Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

+ Posiedzenie wewnętrzne

+ POSIEDZENIE DYREKCJI DS. PRASY

17-06-2019

09:30

Bruksela : ASP - A3F383

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

+ Delegacja szwedzka

17-06-2019

13:00

Bruksela : ATR - A8K002

Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica

17-06-2019

15:00

Bruksela : ASP - A1G-2

+ DODATKOWE POSIEDZENIE GRUPY

SEKRETARZ GENERALNY GRUP POLITYCZNYCH

17-06-2019

15:00

Bruksela : PHS - P6B054

EXPO / C - Zasoby

17-06-2019

16:00

Bruksela : SQM - SQM07Y963

+ Zebranie personelu

+ PAKIETY POWITALNE DLA DELEGACJI

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

17-06-2019

17:00

Bruksela : ASP - A3G-2

+ National Delegation DE

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

+ CZŁONKOWIE PREZYDIUM PE Z RAMIENIA PPE - POSIEDZENIE KOORDYNACYJNE

17-06-2019

17:30

Bruksela : JAN - 6Q1

Prezydium

+ POSIEDZENIE

17-06-2019

18:30

Bruksela : PHS - P6B001

Kontakt

Informacje i dokumenty o charakterze priorytetowym

Roczny kalendarz prac

Wszystkie kalendarze

Roczny kalendarz prac

Co roku Parlament na podstawie propozycji Konferencji Przewodniczących przyjmuje roczny kalendarz prac Parlamentu Europejskiego.
Dzieli się on na sesje i posiedzenia. Kalendarz ten przewiduje:

  • 12 czterodniowych sesji miesięcznych w Strasburgu oraz dodatkowe dwudniowe posiedzenia plenarne w Brukseli,
  • 1 tydzień w miesiącu na posiedzenia grup politycznych,
  • 1 tydzień w miesiącu na posiedzenia grup politycznych,
  • 4 tygodnie rocznie poświęcone wyłącznie na pracę posła do PE w jego okręgu wyborczym i umożliwiające mu obecność na jego terenie.