Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  Problems for Croatian lorry drivers in Austria

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dubravka Šuica (PPE)

12-04-2017 E-002711/2017

  Depression in the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dubravka Šuica (PPE)

12-04-2017 E-002710/2017

  Cost of adopting the 'Roam Like at Home' principle

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dubravka Šuica (PPE)

12-04-2017 E-002709/2017

  VP/HR - Detention and killings of allegedly gay men in Chechnya

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Julie Ward (S&D), Seb Dance (S&D)

12-04-2017 E-002708/2017

  Risk of the EU being seen as a digital colony of the USA

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Carlos Zorrinho (S&D), Ana Gomes (S&D), Ricardo Serrão Santos (S&D), Liliana Rodrigues (S&D)

12-04-2017 E-002707/2017

  Mediation between Italy and Germany regarding Fiat 500X

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Eleonora Evi (EFDD), Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Isabella Adinolfi (EFDD)

12-04-2017 E-002706/2017

  Harmonisation of procedures for taking umbilical cord samples for clinical purposes

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Carlos Zorrinho (S&D)

12-04-2017 E-002705/2017

  Acceleration of the 'return procedures' for refugees and migrants

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sotirios Zarianopoulos (NI)

12-04-2017 E-002704/2017

  Labelling of nanoparticles

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lynn Boylan (GUE/NGL)

12-04-2017 E-002703/2017

  Limiting mediation costs

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Enrico Gasbarra (S&D)

12-04-2017 E-002702/2017

Kontakt

Pytania poselskie

Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji ( Artykuł 128)
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu ( Artykuł 129)
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie ( Artykuł 130)