Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  EU Customs Union in trade negotiations

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
William (The Earl of) Dartmouth (EFDD)

17-12-2014 P-010913/2014

  CII conference organised in Riva del Garda by OLAF - follow-up

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ingeborg Gräßle (PPE)

17-12-2014 P-010912/2014

  Dismissals in the Commission

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Raymond Finch (EFDD)

17-12-2014 P-010876/2014

  Pedestrians' safety

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lucy Anderson (S&D)

17-12-2014 P-010875/2014

  Draft Waste Act of the Slovak Republic

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
József Nagy (PPE)

16-12-2014 P-010819/2014

  Naturalisation of investors in Cyprus

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Seb Dance (S&D)

16-12-2014 P-010802/2014

70. rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Charles Goerens, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Michael Theurer, Nathalie Griesbeck, Alexander Graf Lambsdorff, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivan Jakovčić, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Dominique Riquet, w imieniu grupy ALDE

16-12-2014 O-000097/2014

70. rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Rady
art. 128 Regulaminu PE
Charles Goerens, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Michael Theurer, Nathalie Griesbeck, Alexander Graf Lambsdorff, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivan Jakovčić, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Dominique Riquet, w imieniu grupy ALDE

16-12-2014 O-000096/2014

  Electricity interconnections following the European Council of 23 and 24 October 2014

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Carlos Zorrinho (S&D)

15-12-2014 P-010743/2014

  Consequences of sudden changes to LFA/ANC compensation in Sweden

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Fredrick Federley (ALDE)

15-12-2014 P-010740/2014

Pytania poselskie

Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji ( Artykuł 128)
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu ( Artykuł 129)
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie ( Artykuł 130)