/03/2019

Czas trwania

00:01:34

Początek

18:34:39

Koniec

18:36:13

Daniel CASPARY

Wystąpienie : Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym

Funkcja : PPE

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:01:00

Początek

09:28:50

Koniec

09:29:50

Fabio Massimo CASTALDO

Wystąpienie : Ustanowienie Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) (debata)

Funkcja : EFDD

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:02:47

Początek

21:09:48

Koniec

21:12:35

Wystąpienie : Sytuacja w Algierii (debata)

Funkcja : PT

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:00:33

Początek

22:03:58

Koniec

22:04:31

Wystąpienie : Sytuacja w Algierii (debata)

Funkcja : PT

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:00:15

Początek

22:05:21

Koniec

22:05:37

Wystąpienie : Sytuacja w Algierii (debata)

Funkcja : PT

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:00:21

Początek

22:06:44

Koniec

22:07:06

Wystąpienie : Sytuacja w Algierii (debata)

Funkcja : PT

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:00:32

Początek

22:08:12

Koniec

22:08:45

Wystąpienie : Sytuacja w Algierii (debata)

Funkcja : PT

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:00:11

Początek

22:09:36

Koniec

22:09:48

Wystąpienie : Pięć lat nielegalnej okupacji Krymu przez Federację Rosyjską (debata)

Funkcja : PT

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:00:33

Początek

22:09:48

Koniec

22:10:21

Wystąpienie : Pięć lat nielegalnej okupacji Krymu przez Federację Rosyjską (debata)

Funkcja : PT

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:00:31

Początek

22:16:18

Koniec

22:16:50

Wystąpienie : Pięć lat nielegalnej okupacji Krymu przez Federację Rosyjską (debata)

Funkcja : PT

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:00:20

Początek

22:19:07

Koniec

22:19:28

Wystąpienie : Pięć lat nielegalnej okupacji Krymu przez Federację Rosyjską (debata)

Funkcja : PT

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:00:38

Początek

22:20:41

Koniec

22:21:20

Wystąpienie : Pięć lat nielegalnej okupacji Krymu przez Federację Rosyjską (debata)

Funkcja : PT

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:00:27

Początek

22:22:20

Koniec

22:22:48

Wystąpienie : Pięć lat nielegalnej okupacji Krymu przez Federację Rosyjską (debata)

Funkcja : PT

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:00:27

Początek

22:24:34

Koniec

22:25:01

Wystąpienie : Pięć lat nielegalnej okupacji Krymu przez Federację Rosyjską (debata)

Funkcja : PT

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:00:22

Początek

22:26:07

Koniec

22:26:29

Wystąpienie : Pięć lat nielegalnej okupacji Krymu przez Federację Rosyjską (debata)

Funkcja : PT

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:00:18

Początek

22:27:30

Koniec

22:27:49

Wystąpienie : Pięć lat nielegalnej okupacji Krymu przez Federację Rosyjską (debata)

Funkcja : PT

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:00:21

Początek

22:29:00

Koniec

22:29:22

Wystąpienie : Pięć lat nielegalnej okupacji Krymu przez Federację Rosyjską (debata)

Funkcja : PT

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:00:20

Początek

22:29:49

Koniec

22:30:10

Wystąpienie : Pięć lat nielegalnej okupacji Krymu przez Federację Rosyjską (debata)

Funkcja : PT

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:00:20

Początek

22:30:38

Koniec

22:30:59

Wystąpienie : Pięć lat nielegalnej okupacji Krymu przez Federację Rosyjską (debata)

Funkcja : PT

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:00:09

Początek

22:31:21

Koniec

22:31:30

Wystąpienie : Pięć lat nielegalnej okupacji Krymu przez Federację Rosyjską (debata)

Funkcja : PT

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:00:15

Początek

22:32:12

Koniec

22:32:28

Wystąpienie : Pięć lat nielegalnej okupacji Krymu przez Federację Rosyjską (debata)

Funkcja : PT

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:00:17

Początek

22:33:39

Koniec

22:33:56

Wystąpienie : Pięć lat nielegalnej okupacji Krymu przez Federację Rosyjską (debata)

Funkcja : PT

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:00:14

Początek

22:35:01

Koniec

22:35:16

Wystąpienie : Pięć lat nielegalnej okupacji Krymu przez Federację Rosyjską (debata)

Funkcja : PT

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:00:17

Początek

22:36:30

Koniec

22:36:48

Wystąpienie : Pięć lat nielegalnej okupacji Krymu przez Federację Rosyjską (debata)

Funkcja : PT

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:00:18

Początek

22:37:54

Koniec

22:38:12

Wystąpienie : Pięć lat nielegalnej okupacji Krymu przez Federację Rosyjską (debata)

Funkcja : PT

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:00:26

Początek

22:39:50

Koniec

22:40:16

Wystąpienie : Pięć lat nielegalnej okupacji Krymu przez Federację Rosyjską (debata)

Funkcja : PT

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:00:37

Początek

22:41:24

Koniec

22:42:01

Wystąpienie : Pięć lat nielegalnej okupacji Krymu przez Federację Rosyjską (debata)

Funkcja : PT

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:00:20

Początek

22:42:59

Koniec

22:43:19

Wystąpienie : Pięć lat nielegalnej okupacji Krymu przez Federację Rosyjską (debata)

Funkcja : PT

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:00:19

Początek

22:44:19

Koniec

22:44:38

Wystąpienie : Pięć lat nielegalnej okupacji Krymu przez Federację Rosyjską (debata)

Funkcja : PT

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:00:21

Początek

22:45:41

Koniec

22:46:03

Wystąpienie : Pięć lat nielegalnej okupacji Krymu przez Federację Rosyjską (debata)

Funkcja : PT

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:00:24

Początek

22:47:02

Koniec

22:47:27

Wystąpienie : Pięć lat nielegalnej okupacji Krymu przez Federację Rosyjską (debata)

Funkcja : PT

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:00:26

Początek

22:48:17

Koniec

22:48:43

Wystąpienie : Pięć lat nielegalnej okupacji Krymu przez Federację Rosyjską (debata)

Funkcja : PT

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:00:15

Początek

22:49:27

Koniec

22:49:43

Wystąpienie : Okres po arabskiej wiośnie – perspektywy dla Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (debata)

Funkcja : PT

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:00:18

Początek

22:49:41

Koniec

22:49:59

Wystąpienie : Okres po arabskiej wiośnie – perspektywy dla Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (debata)

Funkcja : PT

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:00:20

Początek

22:54:21

Koniec

22:54:41

Wystąpienie : Okres po arabskiej wiośnie – perspektywy dla Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (debata)

Funkcja : PT

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:00:51

Początek

22:59:46

Koniec

23:00:38

Wystąpienie : Okres po arabskiej wiośnie – perspektywy dla Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (debata)

Funkcja : PT

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:00:19

Początek

23:02:23

Koniec

23:02:42

Wystąpienie : Okres po arabskiej wiośnie – perspektywy dla Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (debata)

Funkcja : PT

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:00:21

Początek

23:04:17

Koniec

23:04:39

Wystąpienie : Okres po arabskiej wiośnie – perspektywy dla Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (debata)

Funkcja : PT

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:00:34

Początek

23:05:52

Koniec

23:06:27

Wystąpienie : Okres po arabskiej wiośnie – perspektywy dla Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (debata)

Funkcja : PT

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:01:58

Początek

23:07:11

Koniec

23:09:10

Wystąpienie : Okres po arabskiej wiośnie – perspektywy dla Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (debata)

Funkcja : PT

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:00:21

Początek

23:10:05

Koniec

23:10:26

Wystąpienie : Okres po arabskiej wiośnie – perspektywy dla Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (debata)

Funkcja : PT

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:00:22

Początek

23:11:33

Koniec

23:11:55

Wystąpienie : Okres po arabskiej wiośnie – perspektywy dla Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (debata)

Funkcja : PT

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:00:17

Początek

23:12:49

Koniec

23:13:07

Wystąpienie : Okres po arabskiej wiośnie – perspektywy dla Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (debata)

Funkcja : PT

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:00:25

Początek

23:14:04

Koniec

23:14:30

Wystąpienie : Okres po arabskiej wiośnie – perspektywy dla Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (debata)

Funkcja : PT

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:00:19

Początek

23:16:15

Koniec

23:16:34

Wystąpienie : Okres po arabskiej wiośnie – perspektywy dla Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (debata)

Funkcja : PT

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:00:33

Początek

23:18:00

Koniec

23:18:34

Wystąpienie : Okres po arabskiej wiośnie – perspektywy dla Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (debata)

Funkcja : PT

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:00:21

Początek

23:19:16

Koniec

23:19:38

Wystąpienie : Okres po arabskiej wiośnie – perspektywy dla Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (debata)

Funkcja : PT

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:00:36

Początek

23:20:42

Koniec

23:21:18

Wystąpienie : Okres po arabskiej wiośnie – perspektywy dla Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (debata)

Funkcja : PT

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:00:17

Początek

23:22:53

Koniec

23:23:10

Wystąpienie : Okres po arabskiej wiośnie – perspektywy dla Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (debata)

Funkcja : PT

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:00:35

Początek

23:24:13

Koniec

23:24:49

Wystąpienie : Okres po arabskiej wiośnie – perspektywy dla Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (debata)

Funkcja : PT

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:00:23

Początek

23:25:52

Koniec

23:26:15

Wystąpienie : Okres po arabskiej wiośnie – perspektywy dla Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (debata)

Funkcja : PT

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:00:26

Początek

23:27:12

Koniec

23:27:39

Wystąpienie : Okres po arabskiej wiośnie – perspektywy dla Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (debata)

Funkcja : PT

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:00:29

Początek

23:29:59

Koniec

23:30:29

Wystąpienie : Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól

Funkcja : PT

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:00:12

Początek

23:30:20

Koniec

23:30:33

Wystąpienie : Zamknięcie posiedzenia

Funkcja : PT

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:00:09

Początek

23:30:26

Koniec

23:30:35

Wystąpienie :

Funkcja : PT

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:00:26

Początek

17:00:48

Koniec

17:01:14

Wystąpienie : Wznowienie posiedzenia

Funkcja : PT

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:00:11

Początek

17:01:06

Koniec

17:01:17

Wystąpienie : Wznowienie posiedzenia

Funkcja : PT

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:00:54

Początek

17:02:24

Koniec

17:03:18

Wystąpienie : Ramy naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji kontrahentów centralnych (A8-0015/2018 - Babette Winter, Kay Swinburne) (głosowanie)

Funkcja : PT

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:00:28

Początek

17:03:14

Koniec

17:03:43

Wystąpienie : Ramy naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji kontrahentów centralnych (A8-0015/2018 - Babette Winter, Kay Swinburne) (głosowanie)

Funkcja : PT

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:00:36

Początek

17:04:55

Koniec

17:05:32

Wystąpienie : Europejscy dostawcy usług w zakresie finansowania społecznościowego dla przedsiębiorstw (A8-0364/2018 - Ashley Fox) (głosowanie)

Funkcja : PT

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:00:32

Początek

17:05:22

Koniec

17:05:54

Wystąpienie : Rynki instrumentów finansowych (A8-0362/2018 - Caroline Nagtegaal) (głosowanie)

Funkcja : PT

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:00:27

Początek

17:05:44

Koniec

17:06:12

Wystąpienie : Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności (A8-0094/2019 - Andrea Cozzolino) (głosowanie)

Funkcja : PT

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:15:25

Początek

17:06:03

Koniec

17:21:28

Wystąpienie : Normy emisji dla nowych samochodów osobowych i nowych lekkich samochodów użytkowych (A8-0287/2018 - Miriam Dalli) (głosowanie)

Funkcja : PT

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:00:38

Początek

17:21:03

Koniec

17:21:42

Wystąpienie : Ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (A8-0317/2018 - Frédérique Ries) (głosowanie)

Funkcja : PT

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:00:34

Początek

17:21:31

Koniec

17:22:06

Wystąpienie : Produkty nawozowe z oznakowaniem CE (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu) (głosowanie)

Funkcja : PT

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:00:26

Początek

17:21:56

Koniec

17:22:23

Wystąpienie : Ochrona pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (A8-0382/2018 - Laura Agea) (głosowanie)

Funkcja : PT

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:00:23

Początek

17:22:14

Koniec

17:22:38

Wystąpienie : Ochrona pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (A8-0382/2018 - Laura Agea) (głosowanie)

Funkcja : PT

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:00:29

Początek

17:23:17

Koniec

17:23:47

Wystąpienie : Wspólne przepisy dla niektórych rodzajów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (A8-0259/2018 - Daniela Aiuto) (głosowanie)

Funkcja : PT

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:00:18

Początek

17:23:38

Koniec

17:23:56

Wystąpienie : Wspólne przepisy dla niektórych rodzajów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (A8-0259/2018 - Daniela Aiuto) (głosowanie)

Funkcja : PT

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:02:01

Początek

17:24:37

Koniec

17:26:39

Wystąpienie : Ujawnianie informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały (A8-0227/2017 - Hugues Bayet, Evelyn Regner) (głosowanie)

Funkcja : PT

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:00:24

Początek

17:26:14

Koniec

17:26:38

Wystąpienie : Wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) (głosowanie)

Funkcja : PT

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:00:31

Początek

17:26:30

Koniec

17:27:02

Wystąpienie : Sprzeciw na podstawie art. 105 ust. 3 Regulaminu: Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (B8-0214/2019) (głosowanie)

Funkcja : PT

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:00:47

Początek

17:26:53

Koniec

17:27:40

Wystąpienie : Sprzeciw na podstawie art. 105 ust. 3 Regulaminu: Instrument na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz (B8-0215/2019) (głosowanie)

Funkcja : PT

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:00:21

Początek

17:27:28

Koniec

17:27:50

Wystąpienie : Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana soja MON 87751 (MON-87751-7) (B8-0216/2019) (głosowanie)

Funkcja : PT

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:00:25

Początek

17:27:42

Koniec

17:28:08

Wystąpienie : Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana kukurydza 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (B8-0217/2019) (głosowanie)

Funkcja : PT

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:00:26

Początek

17:27:59

Koniec

17:28:25

Wystąpienie : Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Określone zastosowania ftalanu bis (2-etyloheksylu) (DEHP) (DEZA a.s.) (B8-0218/2019) (głosowanie)

Funkcja : PT

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:00:28

Początek

17:28:17

Koniec

17:28:45

Wystąpienie : Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Określone zastosowania ftalanu bis (2-etyloheksylu) (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (B8-0219/2019) (głosowanie)

Funkcja : PT

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:00:23

Początek

17:28:36

Koniec

17:29:00

Wystąpienie : Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Określone zastosowania tritlenku chromu (B8-0221/2019) (głosowanie)

Funkcja : PT

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:03:06

Początek

17:28:52

Koniec

17:31:58

Wystąpienie : Okres po arabskiej wiośnie – perspektywy dla Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (A8-0077/2019 - Brando Benifei) (głosowanie)

Funkcja : PT

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:01:17

Początek

17:31:56

Koniec

17:33:13

Wystąpienie : Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól

Funkcja : PT

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:02:23

Początek

17:33:08

Koniec

17:35:31

Wystąpienie : Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo) (debata)

Funkcja : PT

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:01:58

Początek

17:35:06

Koniec

17:37:05

Wystąpienie : Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo) (debata)

Funkcja : PT

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:00:26

Początek

17:41:38

Koniec

17:42:04

Wystąpienie : Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo) (debata)

Funkcja : PT

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:00:20

Początek

17:46:21

Koniec

17:46:41

Wystąpienie : Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo) (debata)

Funkcja : PT

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:00:20

Początek

17:47:59

Koniec

17:48:19

Wystąpienie : Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo) (debata)

Funkcja : PT

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:00:21

Początek

17:50:58

Koniec

17:51:20

Wystąpienie : Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo) (debata)

Funkcja : PT

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:00:22

Początek

17:53:21

Koniec

17:53:44

Wystąpienie : Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo) (debata)

Funkcja : PT

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:00:18

Początek

17:55:09

Koniec

17:55:28

Wystąpienie : Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo) (debata)

Funkcja : PT

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:00:17

Początek

17:57:28

Koniec

17:57:46

Wystąpienie : Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo) (debata)

Funkcja : PT

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:00:25

Początek

17:58:51

Koniec

17:59:16

Wystąpienie : Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo) (debata)

Funkcja : PT

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:00:27

Początek

18:01:12

Koniec

18:01:39

Wystąpienie : Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo) (debata)

Funkcja : PT

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:00:19

Początek

18:02:51

Koniec

18:03:11

Wystąpienie : Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo) (debata)

Funkcja : PT

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:00:21

Początek

18:04:24

Koniec

18:04:45

Wystąpienie : Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo) (debata)

Funkcja : PT

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:00:39

Początek

18:07:04

Koniec

18:07:44

Wystąpienie : Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo) (debata)

Funkcja : PT

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:00:12

Początek

18:08:11

Koniec

18:08:24

Wystąpienie : Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo) (debata)

Funkcja : PT

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:00:17

Początek

18:08:40

Koniec

18:08:57

Wystąpienie : Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo) (debata)

Funkcja : PT

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:00:17

Początek

18:10:48

Koniec

18:11:05

Wystąpienie : Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo) (debata)

Funkcja : PT

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:00:18

Początek

18:12:32

Koniec

18:12:50

Wystąpienie : Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo) (debata)

Funkcja : PT

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:00:30

Początek

18:13:41

Koniec

18:14:12

Wystąpienie : Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo) (debata)

Funkcja : PT

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:00:09

Początek

18:14:26

Koniec

18:14:36

Wystąpienie : Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo) (debata)

Funkcja : PT

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:00:23

Początek

18:14:50

Koniec

18:15:13

Wystąpienie : Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo) (debata)

Funkcja : PT

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:00:20

Początek

18:16:09

Koniec

18:16:30

Wystąpienie : Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo) (debata)

Funkcja : PT

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:00:18

Początek

18:17:27

Koniec

18:17:46

Wystąpienie : Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo) (debata)

Funkcja : PT

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:00:16

Początek

18:19:03

Koniec

18:19:19

Wystąpienie : Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo) (debata)

Funkcja : PT

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:00:22

Początek

18:20:37

Koniec

18:21:00

Wystąpienie : Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo) (debata)

Funkcja : PT

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:00:29

Początek

18:22:15

Koniec

18:22:44

Wystąpienie : Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo) (debata)

Funkcja : PT

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:00:57

Początek

18:24:23

Koniec

18:25:21

Wystąpienie : Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo) (debata)

Funkcja : PT

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:00:42

Początek

18:25:22

Koniec

18:26:04

Wystąpienie : Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo) (debata)

Funkcja : PT

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:00:23

Początek

18:27:04

Koniec

18:27:27

Wystąpienie : Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo) (debata)

Funkcja : PT

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:00:19

Początek

18:29:04

Koniec

18:29:24

Wystąpienie : Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo) (debata)

Funkcja : PT

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:00:28

Początek

18:31:12

Koniec

18:31:40

Wystąpienie : Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2020 – sekcja I – Parlament Europejski (debata)

Funkcja : PT

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:01:02

Początek

18:31:31

Koniec

18:32:34

Wystąpienie : Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2020 – sekcja I – Parlament Europejski (debata)

Funkcja : EFDD

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:01:39

Początek

19:10:13

Koniec

19:11:52

Jean-Marie CAVADA

Wystąpienie : Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym

Funkcja : au nom du groupe ALDE

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:02:53

Początek

09:21:43

Koniec

09:24:37

Wystąpienie : Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym

Funkcja : ALDE

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:00:29

Początek

10:03:15

Koniec

10:03:45

Wystąpienie : Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Określone zastosowania tritlenku chromu (B8-0221/2019) (głosowanie)

Funkcja : ALDE

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:00:25

Początek

17:31:33

Koniec

17:31:58

Dita CHARANZOVÁ

Wystąpienie : Umowy o dostarczanie treści cyfrowych i świadczenie usług cyfrowych - Umowy sprzedaży towarów (debata)

Funkcja : W imieniu grupy

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:01:19

Początek

12:09:23

Koniec

12:10:42

Caterina CHINNICI

Wystąpienie : Absolutorium za rok 2017 (debata)

Funkcja : S&D

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:01:30

Początek

16:36:17

Koniec

16:37:48

Wystąpienie : „Erasmus”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu (debata)

Funkcja : S&D

Data

28/03/2019

Czas trwania

00:01:38

Początek

10:29:48

Koniec

10:31:26

Nikolaos CHOUNTIS

Wystąpienie : „Erasmus”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu (debata)

Funkcja : w imieniu grupy GUE/NGL

Data

28/03/2019

Czas trwania

00:01:39

Początek

10:09:09

Koniec

10:10:49

Ole CHRISTENSEN

Wystąpienie : Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego - Maksymalny dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, minimalne przerwy oraz dzienny i tygodniowy czas odpoczynku oraz określanie położenia za pomocą tachografów - Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego (debata)

Funkcja : S&D

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:01:30

Początek

12:12:37

Koniec

12:14:07

George CIAMBA

Wystąpienie : Absolutorium za rok 2017 (debata)

Funkcja : CouncilMember

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:06:12

Początek

15:27:41

Koniec

15:33:54

Wystąpienie : Absolutorium za rok 2017 (debata)

Funkcja : Urzędujący przewodniczący Rady

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:01:00

Początek

16:51:40

Koniec

16:52:40

Angelo CIOCCA

Wystąpienie : Absolutorium za rok 2017 (debata)

Funkcja : au nom du groupe ENF

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:02:32

Początek

16:23:56

Koniec

16:26:29

Wystąpienie : Ustanowienie Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) (debata)

Funkcja : ENF

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:01:38

Początek

21:18:21

Koniec

21:20:00

David COBURN

Wystąpienie : Sprawozdanie w sprawie przestępstw finansowych, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania (debata)

Funkcja : w imieniu grupy EFDD

Data

25/03/2019

Czas trwania

00:02:05

Początek

18:09:56

Koniec

18:12:02

Wystąpienie : Sprawozdanie w sprawie przestępstw finansowych, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania (debata)

Funkcja : question "carton bleu"

Data

25/03/2019

Czas trwania

00:00:51

Początek

18:16:44

Koniec

18:17:35

Carlos COELHO

Wystąpienie : Umowy o dostarczanie treści cyfrowych i świadczenie usług cyfrowych - Umowy sprzedaży towarów (debata)

Funkcja : PPE

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:01:46

Początek

12:13:51

Koniec

12:15:37

Sergio Gaetano COFFERATI

Wystąpienie : Ramy zapobiegawczej restrukturyzacji, drugiej szansy i środków zwiększających skuteczność restrukturyzacji, niewypłacalności i procedur zwolnienia (debata)

Funkcja : w imieniu grupy S&D

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:05:37

Początek

21:21:31

Koniec

21:27:08

Jacques COLOMBIER

Wystąpienie : Sytuacja w Algierii (debata)

Funkcja : au nom du groupe ENF

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:01:46

Początek

21:53:00

Koniec

21:54:47

Wystąpienie : Okres po arabskiej wiośnie – perspektywy dla Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (debata)

Funkcja : ENF

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:01:42

Początek

23:19:27

Koniec

23:21:09

Wystąpienie : Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo) (debata)

Funkcja : ENF

Data

27/03/2019

Czas trwania

00:01:54

Początek

18:20:47

Koniec

18:22:42

Anna Maria CORAZZA BILDT

Wystąpienie : Decyzja ustanawiająca Europejski Instrument na rzecz Pokoju (A8-0157/2019 - Hilde Vautmans) (głosowanie)

Funkcja : PPE

Data

28/03/2019

Czas trwania

00:01:04

Początek

12:39:45

Koniec

12:40:50

Ignazio CORRAO

Wystąpienie : „Erasmus”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu (debata)

Funkcja : DEVE

Data

28/03/2019

Czas trwania

00:01:33

Początek

09:54:45

Koniec

09:56:19

Silvia COSTA

Wystąpienie : Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym

Funkcja : S&D

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:01:53

Początek

10:27:08

Koniec

10:29:01

Wystąpienie : Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym

Funkcja : S&D

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:00:58

Początek

10:28:11

Koniec

10:29:10

Wystąpienie : Ustanowienie Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (debata)

Funkcja : S&D

Data

26/03/2019

Czas trwania

00:01:55

Początek

20:02:11

Koniec

20:04:06