Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  H5N8 HPAI confirmed in a dead wild mute swan in Norfolk

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alex Mayer (S&D)

11-08-2017 P-005197/2017

  Advisory Council recommendations

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
José Blanco López (S&D)

11-08-2017 E-005196/2017

  Ratification of the Additional Protocol to the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism: criminalisation of travel for the purpose of terrorism

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Esther de Lange (PPE)

09-08-2017 E-005195/2017

  Ratification of the Additional Protocol to the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism: criminalisation of travel for the purpose of terrorism

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Esther de Lange (PPE)

09-08-2017 P-005194/2017

  Review of the Privacy Shield

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Claudia Țapardel (S&D)

09-08-2017 E-005193/2017

  Promotion of tourism in EU Member States

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Claudia Țapardel (S&D)

09-08-2017 E-005191/2017

  Progress made with the implementation of the second 'Single European Sky' legislative package

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Claudia Țapardel (S&D)

09-08-2017 E-005190/2017

  European Globalisation Adjustment Fund

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Claudia Țapardel (S&D)

09-08-2017 E-005189/2017

  Using the European Fund for Strategic Investments to support cultural production

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Liisa Jaakonsaari (S&D)

09-08-2017 E-005188/2017

  Galicia National Park Atlantic Islands

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL)

09-08-2017 E-005187/2017

Kontakt

Pytania poselskie

Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji ( Artykuł 128)
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu ( Artykuł 129)
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie ( Artykuł 130)