Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  Devastating and lethal fires in Attica

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Eleftherios Synadinos (NI)

08-08-2018 P-004238/2018

  VP/HR - War crimes committed by Malian G5 Sahel Joint Force on 19 May 2018 in Boulikessi

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Bodil Valero (Verts/ALE)

07-08-2018 P-004236/2018

  Progress in implementing an early warning system for emergencies

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Maria Spyraki (PPE)

06-08-2018 P-004235/2018

  Apple Pay — Apple must make its near-field communication (NFC) interface accessible to third-party providers

Question for written answer P-004223-18
to the Commission
Rule 130
Nadja Hirsch (ALDE)

02-08-2018 P-004223/2018

  Exceptional drought affecting agriculture and horticulture

Question for written answer P-004222-18
to the Commission
Rule 130
Jan Huitema (ALDE)

01-08-2018 P-004222/2018

  Member State restrictions on plastics

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lynn Boylan (GUE/NGL)

01-08-2018 P-004218/2018

  Export of European milk powder to Africa

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Miguel Viegas (GUE/NGL)

29-07-2018 E-004188/2018

  Granting patents on conventional seeds

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Miguel Viegas (GUE/NGL)

29-07-2018 E-004187/2018

  Perspectives for EU trade cooperation with Sri Lanka

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Andrejs Mamikins (S&D)

27-07-2018 E-004186/2018

  Gender balance in the European Commission

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Andrejs Mamikins (S&D)

27-07-2018 E-004185/2018

Contact

Întrebări parlamentare

Întrebările parlamentare sunt întrebări adresate altor instituții și organisme ale Uniunii Europene de către deputații europeni. Acestea constituie un instrument direct de control parlamentar asupra altor instituții și organisme ale UE.
Există trei categorii de întrebări parlamentare:

  • Întrebările orale adresate în cursul ședințelor parlamentare și înscrise în „Dezbaterea zilei” care pot fi urmate sau nu de o rezoluție ( articolul 128)
  • Întrebările adresate în „Timpul afectat întrebărilor” adresate în momentele rezervate în acest scop, în cursul ședințelor plenare ( articolul 129)
  • Întrebările scrise, cu solicitare de răspuns scris ( articolul 130)