Multimedia na debatę

Czwartek, 28 marca 2019 r.

09:00 - 09:00

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:31

Początek

09:00:12

Koniec

09:00:44

09:00 - 09:00 Otwarcie posiedzenia

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

09:00:35

Koniec

09:00:50

09:00 - 09:44 Ustanowienie programu „Kreatywna Europa” (2021–2027) (debata)

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:41

Początek

09:00:43

Koniec

09:01:24

Silvia Costa

Funkcja : Sprawozdawca

Czas trwania

00:05:07

Początek

09:01:13

Koniec

09:06:21

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:10

Początek

09:05:57

Koniec

09:06:08

Marianne Thyssen

Funkcja : Członek Komisji

Czas trwania

00:04:37

Początek

09:06:07

Koniec

09:10:44

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

09:10:38

Koniec

09:10:52

John Howarth

Funkcja : Rap avis BUDG

Czas trwania

00:01:24

Początek

09:10:50

Koniec

09:12:14

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:21

Początek

09:12:08

Koniec

09:12:29

Bogusław Sonik

Funkcja : w imieniu grupy EPL

Czas trwania

00:02:38

Początek

09:12:21

Koniec

09:15:00

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

09:14:33

Koniec

09:14:46

Julie Ward

Funkcja : W imieniu grupy

Czas trwania

00:01:25

Początek

09:14:43

Koniec

09:16:08

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

09:16:01

Koniec

09:16:16

Ralph Packet

Funkcja : w imieniu grupy EKR

Czas trwania

00:01:37

Początek

09:16:08

Koniec

09:17:45

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:11

Początek

09:17:19

Koniec

09:17:30

Mircea Diaconu

Funkcja : au nom du groupe ALDE

Czas trwania

00:02:41

Początek

09:17:24

Koniec

09:20:05

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

09:19:40

Koniec

09:19:53

Helga Trüpel

Funkcja : W imieniu grupy

Czas trwania

00:01:12

Początek

09:19:51

Koniec

09:21:03

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:10

Początek

09:20:56

Koniec

09:21:06

João Pimenta Lopes

Funkcja : w imieniu grupy GUE/NGL

Czas trwania

00:01:31

Początek

09:21:00

Koniec

09:22:31

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

09:22:04

Koniec

09:22:17

Isabella Adinolfi

Funkcja : w imieniu grupy EFDD

Czas trwania

00:01:50

Początek

09:22:09

Koniec

09:23:59

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

09:23:33

Koniec

09:23:49

Michaela Šojdrová

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:02

Początek

09:23:44

Koniec

09:24:47

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:09

Początek

09:24:31

Koniec

09:24:40

Isabella Adinolfi

Funkcja : EFDD

Czas trwania

00:01:06

Początek

09:24:33

Koniec

09:25:39

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:11

Początek

09:25:23

Koniec

09:25:34

Dominique Bilde

Funkcja : au nom du groupe ENF

Czas trwania

00:01:40

Początek

09:25:26

Koniec

09:27:07

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:11

Początek

09:26:38

Koniec

09:26:50

Michaela Šojdrová

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:02:04

Początek

09:26:45

Koniec

09:28:50

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:11

Początek

09:28:23

Koniec

09:28:35

Luigi Morgano

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:56

Początek

09:28:29

Koniec

09:30:26

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:52

Początek

09:29:24

Koniec

09:30:17

Joachim Starbatty

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:15

Początek

09:30:09

Koniec

09:31:24

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

09:31:15

Koniec

09:31:29

Patrick O'Flynn

Funkcja : EFDD

Czas trwania

00:02:58

Początek

09:31:20

Koniec

09:34:18

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:10

Początek

09:33:54

Koniec

09:34:05

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:02:08

Początek

09:33:58

Koniec

09:36:06

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

09:35:38

Koniec

09:35:51

Monika Smolková

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:38

Początek

09:35:43

Koniec

09:37:21

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:22

Początek

09:36:54

Koniec

09:37:16

Francisco José Millán Mon

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:36

Początek

09:37:05

Koniec

09:38:41

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

09:38:14

Koniec

09:38:29

Maria Grapini

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:40

Początek

09:38:20

Koniec

09:40:00

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

09:39:33

Koniec

09:39:51

Marianne Thyssen

Funkcja : komisarz

Czas trwania

00:01:25

Początek

09:39:44

Koniec

09:41:09

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

09:40:43

Koniec

09:40:59

Silvia Costa

Funkcja : Sprawozdawca

Czas trwania

00:04:09

Początek

09:40:52

Koniec

09:45:01

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

09:44:34

Koniec

09:44:46

09:44 - 10:46 „Erasmus”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu (debata)

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

09:44:45

Koniec

09:44:59

Milan Zver

Funkcja : Sprawozdawca

Czas trwania

00:04:56

Początek

09:44:53

Koniec

09:49:49

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

09:49:23

Koniec

09:49:41

Marianne Thyssen

Funkcja : komisarz

Czas trwania

00:05:30

Początek

09:49:32

Koniec

09:55:03

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

09:54:37

Koniec

09:54:53

Ignazio Corrao

Funkcja : DEVE

Czas trwania

00:01:33

Początek

09:54:45

Koniec

09:56:19

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

09:55:52

Koniec

09:56:05

Jean Arthuis

Funkcja : BUDG

Czas trwania

00:02:08

Początek

09:55:57

Koniec

09:58:06

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:28

Początek

09:57:31

Koniec

09:57:59

Emilian Pavel

Funkcja : EMPL

Czas trwania

00:01:51

Początek

09:57:42

Koniec

09:59:34

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

09:59:07

Koniec

09:59:22

Michaela Šojdrová

Funkcja : w imieniu grupy EPL

Czas trwania

00:02:17

Początek

09:59:16

Koniec

10:01:34

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:10

Początek

10:01:04

Koniec

10:01:14

Petra Kammerevert

Funkcja : w imieniu grupy S&D

Czas trwania

00:02:58

Początek

10:01:08

Koniec

10:04:06

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:19

Początek

10:03:32

Koniec

10:03:51

Ruža Tomašić

Funkcja : w imieniu grupy EKR

Czas trwania

00:01:39

Początek

10:03:41

Koniec

10:05:20

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:21

Początek

10:04:54

Koniec

10:05:15

María Teresa Giménez Barbat

Funkcja : au nom du groupe ALDE

Czas trwania

00:02:42

Początek

10:05:02

Koniec

10:07:45

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

10:07:19

Koniec

10:07:32

Jill Evans

Funkcja : w imieniu grupy Zieloni/WSE

Czas trwania

00:01:59

Początek

10:07:28

Koniec

10:09:28

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

10:09:02

Koniec

10:09:14

Nikolaos Chountis

Funkcja : w imieniu grupy GUE/NGL

Czas trwania

00:01:39

Początek

10:09:09

Koniec

10:10:49

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:20

Początek

10:10:23

Koniec

10:10:43

Isabella Adinolfi

Funkcja : w imieniu grupy EFDD

Czas trwania

00:01:53

Początek

10:10:31

Koniec

10:12:24

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

10:11:53

Koniec

10:12:06

Dominique Bilde

Funkcja : au nom du groupe ENF

Czas trwania

00:02:30

Początek

10:11:59

Koniec

10:14:30

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:11

Początek

10:14:03

Koniec

10:14:14

Santiago Fisas Ayxelà

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:53

Początek

10:14:07

Koniec

10:16:00

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

10:15:34

Koniec

10:15:51

Silvia Costa

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:02:12

Początek

10:15:42

Koniec

10:17:54

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

10:17:27

Koniec

10:17:43

Ana Miranda

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:01:48

Początek

10:17:32

Koniec

10:19:21

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:28

Początek

10:18:40

Koniec

10:19:09

Bogusław Sonik

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:02:15

Początek

10:18:53

Koniec

10:21:08

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:11

Początek

10:20:43

Koniec

10:20:54

Momchil Nekov

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:29

Początek

10:20:46

Koniec

10:22:15

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

10:21:49

Koniec

10:22:06

Helga Trüpel

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:01:11

Początek

10:22:00

Koniec

10:23:11

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

10:23:03

Koniec

10:23:18

Ivana Maletić

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:28

Początek

10:23:10

Koniec

10:24:39

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

10:24:12

Koniec

10:24:25

Marlene Mizzi

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:45

Początek

10:24:16

Koniec

10:26:01

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

10:25:33

Koniec

10:25:48

Mercedes Bresso

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:42

Początek

10:25:40

Koniec

10:27:22

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:21

Początek

10:26:53

Koniec

10:27:14

Brando Benifei

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:40

Początek

10:26:59

Koniec

10:28:39

Sylvie Guillaume

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:30

Początek

10:28:12

Koniec

10:28:42

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:30

Początek

10:28:33

Koniec

10:30:03

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:23

Początek

10:29:35

Koniec

10:29:59

Caterina Chinnici

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:38

Początek

10:29:48

Koniec

10:31:26

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

10:30:58

Koniec

10:31:13

Remo Sernagiotto

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:44

Początek

10:31:05

Koniec

10:32:49

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

10:32:17

Koniec

10:32:33

Seán Kelly

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:46

Początek

10:32:24

Koniec

10:34:10

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:31

Początek

10:33:42

Koniec

10:34:13

Lieve Wierinck

Funkcja : ALDE

Czas trwania

00:01:27

Początek

10:34:02

Koniec

10:35:29

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:01:51

Początek

10:35:03

Koniec

10:36:54

Julie Ward

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:44

Początek

10:35:17

Koniec

10:37:01

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

10:36:32

Koniec

10:36:50

Andrea Bocskor

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:46

Początek

10:36:41

Koniec

10:38:27

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

10:38:00

Koniec

10:38:12

Maria Grapini

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:37

Początek

10:38:04

Koniec

10:39:41

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

10:39:14

Koniec

10:39:26

Dubravka Šuica

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:37

Początek

10:39:19

Koniec

10:40:57

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

10:40:31

Koniec

10:40:45

Juan Fernando López Aguilar

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:35

Początek

10:40:37

Koniec

10:42:13

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:20

Początek

10:41:47

Koniec

10:42:07

Marianne Thyssen

Funkcja : komisarz

Czas trwania

00:02:39

Początek

10:41:59

Koniec

10:44:38

Milan Zver

Funkcja : Sprawozdawca

Czas trwania

00:02:28

Początek

10:44:02

Koniec

10:46:31

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:20

Początek

10:46:04

Koniec

10:46:24

10:46 - 11:41 Ustanowienie ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (debata)

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:20

Początek

10:46:23

Koniec

10:46:43

Bas Eickhout

Funkcja : Sprawozdawca

Czas trwania

00:04:55

Początek

10:46:36

Koniec

10:51:31

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

10:50:56

Koniec

10:51:14

Sirpa Pietikäinen

Funkcja : Sprawozdawca

Czas trwania

00:04:40

Początek

10:51:10

Koniec

10:55:50

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:27

Początek

10:55:40

Koniec

10:56:08

Valdis Dombrovskis

Funkcja : komisarz

Czas trwania

00:05:04

Początek

10:55:56

Koniec

11:01:01

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:23

Początek

11:00:34

Koniec

11:00:58

Ivo Belet

Funkcja : w imieniu grupy EPL

Czas trwania

00:02:08

Początek

11:00:49

Koniec

11:02:58

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

11:02:32

Koniec

11:02:50

Simona Bonafè

Funkcja : w imieniu grupy S&D

Czas trwania

00:02:29

Początek

11:02:41

Koniec

11:05:11

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

11:04:44

Koniec

11:05:01

Jadwiga Wiśniewska

Funkcja : w imieniu grupy EKR

Czas trwania

00:02:25

Początek

11:04:52

Koniec

11:07:18

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:35

Początek

11:06:49

Koniec

11:07:25

Lieve Wierinck

Funkcja : au nom du groupe ALDE

Czas trwania

00:02:12

Początek

11:07:05

Koniec

11:09:18

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:41

Początek

11:08:51

Koniec

11:09:33

Ernest Urtasun

Funkcja : w imieniu grupy Zieloni/WSE

Czas trwania

00:02:01

Początek

11:09:06

Koniec

11:11:07

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

11:10:41

Koniec

11:10:59

Stefan Eck

Funkcja : w imieniu grupy GUE/NGL

Czas trwania

00:01:40

Początek

11:10:51

Koniec

11:12:31

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:24

Początek

11:12:05

Koniec

11:12:29

Auke Zijlstra

Funkcja : au nom du groupe ENF

Czas trwania

00:01:57

Początek

11:12:19

Koniec

11:14:16

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

11:13:49

Koniec

11:14:06

Peter Liese

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:54

Początek

11:13:58

Koniec

11:15:52

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

11:15:26

Koniec

11:15:44

Elena Gentile

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:02:47

Początek

11:15:35

Koniec

11:18:23

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:25

Początek

11:17:51

Koniec

11:18:16

Ralph Packet

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:34

Początek

11:18:07

Koniec

11:19:41

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

11:19:14

Koniec

11:19:30

Gerben-Jan Gerbrandy

Funkcja : ALDE

Czas trwania

00:01:54

Początek

11:19:21

Koniec

11:21:16

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

11:20:49

Koniec

11:21:06

Matt Carthy

Funkcja : GUE/NGL

Czas trwania

00:02:02

Początek

11:20:57

Koniec

11:23:00

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:27

Początek

11:22:33

Koniec

11:23:00

Françoise Grossetête

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:02:00

Początek

11:22:38

Koniec

11:24:39

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

11:24:12

Koniec

11:24:28

Pervenche Berès

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:39

Początek

11:24:19

Koniec

11:25:59

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

11:25:33

Koniec

11:25:49

Paloma López Bermejo

Funkcja : GUE/NGL

Czas trwania

00:01:33

Początek

11:25:40

Koniec

11:27:13

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:36

Początek

11:26:47

Koniec

11:27:24

Dariusz Rosati

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:02:12

Początek

11:26:53

Koniec

11:29:05

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

11:28:35

Koniec

11:28:48

Paul Tang

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:31

Początek

11:28:39

Koniec

11:30:11

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

11:29:45

Koniec

11:30:04

Markus Ferber

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:39

Początek

11:29:58

Koniec

11:31:37

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:20

Początek

11:31:31

Koniec

11:31:51

José Inácio Faria

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:37

Początek

11:31:42

Koniec

11:33:19

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:25

Początek

11:32:51

Koniec

11:33:17

Julie Ward

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:42

Początek

11:32:57

Koniec

11:34:40

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

11:34:14

Koniec

11:34:28

Paul Rübig

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:29

Początek

11:34:20

Koniec

11:35:49

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

11:35:22

Koniec

11:35:35

Maria Grapini

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:36

Początek

11:35:28

Koniec

11:37:04

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:27

Początek

11:36:38

Koniec

11:37:05

Valdis Dombrovskis

Funkcja : komisarz

Czas trwania

00:00:43

Początek

11:36:54

Koniec

11:37:38

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

11:37:26

Koniec

11:37:42

Bas Eickhout

Funkcja : Sprawozdawca

Czas trwania

00:02:36

Początek

11:37:34

Koniec

11:40:10

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

11:39:44

Koniec

11:40:00

Sirpa Pietikäinen

Funkcja : Sprawozdawca

Czas trwania

00:01:43

Początek

11:39:57

Koniec

11:41:40

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

11:41:34

Koniec

11:41:53

11:59 - 11:59

Mairead McGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:23

Początek

11:59:09

Koniec

11:59:32

11:59 - 12:00 Wznowienie posiedzenia

Mairead McGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:44

Początek

11:59:32

Koniec

12:00:16

12:00 - 12:41 Głosowanie

12:00 - 12:01 Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon) (głosowanie)

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:01:01

Początek

12:00:15

Koniec

12:01:17

12:01 - 12:01 Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wersja przekształcona) (A8-0288/2018 - Michel Dantin) (głosowanie)

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

12:01:02

Koniec

12:01:18

12:01 - 12:01 Ramy zapobiegawczej restrukturyzacji, drugiej szansy i środków zwiększających skuteczność restrukturyzacji, niewypłacalności i procedur zwolnienia (A8-0269/2018 - Angelika Niebler) (głosowanie)

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:31

Początek

12:01:12

Koniec

12:01:43

12:01 - 12:02 Przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online oraz retransmisji programów telewizyjnych i radiowych (A8-0378/2017 - Pavel Svoboda) (głosowanie)

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:33

Początek

12:01:33

Koniec

12:02:07

12:02 - 12:05 Ustanowienie programu „Kreatywna Europa” (2021–2027) (A8-0156/2019 - Silvia Costa) (głosowanie)

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:03:37

Początek

12:01:57

Koniec

12:05:35

12:05 - 12:07 „Erasmus”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu (A8-0111/2019 - Milan Zver) (głosowanie)

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:02:26

Początek

12:05:10

Koniec

12:07:37

12:07 - 12:22 Ustanowienie ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (A8-0175/2019 - Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen) (głosowanie)

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:15:26

Początek

12:07:12

Koniec

12:22:39

12:22 - 12:27 Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2020 – sekcja I – Parlament Europejski (A8-0182/2019 - Vladimír Maňka) (głosowanie)

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:05:52

Początek

12:22:14

Koniec

12:28:07

12:27 - 12:30 Sytuacja nadzwyczajna w Wenezueli (RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019) (głosowanie)

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:02:41

Początek

12:27:42

Koniec

12:30:23

12:30 - 12:34 Praworządność i zwalczanie korupcji w UE, a zwłaszcza na Malcie i na Słowacji (B8-0230/2019) (głosowanie)

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:04:55

Początek

12:29:58

Koniec

12:34:54

12:34 - 12:37 Ostatnie wydarzenia związane z aferą „Dieselgate” (B8-0222/2019, RC-B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019) (głosowanie)

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:01:54

Początek

12:34:29

Koniec

12:36:23

EleonoraEvi

Funkcja : EFDD

Czas trwania

00:00:13

Początek

12:36:03

Koniec

12:36:16

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:01:08

Początek

12:36:23

Koniec

12:37:31

12:37 - 12:41 Decyzja ustanawiająca Europejski Instrument na rzecz Pokoju (A8-0157/2019 - Hilde Vautmans) (głosowanie)

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:02:19

Początek

12:37:31

Koniec

12:39:50

Anna MariaCorazza Bildt

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:04

Początek

12:39:45

Koniec

12:40:50

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:52

Początek

12:40:38

Koniec

12:41:30

12:41 - 13:13 Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

12:41 - 12:46 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności (A8-0094/2019 - Andrea Cozzolino)

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:11

Początek

12:41:29

Koniec

12:41:41

RosaD'Amato

Funkcja : EFDD

Czas trwania

00:01:43

Początek

12:41:35

Koniec

12:43:18

MomchilNekov

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:33

Początek

12:42:59

Koniec

12:44:32

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:11

Początek

12:44:04

Koniec

12:44:15

DanielHannan

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:35

Początek

12:44:12

Koniec

12:45:47

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:10

Początek

12:45:21

Koniec

12:45:31

AndrejsMamikins

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:31

Początek

12:45:26

Koniec

12:46:57

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

12:46:30

Koniec

12:46:44

Mairead McGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:04

Początek

12:41:30

Koniec

12:41:34

12:46 - 12:48 Ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (A8-0317/2018 - Frédérique Ries)

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

12:46:34

Koniec

12:46:47

AnaMiranda

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:01:32

Początek

12:46:41

Koniec

12:48:14

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

12:47:46

Koniec

12:48:01

12:47 - 12:51 Okres po arabskiej wiośnie – perspektywy dla Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (A8-0077/2019 - Brando Benifei)

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

12:47:50

Koniec

12:48:08

BranislavŠkripek

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:07

Początek

12:48:01

Koniec

12:49:08

MarekJurek

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:33

Początek

12:48:52

Koniec

12:50:25

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:10

Początek

12:49:57

Koniec

12:50:08

AnnaZáborská

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:33

Początek

12:50:01

Koniec

12:51:35

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

12:51:08

Koniec

12:51:21

12:51 - 12:52 Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon)

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

12:51:14

Koniec

12:51:31

AngelDzhambazki

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:00:48

Początek

12:51:21

Koniec

12:52:10

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:10

Początek

12:51:56

Koniec

12:52:07

12:51 - 12:58 Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wersja przekształcona) (A8-0288/2018 - Michel Dantin)

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

12:51:59

Koniec

12:52:16

RoryPalmer

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:31

Początek

12:52:03

Koniec

12:53:35

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:07

Początek

12:53:04

Koniec

12:53:12

MichaelaŠojdrová

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:36

Początek

12:53:08

Koniec

12:54:44

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:08

Początek

12:54:12

Koniec

12:54:20

JiříPospíšil

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:34

Początek

12:54:18

Koniec

12:55:52

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:08

Początek

12:55:23

Koniec

12:55:32

MonikaSmolková

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:16

Początek

12:55:26

Koniec

12:56:42

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:08

Początek

12:56:21

Koniec

12:56:30

MarianHarkin

Funkcja : ALDE

Czas trwania

00:01:42

Początek

12:56:24

Koniec

12:58:06

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

12:57:37

Koniec

12:57:50

12:57 - 13:00 Ustanowienie programu „Kreatywna Europa” (2021–2027) (A8-0156/2019 - Silvia Costa)

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:08

Początek

12:57:42

Koniec

12:57:51

MomchilNekov

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:32

Początek

12:57:45

Koniec

12:59:18

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:10

Początek

12:58:48

Koniec

12:58:58

MichaelaŠojdrová

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:34

Początek

12:58:52

Koniec

13:00:26

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

12:59:56

Koniec

13:00:12

13:00 - 13:08 „Erasmus”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu (A8-0111/2019 - Milan Zver)

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

13:00:00

Koniec

13:00:17

RoryPalmer

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:31

Początek

13:00:07

Koniec

13:01:39

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

13:01:12

Koniec

13:01:26

MichaelaŠojdrová

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:35

Początek

13:01:15

Koniec

13:02:50

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:09

Początek

13:02:19

Koniec

13:02:29

AndrejsMamikins

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:29

Początek

13:02:24

Koniec

13:03:53

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:08

Początek

13:03:27

Koniec

13:03:35

MonikaSmolková

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:15

Początek

13:03:30

Koniec

13:04:45

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:10

Początek

13:04:26

Koniec

13:04:36

MonicaMacovei

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:42

Początek

13:04:30

Koniec

13:06:13

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

13:05:35

Koniec

13:05:52

DobromirSośnierz

Funkcja : NI

Czas trwania

00:01:34

Początek

13:05:45

Koniec

13:07:19

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

13:06:51

Koniec

13:07:04

AlbertDeß

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:32

Początek

13:06:53

Koniec

13:08:26

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:21

Początek

13:07:59

Koniec

13:08:21

13:08 - 13:08 Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2020 – sekcja I – Parlament Europejski (A8-0182/2019 - Vladimír Maňka)

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:07

Początek

13:08:08

Koniec

13:08:16

13:08 - 13:12 Sytuacja nadzwyczajna w Wenezueli (RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019)

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:10

Początek

13:08:10

Koniec

13:08:21

MirosławPiotrowski

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:28

Początek

13:08:15

Koniec

13:09:43

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:09

Początek

13:09:15

Koniec

13:09:24

JiříPospíšil

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:34

Początek

13:09:18

Koniec

13:10:52

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:09

Początek

13:10:23

Koniec

13:10:32

José InácioFaria

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:33

Początek

13:10:29

Koniec

13:12:02

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:21

Początek

13:11:34

Koniec

13:11:55

13:11 - 13:11 Praworządność i zwalczanie korupcji w UE, a zwłaszcza na Malcie i na Słowacji (B8-0230/2019)

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

13:11:39

Koniec

13:11:56

13:11 - 13:13 Ostatnie wydarzenia związane z aferą „Dieselgate” (B8-0222/2019, RC-B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019)

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

13:11:46

Koniec

13:12:03

MirosławPiotrowski

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:31

Początek

13:11:51

Koniec

13:13:23

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:09

Początek

13:12:56

Koniec

13:13:06

13:13 - 13:13 Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól

Mairead McGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:07

Początek

13:13:07

Koniec

13:13:14

15:01 - 15:01

Rainer Wieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:08

Początek

15:01:10

Koniec

15:01:18

15:01 - 15:01 Wznowienie posiedzenia

15:01 - 15:01 Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól

Rainer Wieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:21

Początek

15:01:18

Koniec

15:01:40

15:01 - 15:34 Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (debata)

Rainer Wieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

15:01:37

Koniec

15:01:50

Daniel Buda

Funkcja : Autor

Czas trwania

00:02:41

Początek

15:01:45

Koniec

15:04:27

Rainer Wieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:19

Początek

15:04:01

Koniec

15:04:20

Marianne Thyssen

Funkcja : komisarz

Czas trwania

00:04:58

Początek

15:04:11

Koniec

15:09:09

Rainer Wieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:01:55

Początek

15:08:42

Koniec

15:10:38

Jiří Pospíšil

Funkcja : w imieniu grupy EPL

Czas trwania

00:02:37

Początek

15:08:46

Koniec

15:11:24

Rainer Wieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:19

Początek

15:10:58

Koniec

15:11:17

Michael Detjen

Funkcja : w imieniu grupy S&D

Czas trwania

00:02:28

Początek

15:11:07

Koniec

15:13:35

Rainer Wieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:36

Początek

15:13:09

Koniec

15:13:45

Marek Jurek

Funkcja : w imieniu grupy EKR

Czas trwania

00:02:09

Początek

15:13:17

Koniec

15:15:27

Rainer Wieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

15:15:02

Koniec

15:15:21

Ivan Jakovčić

Funkcja : au nom du groupe ALDE

Czas trwania

00:02:00

Początek

15:15:12

Koniec

15:17:13

Rainer Wieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

15:16:45

Koniec

15:17:03

Franz Obermayr

Funkcja : au nom du groupe ENF

Czas trwania

00:03:10

Początek

15:16:55

Koniec

15:20:05

Rainer Wieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:27

Początek

15:19:39

Koniec

15:20:06

Daniel Buda

Funkcja : Autor

Czas trwania

00:00:46

Początek

15:19:51

Koniec

15:20:38

Rainer Wieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

15:20:19

Koniec

15:20:33

Franz Obermayr

Funkcja : réponse "carton bleu"

Czas trwania

00:00:33

Początek

15:20:26

Koniec

15:20:59

Rainer Wieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:23

Początek

15:20:53

Koniec

15:21:17

Michaela Šojdrová

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:02:33

Początek

15:20:58

Koniec

15:23:31

Rainer Wieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

15:23:05

Koniec

15:23:20

Andrejs Mamikins

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:02:09

Początek

15:23:11

Koniec

15:25:20

Rainer Wieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

15:24:54

Koniec

15:25:10

Jozo Radoš

Funkcja : ALDE

Czas trwania

00:01:56

Początek

15:25:00

Koniec

15:26:57

Rainer Wieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:22

Początek

15:26:31

Koniec

15:26:54

Monika Smolková

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:02:02

Początek

15:26:41

Koniec

15:28:44

Rainer Wieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:01:05

Początek

15:28:23

Koniec

15:29:28

Inés Ayala Sender

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:25

Początek

15:28:38

Koniec

15:30:03

Rainer Wieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

15:29:42

Koniec

15:30:00