Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  EU state aid rules and social housing

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Brian Hayes (PPE)

19-09-2017 P-005824/2017

  Protection of national minorities in Ukraine

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
József Nagy (PPE)

18-09-2017 P-005785/2017

  DG GROW's assessment of the Mobility Package and prospects for SMEs in the road transport sector

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kosma Złotowski (ECR), Tomasz Piotr Poręba (ECR)

15-09-2017 P-005761/2017

  Negotiation of an EU-Mercosur Free Trade Agreement-exchange of offers

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Michel Dantin (PPE)

14-09-2017 P-005730/2017

Caracterul ilegal al produselor alimentare cu standarde duble de calitate

Întrebarea cu solicitare de răspuns scris
adresată Comisiei
Articolul 130 din Regulamentul de procedură
Daciana Octavia Sârbu (S&D)

14-09-2017 P-005729/2017

  Apparent ineffectiveness of EU sanctions against the Russian Federation,

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jiří Maštálka (GUE/NGL)

14-09-2017 P-005728/2017

  Assistance for Poland from the European Solidarity Fund

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Julia Pitera (PPE), Barbara Kudrycka (PPE), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE)

13-09-2017 P-005687/2017

  Public debates on the White Paper on the Future of Europe

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Luke Ming Flanagan (GUE/NGL)

13-09-2017 P-005681/2017

  Disparities in the Spanish system of funding for autonomous regions

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D)

13-09-2017 P-005673/2017

  Financing of clinical trials on the use of methadone in cancer treatment

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pascal Arimont (PPE)

12-09-2017 P-005668/2017

Contact

Întrebări parlamentare

Întrebările parlamentare sunt întrebări adresate altor instituții și organisme ale Uniunii Europene de către deputații europeni. Acestea constituie un instrument direct de control parlamentar asupra altor instituții și organisme ale UE.
Există trei categorii de întrebări parlamentare:

  • Întrebările orale adresate în cursul ședințelor parlamentare și înscrise în „Dezbaterea zilei” care pot fi urmate sau nu de o rezoluție ( articolul 128)
  • Întrebările adresate în „Timpul afectat întrebărilor” adresate în momentele rezervate în acest scop, în cursul ședințelor plenare ( articolul 129)
  • Întrebările scrise, cu solicitare de răspuns scris ( articolul 130)