Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  EU authorisation for three GMO maize crops (DuPont Pioneer 1507, Syngenta Bt11, Monsanto MON810)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
György Hölvényi (PPE)

22-06-2017 P-004159/2017

Polowania na wieloryby w Norwegii

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor, Eleonora Evi, w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

22-06-2017 O-000058/2017

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie umowy o wolnym handlu między UE a Singapurem

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Bernd Lange, Daniel Caspary, David Martin, w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego

22-06-2017 O-000057/2017

  EU funds in Hungary

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tibor Szanyi (S&D)

21-06-2017 P-004134/2017

  Removal of micronised and ultra-micronised palmitoylethanolamide products from the category of foods for special medical purposes

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Flavio Zanonato (S&D)

21-06-2017 P-004129/2017

  IED Article 75 Committee vote on BAT Conclusions for LCPs

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Peter Kouroumbashev (S&D)

21-06-2017 P-004122/2017

  The use of Aluminium Composite Panels (ACPs)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Charles Tannock (ECR)

21-06-2017 P-004121/2017

  Compliance of flood risk management plan (FRMP) for the Po river basin district with EU legislation

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Eleonora Evi (EFDD), Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Isabella Adinolfi (EFDD)

21-06-2017 P-004120/2017

  VP/HR - Qatar-Gulf diplomatic crisis

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ilhan Kyuchyuk (ALDE)

21-06-2017 P-004113/2017

  Spanish Government informs Commission of the state of reservoirs in the headwaters of the River Tagus

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sergio Gutiérrez Prieto (S&D)

20-06-2017 P-004101/2017

Kontakt

Pytania poselskie

Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji ( Artykuł 128)
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu ( Artykuł 129)
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie ( Artykuł 130)