Poniedziałek, 12 marca 2018 r. - Czwartek, 15 marca 2018 r.

Strasburg

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

SPRAWOZDANIE w sprawie równouprawnienia płci w umowach handlowych zawieranych przez UE

06-02-2018 A8-0023/2018 2017/2015(INI)
FEMM INTA

Eleonora FORENZA , Malin BJÖRK

Lista głosowań :  FINAL VERSION [init.]

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Gruzji

22-02-2018 A8-0028/2018 2017/0242(COD)
INTA

Hannu TAKKULA

Lista głosowań :  FINAL VERSION [***I]

SPRAWOZDANIE w sprawie europejskiej strategii na rzecz współpracujących inteligentnych systemów transportowych

26-02-2018 A8-0036/2018 2017/2067(INI)
TRAN

István UJHELYI

Lista głosowań :   [init.]

SPRAWOZDANIE w sprawie reformy systemu zasobów własnych Unii Europejskiej

26-02-2018 A8-0041/2018 2017/2053(INI)
BUDG

Gérard DEPREZ , Janusz LEWANDOWSKI

Lista głosowań :  FINAL VERSION/3 [init.]

SPRAWOZDANIE w sprawie roli regionów i miast UE we wdrażaniu porozumienia paryskiego z konferencji COP21 w sprawie zmian klimatu

27-02-2018 A8-0045/2018 2017/2006(INI)
REGI

Ángela VALLINA

Lista głosowań :  FINAL VERSION [init.]

Wyszukiwanie

Kontakt

Informacje i dokumenty o charakterze priorytetowym

Lista poprawek do sprawozdań

Sprawozdania

Sprawozdania przyjmowane są przez komisje parlamentarne na wniosek sprawozdawcy mianowanego przez właściwą komisję.
Zawarte w nich projekty rezolucji rozpatrywane są przez zgromadzenie plenarne i, jeżeli zostaną przyjęte, zamieszcza się je wśród przyjętych tekstów.