NA ŻYWO

od 12 do 15 listopada 2018 // Strasburg

Poniedziałek, 12 listopada 2018 r. - Czwartek, 15 listopada 2018 r.

Strasburg

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej (wersja przekształcona)

23-10-2017 A8-0318/2017 2016/0288(COD)
ITRE

Pilar del CASTILLO VERA

Lista głosowań :  FINAL VERSION [***I]

SPRAWOZDANIE w sprawie wdrożenia układu o stowarzyszeniu UE z Gruzją

15-10-2018 A8-0320/2018 2017/2282(INI)
AFET

Andrejs MAMIKINS

Lista głosowań :  FINAL VERSION/2 [init.]

SPRAWOZDANIE w sprawie wdrożenia układu o stowarzyszeniu UE z Mołdawią

15-10-2018 A8-0322/2018 2017/2281(INI)
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

Lista głosowań :  FINAL VERSION [init.]

SPRAWOZDANIE w sprawie pomocy rozwojowej UE w dziedzinie edukacji

15-10-2018 A8-0327/2018 2018/2081(INI)
DEVE

Vincent PEILLON

Lista głosowań :   [init.]

SPRAWOZDANIE zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie wiz humanitarnych

16-10-2018 A8-0328/2018 2017/2270(INL)
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

Lista głosowań :  FINAL VERSION [init.]

SPRAWOZDANIE w sprawie wywozu broni: wdrażanie wspólnego stanowiska nr 2008/944/WPZiB

16-10-2018 A8-0335/2018 2018/2157(INI)
AFET

Sabine LÖSING

Lista głosowań :   [init.]

Wyszukiwanie

Kontakt

Informacje i dokumenty o charakterze priorytetowym

Lista poprawek do sprawozdań

Sprawozdania

Sprawozdania przyjmowane są przez komisje parlamentarne na wniosek sprawozdawcy mianowanego przez właściwą komisję.
Zawarte w nich projekty rezolucji rozpatrywane są przez zgromadzenie plenarne i, jeżeli zostaną przyjęte, zamieszcza się je wśród przyjętych tekstów.