Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  Infringement of Community rules regarding the projected Spinetta Marengo landfill (Alessandria)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tiziana Beghin (EFDD), Laura Agea (EFDD), Daniela Aiuto (EFDD)

12-09-2014 P-006885/2014

  Protection of European aid workers in dangerous areas

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Matteo Salvini (NI)

12-09-2014 P-006873/2014

  The outbreak of the Ebola viral disease in Africa

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Louis Michel (ALDE)

12-09-2014 P-006872/2014

  Desirability of a free trade agreement with China

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ionel-Sorin Moisă (S&D)

12-09-2014 P-006871/2014

  VP/HR - Situation of the Yazidis in northern Iraq

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Javier Couso Permuy (GUE/NGL)

12-09-2014 P-006870/2014

  Suspension of aid to compensate the Russian import ban

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Clara Eugenia Aguilera García (S&D)

11-09-2014 P-006842/2014

  Danish RUT register and Poland's approach to the Commission

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ole Christensen (S&D)

11-09-2014 P-006801/2014

  Rail network closures

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marian-Jean Marinescu (PPE)

10-09-2014 P-006798/2014

  VP/HR - Implications of the NATO summit on EU security policy

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jan Zahradil (ECR)

10-09-2014 P-006797/2014

Gromadzenie danych personalnych a prawo do prywatności

Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej
do Komisji
art. 130 Regulaminu PE
Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR)

10-09-2014 P-006730/2014

Pytania poselskie

Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji ( Artykuł 128)
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu ( Artykuł 129)
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie ( Artykuł 130)