Multimedia na debatę

Środa, 3 lipca 2019 r.

09:12 - 09:12

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:29

Początek

09:12:33

Koniec

09:13:03

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:21

Początek

09:12:38

Koniec

09:12:59

09:12 - 09:13 Otwarcie posiedzenia

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:49

Początek

09:12:59

Koniec

09:13:48

09:13 - 09:16 Ogłoszenie listy kandydatów na stanowisko przewodniczącego

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:02:13

Początek

09:13:48

Koniec

09:16:01

09:16 - 09:37 Krótkie prezentacje kandydatów na stanowisko przewodniczącego

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:21

Początek

09:16:01

Koniec

09:16:22

Ska Keller

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:05:12

Początek

09:16:22

Koniec

09:21:34

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:24

Początek

09:21:33

Koniec

09:21:57

Sira Rego

Funkcja : GUE/NGL

Czas trwania

00:05:38

Początek

09:21:50

Koniec

09:27:29

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:49

Początek

09:27:08

Koniec

09:27:57

David Maria Sassoli

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:05:14

Początek

09:27:50

Koniec

09:33:04

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:28

Początek

09:32:44

Koniec

09:33:12

Jan Zahradil

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:04:34

Początek

09:33:05

Koniec

09:37:39

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:01:51

Początek

09:37:19

Koniec

09:39:10

09:39 - 10:17 Wybór przewodniczącego Parlamentu

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:37:43

Początek

09:39:10

Koniec

10:16:53

11:14 - 11:14 Wznowienie posiedzenia

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

11:14:21

Koniec

11:14:33

11:14 - 11:14

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:03

Początek

11:14:18

Koniec

11:14:21

11:14 - 11:18 Wybór przewodniczącego Parlamentu

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:03:30

Początek

11:14:33

Koniec

11:18:03

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:02:44

Początek

11:14:35

Koniec

11:17:20

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:01:28

Początek

11:16:55

Koniec

11:18:23

11:44 - 11:49 Wznowienie posiedzenia

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:05:10

Początek

11:44:06

Koniec

11:49:16

11:49 - 12:14 Wybór przewodniczącego Parlamentu

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:26:11

Początek

11:48:55

Koniec

12:15:06

13:01 - 13:01

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:42

Początek

13:01:01

Koniec

13:01:44

13:01 - 13:03 Wznowienie posiedzenia

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:01:56

Początek

13:01:33

Koniec

13:03:30

13:03 - 13:36 Wybór przewodniczącego Parlamentu

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:03:03

Początek

13:03:10

Koniec

13:06:13

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:19:15

Początek

13:05:53

Koniec

13:25:08

Manfred Weber

Funkcja : w imieniu grupy EPL

Czas trwania

00:01:08

Początek

13:25:02

Koniec

13:26:10

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:01:07

Początek

13:25:07

Koniec

13:26:15

Iratxe García Pérez

Funkcja : w imieniu grupy S&D

Czas trwania

00:01:35

Początek

13:26:02

Koniec

13:27:38

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

13:27:12

Koniec

13:27:28

Dacian Cioloş

Funkcja : au nom du groupe Renew

Czas trwania

00:02:22

Początek

13:27:21

Koniec

13:29:44

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:11

Początek

13:29:17

Koniec

13:29:29

Ska Keller

Funkcja : W imieniu grupy

Czas trwania

00:01:54

Początek

13:29:29

Koniec

13:31:23

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:11

Początek

13:31:15

Koniec

13:31:27

Marco Zanni

Funkcja : au nom du groupe ID

Czas trwania

00:02:38

Początek

13:31:22

Koniec

13:34:00

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

13:33:34

Koniec

13:33:50

Raffaele Fitto

Funkcja : w imieniu grupy EKR

Czas trwania

00:01:56

Początek

13:33:42

Koniec

13:35:38

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:23

Początek

13:35:09

Koniec

13:35:33

Martin Schirdewan

Funkcja : w imieniu grupy GUE/NGL

Czas trwania

00:01:14

Początek

13:35:16

Koniec

13:36:31

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

13:36:11

Koniec

13:36:29

13:36 - 13:37 Utworzenie grup politycznych: Patrz protokól

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:01:30

Początek

13:36:28

Koniec

13:37:59

13:37 - 13:38 Porządek obrad: Patrz protokól

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:36

Początek

13:37:34

Koniec

13:38:10

13:38 - 13:38 Głosowanie

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

13:38:00

Koniec

13:38:18

13:38 - 13:38 Skład liczbowy komisji (B9-0001/2019) (głosowanie)

David MariaSassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:27

Początek

13:38:11

Koniec

13:38:38

13:38 - 13:39 Wybór wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego (termin składania knadydatur)

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:44

Początek

13:38:29

Koniec

13:39:14

15:57 - 15:57

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

15:57:12

Koniec

15:57:25

15:57 - 15:57 Wznowienie posiedzenia

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

15:57:19

Koniec

15:57:33

15:57 - 15:57 Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:23

Początek

15:57:27

Koniec

15:57:50

15:57 - 15:58 Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu): Patrz protokól

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:51

Początek

15:57:42

Koniec

15:58:34

15:58 - 16:03 Wybór wiceprzewodniczących Parlamentu (pierwsza tura głosowania) (ogłoszenie wyników)

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:03:52

Początek

15:58:21

Koniec

16:02:13

Neena Gill

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:00:23

Początek

16:01:53

Koniec

16:02:16

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:01:37

Początek

16:02:12

Koniec

16:03:50

16:03 - 16:26 Wybór wiceprzewodniczących Parlamentu

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:23:17

Początek

16:03:25

Koniec

16:26:43

18:04 - 18:04

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:23

Początek

18:04:02

Koniec

18:04:25

18:04 - 18:04 Wznowienie posiedzenia

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:31

Początek

18:04:17

Koniec

18:04:48

18:04 - 18:09 Wybór wiceprzewodniczących Parlamentu (pierwsza tura głosowania)

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:05:07

Początek

18:04:39

Koniec

18:09:47

18:39 - 18:39

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:35

Początek

18:39:09

Koniec

18:39:44

18:39 - 18:39 Wznowienie posiedzenia

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:23

Początek

18:39:34

Koniec

18:39:57

18:39 - 18:41 Wybór wiceprzewodniczących Parlamentu (pierwsza tura głosowania) (ogłoszenie wyników)

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

18:39:49

Koniec

18:40:04

Marco Zanni

Funkcja : au nom du groupe ID

Czas trwania

00:00:24

Początek

18:39:57

Koniec

18:40:22

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:41

Początek

18:40:12

Koniec

18:40:53

19:06 - 19:06

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:19

Początek

19:06:33

Koniec

19:06:53

19:06 - 19:07 Wznowienie posiedzenia

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:27

Początek

19:06:46

Koniec

19:07:13

19:07 - 19:32 Wybór wiceprzewodniczących Parlamentu (druga tura głosowania) (kontynuacja)

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:25:10

Początek

19:07:04

Koniec

19:32:15

20:44 - 20:45 Wznowienie posiedzenia

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:33

Początek

20:44:42

Koniec

20:45:15

20:45 - 20:51 Wybór wiceprzewodniczących Parlamentu

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:04:18

Początek

20:45:05

Koniec

20:49:24

Jan Olbrycht

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:00:15

Początek

20:49:04

Koniec

20:49:19

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:19

Początek

20:49:12

Koniec

20:49:32

Marco Zanni

Funkcja : W imieniu grupy

Czas trwania

00:00:24

Początek

20:49:23

Koniec

20:49:48

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:51

Początek

20:49:35

Koniec

20:50:27

Richard Corbett

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:00:19

Początek

20:50:19

Koniec

20:50:38

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:01:03

Początek

20:50:33

Koniec

20:51:37

20:55 - 20:55 Wznowienie posiedzenia

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:20

Początek

20:55:34

Koniec

20:55:55

20:55 - 21:04 Wybór wiceprzewodniczących Parlamentu

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:09:07

Początek

20:55:48

Koniec

21:04:56

21:04 - 21:05 Wybór Kwestorów (termin składania kandydatur)

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:56

Początek

21:04:32

Koniec

21:05:29

21:05 - 21:05 Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

21:05:16

Koniec

21:05:34

21:05 - 21:05 Zamknięcie posiedzenia

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:11

Początek

21:05:27

Koniec

21:05:38

Informacja prawna

Poprzedzające debaty

Teksty wypowiedzi są publikowane dopiero po opracowaniu ich przez służby odpowiedzialne za protokołowanie obrad. Ze względów operacyjnych kolejność, w jakiej publikowane są teksty, niekoniecznie odpowiada kolejności, w której wypowiedzi zostały wygłoszone na posiedzeniu plenarnym.