Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  Mitigating the adverse effects of the ban on agricultural exports to Russia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tonino Picula (S&D)

14-08-2014 P-006298/2014

  Italian marines held in India

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nicola Caputo (S&D)

13-08-2014 E-006297/2014

  Issue of Italian marines and the fight against international piracy

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nicola Caputo (S&D)

13-08-2014 E-006296/2014

  Humanitarian crisis in Iraq

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nicola Caputo (S&D)

13-08-2014 E-006295/2014

  Support measures for farmers and horticulturalists harmed by embargo

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Annie Schreijer-Pierik (PPE)

12-08-2014 E-006294/2014

  Commissioner Damanaki's blog

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jan Huitema (ALDE)

12-08-2014 E-006293/2014

  Civil Drones

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Hugues Bayet (S&D)

12-08-2014 E-006292/2014

  Iraq's largest dam

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marlene Mizzi (S&D)

12-08-2014 E-006291/2014

  Military satellites in the Gaza Strip

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marlene Mizzi (S&D)

12-08-2014 E-006290/2014

  Uniform driving licence

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marlene Mizzi (S&D)

12-08-2014 E-006289/2014

Pytania poselskie

Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji ( Artykuł 128)
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu ( Artykuł 129)
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie ( Artykuł 130)