Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  Measures concerning the implementation and financing of the general budget of the Union in 2019 in relation to the withdrawal of the United Kingdom from the Union

Question for written answer P-000919/2019
to the Commission
Rule 130
Jonathan Arnott (EFDD)

20-02-2019 P-000919/2019

  Slovene language not used in information letters for traffic offences

Question for written answer P-000898/2019
to the Commission
Rule 130
Patricija Šulin (PPE), Romana Tomc (PPE), Tanja Fajon (S&D), Milan Zver (PPE), Franc Bogovič (PPE), Alojz Peterle (PPE), Igor Šoltes (Verts/ALE), Ivo Vajgl (ALDE)

19-02-2019 P-000898/2019

  Shepherds' protests in Sardinia

Question for written answer P-000883/2019
to the Commission
Rule 130
Stefano Maullu (ECR), Raffaele Fitto (ECR), Remo Sernagiotto (ECR), Innocenzo Leontini (ECR), Flavio Zanonato (S&D), Mario Borghezio (ENF), Enrico Gasbarra (S&D)

18-02-2019 P-000883/2019

  Venice: air pollution and instability of the lagoon

Question for written answer P-000882/2019
to the Commission
Rule 130
Cécile Kashetu Kyenge (S&D)

18-02-2019 P-000882/2019

  Crisis for Sardinian sheep's milk

Question for written answer P-000881/2019
to the Commission
Rule 130
Salvatore Cicu (PPE), Elisabetta Gardini (PPE), Aldo Patriciello (PPE), Massimiliano Salini (PPE), Fulvio Martusciello (PPE), Barbara Matera (PPE), Giovanni La Via (PPE)

18-02-2019 P-000881/2019

Wybór oferty firmy Hyundai w przetargu na zakup tramwajów dla Warszawy

Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej P-000866/2019
do Komisji
art. 130 Regulaminu
Kosma Złotowski (ECR)

15-02-2019 P-000866/2019

  Coupled support for silkworm production

Question for written answer P-000864/2019
to the Commission
Rule 130
Momchil Nekov (S&D)

14-02-2019 P-000864/2019

  Follow-up to European Parliament resolution on Lyme disease

Question for written answer P-000861/2019
to the Commission
Rule 130
Frédérique Ries (ALDE)

14-02-2019 P-000861/2019

  The role of nuclear energy in the EU's climate strategy

Question for written answer P-000860/2019
to the Commission
Rule 130
Tilly Metz (Verts/ALE)

14-02-2019 P-000860/2019

Rozporządzenie o jednolitym rynku telekomunikacyjnym i jego monitorowanie przez Komisję Europejską

Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej P-000859/2019
do Komisji
art. 130 Regulaminu
Jarosław Wałęsa (PPE)

14-02-2019 P-000859/2019

Kontakt

Pytania poselskie

Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji ( Artykuł 128)
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu ( Artykuł 129)
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie ( Artykuł 130)