Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  Robots go to war

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marc Tarabella (S&D)

20-02-2015 E-002627/2015

  Medical kits

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marc Tarabella (S&D)

20-02-2015 E-002626/2015

  CIA and European complicity

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marc Tarabella (S&D)

20-02-2015 E-002625/2015

  Primark - new era or abolition of labour rights

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marc Tarabella (S&D)

20-02-2015 E-002624/2015

  Definition of net neutrality

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Marc Tarabella (S&D)

20-02-2015 E-002623/2015

  Definition of 'specialist service'

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Marc Tarabella (S&D)

20-02-2015 E-002622/2015

  Elimination of roaming fees delayed

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Marc Tarabella (S&D)

20-02-2015 E-002621/2015

  Teleworking: more worker flexibility

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marc Tarabella (S&D)

20-02-2015 E-002620/2015

  Accession of new countries to the EU

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Marc Tarabella (S&D)

20-02-2015 E-002619/2015

  Representation for supporters associations

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marc Tarabella (S&D)

20-02-2015 E-002618/2015

Pytania poselskie

Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji ( Artykuł 128)
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu ( Artykuł 129)
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie ( Artykuł 130)