Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  Exchanges of good practice at European level to combat youth unemployment

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Siegfried Mureşan (PPE)

30-07-2014 P-006168/2014

  Creation of wetlands in Medmerry, west of Selsey, West Sussex (UK)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Daniel Hannan (ECR)

30-07-2014 P-006166/2014

  Delivery of EU funds to the UK

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Richard Howitt (S&D)

29-07-2014 P-006161/2014

  Follow-up to Written Question E-002894 on 'Implementation of EU guidelines on the eligibility of Israeli entities for EU grants, prizes and financial instruments'

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Keith Taylor (Verts/ALE)

29-07-2014 P-006160/2014

  Resumption of the building of Europe's Pelješac Bridge

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dubravka Šuica (PPE)

28-07-2014 P-006136/2014

  Pensions in the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Martina Anderson (GUE/NGL)

28-07-2014 P-006135/2014

  Implementation of EU law in Italy

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Werner Langen (PPE)

28-07-2014 P-006134/2014

  Quality of traineeships in the European Union

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Evelyn Regner (S&D)

25-07-2014 E-006102/2014

  Restrictions on free movement of goods at the Spanish-French border

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE)

25-07-2014 E-006101/2014

  Possible fraud in relation to public funds in Andalusia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE)

25-07-2014 P-006100/2014

Pytania poselskie

Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji ( Artykuł 128)
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu ( Artykuł 129)
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie ( Artykuł 130)