Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  Question to Frans Timmermans on Refit and the regulatory simplification agenda

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jytte Guteland (S&D)

21-11-2014 P-009600/2014

  VP/HR - developments in Mexico following the disappearance of 43 students

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pina Picierno (S&D)

20-11-2014 P-009524/2014

Reînnoirea Strategiei de securitate internă a UE

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Claude Moraes, în numele Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne

20-11-2014 O-000090/2014

reînnoirea Strategiei de securitate internă a UE

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Consiliului
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Claude Moraes, în numele Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne

20-11-2014 O-000089/2014

  New dangerous strain of bird flu

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nicola Caputo (S&D)

19-11-2014 P-009485/2014

  Fair competition in the taxi sector

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ole Christensen (S&D)

19-11-2014 P-009477/2014

  VAT for public television channels

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Paloma López Bermejo (GUE/NGL)

19-11-2014 P-009436/2014

  Education

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Iveta Grigule (NI)

19-11-2014 E-009119/2014

  'Luxembourg Leaks' and the fight against tax evasion

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jérôme Lavrilleux (PPE)

18-11-2014 P-009432/2014

  VP/HR - EU aid for reconstruction of Gaza

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Fulvio Martusciello (PPE)

18-11-2014 P-009428/2014

Întrebări parlamentare

Întrebările parlamentare sunt întrebări adresate altor instituții și organisme ale Uniunii Europene de către deputații europeni. Acestea constituie un instrument direct de control parlamentar asupra altor instituții și organisme ale UE.
Există trei categorii de întrebări parlamentare:

  • Întrebările orale adresate în cursul ședințelor parlamentare și înscrise în „Dezbaterea zilei” care pot fi urmate sau nu de o rezoluție ( articolul 128)
  • Întrebările adresate în „Timpul afectat întrebărilor” adresate în momentele rezervate în acest scop, în cursul ședințelor plenare ( articolul 129)
  • Întrebările scrise, cu solicitare de răspuns scris ( articolul 130)