Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

Raportul anual pe 2014 al Comitetului de supraveghere a OLAF

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Dennis de Jong, în numele Grupului GUE/NGL

26-05-2015 O-000061/2015

Raportul anual pe 2014 al Comitetului de supraveghere a OLAF

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Petri Sarvamaa, în numele Grupului PPE
Bart Staes, în numele Grupului Verts/ALE

22-05-2015 O-000060/2015

  Forced part-time employment in Spain

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sergio Gutiérrez Prieto (S&D), Clara Eugenia Aguilera García (S&D)

21-05-2015 P-008124/2015

  Removal of sunken tyres

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sylvie Goddyn (NI), Mireille D'Ornano (NI), Marie-Christine Arnautu (NI), Jean-François Jalkh (NI), Gilles Lebreton (NI)

21-05-2015 P-008123/2015

  EDB - anti-counterfeiting database

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Mario Borghezio (NI)

20-05-2015 P-008119/2015

  Article 6(2) of the Treaty on European Union

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Nigel Farage (EFDD)

20-05-2015 P-008110/2015

  Combatting vine wood diseases

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Angélique Delahaye (PPE), Michèle Alliot-Marie (PPE), Eric Andrieu (S&D), Georges Bach (PPE), Alain Cadec (PPE), Alberto Cirio (PPE), Arnaud Danjean (PPE), Rachida Dati (PPE), Jean-Paul Denanot (S&D), Albert Deß (PPE), Herbert Dorfmann (PPE), Karl-Heinz Florenz (PPE), Elisabetta Gardini (PPE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Françoise Grossetête (PPE), Brice Hortefeux (PPE), Marc Joulaud (PPE), Philippe Juvin (PPE), Alain Lamassoure (PPE), Giovanni La Via (PPE), Jérôme Lavrilleux (PPE), Constance Le Grip (PPE), Peter Liese (PPE), Mairead McGuinness (PPE), Anthea McIntyre (ECR), Nadine Morano (PPE), Elisabeth Morin-Chartier (PPE), Renaud Muselier (PPE), József Nagy (PPE), Momchil Nekov (S&D), Alojz Peterle (PPE), Maurice Ponga (PPE), Franck Proust (PPE), Sofia Ribeiro (PPE), Robert Rochefort (ALDE), Virginie Rozière (S&D), Tokia Saïfi (PPE), Anne Sander (PPE), Marielle de Sarnez (ALDE), Tibor Szanyi (S&D), Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), Damiano Zoffoli (S&D)

20-05-2015 P-008109/2015

  Communicable diseases in Europe (HIV, drug-resistant TB and Hepatitis C)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

20-05-2015 P-008108/2015

  Anti-dumping duties on imports of silicon-electrical steel

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Biljana Borzan (S&D)

19-05-2015 P-007923/2015

  Drawbridge at the port of Valencia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D)

19-05-2015 P-007885/2015

Întrebări parlamentare

Întrebările parlamentare sunt întrebări adresate altor instituții și organisme ale Uniunii Europene de către deputații europeni. Acestea constituie un instrument direct de control parlamentar asupra altor instituții și organisme ale UE.
Există trei categorii de întrebări parlamentare:

  • Întrebările orale adresate în cursul ședințelor parlamentare și înscrise în „Dezbaterea zilei” care pot fi urmate sau nu de o rezoluție ( articolul 128)
  • Întrebările adresate în „Timpul afectat întrebărilor” adresate în momentele rezervate în acest scop, în cursul ședințelor plenare ( articolul 129)
  • Întrebările scrise, cu solicitare de răspuns scris ( articolul 130)