Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  Import of durum wheat treated with glyphosate

Question for written answer P-002726/2019
to the Commission
Rule 138
Catherine Griset (ID)

12-09-2019 P-002726/2019

  Combating smart-tachograph fraud

Question for written answer P-002717/2019
to the Commission
Rule 138
Caroline Nagtegaal (Renew)

11-09-2019 P-002717/2019

  Further question to reply to question E-002294/2019 concerning a carbon border tax

Question for written answer P-002713/2019
to the Commission
Rule 138
Jörg Meuthen (ID)

11-09-2019 P-002713/2019

  Continued operations in the Turów lignite mine

Question for written answer P-002703/2019
to the Commission
Rule 138
Stanislav Polčák (PPE)

10-09-2019 P-002703/2019

  Brexit negotiations

Question for written answer P-002702/2019
to the Council
Rule 138
Lance Forman (NI)

10-09-2019 P-002702/2019

Stan lasów w UE

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000027/2019
do Komisji
art. 136 Regulaminu PE
Herbert Dorfmann, Peter Liese
w imieniu grupy PPE

09-09-2019 O-000027/2019

Zdolność patentowa roślin i podstawowych procesów biologicznych

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000026/2019
do Komisji
art. 136 Regulaminu PE
Norbert Lins
w imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

09-09-2019 O-000026/2019

Poszukiwania i ratownictwo na Morzu Śródziemnym

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000025/2019
do Komisji
art. 136 Regulaminu PE
Juan Fernando López Aguilar
w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

09-09-2019 O-000025/2019

Poszukiwania i ratownictwo na Morzu Śródziemnym

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000024/2019
do Rady
art. 136 Regulaminu PE
Juan Fernando López Aguilar
w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

09-09-2019 O-000024/2019

  Problems with driving schools applying VAT

Question for written answer P-002676/2019
to the Commission
Rule 138
Carlo Fidanza (ECR)

06-09-2019 P-002676/2019

Kontakt

Pytania poselskie

Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji ( Artykuł 136)
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu ( Artykuł 137)
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie ( Artykuł 138)