Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  Transport of invertebrates - problems with application of the Regulati

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dominique Riquet (ALDE)

27-01-2015 P-001065/2015

  EU emergency response to Malawi floods

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alyn Smith (Verts/ALE)

27-01-2015 P-001064/2015

  Charging of road tolls at EU level

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Vicky Maeijer (NI)

26-01-2015 P-001056/2015

  No passing on to pump prices of the fall in crude oil prices

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sergio Gutiérrez Prieto (S&D), Jonás Fernández (S&D), Ramón Jáuregui Atondo (S&D)

26-01-2015 P-001038/2015

  Changes to CAP implementation procedures in Spain

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Clara Eugenia Aguilera García (S&D)

26-01-2015 P-001037/2015

Nowe przepisy o płacy minimalnej Republiki Federalnej Niemiec

Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej
do Komisji
art. 130 Regulaminu
Andrzej Grzyb (PPE)

26-01-2015 P-001036/2015

  The implications of the German Minimum Wage Act on Czech companies

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Martina Dlabajová (ALDE), Dita Charanzová (ALDE), Petr Ježek (ALDE), Pavel Telička (ALDE)

26-01-2015 P-001035/2015

  Reviving the idea of creating a European system for the detection of networks that finance terrorism

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Rachida Dati (PPE)

26-01-2015 P-001000/2015

  Traditional pig slaughter in the Czech Republic

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jiří Pospíšil (PPE)

26-01-2015 P-000999/2015

  Modification to the Fuel Quality Directive (ILUC)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Norbert Erdős (PPE)

26-01-2015 P-000998/2015

Pytania poselskie

Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji ( Artykuł 128)
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu ( Artykuł 129)
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie ( Artykuł 130)