Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  Clarification concerning the funding and purpose of a camp in Zhdanivka, Ukraine

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Fabio De Masi (GUE/NGL)

11-07-2014 E-005740/2014

  Worsening state of the Portuguese National Health Service - impact of the EU guidelines

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
João Ferreira (GUE/NGL)

11-07-2014 E-005739/2014

  Pilot project to support small-scale fishing: level of implementation

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
João Ferreira (GUE/NGL)

11-07-2014 E-005738/2014

  State of play in case SA.35546 (2013/C) - Estaleiros Navais de Viana do Castelo S.A. (ENVC)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
João Ferreira (GUE/NGL)

11-07-2014 E-005737/2014

  Increase in SIAE 'fair compensation' and single European market

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Matteo Salvini (NI)

11-07-2014 E-005736/2014

  Competition issues in the cultural and entertainment industries - stakeholders' concerns

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
João Ferreira (GUE/NGL)

11-07-2014 E-005735/2014

  Strategic plan of Barclays Bank PLC

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pier Antonio Panzeri (S&D)

11-07-2014 E-005734/2014

  VP/HR - India

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Izaskun Bilbao Barandica (ALDE)

11-07-2014 E-005733/2014

  Unfair competition

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Izaskun Bilbao Barandica (ALDE)

11-07-2014 E-005732/2014

  European historical memory programmes

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Izaskun Bilbao Barandica (ALDE)

11-07-2014 E-005731/2014

Pytania poselskie

Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji ( Artykuł 128)
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu ( Artykuł 129)
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie ( Artykuł 130)