Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

Finanțarea unor ONG-uri de activism politic în contextul conflictului arabo-israelian

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Anders Primdahl Vistisen, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR

15-04-2015 O-000037/2015

  Imposing sanctions on the Night Wolves gang

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Anna Elżbieta Fotyga (ECR)

14-04-2015 P-005891/2015

  Xylella fastidiosa

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nicola Caputo (S&D)

14-04-2015 P-005890/2015

  VP/HR - Situation of Christians

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE)

14-04-2015 P-005888/2015

  Use of the European Regional Development Fund (ERDF)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jude Kirton-Darling (S&D)

14-04-2015 P-005887/2015

  Standard variable mortgage rates

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Brian Hayes (PPE)

14-04-2015 P-005870/2015

  Absence of external emergency plan for Lombardy underground gas storage plants

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Eleonora Evi (EFDD), Marco Zanni (EFDD)

14-04-2015 P-005869/2015

  Recreational hunting of migratory birds in Malta

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Anja Hazekamp (GUE/NGL), Stefan Eck (GUE/NGL)

14-04-2015 P-005868/2015

  Neonicotinoids

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE)

13-04-2015 P-005815/2015

  Compatibility with EU law of Articles 23, 65 and 66 of the Income Tax Code of the Hellenic Republic (Act No 4172/2013, as amended by Act No 4321/2015)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Iskra Mihaylova (ALDE)

13-04-2015 P-005814/2015

Întrebări parlamentare

Întrebările parlamentare sunt întrebări adresate altor instituții și organisme ale Uniunii Europene de către deputații europeni. Acestea constituie un instrument direct de control parlamentar asupra altor instituții și organisme ale UE.
Există trei categorii de întrebări parlamentare:

  • Întrebările orale adresate în cursul ședințelor parlamentare și înscrise în „Dezbaterea zilei” care pot fi urmate sau nu de o rezoluție ( articolul 128)
  • Întrebările adresate în „Timpul afectat întrebărilor” adresate în momentele rezervate în acest scop, în cursul ședințelor plenare ( articolul 129)
  • Întrebările scrise, cu solicitare de răspuns scris ( articolul 130)