Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  Value added tax on yachts

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Miriam Dalli (S&D)

15-03-2018 P-001600/2018

  Requiring more frequent reporting under Directive 92/43/EEC

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
David McAllister (PPE)

15-03-2018 P-001598/2018

Fundusze na rewitalizację miejskich poprzemysłowych terenów skażonych - ZACHEM Bydgoszcz

Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej
do Komisji
art. 130 Regulaminu
Tadeusz Zwiefka (PPE)

14-03-2018 P-001556/2018

  VP/HR - Extradition to Italy of Cesare Battisti

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Salvatore Domenico Pogliese (PPE)

14-03-2018 P-001555/2018

  Reduced rates for distillation of brandy by cultivators

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
József Nagy (PPE)

14-03-2018 P-001554/2018

VP/HR - Ustawa o wywłaszczeniu z ziemi bez odszkodowania w Republice Południowej Afryki

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Angel Dzhambazki, Charles Tannock, w imieniu grupy ECR

14-03-2018 O-000030/2018

  Legal effects of recommendations

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Anneleen Van Bossuyt (ECR)

13-03-2018 P-001537/2018

  Ski area development in Pirin National Park

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ska Keller (Verts/ALE)

13-03-2018 P-001533/2018

  Representativeness and comparability of measurements in accordance with Directive 2008/50/EC

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Norbert Lins (PPE), Jens Gieseke (PPE), Daniel Caspary (PPE)

13-03-2018 P-001526/2018

  The EU in USTR Special Report 301/2018

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Soledad Cabezón Ruiz (S&D)

12-03-2018 P-001516/2018

Kontakt

Pytania poselskie

Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji ( Artykuł 128)
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu ( Artykuł 129)
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie ( Artykuł 130)