Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  VP/HR - Detention of the documentary film maker Gabriele Del Grande

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Stefano Maullu (PPE)

20-04-2017 P-002817/2017

  Interconnection of national land registries and data protection

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Angélique Delahaye (PPE)

19-04-2017 P-002792/2017

  Plant health checks on citrus fruit imports

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Florent Marcellesi (Verts/ALE)

18-04-2017 P-002783/2017

  Amarsul's application to the Sustainability and Resource Use Efficiency Operational Programme (POSEUR)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
João Pimenta Lopes (GUE/NGL)

18-04-2017 P-002782/2017

  Xylella fastidiosa in Spain

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Paloma López Bermejo (GUE/NGL)

18-04-2017 P-002765/2017

Lupta împotriva drogurilor în Albania

Întrebarea cu solicitare de răspuns scris
adresată Comisiei
Articolul 130 din Regulamentul de procedură
Monica Macovei (ECR)

18-04-2017 P-002764/2017

  Restricting access to EU funds and energy efficiency in the public transport sector

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Bronis Ropė (Verts/ALE)

18-04-2017 P-002763/2017

  VW vehicles still non-compliant after recall operation

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nicola Danti (S&D)

18-04-2017 P-002746/2017

  Unfair competition - wines of European origin marketed under French-sounding brand names

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Franck Proust (PPE), Michel Dantin (PPE)

18-04-2017 P-002745/2017

  Link between the CAP and the new Consolidated Law concerning state-controlled companies

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alberto Cirio (PPE)

12-04-2017 P-002724/2017

Contact

Întrebări parlamentare

Întrebările parlamentare sunt întrebări adresate altor instituții și organisme ale Uniunii Europene de către deputații europeni. Acestea constituie un instrument direct de control parlamentar asupra altor instituții și organisme ale UE.
Există trei categorii de întrebări parlamentare:

  • Întrebările orale adresate în cursul ședințelor parlamentare și înscrise în „Dezbaterea zilei” care pot fi urmate sau nu de o rezoluție ( articolul 128)
  • Întrebările adresate în „Timpul afectat întrebărilor” adresate în momentele rezervate în acest scop, în cursul ședințelor plenare ( articolul 129)
  • Întrebările scrise, cu solicitare de răspuns scris ( articolul 130)