Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  Reconciliation of work and family life - childcare for working parents

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ivan Jakovčić (ALDE)

17-07-2015 E-011539/2015

  Privacy issues on mobile devices

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ivan Jakovčić (ALDE)

17-07-2015 E-011538/2015

  Overcoming abuse and exploitation of unpaid internships by companies in the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ivan Jakovčić (ALDE)

17-07-2015 E-011537/2015

  Pomorsko piratstvo

Pitanje za pisani odgovor
upućeno Komisiji
Članak 130.
Ivan Jakovčić (ALDE)

17-07-2015 E-011536/2015

  Illegal trafficking of cultural heritage

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ivan Jakovčić (ALDE)

17-07-2015 E-011535/2015

  Financial Transaction Tax (FTT) and priorities for allocating the revenue

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ivan Jakovčić (ALDE)

17-07-2015 E-011534/2015

  Unified European system for collecting road tolls

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ivan Jakovčić (ALDE)

17-07-2015 E-011533/2015

  Education and training for adults in the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ivan Jakovčić (ALDE)

17-07-2015 E-011532/2015

  Common punishment threshold for corporate accounting fraud

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ivan Jakovčić (ALDE)

17-07-2015 E-011531/2015

  Awareness of the EU Charter of Fundamental Rights

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ivan Jakovčić (ALDE)

17-07-2015 E-011530/2015

Pytania poselskie

Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji ( Artykuł 128)
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu ( Artykuł 129)
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie ( Artykuł 130)