Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  Eucalyptus plantations and the new CAP

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
João Ferreira (GUE/NGL), Miguel Viegas (GUE/NGL)

14-11-2014 E-009341/2014

  Participation of autonomous regions in the research consortia (Horizon 2020)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
João Ferreira (GUE/NGL), Miguel Viegas (GUE/NGL)

14-11-2014 E-009340/2014

  Funding for research on ecology, forest sciences and agrarian sciences

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
João Ferreira (GUE/NGL), Miguel Viegas (GUE/NGL)

14-11-2014 E-009339/2014

  Agricultural sciences in the Framework Programme for Research and Innovation (Horizon 2020)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
João Ferreira (GUE/NGL), Miguel Viegas (GUE/NGL)

14-11-2014 E-009338/2014

  Use of diclofenac for veterinary purposes in the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
João Ferreira (GUE/NGL)

14-11-2014 E-009337/2014

  Progress needed in implementing the EU - São Tomé and Príncipe Fishing Agreement

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
João Ferreira (GUE/NGL)

14-11-2014 E-009336/2014

  Inclusion of sardines in the landing obligation under Article 15 of Regulation No 1380/2013

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
João Ferreira (GUE/NGL)

14-11-2014 E-009335/2014

  Extension of the runway at Horta Airport (Faial, Azores)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
João Ferreira (GUE/NGL)

14-11-2014 E-009334/2014

  Reducing fishing mortality for seabass (Dicentrarchus labrax)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ricardo Serrão Santos (S&D)

14-11-2014 E-009333/2014

  Special Arrangement GSP+ Philippines

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Fernando Ruas (PPE)

14-11-2014 E-009332/2014

Pytania poselskie

Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji ( Artykuł 128)
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu ( Artykuł 129)
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie ( Artykuł 130)