Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  Follow-up to ECON hearing with Moscovici

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Molly Scott Cato (Verts/ALE)

09-04-2015 P-005643/2015

  Rules on passenger transport companies

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Karima Delli (Verts/ALE)

09-04-2015 P-005642/2015

  Free movement of artworks from the Canary Islands

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Juan Fernando López Aguilar (S&D)

09-04-2015 P-005641/2015

  Action against Belgium in connection with its anti-social-dumping provisions

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Maria Arena (S&D)

09-04-2015 P-005640/2015

  EU funding scheme disbursements to Germany

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Bernd Lucke (ECR)

09-04-2015 P-005639/2015

  Misuse of public funds by the Campania regional executive for the Campania 2007-2013 ERDF Regional Operational Programme communication campaign

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Massimo Paolucci (S&D)

09-04-2015 P-005638/2015

  Restructuring SME debt

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sergio Gutiérrez Prieto (S&D)

09-04-2015 P-005637/2015

  Report on the impact of austerity on fundamental rights in the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Emmanuel Maurel (S&D)

09-04-2015 P-005636/2015

  Directive 98/5/EC and working in conjunction with a local lawyer

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gianluca Buonanno (NI)

09-04-2015 P-005635/2015

  EU Member States' commitment to Official Development Assistance (ODA)

Question for oral answer
to the Commission
Rule 128
Linda McAvan, on behalf of the Committee on Development

09-04-2015 O-000036/2015

Pytania poselskie

Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji ( Artykuł 128)
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu ( Artykuł 129)
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie ( Artykuł 130)