Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji (Artykuł 115);
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu (Artykuł 116);
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie (Artykuł 117).
Mode d'affichage des questions parlementaires
 
 
/
 
 
 
Słowo/słowa

Wyraz można obciąć z prawej i/lub lewej strony za pomocą gwiazdki (*): requir*

 
 
Najnowsze pytania
 

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

Dokumenty :

  • 1k

  Inclusion of an individual on restrictive measures list

Question for written answer
to the Council
Rule 117
Syed Kamall (ECR)

Data :16-04-2014

Odniesienie :

P-004853/2014

Dokumenty :

  Date of publication of the SCENIHR report on dental mercury

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Gilles Pargneaux (S&D)

Data :15-04-2014

Odniesienie :

P-004791/2014

Dokumenty :

  Discrimination against Belgian brewers

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Marc Tarabella (S&D)

Data :14-04-2014

Odniesienie :

P-004637/2014

Dokumenty :

  Invalidity of Directive 2006/24/EC on the retention of data

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Silvia-Adriana Ţicău (S&D)

Data :11-04-2014

Odniesienie :

P-004581/2014

Dokumenty :

  Tendering process for Ireland's national postcode system

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Martina Anderson (GUE/NGL)

Data :11-04-2014

Odniesienie :

P-004580/2014

Dokumenty :

  Disappearance of EU funding for the Luckenwalde-based Human BioSciences (HBS) wound care dressing factory

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Ingeborg Gräßle (PPE)

Data :11-04-2014

Odniesienie :

P-004579/2014

Dokumenty :

  Export of radioactive waste and spent nuclear fuel

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Claus Larsen-Jensen (S&D)

Data :11-04-2014

Odniesienie :

P-004574/2014

Dokumenty :

  End of the DOLCETA project

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Zuzana Roithová (PPE)

Data :11-04-2014

Odniesienie :

P-004562/2014

Dokumenty :

  International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Iñaki Irazabalbeitia Fernández (Verts/ALE)

Data :10-04-2014

Odniesienie :

E-004511/2014

Dokumenty :

  Voluntary research to monitor the loss of honeybee colonies in the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Mariya Gabriel (PPE)

Data :10-04-2014

Odniesienie :

E-004510/2014
Komunikaty