SPRAWOZDANIE w sprawie nominacji Ivany Maletić na członka Trybunału Obrachunkowego

10-04-2019 A8-0195/2019 2019/0803(NLE)
CONT

Indrek TARAND

SPRAWOZDANIE w sprawie powołania Viorela Ştefana na członka Trybunału Obrachunkowego

10-04-2019 A8-0194/2019 2019/0802(NLE)
CONT

Indrek TARAND

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego niektóre akty prawne przewidujące stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

09-04-2019 A8-0190/2019 2016/0400B(COD)
JURI

József SZÁJER

POPRAWKI

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej Statut Europejskiego Banku Inwestycyjnego

08-04-2019 A8-0189/2019 2019/0804(CNS)
AFCO

Danuta Maria HÜBNER

Kontakt

Informacje i dokumenty o charakterze priorytetowym

Lista poprawek do sprawozdań

Sprawozdania

Sprawozdania przyjmowane są przez komisje parlamentarne na wniosek sprawozdawcy mianowanego przez właściwą komisję.
Zawarte w nich projekty rezolucji rozpatrywane są przez zgromadzenie plenarne i, jeżeli zostaną przyjęte, zamieszcza się je wśród przyjętych tekstów.