Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  VP/HR - Irregular release by the Turkish authorities of an attempted homicide suspect in an extradition case

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jeppe Kofod (S&D)

20-10-2014 P-008162/2014

  Possible restriction of competition

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Richard Sulík (ECR)

17-10-2014 P-008117/2014

  F-gases: pre-charged exported refrigeration and air-conditioning equipment

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Françoise Grossetête (PPE)

17-10-2014 P-008116/2014

  Impact of climate change on developing countries

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Louis Michel (ALDE)

17-10-2014 P-008084/2014

  Payment of compensation for flood damage in Bulgaria

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Momchil Nekov (S&D)

17-10-2014 P-008082/2014

Planowany termin zakonczenia postępowania prowadzonego przez Komisję

Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej
do Komisji
art. 130 Regulaminu
Janusz Władysław Zemke (S&D)

16-10-2014 P-008070/2014

  Russian-language edition of Euronews TV

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Charles Tannock (ECR)

16-10-2014 P-008044/2014

  EU's preparedness for deadly epidemics

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Monika Smolková (S&D)

16-10-2014 P-008017/2014

  Frontex joint operation 'Triton'

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Carlos Coelho (PPE)

16-10-2014 P-008016/2014

  Relocation of production by the firm Franklin Electric - EU funding

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jutta Steinruck (S&D), Norbert Neuser (S&D)

16-10-2014 P-008014/2014

Pytania poselskie

Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji ( Artykuł 128)
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu ( Artykuł 129)
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie ( Artykuł 130)