Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  VP/HR - The forced disappearance of Pakistani human rights defender Mohammad Nawaz Atta

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Julie Ward (S&D)

16-11-2017 P-007079/2017

  Teachers in precarious employment at Italian schools

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Giovanni La Via (PPE)

14-11-2017 P-007013/2017

  Enhanced defence (PESCO)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Rina Ronja Kari (GUE/NGL)

14-11-2017 P-007003/2017

  Brexit negotiations

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jiří Payne (EFDD)

14-11-2017 P-006993/2017

Protecția victimelor împotriva atacurilor cibernetice

Întrebarea cu solicitare de răspuns scris
adresată Comisiei
Articolul 130 din Regulamentul de procedură
Viorica Dăncilă (S&D)

14-11-2017 P-006992/2017

  Validity of rules on the use of pesticides in EFA areas

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Bronis Ropė (Verts/ALE)

10-11-2017 P-006968/2017

  Combating severe droughts

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Fernando Ruas (PPE)

10-11-2017 P-006967/2017

  Allocation and distribution of EU funding for Turkish Cypriots

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Eleni Theocharous (ECR)

10-11-2017 P-006950/2017

  Technical adjustment of the financial framework for the period 2017-2020

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

10-11-2017 P-006944/2017

  Protection of Sardinian wheat

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Giulia Moi (EFDD)

10-11-2017 P-006943/2017

Contact

Întrebări parlamentare

Întrebările parlamentare sunt întrebări adresate altor instituții și organisme ale Uniunii Europene de către deputații europeni. Acestea constituie un instrument direct de control parlamentar asupra altor instituții și organisme ale UE.
Există trei categorii de întrebări parlamentare:

  • Întrebările orale adresate în cursul ședințelor parlamentare și înscrise în „Dezbaterea zilei” care pot fi urmate sau nu de o rezoluție ( articolul 128)
  • Întrebările adresate în „Timpul afectat întrebărilor” adresate în momentele rezervate în acest scop, în cursul ședințelor plenare ( articolul 129)
  • Întrebările scrise, cu solicitare de răspuns scris ( articolul 130)