Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  Article 6(2) of the Treaty on European Union

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Nigel Farage (EFDD)

20-05-2015 P-008110/2015

  Drawbridge at the port of Valencia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D)

19-05-2015 P-007885/2015

Wdrożenie art. 20 ust. 2 dyrektywy usługowej i art. 8 ust. 3 dyrektywy w sprawie praw konsumentów

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Evelyne Gebhardt, w imieniu grupy S&D

19-05-2015 O-000059/2015

  Checks on animals and animal products at EU external border crossing-points

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tonino Picula (S&D)

18-05-2015 P-007860/2015

  EFSI at the expense of European university research

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gerolf Annemans (NI)

18-05-2015 P-007843/2015

  VP/HR - Rohingya and white cards in Burma

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jean Lambert (Verts/ALE)

18-05-2015 P-007832/2015

  Google

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Petr Mach (EFDD)

13-05-2015 P-007795/2015

  Inconsistency with the objective of the Baltic Multiannual Plan and the Basic Regulation

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Linnéa Engström (Verts/ALE)

13-05-2015 P-007793/2015

  Savings due to the United Kingdom's rebate on its national contributions to the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jo Leinen (S&D)

13-05-2015 P-007792/2015

  Structural funds monitoring system

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Miroslav Poche (S&D)

13-05-2015 P-007791/2015

Pytania poselskie

Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji ( Artykuł 128)
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu ( Artykuł 129)
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie ( Artykuł 130)