Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

Zwalczanie oszustw celnych i ochrona zasobów własnych UE

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Ingeborg Gräßle, w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej

13-06-2018 O-000066/2018

  VAT on sun cream

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Brian Hayes (PPE)

12-06-2018 P-003165/2018

Wytyczne dla państw członkowskich mające na celu zapobieganie kryminalizacji pomocy humanitarnej

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Claude Moraes, w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

12-06-2018 O-000065/2018

  Ireland's continued breach of Article 56 TFEU following the ECJ ruling in Case 552/15

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marian Harkin (ALDE)

11-06-2018 P-003142/2018

Warianty podejścia do interakcji między przepisami w zakresie chemikaliów, produktów i odpadów

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin, w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

11-06-2018 O-000064/2018

Warianty podejścia do interakcji między przepisami w zakresie chemikaliów, produktów i odpadów

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Rady
art. 128 Regulaminu PE
Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin, w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

11-06-2018 O-000063/2018

  VP/HR - Threats by Turkish officials against Greece

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kostas Chrysogonos (GUE/NGL)

08-06-2018 P-003123/2018

  Use of the opening clauses in the General Data Protection Regulation

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nadja Hirsch (ALDE)

08-06-2018 P-003121/2018

  Social Inclusion and Employment Operational Programme (POISE)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nuno Melo (PPE)

08-06-2018 P-003119/2018

  Human rights and the EU-Peru/Colombia/Ecuador trade agreement

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Claude Rolin (PPE)

08-06-2018 P-003118/2018

Kontakt

Pytania poselskie

Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji ( Artykuł 128)
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu ( Artykuł 129)
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie ( Artykuł 130)