Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  Cane sugar and current free trade negotiations

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Emma McClarkin (ECR)

13-12-2017 P-007664/2017

  Swordfish

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Rosa D'Amato (EFDD)

13-12-2017 P-007654/2017

  Declaration of interests by Professor Walter Ricciardi, President of the Italian National Institute of Health

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Piernicola Pedicini (EFDD)

12-12-2017 P-007634/2017

  Salmonella-contaminated baby formula

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Biljana Borzan (S&D)

11-12-2017 P-007626/2017

  Problem at the Albița crossing point on the border between Romania and the Republic of Moldova

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Mihai Ţurcanu (PPE)

11-12-2017 P-007603/2017

  Commission non-paper proposal (14 November 2017) to ban recreational sea bass fishing

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
John Howarth (S&D)

07-12-2017 P-007565/2017

  Heavy flooding in Albania

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE)

07-12-2017 P-007558/2017

  Visit by Commissioner Crețu

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Fernando Ruas (PPE)

07-12-2017 P-007557/2017

  Anti-competitive practices in the MACs (mobile air-conditioning systems) sector

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Françoise Grossetête (PPE)

07-12-2017 P-007556/2017

  Lack of competition in the aviation sector

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Claudia Schmidt (PPE), Paul Rübig (PPE)

07-12-2017 P-007549/2017

Kontakt

Pytania poselskie

Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji ( Artykuł 128)
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu ( Artykuł 129)
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie ( Artykuł 130)