Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  VP/HR - Financing of jihadism

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Fernando Maura Barandiarán (ALDE)

14-01-2015 P-000397/2015

  England's use of European Structural and Investment Funds and its obligations under Directive 2001/42/EC, the Aarhus Convention and Article 5 of Common Provisions Regulation No 1303/2013

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Keith Taylor (Verts/ALE), Molly Scott Cato (Verts/ALE)

14-01-2015 P-000396/2015

  Review of the Posting of Workers Directive

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ole Christensen (S&D)

13-01-2015 P-000353/2015

  Romanian carriers operating in Germany

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Daniel Buda (PPE)

13-01-2015 P-000350/2015

  Subsidies awarded in connection with the Nürburgring redevelopment project

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Werner Langen (PPE)

13-01-2015 P-000349/2015

  Coalition formed in 2011 with a view to ensuring internet safety for children

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gérard Deprez (ALDE)

13-01-2015 P-000342/2015

Wprowadzenie minimalnej płacy w Niemczech w 2015 r.

Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej
do Komisji
art. 130 Regulaminu
Bogusław Liberadzki (S&D)

13-01-2015 P-000310/2015

Zasady współpracy między muzeami publicznymi w Unii Europejskiej

Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej
do Komisji
art. 130 Regulaminu
Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE)

13-01-2015 P-000309/2015

  MH 17 air disaster and Ukrainian airspace security

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Wim van de Camp (PPE), Jeroen Lenaers (PPE)

13-01-2015 P-000308/2015

  Appointment of a Representative of the Catalan Regional Government to the European Union

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Santiago Fisas Ayxelà (PPE)

13-01-2015 P-000302/2015

Pytania poselskie

Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji ( Artykuł 128)
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu ( Artykuł 129)
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie ( Artykuł 130)