Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  State of play of the Volkswagen recall programme - Dieselgate

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kathleen Van Brempt (S&D)

11-10-2017 P-006391/2017

  Thiamine deficiency among birds and fish

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Malin Björk (GUE/NGL)

11-10-2017 P-006375/2017

  Relocation of the European Medicines Agency

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ramona Nicole Mănescu (PPE)

11-10-2017 P-006365/2017

  Funding for construction project by GoodYear in Dudelange/Luxembourg

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Daniel Caspary (PPE)

10-10-2017 P-006349/2017

  Infringement proceedings against Portugal for IUU fishing

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
João Ferreira (GUE/NGL)

10-10-2017 P-006338/2017

  VAT fraud by online retailers from third countries

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pascal Arimont (PPE)

10-10-2017 P-006335/2017

  Granting of coupled payments in the sugar sector

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Albert Deß (PPE), Peter Jahr (PPE), Norbert Lins (PPE), Jens Gieseke (PPE)

09-10-2017 P-006308/2017

  VP/HR - Seizure of the motorised fishing boat Anna Madre

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Angelo Ciocca (ENF)

06-10-2017 P-006294/2017

  Excessive use of force in Barcelona

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Francesc Gambús (PPE)

06-10-2017 P-006292/2017

  Unknown transition destination

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Jonathan Bullock (EFDD)

05-10-2017 P-006283/2017

Kontakt

Pytania poselskie

Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji ( Artykuł 128)
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu ( Artykuł 129)
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie ( Artykuł 130)