Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  Transport conditions for animals

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marlene Mizzi (S&D)

19-09-2014 E-007013/2014

  Alternative fuels

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marlene Mizzi (S&D)

19-09-2014 E-007012/2014

  High-level coordination meeting on Ebola

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marlene Mizzi (S&D)

19-09-2014 E-007011/2014

  Animal welfare achievements

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marlene Mizzi (S&D)

19-09-2014 E-007010/2014

  Green mobility

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marlene Mizzi (S&D)

19-09-2014 E-007009/2014

  Budget to improve EU connections

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marlene Mizzi (S&D)

19-09-2014 E-007008/2014

  Partnership and Cooperation Agreement between the EU and the Philippines

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marlene Mizzi (S&D)

19-09-2014 E-007007/2014

  Knowledge about Russian troops and their movements in Ukraine

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Udo Voigt (NI)

19-09-2014 E-007005/2014

  Incidents in Morocco

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
José Blanco López (S&D), Clara Eugenia Aguilera García (S&D)

19-09-2014 E-007004/2014

  VP/HR - Arbitrary detention by the Israeli Government of Members of the Palestinian Parliament

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ángela Vallina (GUE/NGL), Javier Couso Permuy (GUE/NGL)

19-09-2014 E-007003/2014

Pytania poselskie

Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji ( Artykuł 128)
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu ( Artykuł 129)
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie ( Artykuł 130)