Multimedia pentru o dezbatere

Miercuri, 14 martie 2018

08:31 - 08:31

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:11

Început

08:31:04

Sfârșit

08:31:15

08:31 - 08:31 Deschiderea ședinței

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:09

Început

08:31:19

Sfârșit

08:31:28

08:32 - 08:32 Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (aprobare) (articolul 69c din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:13

Început

08:32:01

Sfârșit

08:32:14

08:32 - 10:07 Decizia SUA de a impune taxe la importul oțelului și aluminiului (dezbatere)

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:56

Început

08:32:21

Sfârșit

08:33:18

Jyrki Katainen

Rol : comisar

Durata

00:04:20

Început

08:33:04

Sfârșit

08:37:24

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:11

Început

08:36:57

Sfârșit

08:37:09

Cecilia Malmström

Rol : comisar

Durata

00:05:04

Început

08:36:58

Sfârșit

08:42:02

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:19

Început

08:41:36

Sfârșit

08:41:55

Manfred Weber

Rol : în numele grupului

Durata

00:03:22

Început

08:41:52

Sfârșit

08:45:14

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:19

Început

08:45:06

Sfârșit

08:45:26

Bernd Lange

Rol : în numele grupului S&D

Durata

00:02:15

Început

08:45:16

Sfârșit

08:47:31

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:21

Început

08:47:05

Sfârșit

08:47:26

Emma McClarkin

Rol : în numele grupului CRE

Durata

00:02:29

Început

08:47:12

Sfârșit

08:49:42

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:20

Început

08:49:07

Sfârșit

08:49:28

Marietje Schaake

Rol : în numele grupului

Durata

00:02:50

Început

08:49:21

Sfârșit

08:52:11

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:25

Început

08:52:04

Sfârșit

08:52:29

Yannick Jadot

Rol : în numele grupului Verts/ALE

Durata

00:02:42

Început

08:52:16

Sfârșit

08:54:58

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:17

Început

08:54:31

Sfârșit

08:54:49

Helmut Scholz

Rol : în numele grupului GUE/NGL

Durata

00:02:35

Început

08:54:40

Sfârșit

08:57:16

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:01:40

Început

08:56:49

Sfârșit

08:58:29

William (The Earl of) Dartmouth

Rol : în numele grupului EFDD

Durata

00:02:18

Început

08:58:02

Sfârșit

09:00:20

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:22

Început

08:59:54

Sfârșit

09:00:17

Nicolas Bay

Rol : au nom du groupe ENF

Durata

00:03:12

Început

09:00:06

Sfârșit

09:03:19

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:17

Început

09:02:51

Sfârșit

09:03:09

Lampros Fountoulis

Rol : NI

Durata

00:01:38

Început

09:03:00

Sfârșit

09:04:38

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:39

Început

09:04:09

Sfârșit

09:04:48

Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Rol : PPE

Durata

00:01:46

Început

09:04:40

Sfârșit

09:06:26

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:25

Început

09:06:10

Sfârșit

09:06:36

Alessia Maria Mosca

Rol : S&D

Durata

00:02:08

Început

09:06:26

Sfârșit

09:08:34

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:19

Început

09:08:07

Sfârșit

09:08:27

Joachim Starbatty

Rol : ECR

Durata

00:01:43

Început

09:08:17

Sfârșit

09:10:01

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:35

Început

09:09:33

Sfârșit

09:10:09

Daniel Caspary

Rol : question "carton bleu"

Durata

00:00:49

Început

09:10:02

Sfârșit

09:10:51

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:13

Început

09:10:44

Sfârșit

09:10:58

Joachim Starbatty

Rol : réponse "carton bleu"

Durata

00:00:39

Început

09:10:53

Sfârșit

09:11:32

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:11

Început

09:11:25

Sfârșit

09:11:37

Nadja Hirsch

Rol : ALDE

Durata

00:01:22

Început

09:11:35

Sfârșit

09:12:57

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:16

Început

09:12:47

Sfârșit

09:13:04

Reinhard Bütikofer

Rol : Verts/ALE

Durata

00:02:41

Început

09:12:55

Sfârșit

09:15:36

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:22

Început

09:15:08

Sfârșit

09:15:30

Patrick Le Hyaric

Rol : GUE/NGL

Durata

00:01:48

Început

09:15:17

Sfârșit

09:17:06

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:17

Început

09:16:37

Sfârșit

09:16:54

Tiziana Beghin

Rol : EFDD

Durata

00:02:04

Început

09:16:45

Sfârșit

09:18:49

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:15

Început

09:18:21

Sfârșit

09:18:36

Mario Borghezio

Rol : ENF

Durata

00:01:59

Început

09:18:27

Sfârșit

09:20:27

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:32

Început

09:19:54

Sfârșit

09:20:27

Diane James

Rol : NI

Durata

00:01:20

Început

09:20:10

Sfârșit

09:21:30

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:16

Început

09:21:19

Sfârșit

09:21:36

Daniel Caspary

Rol : PPE

Durata

00:01:05

Început

09:21:33

Sfârșit

09:22:38

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:17

Început

09:22:31

Sfârșit

09:22:48

Victor Boştinaru

Rol : S&D

Durata

00:01:33

Început

09:22:44

Sfârșit

09:24:17

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:10

Început

09:24:10

Sfârșit

09:24:21

Sander Loones

Rol : ECR

Durata

00:01:16

Început

09:24:19

Sfârșit

09:25:35

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:18

Început

09:25:30

Sfârșit

09:25:49

Fredrick Federley

Rol : ALDE

Durata

00:01:38

Început

09:25:38

Sfârșit

09:27:17

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:16

Început

09:26:50

Sfârșit

09:27:06

Matt Carthy

Rol : GUE/NGL

Durata

00:01:14

Început

09:27:01

Sfârșit

09:28:15

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:13

Început

09:28:08

Sfârșit

09:28:22

Franck Proust

Rol : PPE

Durata

00:01:48

Început

09:28:14

Sfârșit

09:30:03

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:16

Început

09:29:34

Sfârșit

09:29:50

Jeppe Kofod

Rol : S&D

Durata

00:01:23

Început

09:29:45

Sfârșit

09:31:08

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:15

Început

09:31:00

Sfârșit

09:31:16

Evžen Tošenovský

Rol : ECR

Durata

00:01:50

Început

09:31:06

Sfârșit

09:32:56

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:21

Început

09:32:28

Sfârșit

09:32:50

Salvatore Cicu

Rol : PPE

Durata

00:01:49

Început

09:32:38

Sfârșit

09:34:28

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:16

Început

09:33:58

Sfârșit

09:34:15

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Rol : S&D

Durata

00:01:38

Început

09:34:07

Sfârșit

09:35:46

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:16

Început

09:35:18

Sfârșit

09:35:35

Iuliu Winkler

Rol : PPE

Durata

00:01:33

Început

09:35:27

Sfârșit

09:37:00

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:18

Început

09:36:32

Sfârșit

09:36:50

Karoline Graswander-Hainz

Rol : S&D

Durata

00:01:09

Început

09:36:46

Sfârșit

09:37:55

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:17

Început

09:37:48

Sfârșit

09:38:05

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Rol : PPE

Durata

00:01:35

Început

09:37:56

Sfârșit

09:39:31

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:15

Început

09:39:04

Sfârșit

09:39:20

Pedro Silva Pereira

Rol : S&D

Durata

00:01:38

Început

09:39:12

Sfârșit

09:40:51

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:19

Început

09:40:25

Sfârșit

09:40:44

Esther de Lange

Rol : PPE

Durata

00:01:49

Început

09:40:35

Sfârșit

09:42:24

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:19

Început

09:41:58

Sfârșit

09:42:17

Edouard Martin

Rol : S&D

Durata

00:01:27

Început

09:42:13

Sfârșit

09:43:41

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:01:03

Început

09:43:12

Sfârșit

09:44:15

Romana Tomc

Rol : PPE

Durata

00:01:36

Început

09:43:59

Sfârșit

09:45:36

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:13

Început

09:45:09

Sfârșit

09:45:23

Maria Grapini

Rol : S&D

Durata

00:01:33

Început

09:45:15

Sfârșit

09:46:49

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:17

Început

09:46:23

Sfârșit

09:46:40

Izaskun Bilbao Barandica

Rol : ALDE

Durata

00:01:37

Început

09:46:31

Sfârșit

09:48:09

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:17

Început

09:47:43

Sfârșit

09:48:01

Georgios Epitideios

Rol : NI

Durata

00:01:50

Început

09:47:50

Sfârșit

09:49:40

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:18

Început

09:49:03

Sfârșit

09:49:21

Milan Zver

Rol : PPE

Durata

00:01:34

Început

09:49:12

Sfârșit

09:50:47

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:19

Început

09:50:21

Sfârșit

09:50:40

Maria Arena

Rol : S&D

Durata

00:01:35

Început

09:50:32

Sfârșit

09:52:08

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:15

Început

09:51:40

Sfârșit

09:51:56

Christian Ehler

Rol : PPE

Durata

00:01:12

Început

09:51:53

Sfârșit

09:53:05

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:17

Început

09:52:59

Sfârșit

09:53:16

Doru-Claudian Frunzulică

Rol : S&D

Durata

00:01:10

Început

09:53:12

Sfârșit

09:54:22

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:15

Început

09:54:16

Sfârșit

09:54:31

Notis Marias

Rol : ECR

Durata

00:01:31

Început

09:54:20

Sfârșit

09:55:52

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:14

Început

09:55:26

Sfârșit

09:55:40

Kostas Papadakis

Rol : NI

Durata

00:01:36

Început

09:55:33

Sfârșit

09:57:09

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:20

Început

09:56:39

Sfârșit

09:57:00

Seán Kelly

Rol : PPE

Durata

00:01:08

Început

09:56:52

Sfârșit

09:58:00

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:14

Început

09:57:53

Sfârșit

09:58:08

José Blanco López

Rol : S&D

Durata

00:01:31

Început

09:58:00

Sfârșit

09:59:31

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:21

Început

09:59:05

Sfârșit

09:59:26

Cecilia Malmström

Rol : Membru al Comisiei

Durata

00:04:59

Început

09:59:22

Sfârșit

10:04:21

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:19

Început

10:04:14

Sfârșit

10:04:33

Jyrki Katainen

Rol : Vicepreședinte al Comisiei

Durata

00:02:42

Început

10:04:27

Sfârșit

10:07:09

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:23

Început

10:07:03

Sfârșit

10:07:26

Antonio Tajani

Rol : PT

Durata

00:00:12

Început

10:07:18

Sfârșit

10:07:30

10:07 - 12:12 Dezbatere cu prim-ministrul Portugaliei, António Costa, privind viitorul Europei (dezbatere)

Antonio Tajani

Rol : PT

Durata

00:02:23

Început

10:09:25

Sfârșit

10:11:48

António Costa

Rol : Portugal PM

Durata

00:26:58

Început

10:11:23

Sfârșit

10:38:21

Antonio Tajani

Rol : PT

Durata

00:01:14

Început

10:37:41

Sfârșit

10:38:56

Jean-Claude Juncker

Rol : comisar

Durata

00:15:21

Început

10:38:40

Sfârșit

10:54:01

Antonio Tajani

Rol : PT

Durata

00:06:41

Început

10:48:12

Sfârșit

10:54:53

Manfred Weber

Rol : în numele grupului PPE

Durata

00:05:17

Început

10:54:16

Sfârșit

10:59:34

Antonio Tajani

Rol : PT

Durata

00:00:36

Început

10:59:06

Sfârșit

10:59:43

Maria João Rodrigues

Rol : în numele grupului

Durata

00:04:42

Început

10:59:35

Sfârșit

11:04:17

Antonio Tajani

Rol : PT

Durata

00:00:17

Început

11:04:10

Sfârșit

11:04:28

Ulrike Trebesius

Rol : în numele grupului

Durata

00:02:59

Început

11:04:24

Sfârșit

11:07:23

Antonio Tajani

Rol : PT

Durata

00:00:15

Început

11:07:16

Sfârșit

11:07:32

Guy Verhofstadt

Rol : în numele grupului

Durata

00:05:12

Început

11:07:28

Sfârșit

11:12:40

Antonio Tajani

Rol : PT

Durata

00:00:10

Început

11:12:36

Sfârșit

11:12:46

Philippe Lamberts

Rol : în numele grupului Verts/ALE

Durata

00:03:00

Început

11:12:39

Sfârșit

11:15:39

Antonio Tajani

Rol : PT

Durata

00:00:25

Început

11:15:12

Sfârșit

11:15:37

Tania González Peñas

Rol : în numele grupului GUE/NGL

Durata

00:02:41

Început

11:15:27

Sfârșit

11:18:08

Antonio Tajani

Rol : PT

Durata

00:00:12

Început

11:17:42

Sfârșit

11:17:55

Jiří Payne

Rol : în numele grupului EFDD

Durata

00:04:13

Început

11:17:49

Sfârșit

11:22:02

Antonio Tajani

Rol : PT

Durata

00:00:16

Început

11:21:35

Sfârșit

11:21:51

Marcel de Graaff

Rol : în numele grupului

Durata

00:02:26

Început

11:21:46

Sfârșit

11:24:12

Antonio Tajani

Rol : PT

Durata

00:00:46

Început

11:24:01

Sfârșit

11:24:48

Reinhard Bütikofer

Rol : Verts/ALE

Durata

00:00:15

Început

11:24:32

Sfârșit

11:24:47

Antonio Tajani

Rol : PT

Durata

00:00:26

Început

11:24:40

Sfârșit

11:25:07

Georgios Epitideios

Rol : NI

Durata

00:02:35

Început

11:24:50

Sfârșit

11:27:25

Antonio Tajani

Rol : PT

Durata

00:00:48

Început

11:27:00

Sfârșit

11:27:49

António Costa

Rol : Portugal PM

Durata

00:06:44

Început

11:27:32

Sfârșit

11:34:17

Antonio Tajani

Rol : PT

Durata

00:00:42

Început

11:33:50

Sfârșit

11:34:32

Nuno Melo

Rol : PPE

Durata

00:01:49

Început

11:34:19

Sfârșit

11:36:08

Antonio Tajani

Rol : PT

Durata

00:00:15

Început

11:35:36

Sfârșit

11:35:52

Iratxe García Pérez

Rol : S&D

Durata

00:01:31

Început

11:35:49

Sfârșit

11:37:21

Antonio Tajani

Rol : PT

Durata

00:00:17

Început

11:36:54

Sfârșit

11:37:12

Mark Demesmaeker

Rol : ECR

Durata

00:01:04

Început

11:37:06

Sfârșit

11:38:10

Antonio Tajani

Rol : PT

Durata

00:00:17

Început

11:38:03

Sfârșit

11:38:21

Charles Goerens

Rol : ALDE

Durata

00:01:47

Început

11:38:11

Sfârșit

11:39:58

Ana Miranda

Rol : Verts/ALE

Durata

00:02:05

Început

11:39:34

Sfârșit

11:41:40

Antonio Tajani

Rol : PT

Durata

00:00:16

Început

11:41:13

Sfârșit

11:41:29

João Ferreira

Rol : GUE/NGL

Durata

00:01:44

Început

11:41:16

Sfârșit

11:43:01

Antonio Tajani

Rol : PT

Durata

00:00:22

Început

11:42:33

Sfârșit

11:42:55

Gilles Lebreton

Rol : ENF

Durata

00:01:30

Început

11:42:44

Sfârșit

11:44:14

Antonio Tajani

Rol : PT

Durata

00:01:02

Început

11:43:45

Sfârșit

11:44:48

Paulo Rangel

Rol : PPE

Durata

00:02:15

Început

11:44:33

Sfârșit

11:46:48

Antonio Tajani

Rol : PT

Durata

00:00:32

Început

11:46:10

Sfârșit

11:46:42

Henna Virkkunen

Rol : PPE

Durata

00:01:45

Început

11:46:26

Sfârșit

11:48:12

Antonio Tajani

Rol : PT

Durata

00:00:17

Început

11:47:44

Sfârșit

11:48:02

José Blanco López

Rol : S&D

Durata

00:01:39

Început

11:47:52

Sfârșit

11:49:32

Antonio Tajani

Rol : PT

Durata

00:00:22

Început

11:49:04

Sfârșit

11:49:27

Lukas Mandl

Rol : PPE

Durata

00:01:22

Început

11:49:20

Sfârșit

11:50:42

Antonio Tajani

Rol : PT

Durata

00:00:16

Început

11:50:33

Sfârșit

11:50:49

José Manuel Fernandes

Rol : PPE

Durata

00:01:46

Început

11:50:40

Sfârșit

11:52:27

Antonio Tajani

Rol : PT

Durata

00:00:17

Început

11:51:58

Sfârșit

11:52:16

José Inácio Faria

Rol : PPE

Durata

00:01:40

Început

11:52:07

Sfârșit

11:53:48

Antonio Tajani

Rol : PT

Durata

00:00:18

Început

11:53:17

Sfârșit

11:53:35

Maria Grapini

Rol : S&D

Durata

00:01:33

Început

11:53:29

Sfârșit

11:55:02

Antonio Tajani

Rol : PT

Durata

00:01:15

Început

11:54:36

Sfârșit

11:55:51

Maria João Rodrigues

Rol : S&D

Durata

00:00:44

Început

11:55:17

Sfârșit

11:56:01

Antonio Tajani

Rol : PT

Durata

00:01:35

Început

11:55:47

Sfârșit

11:57:22

Carlos Zorrinho

Rol : S&D

Durata

00:01:29

Început

11:56:53

Sfârșit

11:58:23

Antonio Tajani

Rol : PT

Durata

00:00:46

Început

11:57:44

Sfârșit

11:58:31

António Costa

Rol : Portugal PM

Durata

00:10:16

Început

11:58:16

Sfârșit

12:08:33

Antonio Tajani

Rol : PT

Durata

00:04:38

Început

12:08:07

Sfârșit

12:12:46

12:12 - 12:14 Cerere de ridicare a imunității

Antonio Tajani

Rol : PT

Durata

00:00:16

Început

12:12:22

Sfârșit

12:12:38

João Ferreira

Rol : GUE/NGL

Durata

00:01:09

Început

12:12:31

Sfârșit

12:13:41

Antonio Tajani

Rol : PT

Durata

00:01:25

Început

12:13:21

Sfârșit

12:14:46

12:14 - 13:25 Votare

12:14 - 12:29 Orientări privind cadrul viitoarelor relații dintre UE și Regatul Unit (B8-0134/2018, B8-0135/2018) (vot)

AntonioTajani

Rol : PT

Durata

00:00:20

Început

12:14:23

Sfârșit

12:14:44

XabierBenito Ziluaga

Rol : GUE/NGL

Durata

00:01:00

Început

12:14:36

Sfârșit

12:15:37

AntonioTajani

Rol : PT

Durata

00:14:22

Început

12:15:21

Sfârșit

12:29:43

12:29 - 12:35 Statisticile din transportul feroviar (A8-0038/2018 - Karima Delli) (vot)

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:30

Început

12:29:47

Sfârșit

12:30:17

SvenGiegold

Rol : în numele grupului Verts/ALE

Durata

00:01:31

Început

12:30:12

Sfârșit

12:31:44

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:19

Început

12:31:22

Sfârșit

12:31:41

BrianHayes

Rol : în numele grupului

Durata

00:01:41

Început

12:31:39

Sfârșit

12:33:20

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:33

Început

12:33:18

Sfârșit

12:33:51

PervencheBerès

Rol : în numele grupului S&D

Durata

00:01:43

Început

12:33:43

Sfârșit

12:35:26

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:48

Început

12:35:05

Sfârșit

12:35:53

12:35 - 12:36 Numirea vicepreședintelui Băncii Centrale Europene (A8-0056/2018 - Roberto Gualtieri)

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:37

Început

12:35:48

Sfârșit

12:36:26

12:36 - 12:36 Măsuri de combatere a maladiei de Newcastle (A8-0026/2018 - Adina-Ioana Vălean) (vot)

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:34

Început

12:36:15

Sfârșit

12:36:49

12:36 - 12:37 Acordarea unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei (A8-0028/2018 - Hannu Takkula) (vot)

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:33

Început

12:36:39

Sfârșit

12:37:13

12:37 - 12:37 Obiecție la regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 347/2013 în ceea ce privește lista proiectelor de interes comun a Uniunii (B8-0136/2018) (vot)

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:38

Început

12:37:03

Sfârșit

12:37:41

12:37 - 12:37 Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - cererea EGF/2017/008 DE/Goodyear (A8-0061/2018 - Ingeborg Gräßle) (vot)

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:25

Început

12:37:31

Sfârșit

12:37:56

12:37 - 12:38 Componența nominală a Comisiei speciale privind infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea sarcinilor fiscale (vot)

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:20

Început

12:37:48

Sfârșit

12:38:08

12:38 - 13:03 Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (vot)

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:26:08

Început

12:38:01

Sfârșit

13:04:09

13:03 - 13:15 Reforma sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene (A8-0041/2018 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski) (vot)

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:12:10

Început

13:03:44

Sfârșit

13:15:54

13:15 - 13:19 Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiză anuală a creșterii pentru 2018 (A8-0047/2018 - Hugues Bayet) (vot)

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:04:30

Început

13:15:29

Sfârșit

13:20:00

13:19 - 13:24 Semestrul european pentru coordonarea politicii economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pe 2018 (A8-0052/2018 - Krzysztof Hetman) (vot)

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:06:46

Început

13:19:40

Sfârșit

13:26:26

13:26 - 14:09 Explicații privind votul

13:26 - 13:41 Orientări privind cadrul viitoarelor relații dintre UE și Regatul Unit (B8-0134/2018, B8-0135/2018)

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:31

Început

13:26:18

Sfârșit

13:26:50

MomchilNekov

Rol : S&D

Durata

00:01:29

Început

13:26:40

Sfârșit

13:28:09

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:35

Început

13:27:43

Sfârșit

13:28:18

JasenkoSelimovic

Rol : ALDE

Durata

00:01:28

Început

13:28:06

Sfârșit

13:29:35

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:16

Început

13:29:08

Sfârșit

13:29:24

MonicaMacovei

Rol : ECR

Durata

00:01:39

Început

13:29:17

Sfârșit

13:30:56

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:26

Început

13:30:28

Sfârșit

13:30:54

PetrasAuštrevičius

Rol : ALDE

Durata

00:01:03

Început

13:30:50

Sfârșit

13:31:53

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:14

Început

13:31:42

Sfârșit

13:31:56

Bogdan AndrzejZdrojewski

Rol : PPE

Durata

00:01:01

Început

13:31:49

Sfârșit

13:32:50

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:16

Început

13:32:33

Sfârșit

13:32:49

TiborSzanyi

Rol : S&D

Durata

00:01:16

Început

13:32:41

Sfârșit

13:33:58

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:14

Început

13:33:39

Sfârșit

13:33:54

JanZahradil

Rol : ECR

Durata

00:01:31

Început

13:33:45

Sfârșit

13:35:17

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:15

Început

13:34:51

Sfârșit

13:35:06

DeirdreClune

Rol : PPE

Durata

00:01:10

Început

13:35:04

Sfârșit

13:36:14

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:11

Început

13:36:08

Sfârșit

13:36:19

AshleyFox

Rol : ECR

Durata

00:01:14

Început

13:36:17

Sfârșit

13:37:31

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:13

Început

13:37:25

Sfârșit

13:37:38

JiříPayne

Rol : EFDD

Durata

00:01:00

Început

13:37:29

Sfârșit

13:38:30

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:16

Început

13:38:13

Sfârșit

13:38:29

ZoltánBalczó

Rol : NI

Durata

00:01:33

Început

13:38:21

Sfârșit

13:39:54

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:14

Început

13:39:27

Sfârșit

13:39:42

DanielHannan

Rol : ECR

Durata

00:01:08

Început

13:39:38

Sfârșit

13:40:46

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:32

Început

13:40:39

Sfârșit

13:41:12

Rainer Wieland

Rol : PT

Durata

00:00:02

Început

13:26:21

Sfârșit

13:26:23

13:40 - 13:53 Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:17

Început

13:40:47

Sfârșit

13:41:04

PetrasAuštrevičius

Rol : ALDE

Durata

00:01:33

Început

13:40:55

Sfârșit

13:42:29

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:19

Început

13:42:02

Sfârșit

13:42:21

Bogdan AndrzejZdrojewski

Rol : PPE

Durata

00:01:31

Început

13:42:13

Sfârșit

13:43:44

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:20

Început

13:43:18

Sfârșit

13:43:38

JasenkoSelimovic

Rol : ALDE

Durata

00:00:54

Început

13:43:33

Sfârșit

13:44:27

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:13

Început

13:44:20

Sfârșit

13:44:33

TiborSzanyi

Rol : S&D

Durata

00:01:12

Început

13:44:26

Sfârșit

13:45:38

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:15

Început

13:45:21

Sfârșit

13:45:37

MichaelaŠojdrová

Rol : PPE

Durata

00:01:36

Început

13:45:27

Sfârșit

13:47:04

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:14

Început

13:46:34

Sfârșit

13:46:49

DeirdreClune

Rol : PPE

Durata

00:01:11

Început

13:46:42

Sfârșit

13:47:53

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:15

Început

13:47:45

Sfârșit

13:48:00

RicardoSerrão Santos

Rol : S&D

Durata

00:01:39

Început

13:47:50

Sfârșit

13:49:29

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:19

Început

13:49:03

Sfârșit

13:49:23

PalomaLópez Bermejo

Rol : GUE/NGL

Durata

00:01:39

Început

13:49:14

Sfârșit

13:50:54

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:16

Început

13:50:27

Sfârșit

13:50:44

CsabaSógor

Rol : PPE

Durata

00:01:29

Început

13:50:35

Sfârșit

13:52:05

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:14

Început

13:51:38

Sfârșit

13:51:53

StanislavPolčák

Rol : PPE

Durata

00:01:12

Început

13:51:45

Sfârșit

13:52:58

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:34

Început

13:52:39

Sfârșit

13:53:14

13:52 - 14:01 Reforma sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene (A8-0041/2018 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:17

Început

13:52:45

Sfârșit

13:53:02

Bogdan AndrzejZdrojewski

Rol : PPE

Durata

00:01:35

Început

13:53:00

Sfârșit

13:54:36

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:18

Început

13:54:10

Sfârșit

13:54:28

JasenkoSelimovic

Rol : ALDE

Durata

00:00:52

Început

13:54:23

Sfârșit

13:55:15

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:14

Început

13:55:09

Sfârșit

13:55:24

MichaelaŠojdrová

Rol : PPE

Durata

00:01:30

Început

13:55:16

Sfârșit

13:56:47

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:13

Început

13:56:20

Sfârșit

13:56:34

PetrasAuštrevičius

Rol : ALDE

Durata

00:01:14

Început

13:56:30

Sfârșit

13:57:44

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:01:39

Început

13:56:31

Sfârșit

13:58:10

AndrejsMamikins

Rol : S&D

Durata

00:01:11

Început

13:57:46

Sfârșit

13:58:57

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:17

Început

13:58:51

Sfârșit

13:59:09

MonicaMacovei

Rol : ECR

Durata

00:01:38

Început

13:58:56

Sfârșit

14:00:35

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:17

Început

14:00:07

Sfârșit

14:00:24

NotisMarias

Rol : ECR

Durata

00:01:33

Început

14:00:14

Sfârșit

14:01:48

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:19

Început

14:01:22

Sfârșit

14:01:41

14:01 - 14:05 Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiză anuală a creșterii pentru 2018 (A8-0047/2018 - Hugues Bayet)

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:17

Început

14:01:25

Sfârșit

14:01:42

TiborSzanyi

Rol : S&D

Durata

00:01:34

Început

14:01:32

Sfârșit

14:03:07

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:18

Început

14:02:40

Sfârșit

14:02:58

RosaD'Amato

Rol : EFDD

Durata

00:01:36

Început

14:02:44

Sfârșit

14:04:21

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:16

Început

14:03:55

Sfârșit

14:04:11

MonicaMacovei

Rol : ECR

Durata

00:01:29

Început

14:04:02

Sfârșit

14:05:31

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:19

Început

14:05:05

Sfârșit

14:05:25

14:05 - 14:09 Semestrul european pentru coordonarea politicii economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pe 2018 (A8-0052/2018 - Krzysztof Hetman)

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:17

Început

14:05:11

Sfârșit

14:05:28

MichaelaŠojdrová

Rol : PPE

Durata

00:01:31

Început

14:05:16

Sfârșit

14:06:48

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:16

Început

14:06:22

Sfârșit

14:06:38

RosaD'Amato

Rol : EFDD

Durata

00:01:29

Început

14:06:30

Sfârșit

14:08:00

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:16

Început

14:07:34

Sfârșit

14:07:50

NotisMarias

Rol : ECR

Durata

00:01:31

Început

14:07:40

Sfârșit

14:09:12

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:07

Început

14:08:51

Sfârșit

14:08:58

14:09 - 14:09 Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal

Rainer Wieland

Rol : PT

Durata

00:00:03

Început

14:09:06

Sfârșit

14:09:09

15:04 - 15:04

Pavel Telička

Rol : PT

Durata

00:00:08

Început

15:04:27

Sfârșit

15:04:36

15:04 - 15:04 Reluarea şedinţei

Pavel Telička

Rol : PT

Durata

00:00:02

Început

15:04:33

Sfârșit

15:04:35

15:05 - 15:05 Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal

Pavel Telička

Rol : PT

Durata

00:00:09

Început

15:04:55

Sfârșit

15:05:05

15:05 - 16:05 Cooperarea internațională în lupta împotriva criminalității cibernetice - amenințarea la adresa serviciilor publice

Pavel Telička

Rol : PT

Durata

00:00:18

Început

15:05:17

Sfârșit

15:05:35

Helga Stevens

Rol : Autor

Durata

00:05:03

Început

15:05:30

Sfârșit

15:10:33

Pavel Telička

Rol : PT

Durata

00:00:17

Început

15:10:03

Sfârșit

15:10:21

Monika Panayotova

Rol : CouncilMember

Durata

00:06:31

Început

15:10:15

Sfârșit

15:16:46

Pavel Telička

Rol : PT

Durata

00:00:11

Început

15:16:20

Sfârșit

15:16:31

Julian King

Rol : Membru al Comisiei

Durata

00:08:10

Început

15:16:31

Sfârșit

15:24:41

Pavel Telička

Rol : PT

Durata

00:00:16

Început

15:24:35

Sfârșit

15:24:52

Roberta Metsola

Rol : în numele grupului

Durata

00:02:20

Început

15:24:51

Sfârșit

15:27:11

Pavel Telička

Rol : PT

Durata

00:00:11

Început

15:27:02

Sfârșit

15:27:13

Peter Kouroumbashev

Rol : în numele grupului S&D

Durata

00:02:41

Început

15:27:09

Sfârșit

15:29:50

Pavel Telička

Rol : PT

Durata

00:00:09

Început

15:29:19

Sfârșit

15:29:29

Monica Macovei

Rol : în numele grupului CRE

Durata

00:01:43

Început

15:29:29

Sfârșit

15:31:12

Pavel Telička

Rol : PT

Durata

00:00:09

Început

15:30:46

Sfârșit

15:30:56

Nathalie Griesbeck

Rol : au nom du groupe ALDE

Durata

00:02:53

Început

15:30:50

Sfârșit

15:33:43

Pavel Telička

Rol : PT

Durata

00:00:14

Început

15:33:07

Sfârșit

15:33:22

Jan Philipp Albrecht

Rol : în numele grupului Verts/ALE

Durata

00:02:41

Început

15:33:16

Sfârșit

15:35:57

Pavel Telička

Rol : PT

Durata

00:00:11

Început

15:35:30

Sfârșit

15:35:41

Jiří Maštálka

Rol : în numele grupului GUE/NGL

Durata

00:01:35

Început

15:35:35

Sfârșit

15:37:11

Pavel Telička

Rol : PT

Durata

00:00:09

Început

15:36:44

Sfârșit

15:36:54

Auke Zijlstra

Rol : au nom du groupe ENF

Durata

00:01:28

Început

15:36:52

Sfârșit

15:38:21

Pavel Telička

Rol : PT

Durata

00:00:10

Început

15:37:56

Sfârșit

15:38:06

Georgios Epitideios

Rol : NI

Durata

00:01:42

Început

15:38:00

Sfârșit

15:39:42

Pavel Telička

Rol : PT

Durata

00:00:16

Început

15:39:15

Sfârșit

15:39:31

Emil Radev

Rol : PPE

Durata

00:02:07

Început

15:39:24

Sfârșit

15:41:31

Pavel Telička

Rol : PT

Durata

00:00:08

Început

15:41:03

Sfârșit

15:41:11

Nicola Danti

Rol : S&D

Durata

00:02:35

Început

15:41:06

Sfârșit

15:43:42

Pavel Telička

Rol : PT

Durata

00:00:08

Început

15:43:16

Sfârșit

15:43:24

Evžen Tošenovský

Rol : ECR

Durata

00:01:48

Început

15:43:19

Sfârșit

15:45:08

Pavel Telička

Rol : PT

Durata

00:00:07

Început

15:44:43

Sfârșit

15:44:51

Urmas Paet

Rol : ALDE

Durata

00:01:14

Început

15:44:50

Sfârșit

15:46:04

Indrek Tarand

Rol : Verts/ALE

Durata

00:00:56

Început

15:46:05

Sfârșit

15:47:01

Pavel Telička

Rol : PT

Durata

00:00:09

Început

15:46:55

Sfârșit

15:47:05

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Rol : PPE

Durata

00:02:01

Început

15:46:57

Sfârșit

15:48:59

Pavel Telička

Rol : PT

Durata

00:00:09

Început

15:48:33

Sfârșit

15:48:42

Miriam Dalli

Rol : S&D

Durata

00:01:12

Început

15:48:40

Sfârșit

15:49:52

Pavel Telička

Rol : PT

Durata

00:00:09

Început

15:49:46

Sfârșit

15:49:55

James Nicholson

Rol : ECR

Durata

00:01:14

Început

15:49:54

Sfârșit

15:51:08

Pavel Telička

Rol : PT

Durata

00:00:08

Început

15:51:03

Sfârșit

15:51:12

Heinz K. Becker

Rol : PPE

Durata

00:02:12

Început

15:51:09

Sfârșit

15:53:22

Pavel Telička

Rol : PT

Durata

00:00:08

Început

15:52:57

Sfârșit

15:53:05

Notis Marias

Rol : ECR

Durata

00:01:40

Început

15:53:00

Sfârșit

15:54:40

Pavel Telička

Rol : PT

Durata

00:00:09

Început

15:54:13

Sfârșit

15:54:22

Axel Voss

Rol : PPE

Durata

00:02:19

Început

15:54:17

Sfârșit

15:56:37

Pavel Telička

Rol : PT

Durata

00:00:11

Început

15:56:03

Sfârșit

15:56:15

Jeroen Lenaers

Rol : PPE

Durata

00:02:05

Început

15:56:11

Sfârșit

15:58:17

Pavel Telička

Rol : PT

Durata

00:00:09

Început

15:57:51

Sfârșit

15:58:01

Carlos Coelho

Rol : PPE

Durata

00:01:44

Început

15:57:55

Sfârșit

15:59:39

Pavel Telička

Rol : PT

Durata

00:00:32

Început

15:59:11

Sfârșit

15:59:44

Michał Boni

Rol : PPE

Durata

00:01:46

Început

15:59:38

Sfârșit

16:01:24

Pavel Telička

Rol : PT

Durata

00:00:13

Început

16:01:18

Sfârșit

16:01:31

Julian King

Rol : Membru al Comisiei

Durata

00:01:43

Început

16:01:27

Sfârșit

16:03:10