Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji (Artykuł 115);
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu (Artykuł 116);
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie (Artykuł 117).
Mode d'affichage des questions parlementaires
 
 
/
 
 
 
Słowo/słowa

Wyraz można obciąć z prawej i/lub lewej strony za pomocą gwiazdki (*): requir*

 
 
Najnowsze pytania
 

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

Dokumenty :

  Rail traffic and noise abatement measures

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Jürgen Creutzmann (ALDE)

Data :03-04-2014

Odniesienie :

P-004184/2014

Dokumenty :

  Postponement of migration to SEPA credit transfers and direct debits

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Sophia in 't Veld (ALDE), Sari Essayah (PPE), Sven Giegold (Verts/ALE)

Data :03-04-2014

Odniesienie :

E-004150/2014

Dokumenty :

  The Biocidal Products Regulation and microbial resistance

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Marina Yannakoudakis (ECR)

Data :03-04-2014

Odniesienie :

P-004141/2014

Dokumenty :

  Discrimination against producers of alcohol tests on the French market

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Evžen Tošenovský (ECR)

Data :03-04-2014

Odniesienie :

P-004140/2014

Dokumenty :

  Bluefin tuna

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Gabriel Mato Adrover (PPE)

Data :03-04-2014

Odniesienie :

P-004139/2014

Dokumenty :

  Special labelling provision for rapeseed protein as a novel food

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
James Nicholson (ECR)

Data :02-04-2014

Odniesienie :

P-004138/2014

Dokumenty :

  Recognition of professional qualifications

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Antonio Cancian (PPE)

Data :02-04-2014

Odniesienie :

E-004132/2014

Dokumenty :

  Spain's compliance with the Two Pack (II)

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Ramon Tremosa i Balcells (ALDE)

Data :02-04-2014

Odniesienie :

E-004118/2014

Dokumenty :

  VP/HR - Hearing of Italian marines' case delayed

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), Oreste Rossi (PPE)

Data :02-04-2014

Odniesienie :

E-004104/2014

Dokumenty :

  Icelanders protest in the streets against the government's decision to withdraw the application for membership of the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), Oreste Rossi (PPE)

Data :02-04-2014

Odniesienie :

E-004098/2014
Komunikaty