Multimedia na debatę

Środa, 3 kwietnia 2019 r.

13:59 - 14:01

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:01:36

Początek

13:59:44

Koniec

14:01:20

14:01 - 14:01 Wznowienie sesji

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:04

Początek

14:01:20

Koniec

14:01:24

14:01 - 14:01 Otwarcie posiedzenia

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:06

Początek

14:01:24

Koniec

14:01:30

14:01 - 14:07 Oświadczenia Przewodniczcego

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:02:29

Początek

14:01:30

Koniec

14:03:59

Josef Weidenholzer

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:00:55

Początek

14:03:52

Koniec

14:04:47

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

14:04:33

Koniec

14:04:51

Daniele Viotti

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:00:56

Początek

14:04:46

Koniec

14:05:42

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:01:25

Początek

14:05:35

Koniec

14:07:01

Lívia Járóka

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:02

Początek

14:06:39

Koniec

14:07:41

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:23

Początek

14:07:34

Koniec

14:07:57

14:07 - 14:07 Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:08

Początek

14:07:51

Koniec

14:07:59

14:07 - 14:08 Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:54

Początek

14:07:54

Koniec

14:08:48

14:08 - 14:08 Komunikat Przewodniczącego: Patrz protokól

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:29

Początek

14:08:35

Koniec

14:09:05

14:08 - 14:23 Porządek obrad

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:02:14

Początek

14:08:56

Koniec

14:11:10

Cristian Dan Preda

Funkcja : W imieniu grupy

Czas trwania

00:00:28

Początek

14:10:50

Koniec

14:11:18

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:01:44

Początek

14:11:12

Koniec

14:12:57

Andrey Novakov

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:05

Początek

14:12:34

Koniec

14:13:39

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:20

Początek

14:13:31

Koniec

14:13:51

Ismail Ertug

Funkcja : Sprawozdawca

Czas trwania

00:00:54

Początek

14:13:48

Koniec

14:14:42

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:03:37

Początek

14:14:34

Koniec

14:18:12

Julia Reid

Funkcja : w imieniu grupy EFDD

Czas trwania

00:01:45

Początek

14:17:46

Koniec

14:19:31

Esteban González Pons

Funkcja : w imieniu grupy EPL

Czas trwania

00:00:55

Początek

14:19:15

Koniec

14:20:11

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:01:39

Początek

14:19:55

Koniec

14:21:35

Eric Andrieu

Funkcja : w imieniu grupy S&D

Czas trwania

00:01:01

Początek

14:21:08

Koniec

14:22:09

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:01:05

Początek

14:21:53

Koniec

14:22:59

14:22 - 15:22 Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE (debata)

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

14:22:45

Koniec

14:23:02

Melania Gabriela Ciot

Funkcja : Présidente en exercice du Conseil

Czas trwania

00:04:32

Początek

14:22:59

Koniec

14:27:31

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

14:27:26

Koniec

14:27:45

Jean-Claude Juncker

Funkcja : komisarz

Czas trwania

00:09:47

Początek

14:27:34

Koniec

14:37:21

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:25

Początek

14:36:52

Koniec

14:37:18

Elmar Brok

Funkcja : W imieniu grupy

Czas trwania

00:02:59

Początek

14:37:12

Koniec

14:40:11

Mairead McGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:10

Początek

14:40:06

Koniec

14:40:16

Roberto Gualtieri

Funkcja : W imieniu grupy

Czas trwania

00:03:49

Początek

14:40:13

Koniec

14:44:02

Mairead McGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

14:43:54

Koniec

14:44:13

Jacqueline Foster

Funkcja : W imieniu grupy

Czas trwania

00:02:20

Początek

14:44:11

Koniec

14:46:31

Mairead McGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

14:46:24

Koniec

14:46:37

Guy Verhofstadt

Funkcja : au nom du groupe ALDE

Czas trwania

00:03:33

Początek

14:46:29

Koniec

14:50:03

Mairead McGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

14:49:36

Koniec

14:49:48

Gabriele Zimmer

Funkcja : w imieniu grupy GUE/NGL

Czas trwania

00:03:24

Początek

14:49:40

Koniec

14:53:05

Mairead McGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:10

Początek

14:52:36

Koniec

14:52:46

Philippe Lamberts

Funkcja : W imieniu grupy

Czas trwania

00:03:12

Początek

14:52:45

Koniec

14:55:57

Mairead McGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

14:55:50

Koniec

14:56:03

Patrick O'Flynn

Funkcja : w imieniu grupy EFDD

Czas trwania

00:03:08

Początek

14:55:56

Koniec

14:59:04

Mairead McGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:10

Początek

14:58:38

Koniec

14:58:48

Gerard Batten

Funkcja : W imieniu grupy

Czas trwania

00:03:37

Początek

14:58:46

Koniec

15:02:23

Mairead McGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:10

Początek

15:02:09

Koniec

15:02:19

Alyn Smith

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:00:35

Początek

15:02:20

Koniec

15:02:55

Mairead McGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:29

Początek

15:02:50

Koniec

15:03:19

Gerard Batten

Funkcja : ENF

Czas trwania

00:00:17

Początek

15:03:22

Koniec

15:03:39

Mairead McGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

15:03:25

Koniec

15:03:44

Mike Hookem

Funkcja : NI

Czas trwania

00:01:13

Początek

15:03:47

Koniec

15:05:00

Mairead McGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:20

Początek

15:04:55

Koniec

15:05:15

Danuta Maria Hübner

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:32

Początek

15:05:13

Koniec

15:06:45

Mairead McGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:10

Początek

15:06:38

Koniec

15:06:49

Richard Corbett

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:17

Początek

15:06:48

Koniec

15:08:05

Mairead McGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

15:07:54

Koniec

15:08:07

Hans-Olaf Henkel

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:02:11

Początek

15:08:06

Koniec

15:10:17

Mairead McGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

15:10:09

Koniec

15:10:22

Catherine Bearder

Funkcja : ALDE

Czas trwania

00:01:45

Początek

15:10:21

Koniec

15:12:06

Mairead McGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:01:01

Początek

15:11:26

Koniec

15:12:27

Martina Anderson

Funkcja : GUE/NGL

Czas trwania

00:01:25

Początek

15:12:26

Koniec

15:13:51

Mairead McGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

15:13:46

Koniec

15:13:58

Ian Hudghton

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:01:14

Początek

15:13:58

Koniec

15:15:12

Mairead McGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:09

Początek

15:15:05

Koniec

15:15:14

Paulo Rangel

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:38

Początek

15:15:10

Koniec

15:16:48

Mairead McGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:10

Początek

15:16:20

Koniec

15:16:31

Seb Dance

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:13

Początek

15:16:31

Koniec

15:17:44

Mairead McGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

15:17:37

Koniec

15:17:50

Julie Girling

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:51

Początek

15:17:44

Koniec

15:19:35

Mairead McGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:30

Początek

15:18:59

Koniec

15:19:29

Jean-Claude Juncker

Funkcja : Pt Commission

Czas trwania

00:01:51

Początek

15:19:24

Koniec

15:21:15

Mairead McGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

15:21:06

Koniec

15:21:19

Melania Gabriela Ciot

Funkcja : Présidente en exercice du Conseil

Czas trwania

00:00:58

Początek

15:21:20

Koniec

15:22:18

Mairead McGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:05

Początek

15:22:17

Koniec

15:22:22

15:24 - 17:35 Debata z premierem Szwecji Stefanem Löfvenem na temat przyszłości Europy (debata)

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:02:45

Początek

15:24:41

Koniec

15:27:26

Stefan Löfven

Funkcja : Prime Minister of Sweden

Czas trwania

00:24:13

Początek

15:27:26

Koniec

15:51:39

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:40

Początek

15:51:32

Koniec

15:52:12

Valdis Dombrovskis

Funkcja : Wiceprzewodniczący Komisji

Czas trwania

00:09:05

Początek

15:52:11

Koniec

16:01:16

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:20

Początek

16:01:10

Koniec

16:01:31

Manfred Weber

Funkcja : w imieniu grupy EPL

Czas trwania

00:05:11

Początek

16:01:22

Koniec

16:06:34

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:28

Początek

16:06:07

Koniec

16:06:36

Udo Bullmann

Funkcja : W imieniu grupy

Czas trwania

00:05:39

Początek

16:06:29

Koniec

16:12:08

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

16:12:02

Koniec

16:12:18

Peter Lundgren

Funkcja : w imieniu grupy EKR

Czas trwania

00:03:16

Początek

16:12:08

Koniec

16:15:25

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

16:14:59

Koniec

16:15:12

Guy Verhofstadt

Funkcja : au nom du groupe ALDE

Czas trwania

00:05:49

Początek

16:15:04

Koniec

16:20:53

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

16:20:27

Koniec

16:20:46

Dennis de Jong

Funkcja : W imieniu grupy

Czas trwania

00:04:37

Początek

16:20:44

Koniec

16:25:21

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

16:25:15

Koniec

16:25:31

Ska Keller

Funkcja : W imieniu grupy

Czas trwania

00:04:19

Początek

16:25:29

Koniec

16:29:48

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

16:29:41

Koniec

16:30:00

Rolandas Paksas

Funkcja : w imieniu grupy EFDD

Czas trwania

00:05:01

Początek

16:29:49

Koniec

16:34:50

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

16:34:23

Koniec

16:34:41

Harald Vilimsky

Funkcja : W imieniu grupy

Czas trwania

00:03:48

Początek

16:34:37

Koniec

16:38:25

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:28

Początek

16:38:19

Koniec

16:38:47

Stefan Löfven

Funkcja : Prime Minister of Sweden

Czas trwania

00:18:44

Początek

16:38:31

Koniec

16:57:15

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

16:57:07

Koniec

16:57:24

Gunnar Hökmark

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:02:03

Początek

16:57:15

Koniec

16:59:19

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

16:58:52

Koniec

16:59:05

Paul Brannen

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:35

Początek

16:59:03

Koniec

17:00:38

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:21

Początek

17:00:31

Koniec

17:00:52

Marek Jurek

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:51

Początek

17:00:43

Koniec

17:02:35

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:11

Początek

17:02:05

Koniec

17:02:16

Fredrick Federley

Funkcja : ALDE

Czas trwania

00:01:36

Początek

17:02:11

Koniec

17:03:48

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

17:03:21

Koniec

17:03:37

Dimitrios Papadimoulis

Funkcja : GUE/NGL

Czas trwania

00:01:52

Początek

17:03:27

Koniec

17:05:20

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:09

Początek

17:04:56

Koniec

17:05:05

Max Andersson

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:01:31

Początek

17:05:02

Koniec

17:06:33

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

17:06:06

Koniec

17:06:20

Jeppe Kofod

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:43

Początek

17:06:11

Koniec

17:07:55

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

17:07:29

Koniec

17:07:41

Paulo Rangel

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:37

Początek

17:07:34

Koniec

17:09:11

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:19

Początek

17:08:45

Koniec

17:09:04

Maria Grapini

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:41

Początek

17:08:55

Koniec

17:10:36

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

17:10:10

Koniec

17:10:27

Joachim Starbatty

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:43

Początek

17:10:18

Koniec

17:12:01

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

17:11:35

Koniec

17:11:49

Jasenko Selimovic

Funkcja : ALDE

Czas trwania

00:01:38

Początek

17:11:41

Koniec

17:13:19

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

17:12:52

Koniec

17:13:06

Ramón Jáuregui Atondo

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:37

Początek

17:12:58

Koniec

17:14:35

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

17:14:08

Koniec

17:14:24

Anders Sellström

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:51

Początek

17:14:15

Koniec

17:16:06

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

17:15:39

Koniec

17:15:57

Babette Winter

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:18

Początek

17:15:54

Koniec

17:17:12

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

17:17:06

Koniec

17:17:18

Juan Fernando López Aguilar

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:37

Początek

17:17:11

Koniec

17:18:49

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

17:18:22

Koniec

17:18:35

Ana Gomes

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:00:52

Początek

17:18:32

Koniec

17:19:24

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

17:19:17

Koniec

17:19:29

Doru-Claudian Frunzulică

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:36

Początek

17:19:22

Koniec

17:20:58

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:19

Początek

17:20:29

Koniec

17:20:49

Jude Kirton-Darling

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:50

Początek

17:20:40

Koniec

17:22:31

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

17:22:04

Koniec

17:22:18

Christofer Fjellner

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:33

Początek

17:22:09

Koniec

17:23:43

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:24

Początek

17:23:16

Koniec

17:23:41

Stefan Löfven

Funkcja : Prime Minister of Sweden

Czas trwania

00:12:11

Początek

17:23:27

Koniec

17:35:38

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:05

Początek

17:35:16

Koniec

17:35:21

17:36 - 17:36

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:08

Początek

17:36:42

Koniec

17:36:50

17:36 - 18:28 Wspólne zasady rynku wewnętrznego gazu ziemnego (debata)

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:01:02

Początek

17:36:43

Koniec

17:37:46

Jerzy Buzek

Funkcja : Sprawozdawca

Czas trwania

00:04:39

Początek

17:37:31

Koniec

17:42:10

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:19

Początek

17:41:43

Koniec

17:42:03

Miguel Arias Cañete

Funkcja : Członek Komisji

Czas trwania

00:04:00

Początek

17:41:59

Koniec

17:45:59

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

17:45:52

Koniec

17:46:09

Werner Langen

Funkcja : w imieniu grupy EPL

Czas trwania

00:02:38

Początek

17:45:59

Koniec

17:48:38

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:11

Początek

17:48:11

Koniec

17:48:23

Dan Nica

Funkcja : w imieniu grupy S&D

Czas trwania

00:02:35

Początek

17:48:15

Koniec

17:50:51

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

17:50:25

Koniec

17:50:40

Zdzisław Krasnodębski

Funkcja : w imieniu grupy EKR

Czas trwania

00:02:32

Początek

17:50:30

Koniec

17:53:02

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

17:52:36

Koniec

17:52:52

Morten Helveg Petersen

Funkcja : au nom du groupe ALDE

Czas trwania

00:03:16

Początek

17:52:41

Koniec

17:55:58

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

17:55:31

Koniec

17:55:45

Neoklis Sylikiotis

Funkcja : w imieniu grupy GUE/NGL

Czas trwania

00:02:20

Początek

17:55:36

Koniec

17:57:56

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

17:57:30

Koniec

17:57:48

Rebecca Harms

Funkcja : W imieniu grupy

Czas trwania

00:02:12

Początek

17:57:42

Koniec

17:59:54

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:27

Początek

17:59:48

Koniec

18:00:16

Werner Langen

Funkcja : question "carton bleu"

Czas trwania

00:00:28

Początek

18:00:08

Koniec

18:00:36

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:08

Początek

18:00:30

Koniec

18:00:39

Rebecca Harms

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:01:00

Początek

18:00:32

Koniec

18:01:33

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

18:01:18

Koniec

18:01:33

Jonathan Bullock

Funkcja : w imieniu grupy EFDD

Czas trwania

00:02:18

Początek

18:01:23

Koniec

18:03:42

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:35

Początek

18:03:15

Koniec

18:03:50

Christelle Lechevalier

Funkcja : au nom du groupe ENF

Czas trwania

00:01:46

Początek

18:03:35

Koniec

18:05:22

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

18:04:55

Koniec

18:05:08

Gunnar Hökmark

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:02:37

Początek

18:05:00

Koniec

18:07:37

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:31

Początek

18:07:10

Koniec

18:07:41

Zdzisław Krasnodębski

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:00:19

Początek

18:07:27

Koniec

18:07:46

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

18:07:35

Koniec

18:07:47

Gunnar Hökmark

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:00:43

Początek

18:07:38

Koniec

18:08:21

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

18:08:07

Koniec

18:08:20

Carlos Zorrinho

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:36

Początek

18:08:11

Koniec

18:09:48

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

18:09:23

Koniec

18:09:35

Jadwiga Wiśniewska

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:33

Początek

18:09:26

Koniec

18:11:00

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

18:10:34

Koniec

18:10:50

Florent Marcellesi

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:01:36

Początek

18:10:41

Koniec

18:12:17

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

18:11:50

Koniec

18:12:03

Dariusz Rosati

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:02:42

Początek

18:11:55

Koniec

18:14:37

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:10

Początek

18:14:10

Koniec

18:14:21

Patrizia Toia

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:43

Początek

18:14:14

Koniec

18:15:58

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

18:15:31

Koniec

18:15:48

Bronis Ropė

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:01:29

Początek

18:15:34

Koniec

18:17:04

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

18:16:37

Koniec

18:16:50

Maria Spyraki

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:02:50

Początek

18:16:40

Koniec

18:19:30

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:19

Początek

18:19:02

Koniec

18:19:21

Michaela Šojdrová

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:35

Początek

18:19:12

Koniec

18:20:48

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

18:20:22

Koniec

18:20:37

Seán Kelly

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:38

Początek

18:20:30

Koniec

18:22:08

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

18:21:42

Koniec

18:21:56

Miguel Arias Cañete

Funkcja : Członek Komisji

Czas trwania

00:03:55

Początek

18:21:50

Koniec

18:25:45

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

18:25:38

Koniec

18:25:50

Jerzy Buzek

Funkcja : Sprawozdawca

Czas trwania

00:02:52

Początek

18:25:42

Koniec

18:28:34

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

18:28:08

Koniec

18:28:22

18:28 - 19:30 Europejski Fundusz Morski i Rybacki (debata)

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:10

Początek

18:28:19

Koniec

18:28:30

Gabriel Mato

Funkcja : Sprawozdawca

Czas trwania

00:04:46

Początek

18:28:24

Koniec

18:33:11

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

18:32:43

Koniec

18:32:59

Violeta Bulc

Funkcja : komisarz

Czas trwania

00:04:52

Początek

18:32:51

Koniec

18:37:43

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

18:37:16

Koniec

18:37:30

Eider Gardiazabal Rubial

Funkcja : Rap avis BUDG

Czas trwania

00:01:10

Początek

18:37:27

Koniec

18:38:37

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

18:38:30

Koniec

18:38:43

Francesc Gambús

Funkcja : ENVI

Czas trwania

00:01:38

Początek

18:38:33

Koniec

18:40:12

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:21

Początek

18:39:46

Koniec

18:40:07

Iskra Mihaylova

Funkcja : REGI

Czas trwania

00:01:47

Początek

18:39:57

Koniec

18:41:45

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

18:41:18

Koniec

18:41:30

Francisco José Millán Mon

Funkcja : w imieniu grupy EPL

Czas trwania

00:02:55

Początek

18:41:23

Koniec

18:44:19

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:35

Początek

18:43:52

Koniec

18:44:27

João Ferreira

Funkcja : GUE/NGL

Czas trwania

00:01:25

Początek

18:44:17

Koniec

18:45:42

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:23

Początek

18:45:05

Koniec

18:45:28

Francisco José Millán Mon

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:00:57

Początek

18:45:13

Koniec

18:46:11

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:23

Początek

18:45:57

Koniec

18:46:21

Ulrike Rodust

Funkcja : W imieniu grupy

Czas trwania

00:03:20

Początek

18:46:15

Koniec

18:49:35

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:23

Początek

18:49:29

Koniec

18:49:53

Czesław Hoc

Funkcja : w imieniu grupy EKR

Czas trwania

00:02:18

Początek

18:49:42

Koniec

18:52:01

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

18:51:34

Koniec

18:51:52

Nils Torvalds

Funkcja : au nom du groupe ALDE

Czas trwania

00:02:37

Początek

18:51:42

Koniec

18:54:20

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:25

Początek

18:53:53

Koniec

18:54:19

Liadh Ní Riada

Funkcja : GUE/NGL

Czas trwania

00:00:57

Początek

18:54:07

Koniec

18:55:05

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:10

Początek

18:54:50

Koniec

18:55:00

Nils Torvalds

Funkcja : ALDE

Czas trwania

00:01:00

Początek

18:54:52

Koniec

18:55:52

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

18:55:37

Koniec

18:55:51

Liadh Ní Riada

Funkcja : w imieniu grupy GUE/NGL

Czas trwania

00:02:06

Początek

18:55:43

Koniec

18:57:49

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

18:57:22

Koniec

18:57:39

Marco Affronte

Funkcja : w imieniu grupy Zieloni/WSE

Czas trwania

00:02:17

Początek

18:57:28

Koniec

18:59:45

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

18:59:17

Koniec

18:59:29

Rosa D'Amato

Funkcja : w imieniu grupy EFDD

Czas trwania

00:01:50

Początek

18:59:22

Koniec

19:01:13

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

19:00:47

Koniec

19:01:00

John Stuart Agnew

Funkcja : au nom du groupe ENF

Czas trwania

00:02:10

Początek

19:00:50

Koniec

19:03:01

Zdzisław Krasnodębski

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:19

Początek

19:02:21

Koniec

19:02:40

Mike Hookem

Funkcja : NI

Czas trwania

00:01:49

Początek

19:02:30

Koniec

19:04:20

Zdzisław Krasnodębski

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:29

Początek

19:03:42

Koniec

19:04:11

Norbert Erdős

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:02:18

Początek

19:04:00

Koniec

19:06:19

Zdzisław Krasnodębski

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

19:05:51

Koniec

19:06:09

Ricardo Serrão Santos

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:02:43

Początek

19:05:58

Koniec

19:08:41

Zdzisław Krasnodębski

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:33

Początek

19:08:14

Koniec

19:08:48

João Ferreira

Funkcja : GUE/NGL

Czas trwania

00:00:57

Początek

19:08:37

Koniec

19:09:34

Zdzisław Krasnodębski

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:08

Początek

19:09:19

Koniec

19:09:28

Ricardo Serrão Santos

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:00:52

Początek

19:09:21

Koniec

19:10:14

Zdzisław Krasnodębski

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

19:10:00

Koniec

19:10:16

João Ferreira

Funkcja : GUE/NGL

Czas trwania

00:02:14

Początek

19:10:08

Koniec

19:12:22

Zdzisław Krasnodębski

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:21

Początek

19:11:53

Koniec

19:12:14

Ian Hudghton

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:01:16

Początek

19:12:08

Koniec

19:13:24

Zdzisław Krasnodębski

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

19:13:17

Koniec

19:13:30

Jacques Colombier

Funkcja : ENF

Czas trwania

00:01:46

Początek

19:13:20

Koniec

19:15:07

Zdzisław Krasnodębski

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

19:14:39

Koniec

19:14:57

Cláudia Monteiro de Aguiar

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:02:49

Początek

19:14:45

Koniec

19:17:35

Zdzisław Krasnodębski

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:29

Początek

19:17:08

Koniec

19:17:38

Clara Eugenia Aguilera García

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:02:10

Początek

19:17:22

Koniec

19:19:33

Zdzisław Krasnodębski

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

19:19:04

Koniec

19:19:19

Sofia Ribeiro

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:02:38

Początek

19:19:11

Koniec

19:21:49

Zdzisław Krasnodębski

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

19:21:22

Koniec

19:21:40

Michela Giuffrida

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:37

Początek

19:21:31

Koniec

19:23:08

Zdzisław Krasnodębski

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:23

Początek

19:22:41

Koniec

19:23:04

Izaskun Bilbao Barandica

Funkcja : ALDE

Czas trwania

00:01:46

Początek

19:22:55

Koniec

19:24:42

Zdzisław Krasnodębski

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

19:24:16

Koniec

19:24:33

Gesine Meissner

Funkcja : ALDE

Czas trwania

00:01:32

Początek

19:24:24

Koniec

19:25:57

Zdzisław Krasnodębski

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:21

Początek

19:25:31

Koniec

19:25:52

Violeta Bulc

Funkcja : Członek Komisji

Czas trwania

00:01:48

Początek

19:25:45

Koniec

19:27:33

Zdzisław Krasnodębski

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

19:27:28

Koniec

19:27:46

Gabriel Mato

Funkcja : Sprawozdawca

Czas trwania

00:02:55

Początek

19:27:36

Koniec

19:30:31

Zdzisław Krasnodębski

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:19

Początek

19:30:04

Koniec

19:30:24

19:30 - 19:57 Ustanowienie planu wieloletniego dotyczącego połowów eksploatujących stada denne w zachodniej części Morza Śródziemnego (debata)

Zdzisław Krasnodębski

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:34

Początek

19:30:19

Koniec

19:30:54

Clara Eugenia Aguilera García

Funkcja : Sprawozdawca

Czas trwania

00:04:48

Początek

19:30:44

Koniec

19:35:32

Zdzisław Krasnodębski

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:21

Początek

19:35:06

Koniec

19:35:27

Violeta Bulc

Funkcja : komisarz

Czas trwania

00:04:37

Początek

19:35:15

Koniec

19:39:53

Zdzisław Krasnodębski

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:20

Początek

19:39:27

Koniec

19:39:47

Carlos Iturgaiz

Funkcja : w imieniu grupy EPL

Czas trwania

00:02:58

Początek

19:39:37

Koniec

19:42:35

Zdzisław Krasnodębski

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:21

Początek

19:42:09

Koniec

19:42:30

Ricardo Serrão Santos

Funkcja : w imieniu grupy S&D

Czas trwania

00:02:05

Początek

19:42:16

Koniec

19:44:22

Zdzisław Krasnodębski

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

19:43:55

Koniec

19:44:12

Izaskun Bilbao Barandica

Funkcja : au nom du groupe ALDE

Czas trwania

00:02:40

Początek

19:44:03

Koniec

19:46:43

Zdzisław Krasnodębski

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

19:46:17

Koniec

19:46:34

Marco Affronte

Funkcja : w imieniu grupy Zieloni/WSE

Czas trwania

00:02:13

Początek

19:46:23

Koniec

19:48:37

Zdzisław Krasnodębski

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:20

Początek

19:48:10

Koniec

19:48:31

Rosa D'Amato

Funkcja : w imieniu grupy EFDD

Czas trwania

00:01:42

Początek

19:48:21

Koniec

19:50:03

Zdzisław Krasnodębski

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

19:49:37

Koniec

19:49:51

Nicola Caputo

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:49

Początek

19:49:43

Koniec

19:51:33

Zdzisław Krasnodębski

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:22

Początek

19:51:05

Koniec

19:51:28

Jordi Solé

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:01:40

Początek

19:51:18

Koniec

19:52:58

Zdzisław Krasnodębski

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

19:52:32

Koniec

19:52:50

Violeta Bulc

Funkcja : komisarz

Czas trwania

00:02:22

Początek

19:52:40

Koniec

19:55:02

Zdzisław Krasnodębski

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

19:54:37

Koniec

19:54:53

Clara Eugenia Aguilera García

Funkcja : Sprawozdawca

Czas trwania

00:02:42

Początek

19:54:43

Koniec

19:57:26

Zdzisław Krasnodębski

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

19:56:58

Koniec

19:57:16

19:57 - 20:27 Wzmocnienie zabezpieczeń dowodów tożsamości oraz dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii (debata)

Zdzisław Krasnodębski

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:45

Początek

19:57:14

Koniec

19:57:59

Gérard Deprez

Funkcja : Sprawozdawca

Czas trwania

00:04:54

Początek

19:57:48

Koniec

20:02:42

Zdzisław Krasnodębski

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:23

Początek

20:02:16

Koniec

20:02:39

Angelika Mlinar

Funkcja : FEMM

Czas trwania

00:01:31

Początek

20:02:29

Koniec

20:04:00

Zdzisław Krasnodębski

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

20:03:33

Koniec

20:03:48

Věra Jourová

Funkcja : komisarz

Czas trwania

00:04:24

Początek

20:03:42

Koniec

20:08:07

Zdzisław Krasnodębski

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:23

Początek

20:07:39

Koniec

20:08:03

Carlos Coelho

Funkcja : w imieniu grupy EPL

Czas trwania

00:02:41

Początek

20:07:54

Koniec

20:10:35

Zdzisław Krasnodębski

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:23

Początek

20:10:09

Koniec

20:10:32

Sylvia-Yvonne Kaufmann

Funkcja : W imieniu grupy

Czas trwania

00:02:28

Początek

20:10:28

Koniec

20:12:56

Zdzisław Krasnodębski

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:27

Początek

20:12:37

Koniec

20:13:05

Anders Primdahl Vistisen

Funkcja : w imieniu grupy EKR

Czas trwania

00:02:08

Początek

20:12:53

Koniec

20:15:01