Wyszukiwanie

Kontakt

Oświadczenia pisemne - koncepcja

Oświadczenie pisemne to nieprzekraczający 200 słów tekst, który dotyczy wyłącznie spraw wchodzących w zakres kompetencji Unii Europejskiej. Tego rodzaju dokument nie jest jednak dla Parlamentu wiążący, co oznacza, że nie może być on postrzegany jako akt prawny przedstawiający stanowisko Parlamentu, a wyłącznie jako akt przedstawiający stanowisko jego autorów i sygnatariuszy.

Oświadczenia pisemne - procedura

W ramach ogólnego przeglądu Regulaminu Parlamentu Europejskiego, zatwierdzonego dnia 13 grudnia 2016 r., art. 136 został skreślony. Zlikwidowana została w związku z tym procedura składania oświadczeń pisemnych.