Multimedia pentru o dezbatere

Joi, 14 martie 2019

09:01 - 09:01

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:16

Început

09:01:15

Sfârșit

09:01:32

09:01 - 09:01 Deschiderea ședinței

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:17

Început

09:01:25

Sfârșit

09:01:42

09:01 - 09:49 Raportul anual strategic privind punerea în aplicare și realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (dezbatere)

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:36

Început

09:01:35

Sfârșit

09:02:12

Eleni Theocharous

Rol : Raportor

Durata

00:04:34

Început

09:02:01

Sfârșit

09:06:36

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:18

Început

09:06:10

Sfârșit

09:06:28

Francesc Gambús

Rol : Raportor

Durata

00:04:24

Început

09:06:13

Sfârșit

09:10:38

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:13

Început

09:10:12

Sfârșit

09:10:26

Frans Timmermans

Rol : Premier vice-président de la Commission

Durata

00:04:59

Început

09:10:22

Sfârșit

09:15:21

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:14

Început

09:15:15

Sfârșit

09:15:29

Alojz Peterle

Rol : în numele grupului PPE

Durata

00:01:32

Început

09:15:21

Sfârșit

09:16:54

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:13

Început

09:16:25

Sfârșit

09:16:39

Elly Schlein

Rol : în numele grupului S&D

Durata

00:02:40

Început

09:16:31

Sfârșit

09:19:11

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:15

Început

09:18:44

Sfârșit

09:19:00

Czesław Hoc

Rol : în numele grupului CRE

Durata

00:01:44

Început

09:18:51

Sfârșit

09:20:35

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:13

Început

09:20:08

Sfârșit

09:20:22

Mirja Vehkaperä

Rol : au nom du groupe ALDE

Durata

00:02:06

Început

09:20:13

Sfârșit

09:22:19

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:13

Început

09:21:51

Sfârșit

09:22:05

Benedek Jávor

Rol : în numele grupului Verts/ALE

Durata

00:01:39

Început

09:21:56

Sfârșit

09:23:36

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:12

Început

09:23:09

Sfârșit

09:23:22

Anja Hazekamp

Rol : în numele grupului GUE/NGL

Durata

00:02:02

Început

09:23:16

Sfârșit

09:25:18

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:19

Început

09:24:51

Sfârșit

09:25:11

Olaf Stuger

Rol : au nom du groupe ENF

Durata

00:01:59

Început

09:24:58

Sfârșit

09:26:57

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:15

Început

09:26:29

Sfârșit

09:26:45

Bogusław Sonik

Rol : PPE

Durata

00:01:38

Început

09:26:33

Sfârșit

09:28:12

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:16

Început

09:27:45

Sfârșit

09:28:01

Miriam Dalli

Rol : S&D

Durata

00:02:41

Început

09:27:52

Sfârșit

09:30:34

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:16

Început

09:30:06

Sfârșit

09:30:22

Gerben-Jan Gerbrandy

Rol : ALDE

Durata

00:02:13

Început

09:30:11

Sfârșit

09:32:25

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:21

Început

09:31:53

Sfârșit

09:32:14

Heidi Hautala

Rol : Verts/ALE

Durata

00:01:56

Început

09:32:02

Sfârșit

09:33:58

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:28

Început

09:33:17

Sfârșit

09:33:45

Olaf Stuger

Rol : ENF

Durata

00:00:52

Început

09:33:33

Sfârșit

09:34:25

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:36

Început

09:34:08

Sfârșit

09:34:44

Heidi Hautala

Rol : Verts/ALE

Durata

00:00:28

Început

09:34:12

Sfârșit

09:34:40

Lola Sánchez Caldentey

Rol : GUE/NGL

Durata

00:02:02

Început

09:34:33

Sfârșit

09:36:36

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:12

Început

09:36:08

Sfârșit

09:36:21

Seán Kelly

Rol : PPE

Durata

00:01:32

Început

09:36:13

Sfârșit

09:37:46

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:25

Început

09:37:19

Sfârșit

09:37:44

Maria Grapini

Rol : S&D

Durata

00:01:38

Început

09:37:28

Sfârșit

09:39:07

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:18

Început

09:38:39

Sfârșit

09:38:57

Notis Marias

Rol : ECR

Durata

00:01:37

Început

09:38:49

Sfârșit

09:40:27

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:16

Început

09:40:00

Sfârșit

09:40:17

Nicola Caputo

Rol : S&D

Durata

00:01:39

Început

09:40:09

Sfârșit

09:41:48

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:16

Început

09:41:22

Sfârșit

09:41:39

Frans Timmermans

Rol : comisar

Durata

00:04:32

Început

09:41:31

Sfârșit

09:46:03

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:13

Început

09:45:36

Sfârșit

09:45:49

Eleni Theocharous

Rol : Raportor

Durata

00:01:25

Început

09:45:46

Sfârșit

09:47:12

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:10

Început

09:46:45

Sfârșit

09:46:56

Francesc Gambús

Rol : Raportor

Durata

00:02:38

Început

09:46:50

Sfârșit

09:49:28

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:12

Început

09:49:01

Sfârșit

09:49:14

09:49 - 10:19 Punerea în aplicare a Regulamentului privind sistemul generalizat de preferințe (SGP) (dezbatere)

Christofer Fjellner

Rol : Raportor

Durata

00:05:04

Început

09:49:27

Sfârșit

09:54:31

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:16

Început

09:53:52

Sfârșit

09:54:08

Neven Mimica

Rol : comisar

Durata

00:06:29

Început

09:54:01

Sfârșit

10:00:31

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:20

Început

10:00:05

Sfârșit

10:00:25

Brando Benifei

Rol : AFET

Durata

00:01:48

Început

10:00:14

Sfârșit

10:02:03

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:14

Început

10:01:25

Sfârșit

10:01:40

Santiago Fisas Ayxelà

Rol : în numele grupului PPE

Durata

00:01:36

Început

10:01:35

Sfârșit

10:03:11

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:15

Început

10:02:43

Sfârșit

10:02:58

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Rol : în numele grupului S&D

Durata

00:02:13

Început

10:02:49

Sfârșit

10:05:03

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:23

Început

10:04:34

Sfârșit

10:04:58

Marietje Schaake

Rol : au nom du groupe ALDE

Durata

00:01:53

Început

10:04:50

Sfârșit

10:06:44

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:14

Început

10:06:17

Sfârșit

10:06:31

Heidi Hautala

Rol : în numele grupului Verts/ALE

Durata

00:01:44

Început

10:06:25

Sfârșit

10:08:10

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:11

Început

10:07:43

Sfârșit

10:07:54

Helmut Scholz

Rol : în numele grupului GUE/NGL

Durata

00:01:41

Început

10:07:47

Sfârșit

10:09:28

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:10

Început

10:09:01

Sfârșit

10:09:12

Tiziana Beghin

Rol : în numele grupului EFDD

Durata

00:01:26

Început

10:09:05

Sfârșit

10:10:31

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:18

Început

10:10:04

Sfârșit

10:10:22

France Jamet

Rol : au nom du groupe ENF

Durata

00:01:35

Început

10:10:10

Sfârșit

10:11:45

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:14

Început

10:11:18

Sfârșit

10:11:32

William (The Earl of) Dartmouth

Rol : EFDD

Durata

00:02:02

Început

10:11:26

Sfârșit

10:13:28

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:11

Început

10:13:01

Sfârșit

10:13:13

Danilo Oscar Lancini

Rol : ENF

Durata

00:01:45

Început

10:13:05

Sfârșit

10:14:51

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:18

Început

10:14:23

Sfârșit

10:14:41

Notis Marias

Rol : ECR

Durata

00:01:34

Început

10:14:33

Sfârșit

10:16:08

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:17

Început

10:15:42

Sfârșit

10:15:59

Neven Mimica

Rol : comisar

Durata

00:01:49

Început

10:15:50

Sfârșit

10:17:40

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:13

Început

10:17:14

Sfârșit

10:17:27

Christofer Fjellner

Rol : Raportor

Durata

00:02:34

Început

10:17:20

Sfârșit

10:19:54

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:14

Început

10:19:29

Sfârșit

10:19:43

10:19 - 10:40 Situația drepturilor omului în Kazahstan

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:17

Început

10:19:46

Sfârșit

10:20:03

Heidi Hautala

Rol : Autor

Durata

00:01:51

Început

10:19:56

Sfârșit

10:21:47

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:15

Început

10:21:18

Sfârșit

10:21:33

Mark Demesmaeker

Rol : Autor

Durata

00:01:49

Început

10:21:25

Sfârșit

10:23:15

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:16

Început

10:22:46

Sfârșit

10:23:02

Helmut Scholz

Rol : Autor

Durata

00:01:11

Început

10:22:59

Sfârșit

10:24:10

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:11

Început

10:24:03

Sfârșit

10:24:15

Wolf Klinz

Rol : Autor

Durata

00:01:48

Început

10:24:08

Sfârșit

10:25:56

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:11

Început

10:25:28

Sfârșit

10:25:39

Ana Gomes

Rol : Autor

Durata

00:01:44

Început

10:25:33

Sfârșit

10:27:17

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:16

Început

10:26:51

Sfârșit

10:27:08

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Rol : Autor

Durata

00:01:30

Început

10:26:57

Sfârșit

10:28:27

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:19

Început

10:28:02

Sfârșit

10:28:21

Julie Ward

Rol : în numele grupului S&D

Durata

00:01:54

Început

10:28:13

Sfârșit

10:30:07

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:16

Început

10:29:41

Sfârșit

10:29:58

Nathan Gill

Rol : în numele grupului EFDD

Durata

00:01:42

Început

10:29:47

Sfârșit

10:31:30

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:21

Început

10:31:02

Sfârșit

10:31:23

José Inácio Faria

Rol : PPE

Durata

00:01:42

Început

10:31:14

Sfârșit

10:32:56

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:15

Început

10:32:30

Sfârșit

10:32:45

Juan Fernando López Aguilar

Rol : S&D

Durata

00:01:39

Început

10:32:38

Sfârșit

10:34:17

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:13

Început

10:33:51

Sfârșit

10:34:05

Notis Marias

Rol : ECR

Durata

00:01:41

Început

10:33:57

Sfârșit

10:35:39

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:16

Început

10:35:13

Sfârșit

10:35:30

Fabio Massimo Castaldo

Rol : EFDD

Durata

00:01:48

Început

10:35:22

Sfârșit

10:37:11

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:18

Început

10:36:43

Sfârșit

10:37:01

Seán Kelly

Rol : PPE

Durata

00:01:28

Început

10:36:53

Sfârșit

10:38:21

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:15

Început

10:37:53

Sfârșit

10:38:09

Neven Mimica

Rol : comisar

Durata

00:02:59

Început

10:38:02

Sfârșit

10:41:01

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:19

Început

10:40:34

Sfârșit

10:40:54

10:41 - 11:15 Iran, în special cazul apărătorilor drepturilor omului

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:32

Început

10:40:59

Sfârșit

10:41:32

Bodil Valero

Rol : Autor

Durata

00:01:48

Început

10:41:22

Sfârșit

10:43:10

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:15

Început

10:42:43

Sfârșit

10:42:58

Cornelia Ernst

Rol : Autor

Durata

00:01:31

Început

10:42:56

Sfârșit

10:44:27

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:18

Început

10:44:18

Sfârșit

10:44:37

Marietje Schaake

Rol : Autor

Durata

00:01:45

Început

10:44:28

Sfârșit

10:46:14

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:12

Început

10:45:47

Sfârșit

10:45:59

Wajid Khan

Rol : Autor

Durata

00:01:34

Început

10:45:52

Sfârșit

10:47:26

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:13

Început

10:46:59

Sfârșit

10:47:13

Charles Tannock

Rol : Autor

Durata

00:02:02

Început

10:47:05

Sfârșit

10:49:08

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:18

Început

10:48:42

Sfârșit

10:49:00

Tunne Kelam

Rol : Autor

Durata

00:02:28

Început

10:48:48

Sfârșit

10:51:16

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:55

Început

10:50:20

Sfârșit

10:51:16

Cristian Dan Preda

Rol : în numele grupului PPE

Durata

00:01:33

Început

10:51:01

Sfârșit

10:52:35

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:33

Început

10:52:08

Sfârșit

10:52:42

Bas Belder

Rol : în numele grupului CRE

Durata

00:01:50

Început

10:52:30

Sfârșit

10:54:20

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:18

Început

10:53:51

Sfârșit

10:54:10

Jaromír Štětina

Rol : PPE

Durata

00:01:46

Început

10:54:02

Sfârșit

10:55:48

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:21

Început

10:55:16

Sfârșit

10:55:37

Anders Primdahl Vistisen

Rol : ECR

Durata

00:01:33

Început

10:55:28

Sfârșit

10:57:01

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:24

Început

10:56:35

Sfârșit

10:57:00

Jiří Pospíšil

Rol : PPE

Durata

00:01:29

Început

10:56:51

Sfârșit

10:58:20

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:14

Început

10:57:54

Sfârșit

10:58:08

Ana Gomes

Rol : S&D

Durata

00:01:39

Început

10:58:00

Sfârșit

10:59:40

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:13

Început

10:59:13

Sfârșit

10:59:27

Mark Demesmaeker

Rol : ECR

Durata

00:01:32

Început

10:59:20

Sfârșit

11:00:52

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:23

Început

11:00:26

Sfârșit

11:00:49

Fabio Massimo Castaldo

Rol : EFDD

Durata

00:01:40

Început

11:00:39

Sfârșit

11:02:19

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:26

Început

11:01:45

Sfârșit

11:02:12

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Rol : PPE

Durata

00:01:35

Început

11:02:02

Sfârșit

11:03:37

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:17

Început

11:03:10

Sfârșit

11:03:28

Julie Ward

Rol : S&D

Durata

00:01:44

Început

11:03:20

Sfârșit

11:05:04

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:14

Început

11:04:37

Sfârșit

11:04:51

José Inácio Faria

Rol : PPE

Durata

00:01:38

Început

11:04:43

Sfârșit

11:06:22

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:18

Început

11:05:54

Sfârșit

11:06:13

Jude Kirton-Darling

Rol : S&D

Durata

00:01:50

Început

11:06:03

Sfârșit

11:07:54

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:23

Început

11:07:25

Sfârșit

11:07:49

Stanislav Polčák

Rol : PPE

Durata

00:01:31

Început

11:07:35

Sfârșit

11:09:07

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:27

Început

11:08:40

Sfârșit

11:09:07

Neven Mimica

Rol : comisar

Durata

00:06:33

Început

11:08:56

Sfârșit

11:15:29

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:41

Început

11:15:03

Sfârșit

11:15:45

11:15 - 11:47 Situația drepturilor omului în Guatemala

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:22

Început

11:15:38

Sfârșit

11:16:01

Molly Scott Cato

Rol : Autor

Durata

00:01:13

Început

11:15:58

Sfârșit

11:17:11

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:46

Început

11:17:05

Sfârșit

11:17:52

Ignazio Corrao

Rol : Autor

Durata

00:01:39

Început

11:17:14

Sfârșit

11:18:54

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:18

Început

11:18:28

Sfârșit

11:18:47

Xabier Benito Ziluaga

Rol : Autor

Durata

00:01:44

Început

11:18:38

Sfârșit

11:20:23

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:17

Început

11:19:57

Sfârșit

11:20:14

Beatriz Becerra Basterrechea

Rol : Autor

Durata

00:01:16

Început

11:20:04

Sfârșit

11:21:21

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:18

Început

11:21:02

Sfârșit

11:21:20

Ramón Jáuregui Atondo

Rol : Autor

Durata

00:01:46

Început

11:21:12

Sfârșit

11:22:58

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:16

Început

11:22:32

Sfârșit

11:22:48

Tomáš Zdechovský

Rol : Autor

Durata

00:02:14

Început

11:22:39

Sfârșit

11:24:54

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:23

Început

11:24:25

Sfârșit

11:24:49

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Rol : în numele grupului PPE

Durata

00:01:25

Început

11:24:40

Sfârșit

11:26:06

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:45

Început

11:25:38

Sfârșit

11:26:23

Ana Miranda

Rol : Verts/ALE

Durata

00:01:03

Început

11:26:09

Sfârșit

11:27:12

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:10

Început

11:26:42

Sfârșit

11:26:53

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Rol : PPE

Durata

00:00:32

Început

11:26:44

Sfârșit

11:27:17

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:59

Început

11:27:06

Sfârșit

11:28:06

Francisco Assis

Rol : în numele grupului S&D

Durata

00:01:44

Început

11:27:49

Sfârșit

11:29:33

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:14

Început

11:29:05

Sfârșit

11:29:20

Ana Miranda

Rol : în numele grupului Verts/ALE

Durata

00:01:40

Început

11:29:12

Sfârșit

11:30:53

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:19

Început

11:30:25

Sfârșit

11:30:44

Dobromir Sośnierz

Rol : NI

Durata

00:01:48

Început

11:30:33

Sfârșit

11:32:22

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:14

Început

11:31:51

Sfârșit

11:32:06

Krzysztof Hetman

Rol : PPE

Durata

00:01:40

Început

11:31:58

Sfârșit

11:33:39

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:18

Început

11:33:09

Sfârșit

11:33:28

Seán Kelly

Rol : PPE

Durata

00:01:24

Început

11:33:25

Sfârșit

11:34:49

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:20

Început

11:34:32

Sfârșit

11:34:52

Jiří Pospíšil

Rol : PPE

Durata

00:01:34

Început

11:34:43

Sfârșit

11:36:18

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:25

Început

11:35:48

Sfârșit

11:36:14

Fabio Massimo Castaldo

Rol : EFDD

Durata

00:01:47

Început

11:36:01

Sfârșit

11:37:49

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:14

Început

11:37:22

Sfârșit

11:37:37

Krisztina Morvai

Rol : NI

Durata

00:01:50

Început

11:37:29

Sfârșit

11:39:19

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:41

Început

11:38:49

Sfârșit

11:39:30

José Inácio Faria

Rol : PPE

Durata

00:01:47

Început

11:38:55

Sfârșit

11:40:43

Stanislav Polčák

Rol : PPE

Durata

00:01:44

Început

11:40:17

Sfârșit

11:42:02

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:08

Început

11:41:35

Sfârșit

11:41:43

Neven Mimica

Rol : comisar

Durata

00:05:51

Început

11:41:36

Sfârșit

11:47:27

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:37

Început

11:47:01

Sfârșit

11:47:39

12:00 - 12:00

Rainer Wieland

Rol : PT

Durata

00:00:32

Început

12:00:17

Sfârșit

12:00:49

12:00 - 12:00 Reluarea şedinţei

Rainer Wieland

Rol : PT

Durata

00:00:09

Început

12:00:45

Sfârșit

12:00:54

12:00 - 12:22 Urări de bun venit

Rainer Wieland

Rol : PT

Durata

00:03:34

Început

12:00:54

Sfârșit

12:04:28

Philippe Lamberts

Rol : în numele grupului Verts/ALE

Durata

00:02:27

Început

12:04:23

Sfârșit

12:06:50

Rainer Wieland

Rol : PT

Durata

00:01:30

Început

12:06:08

Sfârșit

12:07:38

Gabriele Zimmer

Rol : în numele grupului

Durata

00:02:17

Început

12:07:10

Sfârșit

12:09:27

Rainer Wieland

Rol : PT

Durata

00:00:50

Început

12:09:16

Sfârșit

12:10:06

Josef Weidenholzer

Rol : în numele grupului

Durata

00:01:02

Început

12:10:04

Sfârșit

12:11:06

Rainer Wieland

Rol : PT

Durata

00:00:16

Început

12:11:04

Sfârșit

12:11:20

Rainer Wieland

Rol : PT

Durata

00:00:52

Început

12:11:21

Sfârșit

12:12:13

Esteban González Pons

Rol : în numele grupului PPE

Durata

00:01:56

Început

12:12:08

Sfârșit

12:14:04

Rainer Wieland

Rol : PT

Durata

00:00:56

Început

12:13:45

Sfârșit

12:14:41

Eleonora Forenza

Rol : în numele grupului GUE/NGL

Durata

00:00:43

Început

12:14:35

Sfârșit

12:15:19

Ana Miranda

Rol : Verts/ALE

Durata

00:01:06

Început

12:15:12

Sfârșit

12:16:19

Rainer Wieland

Rol : PT

Durata

00:00:02

Început

12:16:10

Sfârșit

12:16:12

James Carver

Rol : EFDD

Durata

00:00:48

Început

12:16:13

Sfârșit

12:17:01

Rainer Wieland

Rol : PT

Durata

00:00:14

Început

12:17:02

Sfârșit

12:17:16

Dobromir Sośnierz

Rol : NI

Durata

00:00:27

Început

12:17:12

Sfârșit

12:17:39

Rainer Wieland

Rol : PT

Durata

00:00:51

Început

12:17:37

Sfârșit

12:18:28

France Jamet

Rol : ENF

Durata

00:00:25

Început

12:18:14

Sfârșit

12:18:39

Daniele Viotti

Rol : S&D

Durata

00:00:34

Început

12:18:35

Sfârșit

12:19:09

Rainer Wieland

Rol : PT

Durata

00:00:31

Început

12:19:05

Sfârșit

12:19:36

Laura Agea

Rol : EFDD

Durata

00:00:13

Început

12:19:32

Sfârșit

12:19:46

Rainer Wieland

Rol : PT

Durata

00:00:47

Început

12:19:46

Sfârșit

12:20:33

Guy Verhofstadt

Rol : în numele grupului

Durata

00:01:21

Început

12:20:34

Sfârșit

12:21:55

Rainer Wieland

Rol : PT

Durata

00:00:26

Început

12:22:00

Sfârșit

12:22:26

12:22 - 13:12 Votare

Rainer Wieland

Rol : PT

Durata

00:00:03

Început

12:22:26

Sfârșit

12:22:29

12:22 - 12:22 Situația drepturilor omului în Kazahstan (RC-B8-0204/2019, B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019, B8-0209/2019) (vot)

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:13

Început

12:22:24

Sfârșit

12:22:38

12:22 - 12:22 Iran, în special cazul apărătorilor drepturilor omului (RC-B8-0186/2019, B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019, B8-0194/2019) (vot)

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:18

Început

12:22:31

Sfârșit

12:22:49

12:22 - 12:23 Situația drepturilor omului în Guatemala (RC-B8-0182/2019, B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019, B8-0197/2019) (vot)

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:58

Început

12:22:42

Sfârșit

12:23:41

12:23 - 12:23 Competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia autorității părintești și privind răpirea internațională de copii (A8-0056/2019 - Tadeusz Zwiefka) (vot)

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:24

Început

12:23:27

Sfârșit

12:23:52

12:23 - 12:24 Punerea în aplicare a Regulamentului privind sistemul generalizat de preferințe (SGP) (A8-0090/2019 - Christofer Fjellner) (vot)

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:40

Început

12:23:44

Sfârșit

12:24:24

12:24 - 12:26 Acoperirea minimă a pierderilor pentru expunerile neperformante (A8-0440/2018 - Esther de Lange, Roberto Gualtieri) (vot)

MattCarthy

Rol : GUE/NGL

Durata

00:00:45

Început

12:24:14

Sfârșit

12:24:59

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:22

Început

12:24:49

Sfârșit

12:25:11

RobertoGualtieri

Rol : S&D

Durata

00:00:44

Început

12:25:01

Sfârșit

12:25:46

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:42

Început

12:25:37

Sfârșit

12:26:19

12:26 - 12:26 Protecția concurenței în domeniul transportului aerian (A8-0125/2018 - Markus Pieper) (vot)

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:30

Început

12:26:16

Sfârșit

12:26:47

12:26 - 12:36 Orientări pentru bugetul 2020 – Secțiunea III (A8-0172/2019 - Monika Hohlmeier) (vot)

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:28:49

Început

12:26:37

Sfârșit

12:55:27

12:36 - 12:37 Echilibrul de gen în numirile pentru funcții în domeniul economic și monetar la nivelul UE (RC-B8-0171/2019, B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019, B8-0175/2019)

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:01:57

Început

12:36:57

Sfârșit

12:38:54

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:19

Început

12:36:57

Sfârșit

12:37:16

12:37 - 12:43 Numirea lui Sebastiano Laviola în calitate de nou membru al Comitetului Unic de Rezoluție (A8-0148/2019 - Roberto Gualtieri)

SvenGiegold

Rol : în numele grupului Verts/ALE

Durata

00:01:48

Început

12:38:49

Sfârșit

12:40:37

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:31

Început

12:40:02

Sfârșit

12:40:33

RobertoGualtieri

Rol : S&D

Durata

00:01:41

Început

12:40:26

Sfârșit

12:42:08

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:01:11

Început

12:41:48

Sfârșit

12:42:59

Rainer Wieland

Rol : PT

Durata

00:00:22

Început

12:42:37

Sfârșit

12:42:59

12:42 - 12:43 Numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene (A8-0144/2019 - Roberto Gualtieri) (vot)

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:37

Început

12:42:54

Sfârșit

12:43:31

12:43 - 12:43 Numirea președintelui Autorității Bancare Europene (A8-0146/2019 - Roberto Gualtieri) (vot)

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:40

Început

12:43:21

Sfârșit

12:44:01

12:43 - 12:44 Un regim european de sancționare a încălcării drepturilor omului (RC-B8-0177/2019, B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019, B8-0181/2019) (vot)

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:47

Început

12:43:50

Sfârșit

12:44:38

12:44 - 12:44 Urgența stabilirii unei liste negre a UE cu țările terțe în conformitate cu Directiva privind combaterea spălării banilor (B8-0176/2019) (vot)

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:22

Început

12:44:26

Sfârșit

12:44:49

12:44 - 12:55 Schimbările climatice (B8-0184/2019, B8-0188/2019, RC-B8-0195/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019, B8-0203/2019) (vot)

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:11:04

Început

12:44:41

Sfârșit

12:55:46

12:55 - 13:03 Recomandări pentru deschiderea negocierilor dintre UE și SUA (B8-0163/2019) (vot)

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:15

Început

12:55:26

Sfârșit

12:55:41

FranceJamet

Rol : ENF

Durata

00:00:34

Început

12:55:36

Sfârșit

12:56:10

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:07:09

Început

12:56:07

Sfârșit

13:03:16

13:03 - 13:06 Înființarea Fondului Monetar European (A8-0087/2019 - Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka) (vot)

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:03:17

Început

13:03:11

Sfârșit

13:06:29

13:06 - 13:07 Situația în Nicaragua (RC-B8-0165/2019, B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019, B8-0170/2019) (vot)

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:01:09

Început

13:06:04

Sfârșit

13:07:13

13:07 - 13:11 Raportul anual strategic privind punerea în aplicare și realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (A8-0160/2019 - Eleni Theocharous, Francesc Gambús) (vot)

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:04:57

Început

13:07:02

Sfârșit

13:11:59

13:12 - 13:13

Rainer Wieland

Rol : PT

Durata

00:00:58

Început

13:12:41

Sfârșit

13:13:40

13:13 - 13:45 Explicații privind votul

Rainer Wieland

Rol : PT

Durata

00:00:07

Început

13:13:26

Sfârșit

13:13:34

13:13 - 13:16 Centrul de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și Rețeaua de centre naționale de coordonare (A8-0084/2019 - Julia Reda)

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:02:32

Început

13:13:28

Sfârșit

13:16:01

DobromirSośnierz

Rol : NI

Durata

00:01:16

Început

13:14:29

Sfârșit

13:15:46

13:15 - 13:21 Raport pe 2018 referitor la Turcia (A8-0091/2019 - Kati Piri)

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:15

Început

13:15:36

Sfârșit

13:15:51

MonicaMacovei

Rol : ECR

Durata

00:01:44

Început

13:15:44

Sfârșit

13:17:29

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:22

Început

13:17:05

Sfârșit

13:17:28

JiříPospíšil

Rol : PPE

Durata

00:01:13

Început

13:17:15

Sfârșit

13:18:29

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:13

Început

13:18:11

Sfârșit

13:18:25

DobromirSośnierz

Rol : NI

Durata

00:01:25

Început

13:18:17

Sfârșit

13:19:42

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:16

Început

13:19:16

Sfârșit

13:19:33

BranislavŠkripek

Rol : ECR

Durata

00:01:29

Început

13:19:24

Sfârșit

13:20:54

13:20 - 13:22 Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2019 (A8-0162/2019 - Marian Harkin)

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:17

Început

13:20:35

Sfârșit

13:20:53

MichaelaŠojdrová

Rol : PPE

Durata

00:01:33

Început

13:20:45

Sfârșit

13:22:19

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:30

Început

13:21:53

Sfârșit

13:22:23

13:21 - 13:25 Punerea în aplicare a Regulamentului privind sistemul generalizat de preferințe (SGP) (A8-0090/2019 - Christofer Fjellner)

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:20

Început

13:21:59

Sfârșit

13:22:19

MichaelaŠojdrová

Rol : PPE

Durata

00:01:25

Început

13:22:12

Sfârșit

13:23:37

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:17

Început

13:23:11

Sfârșit

13:23:28

JulieWard

Rol : S&D

Durata

00:01:16

Început

13:23:25

Sfârșit

13:24:41

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:28

Început

13:24:37

Sfârșit

13:25:05

13:24 - 13:27 Echilibrul de gen în numirile pentru funcții în domeniul economic și monetar la nivelul UE (RC-B8-0171/2019, B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019, B8-0175/2019)

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:19

Început

13:24:42

Sfârșit

13:25:01

MiapetraKumpula-Natri

Rol : S&D

Durata

00:01:38

Început

13:24:54

Sfârșit

13:26:33

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:19

Început

13:26:07

Sfârșit

13:26:26

MirosławPiotrowski

Rol : ECR

Durata

00:01:37

Început

13:26:17

Sfârșit

13:27:54

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:21

Început

13:27:25

Sfârșit

13:27:46

13:27 - 13:29 Un regim european de sancționare a încălcării drepturilor omului (RC-B8-0177/2019, B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019, B8-0181/2019)

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:16

Început

13:27:28

Sfârșit

13:27:44

MirosławPiotrowski

Rol : ECR

Durata

00:01:14

Început

13:27:37

Sfârșit

13:28:52

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:45

Început

13:28:30

Sfârșit

13:29:15

13:28 - 13:38 Schimbările climatice (B8-0184/2019, B8-0188/2019, RC-B8-0195/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019, B8-0203/2019)

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:17

Început

13:28:36

Sfârșit

13:28:53

AnaMiranda

Rol : Verts/ALE

Durata

00:01:32

Început

13:28:46

Sfârșit

13:30:19

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:17

Început

13:29:53

Sfârșit

13:30:10

YounousOmarjee

Rol : GUE/NGL

Durata

00:01:30

Început

13:30:02

Sfârșit

13:31:33

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:12

Început

13:31:07

Sfârșit

13:31:19

MiguelUrbán Crespo

Rol : GUE/NGL

Durata

00:01:37

Început

13:31:12

Sfârșit

13:32:50

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:14

Început

13:32:23

Sfârșit

13:32:38

MiapetraKumpula-Natri

Rol : S&D

Durata

00:01:40

Început

13:32:29

Sfârșit

13:34:09

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:20

Început

13:33:38

Sfârșit

13:33:59

MirosławPiotrowski

Rol : ECR

Durata

00:01:02

Început

13:33:49

Sfârșit

13:34:52

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:14

Început

13:34:36

Sfârșit

13:34:51

DobromirSośnierz

Rol : NI

Durata

00:01:33

Început

13:34:42

Sfârșit

13:36:16

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:15

Început

13:35:48

Sfârșit

13:36:04

JulieWard

Rol : S&D

Durata

00:01:12

Început

13:36:00

Sfârșit

13:37:12

RainerWieland

Rol : PT

Durata

00:00:13

Început

13:37:06

Sfârșit

13:37:19