Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  Offshore drilling in the Mediterranean

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ignazio Corrao (EFDD)

26-08-2014 P-006372/2014

Opłaty za drogi w Niemczech

Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej
do Komisji
art. 130 Regulaminu PE
Tomasz Piotr Poręba (ECR)

26-08-2014 P-006357/2014

  EU funds for Israeli companies involved in illegal actions in Palestine

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lynn Boylan (GUE/NGL)

25-08-2014 P-006348/2014

  European Parliament resolution on Nigeria and the recent attacks by Boko Haram (2014/2729 (RSP))

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Bernd Lucke (ECR)

22-08-2014 E-006324/2014

  Funding gap in the Greek programme

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Kostadinka Kuneva (GUE/NGL)

22-08-2014 E-006323/2014

  Military patrols in the Mediterranean to prevent illegal immigration and seal borders to stop the Ebola virus

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gianluca Buonanno (NI)

21-08-2014 E-006322/2014

  60 lorries transporting 12 000 quintals of nectarines from Piedmont sent back at the Russian border because of EU sanctions and the Russian embargo

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gianluca Buonanno (NI)

21-08-2014 E-006321/2014

  European response to Ebola

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alfred Sant (S&D)

21-08-2014 E-006320/2014

  Tragedy in Refrontolo (Treviso) - request for extraordinary funding

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Mara Bizzotto (NI)

20-08-2014 E-006319/2014

  Protection of voluntary associations - Alpine search and rescue

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Mara Bizzotto (NI)

20-08-2014 E-006318/2014

Pytania poselskie

Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji ( Artykuł 128)
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu ( Artykuł 129)
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie ( Artykuł 130)