Menu de recherche
(open calendar)
(open calendar)
 
Organ
 
Posiedzenia
 
   
 
 
Roczny kalendarz prac

Co roku Parlament na podstawie propozycji Konferencji Przewodniczących przyjmuje roczny kalendarz prac Parlamentu Europejskiego.

Dzieli się on na sesje i posiedzenia. Kalendarz ten przewiduje:
  • 12 czterodniowych plenarnych sesji miesięcznych w Strasburgu i 6 dodatkowych dwudniowych sesji miesięcznych w Brukseli,
  • 2 tygodnie w miesiącu na posiedzenia komisji parlamentarnych i delegacji międzyparlamentarnych,
  • 1 tydzień w miesiącu na posiedzenia grup politycznych,
  • 4 tygodnie rocznie poświęcone wyłącznie na pracę posła do PE w jego okręgu wyborczym i umożliwiające mu obecność na jego terenie.
 
Roczny kalendarz prac