Posiedzenia plenarne

Posiedzenie plenarne w dniach od 14 do 17 kwietnia 2014
Strasburg
 
Poniedziałek, 14 kwietnia 2014 r.  
   
Środa, 16 kwietnia 2014 r.  
   
Czwartek, 17 kwietnia 2014 r. Porządek obrad  
08:30 - 11:50 Debaty

Przemieszczanie odpadów

A7-0069/2014

Bart Staes

 

Wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego (rozporządzenie (WE) nr 1071/2009)

O-000032/2014

Brian Simpson (B7-0113/2014)

 

Wydłuzenie okresu przetrzymywania przez państwa członkowskie nielegalnie przebywajacych na ich terytorium obywateli krajów trzecich na okres przekraczający 18 miesięcy z naruszeniem dyrektywy w sprawie powrotu imigrantów 

Negocjacje dotyczące umowy o wolnym handlu UE-Wietnam

 
  
12:00 - 14:00 GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania

UE - Albania: Protokół do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu (przystąpienie Republiki Chorwacji)

A7-0266/2014

Nikola Vuljanić

 

Uzgodnienia z Królestwem Norwegii dotyczące warunków udziału tego państwa w pracach Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu

A7-0257/2014

Roberta Metsola

 

Uzgodnienia z Księstwem Liechtensteinu dotyczące warunków udziału tego państwa w pracach Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu

A7-0168/2014

Roberta Metsola

 

Europejskie długoterminowe fundusze inwestycyjne

A7-0211/2014

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

 

Planowanie przestrzenne obszarów morskich oraz zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną

A7-0379/2013

Gesine Meissner

 

Preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2015 – sekcja 1 – Parlament

A7-0277/2014

Salvador Garriga Polledo

 

Naruszenia prawa konkurencji

A7-0089/2014

Andreas Schwab

 

Przemieszczanie odpadów

A7-0069/2014

Bart Staes

 

Nowe substancje psychoaktywne

A7-0172/2014

Jacek Protasiewicz

 

Minimalne przepisy określające znamiona przestępstw i kar w dziedzinie nielegalnego handlu narkotykami w odniesieniu do definicji narkotyków

A7-0173/2014

Teresa Jiménez-Becerril Barrio

 

Negocjacje dotyczące porozumienia o partnerstwie strategicznym UE-Japonia

A7-0244/2014

Alojz Peterle

 

Wolność wyznania i różnorodność kulturowa

B7-0365/2014 

Presja wywierana przez Rosję na kraje Partnerstwa Wschodniego, a w szczególności destabilizacja Wschodniej Ukrainy

 

Negocjacje dotyczące umowy o wolnym handlu UE-Wietnam

B7-0367/2014 

Działania Komisji w następstwie konsultacji z MŚP na temat dziesięciu najbardziej obciążających regulacji UE

 
16:00 - 17:00 Głosowania (po zakończeniu poprzedzających debat)

Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 122 Regulaminu PE)

 
   
 
Trwa sesja Parlamentu Europejskiego w Strasburgu
 
 
 
Roczny kalendarz prac