Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  Discriminatory principles for NGO funding

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Therese Comodini Cachia (PPE), Miriam Dalli (S&D), Roberta Metsola (PPE)

03-07-2015 P-010797/2015

  Payments made under the Greek bailout agreements

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alfred Sant (S&D)

03-07-2015 P-010796/2015

  Hydrocarbon BREF

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ian Duncan (ECR)

03-07-2015 P-010792/2015

  VP/HR - Dangers of cuts in defence spending in Greece

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Eleftherios Synadinos (NI)

02-07-2015 P-010747/2015

  EU subsidies for relocation of jobs

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Rina Ronja Kari (GUE/NGL)

02-07-2015 P-010713/2015

  Failure to produce external emergency plans for Lombardy underground gas storage plants

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Eleonora Evi (EFDD), Marco Valli (EFDD), Marco Zullo (EFDD), Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Dario Tamburrano (EFDD)

02-07-2015 P-010710/2015

  Xylella fastidiosa emergency and spread of the bacterium

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Rosa D'Amato (EFDD), Marco Affronte (EFDD), Piernicola Pedicini (EFDD), Marco Zullo (EFDD)

02-07-2015 P-010709/2015

  Veterinary medicinal product concerns

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Mairead McGuinness (PPE)

02-07-2015 P-010707/2015

  Nürburgring insolvency proceedings

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Werner Langen (PPE)

02-07-2015 P-010666/2015

  Laboratory rat diets

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Mireille D'Ornano (ENF)

02-07-2015 P-010663/2015

Pytania poselskie

Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji ( Artykuł 128)
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu ( Artykuł 129)
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie ( Artykuł 130)