Poniedziałek, 23 października 2017 r. - Czwartek, 26 października 2017 r.

Strasburg

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/399 w zakresie korzystania z systemu wjazdu/wyjazdu (EES)

08-03-2017 A8-0059/2017 2016/0105(COD)
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Lista głosowań :   [***I]

SPRAWOZDANIE w sprawie kontroli stosowania prawa UE w 2015 r.

19-07-2017 A8-0265/2017 2017/2011(INI)
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Lista głosowań :   [init.]

DRUGIE SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015, sekcja II – Rada Europejska i Rada

05-10-2017 A8-0291/2017 2016/2153(DEC)
CONT

Bart STAES

Lista głosowań :   [discharge]

SPRAWOZDANIE w sprawie strategii politycznych na rzecz zagwarantowania dochodu minimalnego jako narzędzia walki z ubóstwem

06-10-2017 A8-0292/2017 2016/2270(INI)
EMPL

Laura AGEA

Lista głosowań :  FINAL VERSION [init.]

  • pdf_disabled

SPRAWOZDANIE w sprawie aspektów praw podstawowych w integracji Romów w UE: walka z antycygańskością

11-10-2017 A8-0294/2017 2017/2038(INI)
LIBE

Soraya POST

Lista głosowań :   [init.]

Wyszukiwanie

Kontakt

Informacje i dokumenty o charakterze priorytetowym

Lista poprawek do sprawozdań

Sprawozdania

Sprawozdania przyjmowane są przez komisje parlamentarne na wniosek sprawozdawcy mianowanego przez właściwą komisję.
Zawarte w nich projekty rezolucji rozpatrywane są przez zgromadzenie plenarne i, jeżeli zostaną przyjęte, zamieszcza się je wśród przyjętych tekstów.