Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  Social aspects of an aviation strategy for Europe

Question for written answer P-005245/2018
to the Commission
Rule 130
Ole Christensen (S&D)

15-10-2018 P-005245/2018

Choroby rzadkie

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000118/2018
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Mairead McGuinness, Rory Palmer, Jadwiga Wiśniewska, Gesine Meissner, Tilly Metz, Estefanía Torres Martínez, Piernicola Pedicini
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

15-10-2018 O-000118/2018

  Clean-up of the Tre Monti dump site in Bussi sul Tirino in Abruzzo

Question for written answer P-005212/2018
to the Commission
Rule 130
Massimo Paolucci (S&D)

12-10-2018 P-005212/2018

Sytuacja niepełnosprawnych kobiet

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000117/2018
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Rosa Estaràs Ferragut
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

12-10-2018 O-000117/2018

  Defeat devices in VW Group cars

Question for written answer P-005201/2018
to the Commission
Rule 130
Kathleen Van Brempt (S&D)

11-10-2018 P-005201/2018

  Inclusion of the Aegean islands under Article 6(1) of Directive 2006/112/EC on exemption from VAT

Question for written answer P-005190/2018
to the Commission
Rule 130
Notis Marias (ECR)

11-10-2018 P-005190/2018

  EU citizens' rights within the Withdrawal Agreement

Question for written answer P-005184/2018
to the Council
Rule 130
Charles Tannock (ECR)

11-10-2018 P-005184/2018

  PEGASE evaluation

Question for written answer P-005179/2018
to the Commission
Rule 130
Helga Trüpel (Verts/ALE)

11-10-2018 P-005179/2018

  Restrictions on the freedom of assembly in Hungary

Question for written answer P-005174/2018
to the Commission
Rule 130
Csaba Molnár (S&D)

11-10-2018 P-005174/2018

  Mass influx of foreign nationals in Evros

Question for written answer P-005159/2018
to the Commission
Rule 130
Elissavet Vozemberg-Vrionidi (PPE)

10-10-2018 P-005159/2018

Kontakt

Pytania poselskie

Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji ( Artykuł 128)
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu ( Artykuł 129)
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie ( Artykuł 130)