Posiedzenia plenarne

Sprawozdania przyjmowane są przez komisje parlamentarne na wniosek sprawozdawcy mianowanego przez właściwą komisję.
Zawarte w nich projekty rezolucji rozpatrywane są przez zgromadzenie plenarne i, jeżeli zostaną przyjęte, zamieszcza się je wśród przyjętych tekstów.

Wyszukiwanie

 
 
A7-
/
 
Słowo/słowa

Wyraz można obciąć z prawej i/lub lewej strony za pomocą gwiazdki (*): requir*

 
 
Najnowsze sprawozdania
 

Dokumenty :

  • 206k 
  • 103k 

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku Alexandra Mirskiego o skorzystanie z immunitetu i przywilejów

Data : 09-04-2014

Odniesienie :

A7-0273/2014 2014/2026(IMM)
JURI

Marielle GALLO

Dokumenty :

  • 195k 
  • 320k 

SPRAWOZDANIE w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej

Data : 07-04-2014

Odniesienie :

A7-0271/2014 2011/0183(CNS)
BUDG

Jean-Luc DEHAENE , Anne E. JENSEN

POPRAWKI

Dokumenty :

  • 142k 
  • 72k 

SPRAWOZDANIE w sprawie środków wykonawczych dotyczących systemu zasobów własnych Unii Europejskiej

Data : 07-04-2014

Odniesienie :

A7-0270/2014 2014/2020(INI)
BUDG

Anne E. JENSEN , Jean-Luc DEHAENE

POPRAWKI