Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council setting emission performance standards for new passenger cars and for new light commercial vehicles as part of the Union's integrated approach to reduce CO2 emissions from light-duty vehicles and amending Regulation (EC) No 715/2007 (recast)

18-09-2018 A8-0287/2018 2017/0293(COD)
ENVI

Miriam DALLI

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE)

06-09-2018 A8-0278/2018 2017/0143(COD)
ECON

Sophia in 't VELD

Kontakt

Informacje i dokumenty o charakterze priorytetowym

Lista poprawek do sprawozdań

Sprawozdania

Sprawozdania przyjmowane są przez komisje parlamentarne na wniosek sprawozdawcy mianowanego przez właściwą komisję.
Zawarte w nich projekty rezolucji rozpatrywane są przez zgromadzenie plenarne i, jeżeli zostaną przyjęte, zamieszcza się je wśród przyjętych tekstów.