Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  Pollution of drinking water: the Mid-Chilterns Chalk groundwater body (Thames River Basin District, UK06) and the UK's obligations under EU drinking water legislation

Question for written answer P-002104/2019
to the Commission
Rule 130
Jean Lambert (Verts/ALE), Philippe Lamberts (Verts/ALE)

18-04-2019 P-002104/2019

  Persistent problem of salmonella-infected meat from Poland

Question for written answer P-002098/2019
to the Commission
Rule 130
Jiří Pospíšil (PPE)

18-04-2019 P-002098/2019

  Infringement of the labour rights of Portuguese workers at the Lajes Air Base

Question for written answer P-002097/2019
to the Commission
Rule 130
Sofia Ribeiro (PPE)

18-04-2019 P-002097/2019

  Fundamental right to conscientious objection to military service

Question for written answer P-002045/2019
to the Commission
Rule 130
Jo Leinen (S&D)

18-04-2019 P-002045/2019

  The EU's response to allegations of mistreatment and human rights abuses in an EDF-funded project in Messok Dja

Question for written answer P-002044/2019
to the Commission
Rule 130
Maria Heubuch (Verts/ALE)

18-04-2019 P-002044/2019

W sprawie monitorowania przez KE działań przeszkadzających w kształtowaniu europejskiej przestrzeni wolności, sprawiedliwości i bezpieczeństwa

Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej P-002043/2019
do Komisji
art. 130 Regulaminu
Kazimierz Michał Ujazdowski (NI)

18-04-2019 P-002043/2019

  Social Assistance (Principles) Act

Question for written answer P-002030/2019
to the Commission
Rule 130
Monika Vana (Verts/ALE)

18-04-2019 P-002030/2019

VP/HR - Pomoc finansowa UE w ramach PEGASE oraz edukacja w szkołach UNRWA

Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej P-002029/2019
do Komisji
art. 130 Regulaminu
Anna Elżbieta Fotyga (ECR)

18-04-2019 P-002029/2019

  Seventy-five million Europeans fall victim to a serious crime every year

Question for written answer P-002018/2019
to the Commission
Rule 130
Dominique Martin (ENF)

18-04-2019 P-002018/2019

  Ensuring plurality and equal media coverage of the views and actions of the parties represented in European Parliament in the forthcoming European elections

Question for written answer P-002013/2019
to the Commission
Rule 130
Notis Marias (ECR)

18-04-2019 P-002013/2019

Kontakt

Pytania poselskie

Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji ( Artykuł 128)
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu ( Artykuł 129)
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie ( Artykuł 130)