Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  Transparency on exemption negotiations between the Netherlands and the Commission

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Annie Schreijer-Pierik (PPE)

10-02-2017 E-000973/2017

  Finland's interpretation of a directive applicable to small breweries

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sirpa Pietikäinen (PPE)

10-02-2017 E-000972/2017

  Financing of waste management projects

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nikolaos Chountis (GUE/NGL)

10-02-2017 E-000971/2017

  Closure of the Bicske refugee camp

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Csaba Molnár (S&D)

10-02-2017 E-000970/2017

  Risky dealings of the Hungarian National Bank

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Csaba Molnár (S&D)

10-02-2017 E-000969/2017

  Proposal for a Regulation on geo-blocking

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jiří Maštálka (GUE/NGL)

10-02-2017 E-000968/2017

  Follow-up: 10th European Forum on the Rights of the Child

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nathalie Griesbeck (ALDE)

10-02-2017 E-000967/2017

  Mistreatment of galgos and podencos in Spain

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Anja Hazekamp (GUE/NGL)

10-02-2017 E-000966/2017

  Acuamed case - withdrawal of European Funds for 17 projects

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL)

10-02-2017 E-000965/2017

  Member State decision-making on candidates for relocation

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jean Lambert (Verts/ALE), Judith Sargentini (Verts/ALE)

10-02-2017 E-000964/2017

Kontakt

Pytania poselskie

Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji ( Artykuł 128)
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu ( Artykuł 129)
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie ( Artykuł 130)