Poniedziałek, 11 grudnia 2017 r. - Czwartek, 14 grudnia 2017 r.

Strasburg

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

SPRAWOZDANIE w sprawie sprawozdania rocznego w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa

13-11-2017 A8-0350/2017 2017/2121(INI)
AFET

David McALLISTER

Lista głosowań :  FINAL VERSION [init.]

SPRAWOZDANIE w sprawie sprawozdania rocznego w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony

13-11-2017 A8-0351/2017 2017/2123(INI)
AFET

Michael GAHLER

Lista głosowań :  FINAL VERSION [init.]

SPRAWOZDANIE w sprawie europejskiej strategii na rzecz mobilności niskoemisyjnej

14-11-2017 A8-0356/2017 2016/2327(INI)
TRAN

Bas EICKHOUT

Lista głosowań :  FINAL VERSION [init.]

SPRAWOZDANIE w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego praw człowieka i demokracji na świecie w 2016 r. oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie

23-11-2017 A8-0365/2017 2017/2122(INI)
AFET

Godelieve QUISTHOUDT-ROWOHL

Lista głosowań :  FINAL VERSION [init.]

Wyszukiwanie

Kontakt

Informacje i dokumenty o charakterze priorytetowym

Lista poprawek do sprawozdań

Sprawozdania

Sprawozdania przyjmowane są przez komisje parlamentarne na wniosek sprawozdawcy mianowanego przez właściwą komisję.
Zawarte w nich projekty rezolucji rozpatrywane są przez zgromadzenie plenarne i, jeżeli zostaną przyjęte, zamieszcza się je wśród przyjętych tekstów.