Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  Forced labour and human trafficking in Europe

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Agnes Jongerius (S&D)

06-04-2018 E-002016/2018

  Third-country postal services and terminal dues

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Henna Virkkunen (PPE), Lucy Anderson (S&D)

06-04-2018 P-002015/2018

  International transhumance in apiculture

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Miguel Viegas (GUE/NGL)

06-04-2018 E-002014/2018

  Multi-fund

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Esther Herranz García (PPE)

06-04-2018 E-002013/2018

  Pakistan GSP+ meetings

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
John Stuart Agnew (EFDD)

05-04-2018 E-002012/2018

  How to tackle cyber risks in the EU financial markets

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alfred Sant (S&D)

05-04-2018 E-002011/2018

  Effectiveness of agricultural subsidies in Slovakia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Richard Sulík (ECR)

05-04-2018 E-002010/2018

  Creation of a new alliance between purchasing bodies

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Michel Dantin (PPE)

05-04-2018 E-002009/2018

  Need for regulations and standards in the field of artificial intelligence

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Mady Delvaux (S&D), Françoise Grossetête (PPE), Eva Kaili (S&D)

05-04-2018 P-002008/2018

  The importance of protecting the wood sector

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Christelle Lechevalier (ENF)

05-04-2018 E-002007/2018

Kontakt

Pytania poselskie

Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji ( Artykuł 128)
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu ( Artykuł 129)
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie ( Artykuł 130)