NA ŻYWO

od 16 do 19 września 2019 // Strasburg

Poniedziałek, 16 września 2019 r. - Czwartek, 19 września 2019 r.

Strasburg

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

SPRAWOZDANIE w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie uruchomienia w Irlandii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów

09-09-2019 A9-0003/2019 2019/0806(CNS)
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

Lista głosowań :  FINAL VERSION [*]

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku Europejskiego Banku Centralnego dotyczącego mianowania wiceprzewodniczącego Rady ds. Nadzoru Europejskiego Banku Centralnego

09-09-2019 A9-0007/2019 2019/0903(NLE)
ECON

Roberto GUALTIERI

Lista głosowań :  FINAL VERSION [appoint.]

SPRAWOZDANIE w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania prezesa Europejskiego Banku Centralnego

09-09-2019 A9-0008/2019 2019/0810(NLE)
ECON

Roberto GUALTIERI

Lista głosowań :  FINAL VERSION [appoint.]

Wyszukiwanie

Kontakt

Informacje i dokumenty o charakterze priorytetowym

Lista poprawek do sprawozdań

Sprawozdania

Sprawozdania przyjmowane są przez komisje parlamentarne na wniosek sprawozdawcy mianowanego przez właściwą komisję.
Zawarte w nich projekty rezolucji rozpatrywane są przez zgromadzenie plenarne i, jeżeli zostaną przyjęte, zamieszcza się je wśród przyjętych tekstów.