Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) - resursele umane necesare pentru îndeplinirea mandatului său statutar de monitorizare a piețelor angro de energie

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Jerzy Buzek, în numele Comisia pentru industrie, cercetare și energie

27-03-2015 O-000028/2015

  Storm drain pipe from Spain polluting Western Beach in Gibraltar

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Molly Scott Cato (Verts/ALE)

26-03-2015 P-004804/2015

  Infant formula and follow-on formula

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Keith Taylor (Verts/ALE)

25-03-2015 P-004723/2015

  Banks in Cyprus

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sven Giegold (Verts/ALE)

25-03-2015 P-004670/2015

  Anti-dumping investigation into exports of grain-oriented electrical steel

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Christofer Fjellner (PPE)

25-03-2015 P-004636/2015

  Uniform European standards for first aid training and the recognition of qualifications in this area

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pascal Arimont (PPE)

24-03-2015 P-004608/2015

  Latxa sheep

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pablo Zalba Bidegain (PPE)

24-03-2015 P-004607/2015

  Financial correction procedure against Hungary

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tamás Deutsch (PPE)

23-03-2015 P-004586/2015

  Economic and social rights

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Hugues Bayet (S&D)

23-03-2015 P-004560/2015

  Intra-EU flights

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tanja Fajon (S&D), Birgit Sippel (S&D)

23-03-2015 P-004559/2015

Întrebări parlamentare

Întrebările parlamentare sunt întrebări adresate altor instituții și organisme ale Uniunii Europene de către deputații europeni. Acestea constituie un instrument direct de control parlamentar asupra altor instituții și organisme ale UE.
Există trei categorii de întrebări parlamentare:

  • Întrebările orale adresate în cursul ședințelor parlamentare și înscrise în „Dezbaterea zilei” care pot fi urmate sau nu de o rezoluție ( articolul 128)
  • Întrebările adresate în „Timpul afectat întrebărilor” adresate în momentele rezervate în acest scop, în cursul ședințelor plenare ( articolul 129)
  • Întrebările scrise, cu solicitare de răspuns scris ( articolul 130)