Poniedziałek, 3 lipca 2017 r. - Czwartek, 6 lipca 2017 r.

Strasburg

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

SPRAWOZDANIE w sprawie prywatnych firm ochroniarskich

17-05-2017 A8-0191/2017 2016/2238(INI)
AFET

Hilde VAUTMANS

SPRAWOZDANIE w sprawie funkcjonowania franczyzy w branży detalicznej

17-05-2017 A8-0199/2017 2016/2244(INI)
IMCO

Dennis de JONG

SPRAWOZDANIE w sprawie norm europejskich – wdrożenie rozporządzenia (UE) nr 1025/2012

09-06-2017 A8-0213/2017 2016/2274(INI)
IMCO

Marlene MIZZI

Wyszukiwanie

Kontakt

Informacje i dokumenty o charakterze priorytetowym

Lista poprawek do sprawozdań

Sprawozdania

Sprawozdania przyjmowane są przez komisje parlamentarne na wniosek sprawozdawcy mianowanego przez właściwą komisję.
Zawarte w nich projekty rezolucji rozpatrywane są przez zgromadzenie plenarne i, jeżeli zostaną przyjęte, zamieszcza się je wśród przyjętych tekstów.