Poniedziałek, 28 maja 2018 r. - Czwartek, 31 maja 2018 r.

Strasburg

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk dotyczących transportu towarów wodami śródlądowymi (tekst jednolity)

30-04-2018 A8-0154/2018 2017/0256(COD)
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

Lista głosowań :   [***I]

SPRAWOZDANIE zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie manipulowania licznikami kilometrów w pojazdach silnikowych: przegląd ram prawnych UE

02-05-2018 A8-0155/2018 2017/2064(INL)
TRAN

Ismail ERTUG

Lista głosowań :   [init.]

SPRAWOZDANIE w sprawie wdrażania narzędzi WPR dla młodych rolników w UE po reformie z 2013 r.

02-05-2018 A8-0157/2018 2017/2088(INI)
AGRI

Nicola CAPUTO

Lista głosowań :   [init.]

SPRAWOZDANIE w sprawie sprawozdania rocznego z funkcjonowania strefy Schengen

03-05-2018 A8-0160/2018 2017/2256(INI)
LIBE

Carlos COELHO

Lista głosowań :   [init.]

Wyszukiwanie

Kontakt

Informacje i dokumenty o charakterze priorytetowym

Lista poprawek do sprawozdań

Sprawozdania

Sprawozdania przyjmowane są przez komisje parlamentarne na wniosek sprawozdawcy mianowanego przez właściwą komisję.
Zawarte w nich projekty rezolucji rozpatrywane są przez zgromadzenie plenarne i, jeżeli zostaną przyjęte, zamieszcza się je wśród przyjętych tekstów.