Prezydium

POSIEDZENIE

03-07-2017

18:30

Strasburg : LOW - R1.1

Prezydium

POSIEDZENIE

11-09-2017

18:30

Strasburg : LOW - R1.1

Prezydium

POSIEDZENIE

02-10-2017

18:30

Strasburg : LOW - R1.1

Prezydium

POSIEDZENIE

23-10-2017

18:30

Strasburg : LOW - R1.1

Prezydium

POSIEDZENIE

13-11-2017

18:30

Strasburg : LOW - R1.1

Prezydium

POSIEDZENIE

11-12-2017

18:30

Strasburg : LOW - R1.1

Kontakt

Informacje i dokumenty o charakterze priorytetowym

Roczny kalendarz prac

Wszystkie kalendarze

Roczny kalendarz prac

Co roku Parlament na podstawie propozycji Konferencji Przewodniczących przyjmuje roczny kalendarz prac Parlamentu Europejskiego.
Dzieli się on na sesje i posiedzenia. Kalendarz ten przewiduje:

  • 12 czterodniowych sesji miesięcznych w Strasburgu oraz dodatkowe dwudniowe posiedzenia plenarne w Brukseli,
  • 1 tydzień w miesiącu na posiedzenia grup politycznych,
  • 1 tydzień w miesiącu na posiedzenia grup politycznych,
  • 4 tygodnie rocznie poświęcone wyłącznie na pracę posła do PE w jego okręgu wyborczym i umożliwiające mu obecność na jego terenie.