Kwestorzy

POSIEDZENIE

24-10-2017

15:00

Strasburg : LOW - S3.4

Kwestorzy

POSIEDZENIE

26-10-2017

09:00

Strasburg : LOW - S3.4

Kwestorzy

POSIEDZENIE

14-11-2017

15:00

Strasburg : LOW - S3.4

Kwestorzy

POSIEDZENIE

12-12-2017

15:00

Strasburg : LOW - S3.4

Kontakt

Informacje i dokumenty o charakterze priorytetowym

Roczny kalendarz prac

Wszystkie kalendarze

Roczny kalendarz prac

Co roku Parlament na podstawie propozycji Konferencji Przewodniczących przyjmuje roczny kalendarz prac Parlamentu Europejskiego.
Dzieli się on na sesje i posiedzenia. Kalendarz ten przewiduje:

  • 12 czterodniowych sesji miesięcznych w Strasburgu oraz dodatkowe dwudniowe posiedzenia plenarne w Brukseli,
  • 1 tydzień w miesiącu na posiedzenia grup politycznych,
  • 1 tydzień w miesiącu na posiedzenia grup politycznych,
  • 4 tygodnie rocznie poświęcone wyłącznie na pracę posła do PE w jego okręgu wyborczym i umożliwiające mu obecność na jego terenie.