Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  EMODE - a new, user-friendly, scientific species assessment system

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Bart Staes (Verts/ALE)

14-11-2014 E-009291/2014

  Conflict minerals

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nathan Gill (EFDD)

14-11-2014 E-009290/2014

  Boko Haram

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Nathan Gill (EFDD)

14-11-2014 E-009289/2014

  Central and individual sources of heating

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Richard Sulík (ECR)

14-11-2014 E-009287/2014

  Deregulation of the sugar market in Europe on 1 October 2017

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sylvie Goddyn (NI), Mireille D'Ornano (NI), Jean-François Jalkh (NI), Philippe Loiseau (NI), Edouard Ferrand (NI)

14-11-2014 E-009286/2014

  Modernisation of Convention 108 of the Council of Europe on the protection of personal data

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy (S&D)

14-11-2014 E-009285/2014

  Return of jihadists going to fight in the Middle East

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dominique Bilde (NI)

14-11-2014 E-009284/2014

  Compliance with European rules on laying hens

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dominique Bilde (NI)

14-11-2014 E-009283/2014

  Dumping of solar panels

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dominique Bilde (NI)

14-11-2014 E-009282/2014

  Protecting island regions in European maritime transport programmes

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

14-11-2014 E-009280/2014

Pytania poselskie

Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji ( Artykuł 128)
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu ( Artykuł 129)
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie ( Artykuł 130)