Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  Pollution of drinking water: the Mid-Chilterns Chalk groundwater body (Thames River Basin District, UK06) and the UK's obligations under EU drinking water legislation

Question for written answer P-002104/2019
to the Commission
Rule 130
Jean Lambert (Verts/ALE), Philippe Lamberts (Verts/ALE)

18-04-2019 P-002104/2019

  Fundamental right to conscientious objection to military service

Question for written answer P-002045/2019
to the Commission
Rule 130
Jo Leinen (S&D)

18-04-2019 P-002045/2019

W sprawie monitorowania przez KE działań przeszkadzających w kształtowaniu europejskiej przestrzeni wolności, sprawiedliwości i bezpieczeństwa

Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej P-002043/2019
do Komisji
art. 130 Regulaminu
Kazimierz Michał Ujazdowski (NI)

18-04-2019 P-002043/2019

  Renovating and upgrading the Thermal Hospital and Pavilions in Caldas da Rainha

Question for written answer E-002137/2019
to the Commission
Rule 130
João Pimenta Lopes (GUE/NGL)

18-04-2019 E-002137/2019

  Programmes and measures to support the promotion, preservation and spread of Portuguese guitars and violas, and the teaching of the attendant know-how

Question for written answer E-002136/2019
to the Commission
Rule 130
João Pimenta Lopes (GUE/NGL)

18-04-2019 E-002136/2019

  National measures concerning the provision of information about allergens to consumers of non-prepacked food

Question for written answer E-002131/2019
to the Commission
Rule 130
Keith Taylor (Verts/ALE)

18-04-2019 E-002131/2019

  Conserving the cultural heritage

Question for written answer E-002114/2019
to the Commission
Rule 130
Agnes Jongerius (S&D)

18-04-2019 E-002114/2019

  Risk that the customs war between EU and the US will escalate

Question for written answer E-002113/2019
to the Commission
Rule 130
Jiří Pospíšil (PPE)

18-04-2019 E-002113/2019

  Legislative initiatives to ensure trade that does not involve any human rights, labour and environmental abuses, particularly in the textile sector

Question for written answer E-002110/2019
to the Commission
Rule 130
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D)

18-04-2019 E-002110/2019

  Progress of negotiations to modernise the EU-Chile trade agreement

Question for written answer E-002109/2019
to the Commission
Rule 130
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D)

18-04-2019 E-002109/2019

Kontakt

Pytania pisemne

  • Każdy poseł, każda grupa polityczna lub komisja parlamentarna może kierować pytania wymagające odpowiedzi na piśmie do Przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji lub Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.
  • Odpowiedzi na pytania niepriorytetowe muszą być udzielane w terminie sześciu tygodni od momentu przekazania pytań zainteresowanej instytucji.
  • Termin udzielenia odpowiedzi na pytania priorytetowe wynosi trzy tygodnie od momentu przekazania pytań zainteresowanej instytucji. Każdy poseł, każda grupa polityczna lub komisja może złożyć jedno pytanie priorytetowe w miesiącu.