Prezydium

POSIEDZENIE

28-05-2018

18:30

Strasburg : LOW - R1.1

Prezydium

POSIEDZENIE

11-06-2018

18:30

Strasburg : LOW - R1.1

Prezydium

POSIEDZENIE

02-07-2018

18:30

Strasburg : LOW - R1.1

Prezydium

POSIEDZENIE

10-09-2018

18:30

Strasburg : LOW - R1.1

Prezydium

POSIEDZENIE

01-10-2018

18:30

Strasburg : LOW - R1.1

Prezydium

POSIEDZENIE

22-10-2018

18:30

Strasburg : LOW - R1.1

Prezydium

POSIEDZENIE

12-11-2018

18:30

Strasburg : LOW - R1.1

Prezydium

POSIEDZENIE

10-12-2018

18:30

Strasburg : LOW - R1.1

Kontakt

Informacje i dokumenty o charakterze priorytetowym

Roczny kalendarz prac

Wszystkie kalendarze

Roczny kalendarz prac

Co roku Parlament na podstawie propozycji Konferencji Przewodniczących przyjmuje roczny kalendarz prac Parlamentu Europejskiego.
Dzieli się on na sesje i posiedzenia. Kalendarz ten przewiduje:

  • 12 czterodniowych sesji miesięcznych w Strasburgu oraz dodatkowe dwudniowe posiedzenia plenarne w Brukseli,
  • 1 tydzień w miesiącu na posiedzenia grup politycznych,
  • 1 tydzień w miesiącu na posiedzenia grup politycznych,
  • 4 tygodnie rocznie poświęcone wyłącznie na pracę posła do PE w jego okręgu wyborczym i umożliwiające mu obecność na jego terenie.