Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  Proposta di risoluzione sull'abolizione del regime EBA (Tutto tranne le armi) in Cambogia

19-09-2018 B8-0395/2018

Kontakt

Informacje i dokumenty o charakterze priorytetowym

Lista projektów rezolucji i poprawek

Projekty rezolucji poddawane pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym

Porządek dzienny posiedzenia plenarnego informuje o tym, czy po oświadczeniach Rady, Komisji i Rady Europejskiej (Artykuł 123) oraz pytaniach ustnych do Rady i Komisji (Artykuł 128) nastąpi głosowanie nad projektem rezolucji. Podsumowaniem debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (Artykuł 135) może być projekt rezolucji. Dokumenty takie składają przeważnie komisje, grupy polityczne lub co najmniej czterdziestu posłów.