Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  Adverse impact on border regions of differing national tax and excise regimes

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Johannes Cornelis van Baalen (ALDE)

25-07-2014 E-006079/2014

  VP/HR - 200 girls abducted in Nigeria by the Islamic sect Boko Haram

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Barbara Matera (PPE)

25-07-2014 E-006078/2014

  EU environmental policy

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Hugues Bayet (S&D)

25-07-2014 E-006077/2014

  Cross-border care for Spanish women seeking abortions in EU Member States

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ángela Vallina (GUE/NGL), Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), Javier Couso Permuy (GUE/NGL), Paloma López (GUE/NGL), Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL)

25-07-2014 E-006076/2014

  Environmental complaint by the Spanish Government against Gibraltar

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Catherine Bearder (ALDE)

25-07-2014 E-006075/2014

  Action to tackle the refusal by Swiss firms to supply spare parts to clock- and watchmakers in the EU Member States

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jude Kirton-Darling (S&D), Paul Brannen (S&D)

25-07-2014 E-006073/2014

  European dimension to cross-border undercover police operations

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jude Kirton-Darling (S&D), Paul Brannen (S&D)

25-07-2014 E-006072/2014

  VAT on sanitary products

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jude Kirton-Darling (S&D), Paul Brannen (S&D)

25-07-2014 E-006071/2014

  Freedom of expression, assembly and association for LGBT people in Russia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sophia in 't Veld (ALDE), Ulrike Lunacek (Verts/ALE), Daniele Viotti (S&D), Tanja Fajon (S&D), Sirpa Pietikäinen (PPE), Dennis de Jong (GUE/NGL)

25-07-2014 E-006070/2014

  Urgent need to complete and improve EU environmental protection legislation

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sofia Sakorafa (GUE/NGL)

25-07-2014 E-006069/2014

Pytania poselskie

Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji ( Artykuł 128)
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu ( Artykuł 129)
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie ( Artykuł 130)