Przetwarzanie Dziękujemy za cierpliwość...
Czas trwania:
 00:00:00
Regulacja głośności :
Słuchaj w:
or - Oryginał
Wybierz inny język :

Tłumaczenie ustne debat służy ułatwieniu komunikacji i nie jest oficjalnym zapisem przebiegu obrad. Jedynie oryginalne przemówienie lub jego zweryfikowane tłumaczenie uznawane jest za oficjalne.

Patrz również

Najważniejsze informacje

Dokumenty priorytetowe

Informacja prawna

Harmonogram

Harmonogramy mają charakter orientacyjny i są podawane w celach informacyjnych. W dowolnym czasie mogą bez uprzedzenia ulec zmianom w związku z rozwojem sytuacji na sali posiedzeń plenarnych.

Poprzedzające debaty

Teksty wypowiedzi są publikowane dopiero po opracowaniu ich przez służby odpowiedzialne za protokołowanie obrad. Ze względów operacyjnych kolejność, w jakiej publikowane są teksty, niekoniecznie odpowiada kolejności, w której wypowiedzi zostały wygłoszone na posiedzeniu plenarnym.