Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  Operation Mos Maiorum

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Patrick Le Hyaric (GUE/NGL)

10-10-2014 P-007825/2014

VP/HR - Sytuacja demokratycznej opozycji w Kazachstanie

Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej
do Komisji
art. 130 Regulaminu
Jadwiga Wiśniewska (ECR), Anna Elżbieta Fotyga (ECR), Zdzisław Krasnodębski (ECR), Janusz Wojciechowski (ECR), Stanisław Ożóg (ECR), Beata Gosiewska (ECR), Marek Jurek (ECR), Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR), Marek Józef Gróbarczyk (ECR), Bolesław G. Piecha (ECR), Andrzej Duda (ECR)

10-10-2014 E-007824/2014

  Closure of ferry routes between UK and Scandinavia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Daniel Hannan (ECR)

10-10-2014 E-007823/2014

  Tempa Rossa project

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Rosa D'Amato (EFDD), Eleonora Evi (EFDD), Marco Affronte (EFDD), Piernicola Pedicini (EFDD), Eleonora Forenza (GUE/NGL), Ivan Jakovčić (ALDE), Davor Škrlec (Verts/ALE), Elena Gentile (S&D), Andrea Cozzolino (S&D), Barbara Matera (PPE)

10-10-2014 P-007822/2014

  Joint police operation 'Mos Maiorum'

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Jan Keller (S&D)

10-10-2014 P-007821/2014

  VP/HR - Case of Ayatollah Boroujerdi in Iran

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marietje Schaake (ALDE)

10-10-2014 E-007820/2014

  Directive 2002/49/EC of the European Parliament and of the Council of 25 June 2002 relating to the assessment and management of environmental noise

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Bernd Kölmel (ECR)

10-10-2014 E-007819/2014

  Mid-term review of the CAP 2014-2020

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Michel Dantin (PPE)

10-10-2014 P-007818/2014

  Strengthening the institutions of Lebanon: a pressing need in a troubled region

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Rachida Dati (PPE)

10-10-2014 P-007817/2014

  Milan employment summit

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

10-10-2014 P-007816/2014

Pytania poselskie

Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji ( Artykuł 128)
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu ( Artykuł 129)
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie ( Artykuł 130)