NA ŻYWO

od 10 do 13 grudnia 2018 // Strasburg

Poniedziałek, 10 grudnia 2018 r. - Czwartek, 13 grudnia 2018 r.

Strasburg

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

ACETAMIPRID

JAPAN

  Motion for a resolution on the adequacy of the protection of personal data afforded by Japan

10-12-2018 B8-0561/2018
LIBE

SINGLE_MARKET

Projekt rezolucji w sprawie pakietu dotyczącego jednolitego rynku

05-12-2018 B8-0557/2018

Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE)

Projekt rezolucji w sprawie pakietu dotyczącego jednolitego rynku

05-12-2018 B8-0558/2018

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) (PPE)

Projekt rezolucji w sprawie pakietu dotyczącego jednolitego rynku

05-12-2018 B8-0559/2018

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim (S&D)

Projekt rezolucji w sprawie pakietu dotyczącego jednolitego rynku

05-12-2018 B8-0560/2018

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy (ECR)

  Joint motion for a resolution on the single market package

10-12-2018 RC-B8-0557/2018
  •  
  •  

Wyszukiwanie

Kontakt

Informacje i dokumenty o charakterze priorytetowym

Lista projektów rezolucji i poprawek

Projekty rezolucji poddawane pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym

Porządek dzienny posiedzenia plenarnego informuje o tym, czy po oświadczeniach Rady, Komisji i Rady Europejskiej (Artykuł 123) oraz pytaniach ustnych do Rady i Komisji (Artykuł 128) nastąpi głosowanie nad projektem rezolucji. Podsumowaniem debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (Artykuł 135) może być projekt rezolucji. Dokumenty takie składają przeważnie komisje, grupy polityczne lub co najmniej czterdziestu posłów.