Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  Asylum seekers lying about their age

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tomáš Zdechovský (PPE), Patricija Šulin (PPE), Monica Macovei (ECR)

11-01-2018 E-000169/2018

  A new forest strategy - mine clearance in European forests

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marijana Petir (PPE), Marc Tarabella (S&D), Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), Franc Bogovič (PPE), Albert Deß (PPE)

11-01-2018 E-000168/2018

  Non-disclosure of commercial viability study on Kaunas waste incinerator

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Benedek Jávor (Verts/ALE)

11-01-2018 E-000167/2018

  European Commission assistance for the return of Iraqi Christians

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Francisco José Millán Mon (PPE)

11-01-2018 E-000166/2018

  VP/HR - Return of Christians to northern Iraq

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Francisco José Millán Mon (PPE)

11-01-2018 E-000165/2018

  Recognition of the profession of specialised hospital pharmacist

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Herbert Dorfmann (PPE)

11-01-2018 P-000164/2018

  Dangerous and faulty TAKATA airbags

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ivan Štefanec (PPE)

11-01-2018 E-000163/2018

  Informing the public about European funds

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ivan Štefanec (PPE)

11-01-2018 E-000162/2018

  AB InBev's commercial property activity and market power

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nessa Childers (S&D)

11-01-2018 E-000161/2018

  Specific reasonable accommodation measures for legally blind EPSO candidates

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nessa Childers (S&D)

11-01-2018 P-000160/2018

Kontakt

Pytania poselskie

Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji ( Artykuł 128)
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu ( Artykuł 129)
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie ( Artykuł 130)