Multimedia pentru o dezbatere

Joi, 28 martie 2019

09:00 - 09:00

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:31

Început

09:00:12

Sfârșit

09:00:44

09:00 - 09:00 Deschiderea ședinței

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:15

Început

09:00:35

Sfârșit

09:00:50

09:00 - 09:44 Instituirea programului „Europa creativă” (2021-2027) (dezbatere)

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:41

Început

09:00:43

Sfârșit

09:01:24

Silvia Costa

Rol : Raportor

Durata

00:05:07

Început

09:01:13

Sfârșit

09:06:21

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:10

Început

09:05:57

Sfârșit

09:06:08

Marianne Thyssen

Rol : Membru al Comisiei

Durata

00:04:37

Început

09:06:07

Sfârșit

09:10:44

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:14

Început

09:10:38

Sfârșit

09:10:52

John Howarth

Rol : Rap avis BUDG

Durata

00:01:24

Început

09:10:50

Sfârșit

09:12:14

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:21

Început

09:12:08

Sfârșit

09:12:29

Bogusław Sonik

Rol : în numele grupului PPE

Durata

00:02:38

Început

09:12:21

Sfârșit

09:15:00

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:12

Început

09:14:33

Sfârșit

09:14:46

Julie Ward

Rol : în numele grupului

Durata

00:01:25

Început

09:14:43

Sfârșit

09:16:08

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:14

Început

09:16:01

Sfârșit

09:16:16

Ralph Packet

Rol : în numele grupului CRE

Durata

00:01:37

Început

09:16:08

Sfârșit

09:17:45

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:11

Început

09:17:19

Sfârșit

09:17:30

Mircea Diaconu

Rol : au nom du groupe ALDE

Durata

00:02:41

Început

09:17:24

Sfârșit

09:20:05

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:12

Început

09:19:40

Sfârșit

09:19:53

Helga Trüpel

Rol : în numele grupului

Durata

00:01:12

Început

09:19:51

Sfârșit

09:21:03

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:10

Început

09:20:56

Sfârșit

09:21:06

João Pimenta Lopes

Rol : în numele grupului GUE/NGL

Durata

00:01:31

Început

09:21:00

Sfârșit

09:22:31

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:12

Început

09:22:04

Sfârșit

09:22:17

Isabella Adinolfi

Rol : în numele grupului EFDD

Durata

00:01:50

Început

09:22:09

Sfârșit

09:23:59

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:16

Început

09:23:33

Sfârșit

09:23:49

Michaela Šojdrová

Rol : PPE

Durata

00:01:02

Început

09:23:44

Sfârșit

09:24:47

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:09

Început

09:24:31

Sfârșit

09:24:40

Isabella Adinolfi

Rol : EFDD

Durata

00:01:06

Început

09:24:33

Sfârșit

09:25:39

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:11

Început

09:25:23

Sfârșit

09:25:34

Dominique Bilde

Rol : au nom du groupe ENF

Durata

00:01:40

Început

09:25:26

Sfârșit

09:27:07

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:11

Început

09:26:38

Sfârșit

09:26:50

Michaela Šojdrová

Rol : PPE

Durata

00:02:04

Început

09:26:45

Sfârșit

09:28:50

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:11

Început

09:28:23

Sfârșit

09:28:35

Luigi Morgano

Rol : S&D

Durata

00:01:56

Început

09:28:29

Sfârșit

09:30:26

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:52

Început

09:29:24

Sfârșit

09:30:17

Joachim Starbatty

Rol : ECR

Durata

00:01:15

Început

09:30:09

Sfârșit

09:31:24

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:13

Început

09:31:15

Sfârșit

09:31:29

Patrick O'Flynn

Rol : EFDD

Durata

00:02:58

Început

09:31:20

Sfârșit

09:34:18

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:10

Început

09:33:54

Sfârșit

09:34:05

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Rol : PPE

Durata

00:02:08

Început

09:33:58

Sfârșit

09:36:06

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:12

Început

09:35:38

Sfârșit

09:35:51

Monika Smolková

Rol : S&D

Durata

00:01:38

Început

09:35:43

Sfârșit

09:37:21

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:22

Început

09:36:54

Sfârșit

09:37:16

Francisco José Millán Mon

Rol : PPE

Durata

00:01:36

Început

09:37:05

Sfârșit

09:38:41

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:14

Început

09:38:14

Sfârșit

09:38:29

Maria Grapini

Rol : S&D

Durata

00:01:40

Început

09:38:20

Sfârșit

09:40:00

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:17

Început

09:39:33

Sfârșit

09:39:51

Marianne Thyssen

Rol : comisar

Durata

00:01:25

Început

09:39:44

Sfârșit

09:41:09

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:15

Început

09:40:43

Sfârșit

09:40:59

Silvia Costa

Rol : Raportor

Durata

00:04:09

Început

09:40:52

Sfârșit

09:45:01

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:12

Început

09:44:34

Sfârșit

09:44:46

09:44 - 10:46 „Erasmus”: programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport (dezbatere)

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:13

Început

09:44:45

Sfârșit

09:44:59

Milan Zver

Rol : Raportor

Durata

00:04:56

Început

09:44:53

Sfârșit

09:49:49

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:18

Început

09:49:23

Sfârșit

09:49:41

Marianne Thyssen

Rol : comisar

Durata

00:05:30

Început

09:49:32

Sfârșit

09:55:03

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:16

Început

09:54:37

Sfârșit

09:54:53

Ignazio Corrao

Rol : DEVE

Durata

00:01:33

Început

09:54:45

Sfârșit

09:56:19

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:12

Început

09:55:52

Sfârșit

09:56:05

Jean Arthuis

Rol : BUDG

Durata

00:02:08

Început

09:55:57

Sfârșit

09:58:06

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:28

Început

09:57:31

Sfârșit

09:57:59

Emilian Pavel

Rol : EMPL

Durata

00:01:51

Început

09:57:42

Sfârșit

09:59:34

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:14

Început

09:59:07

Sfârșit

09:59:22

Michaela Šojdrová

Rol : în numele grupului PPE

Durata

00:02:17

Început

09:59:16

Sfârșit

10:01:34

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:10

Început

10:01:04

Sfârșit

10:01:14

Petra Kammerevert

Rol : în numele grupului S&D

Durata

00:02:58

Început

10:01:08

Sfârșit

10:04:06

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:19

Început

10:03:32

Sfârșit

10:03:51

Ruža Tomašić

Rol : în numele grupului CRE

Durata

00:01:39

Început

10:03:41

Sfârșit

10:05:20

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:21

Început

10:04:54

Sfârșit

10:05:15

María Teresa Giménez Barbat

Rol : au nom du groupe ALDE

Durata

00:02:42

Început

10:05:02

Sfârșit

10:07:45

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:12

Început

10:07:19

Sfârșit

10:07:32

Jill Evans

Rol : în numele grupului Verts/ALE

Durata

00:01:59

Început

10:07:28

Sfârșit

10:09:28

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:12

Început

10:09:02

Sfârșit

10:09:14

Nikolaos Chountis

Rol : în numele grupului GUE/NGL

Durata

00:01:39

Început

10:09:09

Sfârșit

10:10:49

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:20

Început

10:10:23

Sfârșit

10:10:43

Isabella Adinolfi

Rol : în numele grupului EFDD

Durata

00:01:53

Început

10:10:31

Sfârșit

10:12:24

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:12

Început

10:11:53

Sfârșit

10:12:06

Dominique Bilde

Rol : au nom du groupe ENF

Durata

00:02:30

Început

10:11:59

Sfârșit

10:14:30

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:11

Început

10:14:03

Sfârșit

10:14:14

Santiago Fisas Ayxelà

Rol : PPE

Durata

00:01:53

Început

10:14:07

Sfârșit

10:16:00

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:17

Început

10:15:34

Sfârșit

10:15:51

Silvia Costa

Rol : S&D

Durata

00:02:12

Început

10:15:42

Sfârșit

10:17:54

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:15

Început

10:17:27

Sfârșit

10:17:43

Ana Miranda

Rol : Verts/ALE

Durata

00:01:48

Început

10:17:32

Sfârșit

10:19:21

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:28

Început

10:18:40

Sfârșit

10:19:09

Bogusław Sonik

Rol : PPE

Durata

00:02:15

Început

10:18:53

Sfârșit

10:21:08

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:11

Început

10:20:43

Sfârșit

10:20:54

Momchil Nekov

Rol : S&D

Durata

00:01:29

Început

10:20:46

Sfârșit

10:22:15

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:17

Început

10:21:49

Sfârșit

10:22:06

Helga Trüpel

Rol : Verts/ALE

Durata

00:01:11

Început

10:22:00

Sfârșit

10:23:11

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:15

Început

10:23:03

Sfârșit

10:23:18

Ivana Maletić

Rol : PPE

Durata

00:01:28

Început

10:23:10

Sfârșit

10:24:39

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:12

Început

10:24:12

Sfârșit

10:24:25

Marlene Mizzi

Rol : S&D

Durata

00:01:45

Început

10:24:16

Sfârșit

10:26:01

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:14

Început

10:25:33

Sfârșit

10:25:48

Mercedes Bresso

Rol : S&D

Durata

00:01:42

Început

10:25:40

Sfârșit

10:27:22

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:21

Început

10:26:53

Sfârșit

10:27:14

Brando Benifei

Rol : S&D

Durata

00:01:40

Început

10:26:59

Sfârșit

10:28:39

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Durata

00:00:30

Început

10:28:12

Sfârșit

10:28:42

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Rol : PPE

Durata

00:01:30

Început

10:28:33

Sfârșit

10:30:03

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:23

Început

10:29:35

Sfârșit

10:29:59

Caterina Chinnici

Rol : S&D

Durata

00:01:38

Început

10:29:48

Sfârșit

10:31:26

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:15

Început

10:30:58

Sfârșit

10:31:13

Remo Sernagiotto

Rol : ECR

Durata

00:01:44

Început

10:31:05

Sfârșit

10:32:49

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:16

Început

10:32:17

Sfârșit

10:32:33

Seán Kelly

Rol : PPE

Durata

00:01:46

Început

10:32:24

Sfârșit

10:34:10

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:31

Început

10:33:42

Sfârșit

10:34:13

Lieve Wierinck

Rol : ALDE

Durata

00:01:27

Început

10:34:02

Sfârșit

10:35:29

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:01:51

Început

10:35:03

Sfârșit

10:36:54

Julie Ward

Rol : S&D

Durata

00:01:44

Început

10:35:17

Sfârșit

10:37:01

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:18

Început

10:36:32

Sfârșit

10:36:50

Andrea Bocskor

Rol : PPE

Durata

00:01:46

Început

10:36:41

Sfârșit

10:38:27

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:12

Început

10:38:00

Sfârșit

10:38:12

Maria Grapini

Rol : S&D

Durata

00:01:37

Început

10:38:04

Sfârșit

10:39:41

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:12

Început

10:39:14

Sfârșit

10:39:26

Dubravka Šuica

Rol : PPE

Durata

00:01:37

Început

10:39:19

Sfârșit

10:40:57

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:14

Început

10:40:31

Sfârșit

10:40:45

Juan Fernando López Aguilar

Rol : S&D

Durata

00:01:35

Început

10:40:37

Sfârșit

10:42:13

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:20

Început

10:41:47

Sfârșit

10:42:07

Marianne Thyssen

Rol : comisar

Durata

00:02:39

Început

10:41:59

Sfârșit

10:44:38

Milan Zver

Rol : Raportor

Durata

00:02:28

Început

10:44:02

Sfârșit

10:46:31

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:20

Început

10:46:04

Sfârșit

10:46:24

10:46 - 11:41 Instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile (dezbatere)

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:20

Început

10:46:23

Sfârșit

10:46:43

Bas Eickhout

Rol : Raportor

Durata

00:04:55

Început

10:46:36

Sfârșit

10:51:31

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:18

Început

10:50:56

Sfârșit

10:51:14

Sirpa Pietikäinen

Rol : Raportor

Durata

00:04:40

Început

10:51:10

Sfârșit

10:55:50

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:27

Început

10:55:40

Sfârșit

10:56:08

Valdis Dombrovskis

Rol : comisar

Durata

00:05:04

Început

10:55:56

Sfârșit

11:01:01

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:23

Început

11:00:34

Sfârșit

11:00:58

Ivo Belet

Rol : în numele grupului PPE

Durata

00:02:08

Început

11:00:49

Sfârșit

11:02:58

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:17

Început

11:02:32

Sfârșit

11:02:50

Simona Bonafè

Rol : în numele grupului S&D

Durata

00:02:29

Început

11:02:41

Sfârșit

11:05:11

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:16

Început

11:04:44

Sfârșit

11:05:01

Jadwiga Wiśniewska

Rol : în numele grupului CRE

Durata

00:02:25

Început

11:04:52

Sfârșit

11:07:18

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:35

Început

11:06:49

Sfârșit

11:07:25

Lieve Wierinck

Rol : au nom du groupe ALDE

Durata

00:02:12

Început

11:07:05

Sfârșit

11:09:18

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:41

Început

11:08:51

Sfârșit

11:09:33

Ernest Urtasun

Rol : în numele grupului Verts/ALE

Durata

00:02:01

Început

11:09:06

Sfârșit

11:11:07

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:18

Început

11:10:41

Sfârșit

11:10:59

Stefan Eck

Rol : în numele grupului GUE/NGL

Durata

00:01:40

Început

11:10:51

Sfârșit

11:12:31

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:24

Început

11:12:05

Sfârșit

11:12:29

Auke Zijlstra

Rol : au nom du groupe ENF

Durata

00:01:57

Început

11:12:19

Sfârșit

11:14:16

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:16

Început

11:13:49

Sfârșit

11:14:06

Peter Liese

Rol : PPE

Durata

00:01:54

Început

11:13:58

Sfârșit

11:15:52

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:17

Început

11:15:26

Sfârșit

11:15:44

Elena Gentile

Rol : S&D

Durata

00:02:47

Început

11:15:35

Sfârșit

11:18:23

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:25

Început

11:17:51

Sfârșit

11:18:16

Ralph Packet

Rol : ECR

Durata

00:01:34

Început

11:18:07

Sfârșit

11:19:41

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:16

Început

11:19:14

Sfârșit

11:19:30

Gerben-Jan Gerbrandy

Rol : ALDE

Durata

00:01:54

Început

11:19:21

Sfârșit

11:21:16

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:16

Început

11:20:49

Sfârșit

11:21:06

Matt Carthy

Rol : GUE/NGL

Durata

00:02:02

Început

11:20:57

Sfârșit

11:23:00

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:27

Început

11:22:33

Sfârșit

11:23:00

Françoise Grossetête

Rol : PPE

Durata

00:02:00

Început

11:22:38

Sfârșit

11:24:39

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:15

Început

11:24:12

Sfârșit

11:24:28

Pervenche Berès

Rol : S&D

Durata

00:01:39

Început

11:24:19

Sfârșit

11:25:59

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:15

Început

11:25:33

Sfârșit

11:25:49

Paloma López Bermejo

Rol : GUE/NGL

Durata

00:01:33

Început

11:25:40

Sfârșit

11:27:13

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:36

Început

11:26:47

Sfârșit

11:27:24

Dariusz Rosati

Rol : PPE

Durata

00:02:12

Început

11:26:53

Sfârșit

11:29:05

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:12

Început

11:28:35

Sfârșit

11:28:48

Paul Tang

Rol : S&D

Durata

00:01:31

Început

11:28:39

Sfârșit

11:30:11

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:18

Început

11:29:45

Sfârșit

11:30:04

Markus Ferber

Rol : PPE

Durata

00:01:39

Început

11:29:58

Sfârșit

11:31:37

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:20

Început

11:31:31

Sfârșit

11:31:51

José Inácio Faria

Rol : PPE

Durata

00:01:37

Început

11:31:42

Sfârșit

11:33:19

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:25

Început

11:32:51

Sfârșit

11:33:17

Julie Ward

Rol : S&D

Durata

00:01:42

Început

11:32:57

Sfârșit

11:34:40

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:13

Început

11:34:14

Sfârșit

11:34:28

Paul Rübig

Rol : PPE

Durata

00:01:29

Început

11:34:20

Sfârșit

11:35:49

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:13

Început

11:35:22

Sfârșit

11:35:35

Maria Grapini

Rol : S&D

Durata

00:01:36

Început

11:35:28

Sfârșit

11:37:04

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:27

Început

11:36:38

Sfârșit

11:37:05

Valdis Dombrovskis

Rol : comisar

Durata

00:00:43

Început

11:36:54

Sfârșit

11:37:38

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:15

Început

11:37:26

Sfârșit

11:37:42

Bas Eickhout

Rol : Raportor

Durata

00:02:36

Început

11:37:34

Sfârșit

11:40:10

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:15

Început

11:39:44

Sfârșit

11:40:00

Sirpa Pietikäinen

Rol : Raportor

Durata

00:01:43

Început

11:39:57

Sfârșit

11:41:40

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Durata

00:00:18

Început

11:41:34

Sfârșit

11:41:53

11:59 - 11:59

Mairead McGuinness

Rol : PT

Durata

00:00:23

Început

11:59:09

Sfârșit

11:59:32

11:59 - 12:00 Reluarea şedinţei

Mairead McGuinness

Rol : PT

Durata

00:00:44

Început

11:59:32

Sfârșit

12:00:16

12:00 - 12:41 Votare

12:00 - 12:01 Lista țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și lista țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Kosovo) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon) (vot)

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Durata

00:01:01

Început

12:00:15

Sfârșit

12:01:17

12:01 - 12:01 Calitatea apei destinate consumului uman (A8-0288/2018 - Michel Dantin) (vot)

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Durata

00:00:16

Început

12:01:02

Sfârșit

12:01:18

12:01 - 12:01 Sporirea eficienței procedurilor de restructurare, de insolvență și de remitere de datorie (A8-0269/2018 - Angelika Niebler) (vot)

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Durata

00:00:31

Început

12:01:12

Sfârșit

12:01:43

12:01 - 12:02 Exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online și retransmisii ale programelor de televiziune și radio (A8-0378/2017 - Pavel Svoboda) (vot)

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Durata

00:00:33

Început

12:01:33

Sfârșit

12:02:07

12:02 - 12:05 Instituirea programului „Europa creativă” (2021-2027) (A8-0156/2019 - Silvia Costa) (vot)

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Durata

00:03:37

Început

12:01:57

Sfârșit

12:05:35

12:05 - 12:07 „Erasmus”: programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport (A8-0111/2019 - Milan Zver) (vot)

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Durata

00:02:26

Început

12:05:10

Sfârșit

12:07:37

12:07 - 12:22 Instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile (A8-0175/2019 - Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen) (vot)

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Durata

00:15:26

Început

12:07:12

Sfârșit

12:22:39

12:22 - 12:27 Estimarea veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2020 - Secțiunea I - Parlamentul European (A8-0182/2019 - Vladimír Maňka) (vot)

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Durata

00:05:52

Început

12:22:14

Sfârșit

12:28:07

12:27 - 12:30 Situația de urgență din Venezuela (RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019) (vot)

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Durata

00:02:41

Început

12:27:42

Sfârșit

12:30:23

12:30 - 12:34 Situația statului de drept și lupta împotriva corupției în cadrul UE, în special în Malta și Slovacia (B8-0230/2019) (vot)

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Durata

00:04:55

Început

12:29:58

Sfârșit

12:34:54

12:34 - 12:37 Evoluții recente în scandalul Dieselgate (B8-0222/2019, RC-B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019) (vot)

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Durata

00:01:54

Început

12:34:29

Sfârșit

12:36:23

EleonoraEvi

Rol : EFDD

Durata

00:00:13

Început

12:36:03

Sfârșit

12:36:16

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Durata

00:01:08

Început

12:36:23

Sfârșit

12:37:31

12:37 - 12:41 Decizia Consiliului de instituire a Instrumentului european pentru pace (A8-0157/2019 - Hilde Vautmans) (vot)

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Durata

00:02:19

Început

12:37:31

Sfârșit

12:39:50

Anna MariaCorazza Bildt

Rol : PPE

Durata

00:01:04

Început

12:39:45

Sfârșit

12:40:50

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Durata

00:00:52

Început

12:40:38

Sfârșit

12:41:30

12:41 - 13:13 Explicații privind votul

12:41 - 12:46 Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune (A8-0094/2019 - Andrea Cozzolino)

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Durata

00:00:11

Început

12:41:29

Sfârșit

12:41:41

RosaD'Amato

Rol : EFDD

Durata

00:01:43

Început

12:41:35

Sfârșit

12:43:18

MomchilNekov

Rol : S&D

Durata

00:01:33

Început

12:42:59

Sfârșit

12:44:32

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Durata

00:00:11

Început

12:44:04

Sfârșit

12:44:15

DanielHannan

Rol : ECR

Durata

00:01:35

Început

12:44:12

Sfârșit

12:45:47

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Durata

00:00:10

Început

12:45:21

Sfârșit

12:45:31

AndrejsMamikins

Rol : S&D

Durata

00:01:31

Început

12:45:26

Sfârșit

12:46:57

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Durata

00:00:13

Început

12:46:30

Sfârșit

12:46:44

Mairead McGuinness

Rol : PT

Durata

00:00:04

Început

12:41:30

Sfârșit

12:41:34

12:46 - 12:48 Reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului (A8-0317/2018 - Frédérique Ries)

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Durata

00:00:13

Început

12:46:34

Sfârșit

12:46:47

AnaMiranda

Rol : Verts/ALE

Durata

00:01:32

Început

12:46:41

Sfârșit

12:48:14

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Durata

00:00:14

Început

12:47:46

Sfârșit

12:48:01

12:47 - 12:51 Situația de după Primăvara arabă: calea de urmat pentru regiunea Orientului Mijlociu și Africii de Nord (MENA) (A8-0077/2019 - Brando Benifei)

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Durata

00:00:18

Început

12:47:50

Sfârșit

12:48:08

BranislavŠkripek

Rol : ECR

Durata

00:01:07

Început

12:48:01

Sfârșit

12:49:08

MarekJurek

Rol : ECR

Durata

00:01:33

Început

12:48:52

Sfârșit

12:50:25

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Durata

00:00:10

Început

12:49:57

Sfârșit

12:50:08

AnnaZáborská

Rol : PPE

Durata

00:01:33

Început

12:50:01

Sfârșit

12:51:35

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Durata

00:00:13

Început

12:51:08

Sfârșit

12:51:21

12:51 - 12:52 Lista țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și lista țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Kosovo) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon)

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Durata

00:00:17

Început

12:51:14

Sfârșit

12:51:31

AngelDzhambazki

Rol : ECR

Durata

00:00:48

Început

12:51:21

Sfârșit

12:52:10

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Durata

00:00:10

Început

12:51:56

Sfârșit

12:52:07

12:51 - 12:58 Calitatea apei destinate consumului uman (A8-0288/2018 - Michel Dantin)

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Durata

00:00:17

Început

12:51:59

Sfârșit

12:52:16

RoryPalmer

Rol : S&D

Durata

00:01:31

Început

12:52:03

Sfârșit

12:53:35

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Durata

00:00:07

Început

12:53:04

Sfârșit

12:53:12

MichaelaŠojdrová

Rol : PPE

Durata

00:01:36

Început

12:53:08

Sfârșit

12:54:44

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Durata

00:00:08

Început

12:54:12

Sfârșit

12:54:20

JiříPospíšil

Rol : PPE

Durata

00:01:34

Început

12:54:18

Sfârșit

12:55:52

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Durata

00:00:08

Început

12:55:23

Sfârșit

12:55:32

MonikaSmolková

Rol : S&D

Durata

00:01:16

Început

12:55:26

Sfârșit

12:56:42

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Durata

00:00:08

Început

12:56:21

Sfârșit

12:56:30

MarianHarkin

Rol : ALDE

Durata

00:01:42

Început

12:56:24

Sfârșit

12:58:06

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Durata

00:00:13

Început

12:57:37

Sfârșit

12:57:50

12:57 - 13:00 Instituirea programului „Europa creativă” (2021-2027) (A8-0156/2019 - Silvia Costa)

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Durata

00:00:08

Început

12:57:42

Sfârșit

12:57:51

MomchilNekov

Rol : S&D

Durata

00:01:32

Început

12:57:45

Sfârșit

12:59:18

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Durata

00:00:10

Început

12:58:48

Sfârșit

12:58:58

MichaelaŠojdrová

Rol : PPE

Durata

00:01:34

Început

12:58:52

Sfârșit

13:00:26

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Durata

00:00:15

Început

12:59:56

Sfârșit

13:00:12

13:00 - 13:08 „Erasmus”: programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport (A8-0111/2019 - Milan Zver)

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Durata

00:00:17

Început

13:00:00

Sfârșit

13:00:17

RoryPalmer

Rol : S&D

Durata

00:01:31

Început

13:00:07

Sfârșit

13:01:39

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Durata

00:00:13

Început

13:01:12

Sfârșit

13:01:26

MichaelaŠojdrová

Rol : PPE

Durata

00:01:35

Început

13:01:15

Sfârșit

13:02:50

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Durata

00:00:09

Început

13:02:19

Sfârșit

13:02:29

AndrejsMamikins

Rol : S&D

Durata

00:01:29

Început

13:02:24

Sfârșit

13:03:53

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Durata

00:00:08

Început

13:03:27

Sfârșit

13:03:35

MonikaSmolková

Rol : S&D

Durata

00:01:15

Început

13:03:30

Sfârșit

13:04:45

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Durata

00:00:10

Început

13:04:26

Sfârșit

13:04:36

MonicaMacovei

Rol : ECR

Durata

00:01:42

Început

13:04:30

Sfârșit

13:06:13

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Durata

00:00:16

Început

13:05:35

Sfârșit

13:05:52

DobromirSośnierz

Rol : NI

Durata

00:01:34

Început

13:05:45

Sfârșit

13:07:19

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Durata

00:00:12

Început

13:06:51

Sfârșit

13:07:04

AlbertDeß

Rol : PPE

Durata

00:01:32

Început

13:06:53

Sfârșit

13:08:26

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Durata

00:00:21

Început

13:07:59

Sfârșit

13:08:21

13:08 - 13:08 Estimarea veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2020 - Secțiunea I - Parlamentul European (A8-0182/2019 - Vladimír Maňka)

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Durata

00:00:07

Început

13:08:08

Sfârșit

13:08:16

13:08 - 13:12 Situația de urgență din Venezuela (RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019)

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Durata

00:00:10

Început

13:08:10

Sfârșit

13:08:21

MirosławPiotrowski

Rol : ECR

Durata

00:01:28

Început

13:08:15

Sfârșit

13:09:43

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Durata

00:00:09

Început

13:09:15

Sfârșit

13:09:24

JiříPospíšil

Rol : PPE

Durata

00:01:34

Început

13:09:18

Sfârșit

13:10:52

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Durata

00:00:09

Început

13:10:23

Sfârșit

13:10:32

José InácioFaria

Rol : PPE

Durata

00:01:33

Început

13:10:29

Sfârșit

13:12:02

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Durata

00:00:21

Început

13:11:34

Sfârșit

13:11:55

13:11 - 13:11 Situația statului de drept și lupta împotriva corupției în cadrul UE, în special în Malta și Slovacia (B8-0230/2019)

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Durata

00:00:17

Început

13:11:39

Sfârșit

13:11:56

13:11 - 13:13 Evoluții recente în scandalul Dieselgate (B8-0222/2019, RC-B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019)

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Durata

00:00:17

Început

13:11:46

Sfârșit

13:12:03

MirosławPiotrowski

Rol : ECR

Durata

00:01:31

Început

13:11:51

Sfârșit

13:13:23

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Durata

00:00:09

Început

13:12:56

Sfârșit

13:13:06

13:13 - 13:13 Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal

Mairead McGuinness

Rol : PT

Durata

00:00:07

Început

13:13:07

Sfârșit

13:13:14

15:01 - 15:01

Rainer Wieland

Rol : PT

Durata

00:00:08

Început

15:01:10

Sfârșit

15:01:18

15:01 - 15:01 Reluarea şedinţei

15:01 - 15:01 Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal

Rainer Wieland

Rol : PT

Durata

00:00:21

Început

15:01:18

Sfârșit

15:01:40

15:01 - 15:34 Interpelări majore (dezbatere)

Rainer Wieland

Rol : PT

Durata

00:00:13

Început

15:01:37

Sfârșit

15:01:50

Daniel Buda

Rol : Autor

Durata

00:02:41

Început

15:01:45

Sfârșit

15:04:27

Rainer Wieland

Rol : PT

Durata

00:00:19

Început

15:04:01

Sfârșit

15:04:20

Marianne Thyssen

Rol : comisar

Durata

00:04:58

Început

15:04:11

Sfârșit

15:09:09

Rainer Wieland

Rol : PT

Durata

00:01:55

Început

15:08:42

Sfârșit

15:10:38

Jiří Pospíšil

Rol : în numele grupului PPE

Durata

00:02:37

Început

15:08:46

Sfârșit

15:11:24

Rainer Wieland

Rol : PT

Durata

00:00:19

Început

15:10:58

Sfârșit

15:11:17

Michael Detjen

Rol : în numele grupului S&D

Durata

00:02:28

Început

15:11:07

Sfârșit

15:13:35

Rainer Wieland

Rol : PT

Durata

00:00:36

Început

15:13:09

Sfârșit

15:13:45

Marek Jurek

Rol : în numele grupului CRE

Durata

00:02:09

Început

15:13:17

Sfârșit

15:15:27

Rainer Wieland

Rol : PT

Durata

00:00:18

Început

15:15:02

Sfârșit

15:15:21

Ivan Jakovčić

Rol : au nom du groupe ALDE

Durata

00:02:00

Început

15:15:12

Sfârșit

15:17:13

Rainer Wieland

Rol : PT

Durata

00:00:18

Început

15:16:45

Sfârșit

15:17:03

Franz Obermayr

Rol : au nom du groupe ENF

Durata

00:03:10

Început

15:16:55

Sfârșit

15:20:05

Rainer Wieland

Rol : PT

Durata

00:00:27

Început

15:19:39

Sfârșit

15:20:06

Daniel Buda

Rol : Autor

Durata

00:00:46

Început

15:19:51

Sfârșit

15:20:38

Rainer Wieland

Rol : PT

Durata

00:00:14

Început

15:20:19

Sfârșit

15:20:33

Franz Obermayr

Rol : réponse "carton bleu"

Durata

00:00:33

Început

15:20:26

Sfârșit

15:20:59

Rainer Wieland

Rol : PT

Durata

00:00:23

Început

15:20:53

Sfârșit

15:21:17

Michaela Šojdrová

Rol : PPE

Durata

00:02:33

Început

15:20:58

Sfârșit

15:23:31

Rainer Wieland

Rol : PT

Durata

00:00:15

Început

15:23:05

Sfârșit

15:23:20

Andrejs Mamikins

Rol : S&D

Durata

00:02:09

Început

15:23:11

Sfârșit

15:25:20

Rainer Wieland

Rol : PT

Durata

00:00:15

Început

15:24:54

Sfârșit

15:25:10

Jozo Radoš

Rol : ALDE

Durata

00:01:56

Început

15:25:00

Sfârșit

15:26:57

Rainer Wieland

Rol : PT

Durata

00:00:22

Început

15:26:31

Sfârșit

15:26:54

Monika Smolková

Rol : S&D

Durata

00:02:02

Început

15:26:41

Sfârșit

15:28:44

Rainer Wieland

Rol : PT

Durata

00:01:05

Început

15:28:23

Sfârșit

15:29:28

Inés Ayala Sender

Rol : S&D

Durata

00:01:25

Început

15:28:38

Sfârșit

15:30:03

Rainer Wieland

Rol : PT

Durata

00:00:18

Început

15:29:42

Sfârșit

15:30:00

Marianne Thyssen

Rol : comisar

Durata

00:04:20

Început

15:29:54

Sfârșit

15:34:14