Konferencja Przewodniczących

01-02-2018

11:00

Bruksela : PHS - P6B001

Konferencja Przewodniczących

08-02-2018

10:00

Strasburg : LOW - R1.1

Konferencja Przewodniczących

08-03-2018

11:00

Bruksela : PHS - P6B001

Konferencja Przewodniczących

15-03-2018

10:00

Strasburg : LOW - R1.1

Konferencja Przewodniczących

12-04-2018

11:00

Bruksela : PHS - P6B001

Konferencja Przewodniczących

19-04-2018

10:00

Strasburg : LOW - R1.1

Konferencja Przewodniczących

24-05-2018

11:00

Bruksela : PHS - P6B001

Konferencja Przewodniczących

31-05-2018

10:00

Strasburg : LOW - R1.1

Konferencja Przewodniczących

07-06-2018

11:00

Bruksela : PHS - P6B001

Konferencja Przewodniczących

14-06-2018

10:00

Strasburg : LOW - R1.1

Kontakt

Informacje i dokumenty o charakterze priorytetowym

Roczny kalendarz prac

Wszystkie kalendarze

Roczny kalendarz prac

Co roku Parlament na podstawie propozycji Konferencji Przewodniczących przyjmuje roczny kalendarz prac Parlamentu Europejskiego.
Dzieli się on na sesje i posiedzenia. Kalendarz ten przewiduje:

  • 12 czterodniowych sesji miesięcznych w Strasburgu oraz dodatkowe dwudniowe posiedzenia plenarne w Brukseli,
  • 1 tydzień w miesiącu na posiedzenia grup politycznych,
  • 1 tydzień w miesiącu na posiedzenia grup politycznych,
  • 4 tygodnie rocznie poświęcone wyłącznie na pracę posła do PE w jego okręgu wyborczym i umożliwiające mu obecność na jego terenie.