Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  Unfair competition from China in the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Morten Messerschmidt (ECR)

14-08-2015 E-012091/2015

  Taxation of Danish pensioners in Germany

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Morten Messerschmidt (ECR)

14-08-2015 E-012090/2015

  Supervision of bureaux de change

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Morten Messerschmidt (ECR)

14-08-2015 E-012089/2015

  VP/HR - Human rights violations against the Kurdish people by Turkish forces

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Barbara Spinelli (GUE/NGL), Martina Anderson (GUE/NGL), Lynn Boylan (GUE/NGL), Liadh Ní Riada (GUE/NGL), Matt Carthy (GUE/NGL), Elly Schlein (S&D), Stelios Kouloglou (GUE/NGL), Tania González Peñas (GUE/NGL)

14-08-2015 P-012088/2015

  Repercussions of use of public money for bank guarantee offered by government to private consortium

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
David Casa (PPE)

14-08-2015 P-012087/2015

Szczegółowa interpretacja punktu 20 Komunikatu Komisji na temat zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (2014/C 198/01)

Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej
do Komisji
art. 130 Regulaminu
Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE)

14-08-2015 E-012086/2015

  EU financing for the migrant problem

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kinga Gál (PPE)

13-08-2015 E-012085/2015

  Serious fires in Galicia and areas designated as part of the Natura 2000 network

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Josu Juaristi Abaunz (GUE/NGL)

13-08-2015 E-012084/2015

  European Mobility Card

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jana Žitňanská (ECR)

13-08-2015 P-012083/2015

  Scientific Advice Mechanism (SAM)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Reinhard Bütikofer (Verts/ALE)

13-08-2015 E-012082/2015

Pytania poselskie

Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji ( Artykuł 128)
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu ( Artykuł 129)
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie ( Artykuł 130)