Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  Adoption of operational programmes for the use of structural and cohesion funds under the new Multiannual Financial Framework (2021-2027)

Question for written answer P-002225/2019
to the Commission
Rule 130
Biljana Borzan (S&D)

11-07-2019 P-002225/2019

  EU steel safeguard

Question for written answer P-002220/2019
to the Commission
Rule 130
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

10-07-2019 P-002220/2019

  Calabria Regional Waste Management Plan: problems and delays

Question for written answer P-002188/2019
to the Commission
Rule 130
Laura Ferrara (NI)

09-07-2019 P-002188/2019

  Commission assessment of progress in curbing biodiversity loss and meeting objectives and obligations under the Birds and Habitats Directives

Question for written answer P-002187/2019
to the Commission
Rule 130
Margrete Auken (Verts/ALE)

09-07-2019 P-002187/2019

  Human rights provisions in the Sustainability Impact Assessment (SIA) for the potential EU-US trade deal

Question for written answer P-002182/2019
to the Commission
Rule 130
Jude Kirton-Darling (S&D), Heidi Hautala (Verts/ALE)

09-07-2019 P-002182/2019

  Freedom of conscience of traders in Poland and protection of minority rights

Question for written answer P-002171/2019
to the Commission
Rule 130
Kathleen Van Brempt (S&D)

08-07-2019 P-002171/2019

  Use of Erasmus+ funding for the 'Parlem Català' initiative

Question for written answer P-002168/2019
to the Commission
Rule 130
Rosa Estaràs Ferragut (PPE)

08-07-2019 P-002168/2019

Program Czyste Powietrze

Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej P-002162/2019
do Komisji
art. 130 Regulaminu
Krzysztof Hetman (PPE)

08-07-2019 P-002162/2019

  Situation of NGOs in the Mediterranean

Question for written answer P-002158/2019
to the Commission
Rule 130
Isabel Santos (S&D)

05-07-2019 P-002158/2019

  Sea Watch case and Tunisia

Question for written answer P-002155/2019
to the Commission
Rule 130
Marco Campomenosi (ID), Marco Zanni (ID), Annalisa Tardino (ID)

05-07-2019 P-002155/2019

Kontakt

Pytania pisemne

  • Każdy poseł, każda grupa polityczna lub komisja parlamentarna może kierować pytania wymagające odpowiedzi na piśmie do Przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji lub Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.
  • Odpowiedzi na pytania niepriorytetowe muszą być udzielane w terminie sześciu tygodni od momentu przekazania pytań zainteresowanej instytucji.
  • Termin udzielenia odpowiedzi na pytania priorytetowe wynosi trzy tygodnie od momentu przekazania pytań zainteresowanej instytucji. Każdy poseł, każda grupa polityczna lub komisja może złożyć jedno pytanie priorytetowe w miesiącu.