Kontakt

Tura pytań do Komisji Europejskiej

Tura pytań do Komisji Europejskiej ma nową formę, która będzie obowiązywać przez okres próbny począwszy od września 2011 r. Nowa forma zostanie oceniona w 2012 r., a po ocenie będzie nią można ewentualne zastąpić poprzednią formę tury pytań.

Nowa forma jest następująca:

  • Każda tura pytań poświęcona jest konkretnemu przekrojowemu tematowi i przeprowadzana wyłącznie w oparciu o procedurę pytań z sali, obejmującą pytania posłów na przemian z odpowiedziami komisarzy; nie ma już pytań składanych z wyprzedzeniem.
  • Co najmniej trzech komisarzy odpowiedzialnych za dziedziny związane z wybranym tematem obecnych jest przez cały czas trwania tury pytań (90 minut).

Konkretny przekrojowy temat każdej tury pytań jest przyjmowany przez Konferencję Przewodniczących. Temat ten jest następnie publikowany w ostatecznym projekcie porządku dziennego wraz z nazwiskami komisarzy uczestniczących w turze pytań.

Tura pytań z udziałem Rady, przewodniczącego Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel oraz przewodniczącego Eurogrupy

  • Zgodnie z wytycznymi określonymi przez Konferencję Przewodniczących poszczególne tury pytań mogą być prowadzone z udziałem Rady, przewodniczącego Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz przewodniczącego Eurogrupy.