Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  Carbon Capture and Storage (CCS) and 'decarbonised gas'

Question for written answer P-006213/2018
to the Commission
Rule 130
Michèle Rivasi (Verts/ALE), Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL)

11-12-2018 P-006213/2018

Nałożone przez Kolumbię środki antydumpingowe na mrożone frytki z Belgii, Niemiec i Holandii

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000141/2018
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Bernd Lange
w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego

11-12-2018 O-000141/2018

  Compliance by Italy with Single Market principles

Question for written answer P-006192/2018
to the Commission
Rule 130
Siegfried Mureşan (PPE)

10-12-2018 P-006192/2018

  VP/HR - EEAS rotation exercise 2019

Question for written answer P-006191/2018
to the Commission
Rule 130
Ilhan Kyuchyuk (ALDE)

10-12-2018 P-006191/2018

  The Danish government is exiling refugees to an isolated island

Question for written answer P-006187/2018
to the Commission
Rule 130
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

10-12-2018 P-006187/2018

  Clean-up and disposal of toxic waste from the C&C waste dump

Question for written answer P-006174/2018
to the Commission
Rule 130
Isabella De Monte (S&D)

07-12-2018 P-006174/2018

  Fidesz media golem - contrary to all European values

Question for written answer P-006172/2018
to the Commission
Rule 130
István Ujhelyi (S&D)

07-12-2018 P-006172/2018

Postępy w dziedzinie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości poczynione w trakcie 8. kadencji

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000140/2018
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Claude Moraes
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

07-12-2018 O-000140/2018

Postępy w dziedzinie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości poczynione w trakcie 8. kadencji

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000139/2018
do Rady
art. 128 Regulaminu PE
Claude Moraes
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

07-12-2018 O-000139/2018

Skutki wykonania decyzji w sprawie przyjęcia zobowiązania zamykającej postępowanie antymonopolowe przeciwko Gazpromowi

Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej P-006158/2018
do Komisji
art. 130 Regulaminu
Jacek Saryusz-Wolski (NI)

06-12-2018 P-006158/2018

Kontakt

Pytania poselskie

Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji ( Artykuł 128)
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu ( Artykuł 129)
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie ( Artykuł 130)