Multimedia na debatę

Wtorek, 2 lipca 2019 r.

10:05 - 10:10

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:05:26

Początek

10:05:00

Koniec

10:10:26

10:10 - 10:16 Otwarcie posiedzenia (pierwsze posiedzenie Parlamentu Europejskiego w nowej kadencji)

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:19

Początek

10:10:26

Koniec

10:10:45

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:01

Początek

10:10:26

Koniec

10:10:27

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:07

Początek

10:10:45

Koniec

10:10:52

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

10:10:52

Koniec

10:11:06

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:04:57

Początek

10:11:06

Koniec

10:16:03

10:14 - 10:17 Weryfikacja mandatów

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:01:33

Początek

10:16:03

Koniec

10:17:36

10:17 - 10:23 Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących (wyznaczenie osób liczących głosy)

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:01:01

Początek

10:17:16

Koniec

10:18:17

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:25

Początek

10:17:55

Koniec

10:18:20

Matt Carthy

Funkcja : GUE/NGL

Czas trwania

00:01:01

Początek

10:18:11

Koniec

10:19:13

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:05:06

Początek

10:19:00

Koniec

10:24:06

10:23 - 10:23 Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:09

Początek

10:23:41

Koniec

10:23:51

10:23 - 10:24 Zamknięcie posiedzenia

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

10:23:45

Koniec

10:24:03

Informacja prawna

Poprzedzające debaty

Teksty wypowiedzi są publikowane dopiero po opracowaniu ich przez służby odpowiedzialne za protokołowanie obrad. Ze względów operacyjnych kolejność, w jakiej publikowane są teksty, niekoniecznie odpowiada kolejności, w której wypowiedzi zostały wygłoszone na posiedzeniu plenarnym.