Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  Jean Monnet professors and Chairs in North East England

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jonathan Arnott (EFDD)

15-10-2014 P-007979/2014

Próba delegalizacji Stowarzyszenia Memoriał

Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej
do Komisji
art. 130 Regulaminu
Anna Elżbieta Fotyga (ECR)

14-10-2014 P-007942/2014

  Recognition of 'Macedonian''

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Eleftherios Synadinos (NI)

14-10-2014 P-007940/2014

  VAT on art sales

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alexander Graf Lambsdorff (ALDE)

14-10-2014 P-007939/2014

  VP/HR - Flooding in Genoa: EU and Italian Government support

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lara Comi (PPE), Giovanni Toti (PPE)

14-10-2014 P-007886/2014

  Addressing the problem of sheep and goat pox in Greece

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Emmanouil Glezos (GUE/NGL)

13-10-2014 P-007870/2014

  VP/HR - Regional governments in the Member States and foreign policy

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Flavio Zanonato (S&D)

13-10-2014 P-007840/2014

  Stress test or similar review of the European Stability Mechanism

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alfred Sant (S&D)

13-10-2014 P-007839/2014

  Covert operation in contravention of migrants' rights

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Pablo Iglesias (GUE/NGL)

13-10-2014 P-007837/2014

  Viability of the high speed rail network in Spain: high-speed rail network not viable says Head of Adif - Commission data

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ramon Tremosa i Balcells (ALDE)

10-10-2014 E-007831/2014

Pytania poselskie

Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji ( Artykuł 128)
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu ( Artykuł 129)
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie ( Artykuł 130)