Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

Finansowanie organizacji pozarządowych zajmujących się agitacją polityczną w konflikcie arabsko-izraelskim

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Anders Primdahl Vistisen, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, w imieniu grupy ECR

15-04-2015 O-000037/2015

Nałożenie sankcji na gang Nocne Wilki

Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej
do Komisji
art. 130 Regulaminu
Anna Elżbieta Fotyga (ECR)

14-04-2015 P-005891/2015

  Xylella fastidiosa

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nicola Caputo (S&D)

14-04-2015 P-005890/2015

  VP/HR - Situation of Christians

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE)

14-04-2015 P-005888/2015

  Use of the European Regional Development Fund (ERDF)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jude Kirton-Darling (S&D)

14-04-2015 P-005887/2015

  Standard variable mortgage rates

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Brian Hayes (PPE)

14-04-2015 P-005870/2015

  Absence of external emergency plan for Lombardy underground gas storage plants

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Eleonora Evi (EFDD), Marco Zanni (EFDD)

14-04-2015 P-005869/2015

  Recreational hunting of migratory birds in Malta

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Anja Hazekamp (GUE/NGL), Stefan Eck (GUE/NGL)

14-04-2015 P-005868/2015

  Neonicotinoids

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE)

13-04-2015 P-005815/2015

  Compatibility with EU law of Articles 23, 65 and 66 of the Income Tax Code of the Hellenic Republic (Act No 4172/2013, as amended by Act No 4321/2015)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Iskra Mihaylova (ALDE)

13-04-2015 P-005814/2015

Pytania poselskie

Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji ( Artykuł 128)
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu ( Artykuł 129)
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie ( Artykuł 130)