Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  Drug-trafficking-related aid

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nathan Gill (EFDD)

09-10-2014 E-007812/2014

  Cotonou Agreement - migration

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nathan Gill (EFDD)

09-10-2014 E-007811/2014

  Budgeting of employment initiatives and preliminary funding by national authorities

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Maria Arena (S&D)

09-10-2014 P-007810/2014

  Countering the stigmatisation of Bulgarian workers

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Filiz Hyusmenova (ALDE)

09-10-2014 P-007809/2014

  Espaço T - Association for the support of social and community integration

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nuno Melo (PPE)

09-10-2014 E-007808/2014

  Minimum number of in-calf cows required for suckler cow premium

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Bart Staes (Verts/ALE)

09-10-2014 E-007807/2014

  'Mos Maiorum' joint operation and role played by Frontex

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Silvia Costa (S&D), Kashetu Kyenge (S&D), Elly Schlein (S&D), Patrizia Toia (S&D)

09-10-2014 E-007806/2014

  Administration of EU funding by Calabria Regional Council

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Laura Ferrara (EFDD), Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Piernicola Pedicini (EFDD), David Borrelli (EFDD), Marco Valli (EFDD), Rosa D'Amato (EFDD), Ignazio Corrao (EFDD), Marco Zanni (EFDD)

09-10-2014 E-007805/2014

  Effects of the US Cuban embargo legislation on persons in the EU and non-compliance with Council Regulation (EC) No 2271/96 of 22 November 1996

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sabine Lösing (GUE/NGL)

09-10-2014 E-007804/2014

  Mail order bride agencies

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ernest Urtasun (Verts/ALE), Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL)

09-10-2014 E-007803/2014

Pytania poselskie

Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji ( Artykuł 128)
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu ( Artykuł 129)
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie ( Artykuł 130)