Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  ISIS terrorists at liberty in Europe

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Peter van Dalen (ECR)

16-08-2018 P-004272/2018

  State aid to Antwerp airport

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kathleen Van Brempt (S&D)

14-08-2018 P-004267/2018

  Infringement proceedings against Ryanair

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Hugues Bayet (S&D)

14-08-2018 P-004264/2018

  Inadequate response to question P-003926/2018

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Richard Sulík (ECR)

13-08-2018 P-004256/2018

  Devastating and lethal fires in Attica

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Eleftherios Synadinos (NI)

08-08-2018 P-004238/2018

  VP/HR - War crimes committed by Malian G5 Sahel Joint Force on 19 May 2018 in Boulikessi

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Bodil Valero (Verts/ALE)

07-08-2018 P-004236/2018

  Progress in implementing an early warning system for emergencies

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Maria Spyraki (PPE)

06-08-2018 P-004235/2018

  Apple Pay — Apple must make its near-field communication (NFC) interface accessible to third-party providers

Question for written answer P-004223-18
to the Commission
Rule 130
Nadja Hirsch (ALDE)

02-08-2018 P-004223/2018

  Exceptional drought affecting agriculture and horticulture

Question for written answer P-004222-18
to the Commission
Rule 130
Jan Huitema (ALDE)

01-08-2018 P-004222/2018

  Member State restrictions on plastics

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lynn Boylan (GUE/NGL)

01-08-2018 P-004218/2018

Kontakt

Pytania poselskie

Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji ( Artykuł 128)
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu ( Artykuł 129)
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie ( Artykuł 130)