Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  EU Customs Union in trade negotiations

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
William (The Earl of) Dartmouth (EFDD)

17-12-2014 P-010913/2014

  CII conference organised in Riva del Garda by OLAF - follow-up

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ingeborg Gräßle (PPE)

17-12-2014 P-010912/2014

  Dismissals in the Commission

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Raymond Finch (EFDD)

17-12-2014 P-010876/2014

  Pedestrians' safety

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lucy Anderson (S&D)

17-12-2014 P-010875/2014

  Clarifications regarding the arrest of Giulietto Chiesa in Estonia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Matteo Salvini (NI)

16-12-2014 P-010842/2014

  Draft Waste Act of the Slovak Republic

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
József Nagy (PPE)

16-12-2014 P-010819/2014

  Impact on transport sector of minimum wage law in Germany

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Andor Deli (PPE), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE)

16-12-2014 P-010809/2014

  Naturalisation of investors in Cyprus

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Seb Dance (S&D)

16-12-2014 P-010802/2014

A 70-a aniversare a eliberării lagărului de la Auschwitz

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Charles Goerens, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Michael Theurer, Nathalie Griesbeck, Alexander Graf Lambsdorff, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivan Jakovčić, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Dominique Riquet, în numele Grupului ALDE

16-12-2014 O-000097/2014

A 70-a aniversare a eliberării lagărului de la Auschwitz

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Consiliului
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Charles Goerens, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Michael Theurer, Nathalie Griesbeck, Alexander Graf Lambsdorff, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivan Jakovčić, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Dominique Riquet, în numele Grupului ALDE

16-12-2014 O-000096/2014

Întrebări parlamentare

Întrebările parlamentare sunt întrebări adresate altor instituții și organisme ale Uniunii Europene de către deputații europeni. Acestea constituie un instrument direct de control parlamentar asupra altor instituții și organisme ale UE.
Există trei categorii de întrebări parlamentare:

  • Întrebările orale adresate în cursul ședințelor parlamentare și înscrise în „Dezbaterea zilei” care pot fi urmate sau nu de o rezoluție ( articolul 128)
  • Întrebările adresate în „Timpul afectat întrebărilor” adresate în momentele rezervate în acest scop, în cursul ședințelor plenare ( articolul 129)
  • Întrebările scrise, cu solicitare de răspuns scris ( articolul 130)