Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  TTIP - costs of conducting negotiations

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Molly Scott Cato (Verts/ALE)

26-11-2014 P-009737/2014

  Commission proposal concerning the presence of women on the boards of EU companies

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Alessia Maria Mosca (S&D)

26-11-2014 P-009722/2014

  Fisheries partnership agreement with the Republic of Cape Verde

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Raymond Finch (EFDD)

26-11-2014 P-009685/2014

  Competitive disadvantages encountered by Romanian oil importers as a consequence of incorrect transposition of EU legislation into national law

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Cristian Dan Preda (PPE)

25-11-2014 P-009675/2014

Dyskryminacja dostępu do rynku włoskiego dla produktów z łososia wędzonego na zimno pochodzących spoza tego kraju

Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej
do Komisji
art. 130 Regulaminu
Jarosław Wałęsa (PPE)

24-11-2014 P-009646/2014

  Internet access in rural Ireland

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Brian Crowley (ECR)

24-11-2014 P-009645/2014

  Ghoncheh Ghavami

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jonathan Arnott (EFDD)

24-11-2014 P-009638/2014

  Shortcomings in the approval procedure for new biocides

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Christofer Fjellner (PPE)

24-11-2014 P-009625/2014

  Question to Frans Timmermans on Refit and the regulatory simplification agenda

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jytte Guteland (S&D)

21-11-2014 P-009600/2014

  Unveiling of German road toll scheme

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pascal Arimont (PPE)

20-11-2014 P-009545/2014

Pytania poselskie

Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji ( Artykuł 128)
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu ( Artykuł 129)
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie ( Artykuł 130)