RAPORT referitor la monitorizarea aplicării dreptului UE în 2015

19-07-2017 A8-0265/2017 2017/2011(INI)
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Lista voturilor :   [init.]

Amendamente

AL DOILEA RAPORT referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015, secțiunea II - Consiliul European și Consiliul

05-10-2017 A8-0291/2017 2016/2153(DEC)
CONT

Bart STAES

Lista voturilor :   [discharge]  FINAL VERSION [discharge]

RAPORT referitor la politicile de garantare a venitului minim ca instrument de combatere a sărăciei

06-10-2017 A8-0292/2017 2016/2270(INI)
EMPL

Laura AGEA

Lista voturilor :  FINAL VERSION [init.]

RAPORT referitor la aspecte legate de drepturile fundamentale în ceea ce privește integrarea romilor în UE: combaterea atitudinilor negative față de romi

11-10-2017 A8-0294/2017 2017/2038(INI)
LIBE

Soraya POST

Lista voturilor :   [init.]  FINAL VERSION [init.]

RAPORT referitor la controlul cheltuielilor și monitorizarea raportului cost-eficacitate al sistemelor aferente Garanției pentru tineret a UE

11-10-2017 A8-0296/2017 2016/2242(INI)
CONT

Derek VAUGHAN

Lista voturilor :   [init.]

  • pdf_disabled

RAPORT referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 5/2017 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017 privind finanțarea Fondului european pentru dezvoltare durabilă (FEDD) și creșterea rezervei pentru ajutoare de urgență ca urmare a revizuirii Regulamentului privind cadrul financiar multianual

12-10-2017 A8-0301/2017 2017/2135(BUD)
BUDG

Jens GEIER

Lista voturilor :   [budget]

  • pdf_disabled

RECOMANDARE referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului euro-mediteraneean privind serviciile aeriene între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte

16-10-2017 A8-0303/2017 2006/0048(NLE)
TRAN

Dominique RIQUET

Lista voturilor :   [***]

  • pdf_disabled

RAPORT referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind supunerea substanței N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]furan-2-carboxamidă (furanilfentanil) unor măsuri de control

16-10-2017 A8-0309/2017 2017/0152(NLE)
LIBE

Michał BONI

Lista voturilor :   [*]

RAPORT referitor la politica economică a zonei euro

23-10-2017 A8-0310/2017 2017/2114(INI)
ECON

Gunnar HÖKMARK

Lista voturilor :   [init.]

RAPORT Recomandarea adresată Consiliului cu privire la mandatul de negociere propus pentru negocierile comerciale cu Australia

23-10-2017 A8-0311/2017 2017/2192(INI)
INTA

Daniel CASPARY

Lista voturilor :   [init.]

RAPORT referitor la recomandarea adresată Consiliului privind mandatul de negociere propus pentru negocierile comerciale cu Noua Zeelandă

23-10-2017 A8-0312/2017 2017/2193(INI)
INTA

Daniel CASPARY

Lista voturilor :   [init.]