Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  Misleading branding and naming of food and healthcare products

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dita Charanzová (ALDE)

24-08-2015 P-012128/2015

  Status of the Rohingya minority in Burma/Myanmar

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sajjad Karim (ECR)

24-08-2015 P-012122/2015

  Combating arson in Europe

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Aldo Patriciello (PPE)

24-08-2015 P-012121/2015

  When will there be a review of the problems of the Biocides Directive affecting SMEs?

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Zoltán Balczó (NI)

24-08-2015 P-012120/2015

Prawo autorskie a transgraniczny dostęp do treści cyfrowych

Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej
do Komisji
art. 130 Regulaminu
Adam Szejnfeld (PPE)

21-08-2015 E-012119/2015

Wsparcie Unii Europejskiej dla Haiti dotkniętego trzęsieniem ziemi

Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej
do Komisji
art. 130 Regulaminu
Adam Szejnfeld (PPE)

21-08-2015 E-012118/2015

Stan negocjacji umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i Japonią

Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej
do Komisji
art. 130 Regulaminu
Adam Szejnfeld (PPE)

21-08-2015 P-012117/2015

  Discriminatory intentions of the Slovakian Government regarding the relocation of migrants

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kati Piri (S&D)

21-08-2015 P-012116/2015

  UTPs

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Siôn Simon (S&D)

20-08-2015 E-012115/2015

  Puppy smuggling

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Siôn Simon (S&D)

20-08-2015 E-012114/2015

Pytania poselskie

Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji ( Artykuł 128)
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu ( Artykuł 129)
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie ( Artykuł 130)