Multimedia na debatę

Wtorek, 16 lipca 2019 r.

09:07 - 09:08

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:55

Początek

09:07:36

Koniec

09:08:32

09:08 - 09:08 Otwarcie posiedzenia

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:27

Początek

09:08:18

Koniec

09:08:45

09:08 - 13:00 Oświadczenie kandydatki na stanowisko przewodniczącej Komisji

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:40

Początek

09:08:37

Koniec

09:09:17

Ursula von der Leyen

Funkcja : Candidate Commission President

Czas trwania

00:04:04

Początek

09:09:11

Koniec

09:13:15

Ursula von der Leyen

Funkcja : Candidate Commission President

Czas trwania

00:26:05

Początek

09:13:10

Koniec

09:39:15

Ursula von der Leyen

Funkcja : Candidate Commission President

Czas trwania

00:03:55

Początek

09:38:55

Koniec

09:42:50

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:35

Początek

09:42:45

Koniec

09:43:21

Manfred Weber

Funkcja : w imieniu grupy EPL

Czas trwania

00:04:32

Początek

09:43:08

Koniec

09:47:40

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

09:47:05

Koniec

09:47:17

Iratxe García Pérez

Funkcja : w imieniu grupy S&D

Czas trwania

00:07:05

Początek

09:47:14

Koniec

09:54:19

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

09:53:51

Koniec

09:54:04

Dacian Cioloș

Funkcja : au nom du groupe Renew

Czas trwania

00:04:34

Początek

09:53:56

Koniec

09:58:30

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:10

Początek

09:58:02

Koniec

09:58:12

Philippe Lamberts

Funkcja : w imieniu grupy Zieloni/WSE

Czas trwania

00:06:18

Początek

09:58:06

Koniec

10:04:24

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

10:03:58

Koniec

10:04:16

Jörg Meuthen

Funkcja : au nom du groupe ID

Czas trwania

00:04:02

Początek

10:04:04

Koniec

10:08:07

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

10:07:41

Koniec

10:07:56

Raffaele Fitto

Funkcja : w imieniu grupy EKR

Czas trwania

00:05:32

Początek

10:07:46

Koniec

10:13:18

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:19

Początek

10:12:53

Koniec

10:13:12

Martin Schirdewan

Funkcja : w imieniu grupy GUE/NGL

Czas trwania

00:05:41

Początek

10:12:58

Koniec

10:18:40

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

10:18:14

Koniec

10:18:27

Nigel Farage

Funkcja : NI

Czas trwania

00:02:26

Początek

10:18:23

Koniec

10:20:49

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:28

Początek

10:20:39

Koniec

10:21:07

Ursula von der Leyen

Funkcja : Candidate Commission President

Czas trwania

00:06:33

Początek

10:20:55

Koniec

10:27:28

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:22

Początek

10:27:03

Koniec

10:27:26

Nico Semsrott

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:00:48

Początek

10:27:16

Koniec

10:28:05

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:27

Początek

10:27:45

Koniec

10:28:12

Daniel Caspary

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:02:34

Początek

10:27:59

Koniec

10:30:33

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:09

Początek

10:30:08

Koniec

10:30:17

Roberto Gualtieri

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:03:30

Początek

10:30:16

Koniec

10:33:47

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

10:33:21

Koniec

10:33:34

Stéphane Séjourné

Funkcja : Renew

Czas trwania

00:02:30

Początek

10:33:26

Koniec

10:35:56

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

10:35:32

Koniec

10:35:47

Sven Giegold

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:02:23

Początek

10:35:36

Koniec

10:37:59

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:32

Początek

10:37:25

Koniec

10:37:57

Marco Zanni

Funkcja : ID

Czas trwania

00:03:41

Początek

10:37:43

Koniec

10:41:24

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:10

Początek

10:40:57

Koniec

10:41:08

Roberts Zīle

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:37

Początek

10:41:02

Koniec

10:42:39

João Ferreira

Funkcja : GUE/NGL

Czas trwania

00:01:37

Początek

10:42:15

Koniec

10:43:53

Mairead McGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:04

Początek

10:42:17

Koniec

10:42:21

Mairead McGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

10:43:29

Koniec

10:43:43

Martin Sonneborn

Funkcja : NI

Czas trwania

00:02:11

Początek

10:43:33

Koniec

10:45:44

Mairead McGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:09

Początek

10:45:18

Koniec

10:45:27

Tamás Deutsch

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:03:00

Początek

10:45:21

Koniec

10:48:21

Mairead McGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:09

Początek

10:47:56

Koniec

10:48:06

Miriam Dalli

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:02:20

Początek

10:48:06

Koniec

10:50:26

Mairead McGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:10

Początek

10:50:20

Koniec

10:50:31

Caroline Voaden

Funkcja : Renew

Czas trwania

00:01:07

Początek

10:50:30

Koniec

10:51:37

Mairead McGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

10:51:30

Koniec

10:51:43

Bas Eickhout

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:01:14

Początek

10:51:40

Koniec

10:52:54

Mairead McGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:10

Początek

10:52:49

Koniec

10:52:59

Nicolas Bay

Funkcja : ID

Czas trwania

00:01:38

Początek

10:52:54

Koniec

10:54:32

Mairead McGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:09

Początek

10:54:07

Koniec

10:54:16

Peter Lundgren

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:36

Początek

10:54:12

Koniec

10:55:48

Mairead McGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:08

Początek

10:55:22

Koniec

10:55:31

Marisa Matias

Funkcja : GUE/NGL

Czas trwania

00:01:54

Początek

10:55:26

Koniec

10:57:20

Mairead McGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:11

Początek

10:56:55

Koniec

10:57:07

Tiziana Beghin

Funkcja : NI

Czas trwania

00:02:13

Początek

10:57:00

Koniec

10:59:14

Mairead McGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:10

Początek

10:58:50

Koniec

10:59:01

Esteban González Pons

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:02:19

Początek

10:58:54

Koniec

11:01:14

Mairead McGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:09

Początek

11:00:50

Koniec

11:00:59

Claude Moraes

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:02:38

Początek

11:00:54

Koniec

11:03:32

Mairead McGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:09

Początek

11:03:08

Koniec

11:03:18

Luis Garicano

Funkcja : Renew

Czas trwania

00:01:37

Początek

11:03:18

Koniec

11:04:55

Mairead McGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:11

Początek

11:04:48

Koniec

11:05:00

Yannick Jadot

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:01:50

Początek

11:04:55

Koniec

11:06:45

Mairead McGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:10

Początek

11:06:19

Koniec

11:06:29

Jaak Madison

Funkcja : ID

Czas trwania

00:01:37

Początek

11:06:27

Koniec

11:08:04

Mairead McGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:08

Początek

11:07:59

Koniec

11:08:08

Derk Jan Eppink

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:49

Początek

11:08:02

Koniec

11:09:52

Mairead McGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:09

Początek

11:09:25

Koniec

11:09:34

Nikolaj Villumsen

Funkcja : GUE/NGL

Czas trwania

00:01:53

Początek

11:09:29

Koniec

11:11:23

Mairead McGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:09

Początek

11:10:56

Koniec

11:11:06

Ivan Vilibor Sinčić

Funkcja : NI

Czas trwania

00:02:32

Początek

11:11:01

Koniec

11:13:34

Mairead McGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:10

Początek

11:13:07

Koniec

11:13:18

François-Xavier Bellamy

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:02:39

Początek

11:13:13

Koniec

11:15:52

Mairead McGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:09

Początek

11:15:29

Koniec

11:15:38

Kati Piri

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:02:33

Początek

11:15:32

Koniec

11:18:06

Mairead McGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

11:17:40

Koniec

11:17:53

Frédérique Ries

Funkcja : Renew

Czas trwania

00:02:17

Początek

11:17:44

Koniec

11:20:02

Mairead McGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:09

Początek

11:19:37

Koniec

11:19:47

Heidi Hautala

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:01:11

Początek

11:19:46

Koniec

11:20:57

Mairead McGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:08

Początek

11:20:52

Koniec

11:21:01

Lars Patrick Berg

Funkcja : ID

Czas trwania

00:01:51

Początek

11:20:55

Koniec

11:22:46

Mairead McGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

11:22:21

Koniec

11:22:35

Assita Kanko

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:41

Początek

11:22:31

Koniec

11:24:12

Mairead McGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:10

Początek

11:24:07

Koniec

11:24:17

Manon Aubry

Funkcja : GUE/NGL

Czas trwania

00:02:00

Początek

11:24:11

Koniec

11:26:12

Mairead McGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:11

Początek

11:25:47

Koniec

11:25:59

Lefteris Nikolaou-Alavanos

Funkcja : NI

Czas trwania

00:02:13

Początek

11:25:59

Koniec

11:28:13

Mairead McGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:11

Początek

11:27:46

Koniec

11:27:58

Antonio Tajani

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:03:12

Początek

11:27:51

Koniec

11:31:04

Mairead McGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:10

Początek

11:30:36

Koniec

11:30:47

Jens Geier

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:36

Początek

11:30:49

Koniec

11:32:25

Mairead McGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

11:32:19

Koniec

11:32:32

Katalin Cseh

Funkcja : Renew

Czas trwania

00:01:16

Początek

11:32:33

Koniec

11:33:49

Mairead McGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

11:33:43

Koniec

11:33:56

Monika Vana

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:01:53

Początek

11:33:47

Koniec

11:35:41

Mairead McGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:08

Początek

11:35:14

Koniec

11:35:22

Nicolaus Fest

Funkcja : ID

Czas trwania

00:01:48

Początek

11:35:18

Koniec

11:37:06

Mairead McGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:08

Początek

11:36:41

Koniec

11:36:50

Hermann Tertsch

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:02:14

Początek

11:36:44

Koniec

11:38:58

Mairead McGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:10

Początek

11:38:31

Koniec

11:38:41

Márton Gyöngyösi

Funkcja : NI

Czas trwania

00:01:52

Początek

11:38:34

Koniec

11:40:27

Mairead McGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:08

Początek

11:40:00

Koniec

11:40:09

Paulo Rangel

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:02:46

Początek

11:40:04

Koniec

11:42:51

Mairead McGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:10

Początek

11:42:23

Koniec

11:42:33

Sylvie Guillaume

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:42

Początek

11:42:27

Koniec

11:44:09

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

11:43:43

Koniec

11:43:55

Fredrick Federley

Funkcja : Renew

Czas trwania

00:01:26

Początek

11:43:53

Koniec

11:45:19

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:25

Początek

11:45:09

Koniec

11:45:34

Molly Scott Cato

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:01:31

Początek

11:45:13

Koniec

11:46:44

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:23

Początek

11:46:18

Koniec

11:46:41

Christine Anderson

Funkcja : ID

Czas trwania

00:01:46

Początek

11:46:31

Koniec

11:48:17

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

11:47:53

Koniec

11:48:09

Geoffrey Van Orden

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:52

Początek

11:47:59

Koniec

11:49:51

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:08

Początek

11:49:24

Koniec

11:49:32

Mislav Kolakušić

Funkcja : NI

Czas trwania

00:01:48

Początek

11:49:29

Koniec

11:51:18

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:09

Początek

11:50:46

Koniec

11:50:55

Esther de Lange

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:03:05

Początek

11:50:51

Koniec

11:53:56

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:09

Początek

11:53:28

Koniec

11:53:38

Simona Bonafè

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:02:18

Początek

11:53:33

Koniec

11:55:51

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:36

Początek

11:55:17

Koniec

11:55:53

Dita Charanzová

Funkcja : Renew

Czas trwania

00:01:21

Początek

11:55:29

Koniec

11:56:50

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:09

Początek

11:56:40

Koniec

11:56:49

Ernest Urtasun

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:01:41

Początek

11:56:44

Koniec

11:58:25

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:10

Początek

11:57:58

Koniec

11:58:08

Maximilian Krah

Funkcja : ID

Czas trwania

00:01:40

Początek

11:58:02

Koniec

11:59:43

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

11:59:15

Koniec

11:59:28

Ruža Tomašić

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:40

Początek

11:59:20

Koniec

12:01:00

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:08

Początek

12:00:34

Koniec

12:00:43

Dino Giarrusso

Funkcja : NI

Czas trwania

00:01:57

Początek

12:00:37

Koniec

12:02:35

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:09

Początek

12:02:03

Koniec

12:02:12

Tomas Tobé

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:02:33

Początek

12:02:08

Koniec

12:04:41

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

12:04:10

Koniec

12:04:24

Marina Kaljurand

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:23

Początek

12:04:20

Koniec

12:05:43

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

12:05:38

Koniec

12:05:56

Cristian Ghinea

Funkcja : Renew

Czas trwania

00:01:35

Początek

12:05:43

Koniec

12:07:18

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

12:06:53

Koniec

12:07:06

Alyn Smith

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:01:56

Początek

12:06:58

Koniec

12:08:54

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:25

Początek

12:08:12

Koniec

12:08:37

Joachim Kuhs

Funkcja : ID

Czas trwania

00:01:44

Początek

12:08:26

Koniec

12:10:11

Patryk Jaki

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:18

Początek

12:09:52

Koniec

12:11:10

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:10

Początek

12:11:03

Koniec

12:11:13

Dubravka Šuica

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:03:17

Początek

12:11:08

Koniec

12:14:25

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:19

Początek

12:13:46

Koniec

12:14:06

Javier Moreno Sánchez

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:02:31

Początek

12:13:56

Koniec

12:16:27

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

12:15:46

Koniec

12:16:00

Elsi Katainen

Funkcja : Renew

Czas trwania

00:01:49

Początek

12:15:54

Koniec

12:17:43

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

12:17:15

Koniec

12:17:27

Marcel Kolaja

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:01:23

Początek

12:17:27

Koniec

12:18:50

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

12:18:42

Koniec

12:18:57

Gunnar Beck

Funkcja : ID

Czas trwania

00:01:54

Początek

12:18:46

Koniec

12:20:40

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:19

Początek

12:20:14

Koniec

12:20:33

Alexandr Vondra

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:02:07

Początek

12:20:23

Koniec

12:22:30

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:10

Początek

12:21:59

Koniec

12:22:10

Seán Kelly

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:02:47

Początek

12:22:10

Koniec

12:24:58

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

12:24:24

Koniec

12:24:37

Bogusław Liberadzki

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:57

Początek

12:24:32

Koniec

12:26:29

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:33

Początek

12:26:03

Koniec

12:26:36

Ilhan Kyuchyuk

Funkcja : Renew

Czas trwania

00:02:00

Początek

12:26:07

Koniec

12:28:08

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:11

Początek

12:27:39

Koniec

12:27:50

Andrius Kubilius

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:02:15

Początek

12:27:51

Koniec

12:30:06

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:08

Początek

12:29:57

Koniec

12:30:06

Dan Nica

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:02:07

Początek

12:30:01

Koniec

12:32:08

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:10

Początek

12:31:41

Koniec

12:31:52

Urmas Paet

Funkcja : Renew

Czas trwania

00:01:39

Początek

12:31:45

Koniec

12:33:25

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

12:32:59

Koniec

12:33:11

Roberta Metsola

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:02:19

Początek

12:33:02

Koniec

12:35:21

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

12:34:55

Koniec

12:35:09

Pierre Larrouturou

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:02:01

Początek

12:34:59

Koniec

12:37:01

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:10

Początek

12:36:34

Koniec

12:36:45

Hilde Vautmans

Funkcja : Renew

Czas trwania

00:01:39

Początek

12:36:38

Koniec

12:38:17

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:11

Początek

12:37:51

Koniec

12:38:02

Siegfried Mureşan

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:02:11

Początek

12:38:00

Koniec

12:40:11

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:11

Początek

12:40:04

Koniec

12:40:16

Carlos Zorrinho

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:54

Początek

12:40:09

Koniec

12:42:03

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

12:41:37

Koniec

12:41:54

Sophia in 't Veld

Funkcja : Renew

Czas trwania

00:01:49

Początek

12:41:46

Koniec

12:43:35

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:10

Początek

12:43:29

Koniec

12:43:40

Karoline Edtstadler

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:02:41

Początek

12:43:32

Koniec

12:46:14

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:20

Początek

12:45:48

Koniec

12:46:08

Andreas Schieder

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:58

Początek

12:45:54

Koniec

12:47:53

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:09

Początek

12:47:27

Koniec

12:47:37

Charles Goerens

Funkcja : Renew

Czas trwania

00:01:47

Początek

12:47:31

Koniec

12:49:18

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:08

Początek

12:48:53

Koniec

12:49:02

Eva Maydell

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:02:12

Początek

12:48:56

Koniec

12:51:09

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:09

Początek

12:50:43

Koniec

12:50:52

Christel Schaldemose

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:32

Początek

12:50:46

Koniec

12:52:18

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:09

Początek

12:51:52

Koniec

12:52:02

Claudia Gamon

Funkcja : Renew

Czas trwania

00:01:56

Początek

12:51:56

Koniec

12:53:52

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

12:53:26

Koniec

12:53:40

Richard Corbett

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:58

Początek

12:53:29

Koniec

12:55:28

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

12:55:01

Koniec

12:55:16

Pedro Marques

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:57

Początek

12:55:09

Koniec

12:57:07

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

12:56:39

Koniec

12:56:54

Ursula von der Leyen

Funkcja : Candidate Commission President

Czas trwania

00:03:58

Początek

12:56:48

Koniec

13:00:46

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:20

Początek

13:00:19

Koniec

13:00:39

15:02 - 15:03 Wznowienie posiedzenia

15:02 - 15:03

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:02

Początek

15:02:58

Koniec

15:03:00

15:03 - 15:03 Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:11

Początek

15:03:12

Koniec

15:03:24

15:03 - 15:03 Skład komisji i delegacji: Patrz protokól: Patrz protokól

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:45

Początek

15:03:18

Koniec

15:04:03

15:03 - 16:06 Przegląd rumuńskiej prezydencji Rady (debata)

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:33

Początek

15:03:52

Koniec

15:04:25

Viorica Dăncilă

Funkcja : CouncilMember

Czas trwania

00:14:18

Początek

15:04:15

Koniec

15:18:34

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:25

Początek

15:18:08

Koniec

15:18:34

Maroš Šefčovič

Funkcja : Wiceprzewodniczący Komisji

Czas trwania

00:06:10

Początek

15:18:28

Koniec

15:24:38

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:19

Początek

15:24:32

Koniec

15:24:51

Andrey Kovatchev

Funkcja : W imieniu grupy

Czas trwania

00:06:23

Początek

15:24:49

Koniec

15:31:12

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

15:31:06

Koniec

15:31:21

Iratxe García Pérez

Funkcja : w imieniu grupy S&D

Czas trwania

00:03:59

Początek

15:31:14

Koniec

15:35:13

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

15:34:47

Koniec

15:35:04

Dragoş Tudorache

Funkcja : au nom du groupe Renew

Czas trwania

00:03:19

Początek

15:34:56

Koniec

15:38:15

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

15:37:49

Koniec

15:38:02

Philippe Lamberts

Funkcja : w imieniu grupy Zieloni/WSE

Czas trwania

00:04:46

Początek

15:37:56

Koniec

15:42:43

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

15:42:13

Koniec

15:42:29

Nicolas Bay

Funkcja : au nom du groupe ID

Czas trwania

00:04:10

Początek

15:42:20

Koniec

15:46:30

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

15:46:04

Koniec

15:46:17

Ruža Tomašić

Funkcja : w imieniu grupy EKR

Czas trwania

00:03:16

Początek

15:46:10

Koniec

15:49:26

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

15:49:01

Koniec

15:49:13

Dimitrios Papadimoulis

Funkcja : w imieniu grupy GUE/NGL

Czas trwania

00:04:00

Początek

15:49:07

Koniec

15:53:07

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

15:52:40

Koniec

15:52:55

Jake Pugh

Funkcja : NI

Czas trwania

00:03:08

Początek

15:52:52

Koniec

15:56:00

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

15:55:54

Koniec

15:56:11

Maroš Šefčovič

Funkcja : Wiceprzewodniczący Komisji

Czas trwania

00:02:16

Początek

15:56:09

Koniec

15:58:25

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:19

Początek

15:58:19

Koniec

15:58:39

Viorica Dăncilă

Funkcja : CouncilMember

Czas trwania

00:08:13

Początek

15:58:26

Koniec

16:06:39

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:37

Początek

16:06:11

Koniec

16:06:48

18:04 - 18:04

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

18:04:01

Koniec

18:04:15

18:06 - 18:06 Wznowienie posiedzenia

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:20

Początek

18:06:30

Koniec

18:06:51

18:06 - 18:42 Wybór przewodniczącego Komisji

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:35:39

Początek

18:06:48

Koniec

18:42:28

19:32 - 19:32

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:27

Początek

19:32:20

Koniec

19:32:47

19:32 - 19:32 Wznowienie posiedzenia

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:21

Początek

19:32:38

Koniec

19:33:00

19:32 - 19:38 Wybór przewodniczącego Komisji

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:04:28

Początek

19:32:52

Koniec

19:37:21

Ursula von der Leyen

Funkcja :

Czas trwania

00:01:53

Początek

19:36:56

Koniec

19:38:49

David Maria Sassoli

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:43

Początek

19:38:12

Koniec

19:38:56

19:46 - 19:46

Fabio Massimo Castaldo

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:10

Początek

19:46:29

Koniec

19:46:40

19:46 - 19:48 Wznowienie posiedzenia

Fabio Massimo Castaldo

Funkcja : PT

Czas trwania

00:02:19

Początek

19:46:34

Koniec

19:48:53

19:48 - 20:52 Wdrożenie globalnej strategii UE (debata)

Fabio Massimo Castaldo

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:37

Początek

19:48:35

Koniec

19:49:13

Federica Mogherini

Funkcja : VPC/HR

Czas trwania

00:11:09

Początek

19:49:08

Koniec

20:00:17

Fabio Massimo Castaldo

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:26

Początek

20:00:09

Koniec

20:00:36

Michael Gahler

Funkcja : w imieniu grupy EPL

Czas trwania

00:01:37

Początek

20:00:27

Koniec

20:02:04

Fabio Massimo Castaldo

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:21

Początek

20:01:37

Koniec

20:01:59

Kati Piri

Funkcja : W imieniu grupy

Czas trwania

00:01:40

Początek

20:01:54

Koniec

20:03:34

Fabio Massimo Castaldo

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

20:03:28

Koniec

20:03:46

Hilde Vautmans

Funkcja : au nom du groupe Renew

Czas trwania

00:02:18

Początek

20:03:37

Koniec

20:05:56

Fabio Massimo Castaldo

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:28

Początek

20:05:33

Koniec

20:06:01

Claire Fox

Funkcja : NI

Czas trwania

00:01:10

Początek

20:05:47

Koniec

20:06:57

Fabio Massimo Castaldo

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:21

Początek

20:06:42

Koniec

20:07:03

Hilde Vautmans

Funkcja : Renew

Czas trwania

00:00:34

Początek

20:06:51

Koniec

20:07:26

Fabio Massimo Castaldo

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:33

Początek

20:07:13

Koniec

20:07:47

Reinhard Bütikofer

Funkcja : w imieniu grupy Zieloni/WSE

Czas trwania

00:02:53

Początek

20:07:35

Koniec

20:10:28

Fabio Massimo Castaldo

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:23

Początek

20:10:01

Koniec

20:10:24

Thierry Mariani

Funkcja : au nom du groupe ID

Czas trwania

00:02:14

Początek

20:10:15

Koniec

20:12:30

Fabio Massimo Castaldo

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

20:12:03

Koniec

20:12:21

Charlie Weimers

Funkcja : w imieniu grupy EKR

Czas trwania

00:01:45

Początek

20:12:12

Koniec

20:13:58

Fabio Massimo Castaldo

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:21

Początek

20:13:31

Koniec

20:13:52

Özlem Demirel

Funkcja : w imieniu grupy GUE/NGL

Czas trwania

00:02:00

Początek

20:13:44

Koniec

20:15:44

Fabio Massimo Castaldo

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:27

Początek

20:15:16

Koniec

20:15:43

Nathan Gill

Funkcja : NI

Czas trwania

00:01:31

Początek

20:15:34

Koniec

20:17:05

Fabio Massimo Castaldo

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

20:16:38

Koniec

20:16:55

Dubravka Šuica

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:42

Początek

20:16:46

Koniec

20:18:29

Fabio Massimo Castaldo

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

20:18:02

Koniec

20:18:18

Isabel Santos

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:49

Początek

20:18:11

Koniec

20:20:00

Fabio Massimo Castaldo

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

20:19:33

Koniec

20:19:49

Ilhan Kyuchyuk

Funkcja : Renew

Czas trwania

00:01:40

Początek

20:19:39

Koniec

20:21:20

Fabio Massimo Castaldo

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

20:20:49

Koniec

20:21:05

Lars Patrick Berg

Funkcja : ID

Czas trwania

00:01:59

Początek

20:20:57

Koniec

20:22:56

Fabio Massimo Castaldo

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

20:22:24

Koniec

20:22:42

David McAllister

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:19

Początek

20:22:35

Koniec

20:23:54

Fabio Massimo Castaldo

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

20:23:47

Koniec

20:24:02

Brando Benifei

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:40

Początek

20:23:53

Koniec

20:25:34

Fabio Massimo Castaldo

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

20:25:07

Koniec

20:25:23

Bernard Guetta

Funkcja : Renew

Czas trwania

00:01:35

Początek

20:25:13

Koniec

20:26:49

Fabio Massimo Castaldo

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

20:26:21

Koniec

20:26:37

Francisco José Millán Mon

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:37

Początek

20:26:28

Koniec

20:28:05

Fabio Massimo Castaldo

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

20:27:39

Koniec

20:27:54

Marina Kaljurand

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:44

Początek

20:27:45

Koniec

20:29:30

Fabio Massimo Castaldo

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

20:29:02

Koniec

20:29:20

Urmas Paet

Funkcja : Renew

Czas trwania

00:01:11

Początek

20:29:15

Koniec

20:30:26

Fabio Massimo Castaldo

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

20:30:17

Koniec

20:30:33

Željana Zovko

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:46

Początek

20:30:23

Koniec

20:32:10

Fabio Massimo Castaldo

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

20:31:42

Koniec

20:31:57

Tonino Picula

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:02:02

Początek

20:31:48

Koniec

20:33:50

Fabio Massimo Castaldo

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

20:33:23

Koniec

20:33:42

Alexander Alexandrov Yordanov

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:43

Początek

20:33:32

Koniec

20:35:16

Fabio Massimo Castaldo

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:36

Początek

20:34:50

Koniec

20:35:26

Neena Gill

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:56

Początek

20:35:10

Koniec

20:37:07

Fabio Massimo Castaldo

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:25

Początek

20:36:41

Koniec

20:37:06

Martin Horwood

Funkcja : Renew

Czas trwania

00:01:42

Początek

20:36:54

Koniec

20:38:37

Fabio Massimo Castaldo

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:30

Początek

20:38:10

Koniec

20:38:40

Robert Rowland

Funkcja : NI

Czas trwania

00:00:32

Początek

20:38:20

Koniec

20:38:53

Martin Horwood

Funkcja : Renew

Czas trwania

00:00:48

Początek

20:38:43

Koniec

20:39:31

Fabio Massimo Castaldo

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

20:39:16

Koniec

20:39:33

Juan Fernando López Aguilar

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:41

Początek

20:39:24

Koniec

20:41:06

Fabio Massimo Castaldo

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:19

Początek

20:40:39

Koniec

20:40:59

Julie Ward

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:48

Początek

20:40:47

Koniec

20:42:35

Fabio Massimo Castaldo