Środa, 31 maja 2017 r. - Czwartek, 1 czerwca 2017 r.

Bruksela

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

SPRAWOZDANIE w sprawie rozliczalności, przejrzystości i rzetelności w instytucjach UE

30-03-2017 A8-0133/2017 2015/2041(INI)
AFCO

Sven GIEGOLD

SPRAWOZDANIE zawierające zalecenia dla Komisji dotyczące ochrony osób dorosłych szczególnej troski

03-04-2017 A8-0152/2017 2015/2085(INL)
JURI

Joëlle BERGERON

SPRAWOZDANIE w sprawie cyfryzacji europejskiego przemysłu

10-05-2017 A8-0183/2017 2016/2271(INI)
ITRE

Reinhard BÜTIKOFER

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w odniesieniu do Ukrainy tymczasowych autonomicznych środków handlowych uzupełniających koncesje handlowe dostępne na mocy układu o stowarzyszeniu

10-05-2017 A8-0193/2017 2016/0308(COD)
INTA

Jarosław WAŁĘSA

Wyszukiwanie

Kontakt

Informacje i dokumenty o charakterze priorytetowym

Lista poprawek do sprawozdań

Sprawozdania

Sprawozdania przyjmowane są przez komisje parlamentarne na wniosek sprawozdawcy mianowanego przez właściwą komisję.
Zawarte w nich projekty rezolucji rozpatrywane są przez zgromadzenie plenarne i, jeżeli zostaną przyjęte, zamieszcza się je wśród przyjętych tekstów.