Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  Forest fire detection systems

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Giulia Moi (EFDD)

15-07-2016 E-005880/2016

  Gastroprotectants

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Giulia Moi (EFDD)

15-07-2016 E-005879/2016

  Sale of products containing ephedrine

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Giulia Moi (EFDD)

15-07-2016 E-005878/2016

  The Greek public debt and the second assessment

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

15-07-2016 E-005877/2016

  Insolvency II

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jana Žitňanská (ECR)

15-07-2016 E-005876/2016

  Possible return of the ivory trade in Europe

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dominique Bilde (ENF)

15-07-2016 E-005875/2016

  Refusal to permit access to the national market for GMOs

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Auke Zijlstra (ENF)

15-07-2016 E-005874/2016

  Itinerant vendors and the Bolkestein Directive

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Mara Bizzotto (ENF)

15-07-2016 E-005873/2016

  Possible CAP changes to attract investors

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL)

15-07-2016 E-005872/2016

  Referendum to annul joint European decisions

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Kostadinka Kuneva (GUE/NGL), Kostas Chrysogonos (GUE/NGL)

15-07-2016 E-005871/2016

Pytania poselskie

Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji ( Artykuł 128)
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu ( Artykuł 129)
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie ( Artykuł 130)