Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  EU response to Chinese steel dumping

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Amjad Bashir (ECR)

26-04-2016 P-003324/2016

  Health inspections of third countries' products of non-animal origin for human consumption

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D)

26-04-2016 P-003323/2016

  Criticism by Turkey: Commission measures against the Dresdner Sinfoniker

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Arne Gericke (ECR)

25-04-2016 P-003293/2016

  Development of the digital single market: effects of geo-blocking and cross-border content portability

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tonino Picula (S&D)

25-04-2016 P-003292/2016

Nadużywanie pozycji dominującej poprzez ceny drapieżne

Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej
do Komisji
art. 130 Regulaminu
Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR)

25-04-2016 P-003291/2016

  Number of privatisations to be made by the Greek Government under the Third Memorandum and the specific entities to be privatised

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nikolaos Chountis (GUE/NGL)

25-04-2016 P-003290/2016

  European support for Flemish farmers with land in Belgium and France

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tom Vandenkendelaere (PPE)

25-04-2016 P-003289/2016

Wykorzystywanie Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej w walce z kryzysem migracyjnym

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Angel Dzhambazki, Charles Tannock, Monica Macovei, Bernd Kölmel, w imieniu grupy ECR

25-04-2016 O-000072/2016

Wydatki UE na zewnętrzny wymiar polityki migracyjnej w państwach objętych polityką sąsiedztwa

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Angel Dzhambazki, Charles Tannock, Monica Macovei, Helga Stevens, Bernd Kölmel, w imieniu grupy ECR

25-04-2016 O-000071/2016

  Preliminary report on the national waste incineration programme

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marco Affronte (EFDD), Laura Ferrara (EFDD), Marco Zullo (EFDD), David Borrelli (EFDD), Isabella Adinolfi (EFDD), Dario Tamburrano (EFDD)

22-04-2016 E-003288/2016

Pytania poselskie

Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji ( Artykuł 128)
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu ( Artykuł 129)
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie ( Artykuł 130)