Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  Cross-border recognition of professional number plates (trade plates)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pascal Arimont (PPE)

03-08-2017 E-005164/2017

  'Essence of vinegar' on sale in a multinational supermarket chain in Portugal

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
João Ferreira (GUE/NGL)

03-08-2017 E-005163/2017

  VP/HR - Release of Antonio Ledezma and other political opponents of the dictatorial regime of President Maduro in Venezuela: appeal for Commission intervention

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Mara Bizzotto (ENF)

03-08-2017 E-005162/2017

  Support for more efficient and cleaner manufacturing in energy intensive industries

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Christian Ehler (PPE)

03-08-2017 E-005161/2017

  Revision of EU rules on state aid for research and innovation

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Christian Ehler (PPE)

03-08-2017 E-005160/2017

  Welfare of horses intended for slaughter

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Julie Girling (ECR)

03-08-2017 P-005159/2017

  German law on censorship duties for online social media services ('Netzwerkdurchsetzungsgesetz') subject to EU 2015/1535 notification procedure (TRIS 2017/127/D)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gesine Meissner (ALDE)

03-08-2017 P-005158/2017

  Toll on the coastal motorway in Slovenia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Isabella De Monte (S&D)

02-08-2017 E-005157/2017

  European funding for the Pazo de Sober

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL)

02-08-2017 E-005156/2017

  Possible impact of urban development on a Natura 2000 area in Banyeres de Mariola (Autonomous Community of Valencia)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL)

02-08-2017 E-005155/2017

Kontakt

Pytania poselskie

Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji ( Artykuł 128)
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu ( Artykuł 129)
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie ( Artykuł 130)