Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  Information about the procedure relating to the sixth supplementary budget for 2014; retrospective levy of EUR 643 million net imposed on the Netherlands because of revision of GNI

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Esther de Lange (PPE)

24-07-2015 P-011892/2015

Projekt Południowego Korytarza Gazowego, rola Azerbejdżanu i destablizujące działania Rosji

Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej
do Komisji
art. 130 Regulaminu
Anna Elżbieta Fotyga (ECR)

24-07-2015 P-011874/2015

  Violent protests against the Roma in Bulgaria

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Soraya Post (S&D)

21-07-2015 P-011768/2015

  Formaldehyde in GM soya

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sylvie Goddyn (ENF)

21-07-2015 P-011767/2015

  Trade preferences given to non-eligible countries

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Matteo Salvini (ENF)

21-07-2015 P-011766/2015

  The European Business and Technology Centre (EBTC)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Neena Gill (S&D)

20-07-2015 P-011666/2015

  Preventive measures with regard to dangerous destinations

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marlene Mizzi (S&D)

20-07-2015 P-011665/2015

  Dairy sector intervention

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Matt Carthy (GUE/NGL)

20-07-2015 P-011664/2015

  Transparency Register: membership of Commission groups

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Evelyn Regner (S&D)

20-07-2015 P-011663/2015

  VP/HR - Italian cemetery in Tripoli threatened by Isis

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Mario Borghezio (ENF)

20-07-2015 P-011662/2015

Pytania poselskie

Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji ( Artykuł 128)
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu ( Artykuł 129)
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie ( Artykuł 130)