Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  Female genital mutilation in Europe

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nuno Melo (PPE)

12-06-2017 E-003885/2017

  Microplastics in food

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nuno Melo (PPE)

12-06-2017 E-003884/2017

  Ruling party workers in Venezuela to receive military training

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nuno Melo (PPE)

12-06-2017 E-003883/2017

  New psychoactive substances

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nuno Melo (PPE)

12-06-2017 E-003882/2017

  Unfair treatment of Member States

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Claudia Țapardel (S&D)

09-06-2017 E-003897/2017

  Deceptive Trenitalia tickets

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Fulvio Martusciello (PPE)

09-06-2017 E-003895/2017

  VP/HR - Hamas' new political platform

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ana Gomes (S&D)

09-06-2017 E-003894/2017

  Use of EU funds - Restoring common cultural heritage in south-east Europe

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
David McAllister (PPE)

09-06-2017 P-003893/2017

  Amendment to Regulation (EC) No 178/2002

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Esther Herranz García (PPE)

09-06-2017 E-003881/2017

  VP/HR - Securing marine protected areas in the East Antarctic and the Weddell Sea

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sirpa Pietikäinen (PPE)

09-06-2017 P-003880/2017

Kontakt

Pytania poselskie

Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji ( Artykuł 128)
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu ( Artykuł 129)
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie ( Artykuł 130)