Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  VP/HR - Relationship between the EU and the Organization of American States (OAS) in the management of the humanitarian and political crisis in Venezuela

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE)

19-09-2018 P-004750/2018

Rolul autorităților locale și regionale în gestionarea migrației

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Gérard Deprez, în numele Grupului ALDE

19-09-2018 O-000104/2018

Rolul autorităților locale și regionale în gestionarea migrației

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Consiliului
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Gérard Deprez, în numele Grupului ALDE

19-09-2018 O-000103/2018

  'Wild boar fence' along the Danish-German border

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Margrete Auken (Verts/ALE)

18-09-2018 P-004719/2018

  Renewing fishing fleets in the outermost regions

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Liliana Rodrigues (S&D)

17-09-2018 P-004683/2018

Comerțul ilegal cu animale de companie în UE

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Renate Sommer, Pavel Poc, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Keith Taylor, Stefan Eck, Julia Reid, Joëlle Mélin, în numele Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

17-09-2018 O-000102/2018

Comerțul ilegal cu animale de companie în UE

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Consiliului
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Renate Sommer, Pavel Poc, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Keith Taylor, Stefan Eck, Julia Reid, Joëlle Mélin, în numele Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

17-09-2018 O-000101/2018

  Innovative Economy Operational Programme

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Julia Pitera (PPE)

14-09-2018 P-004663/2018

  Amending Commission Regulation (EC) No 543/2008

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nessa Childers (S&D)

13-09-2018 P-004651/2018

Situații umanitare de urgență în Marea Mediterană: sprijinirea autorităților locale și regionale

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, în numele Grupului GUE/NGL

13-09-2018 O-000100/2018

Contact

Întrebări parlamentare

Întrebările parlamentare sunt întrebări adresate altor instituții și organisme ale Uniunii Europene de către deputații europeni. Acestea constituie un instrument direct de control parlamentar asupra altor instituții și organisme ale UE.
Există trei categorii de întrebări parlamentare:

  • Întrebările orale adresate în cursul ședințelor parlamentare și înscrise în „Dezbaterea zilei” care pot fi urmate sau nu de o rezoluție ( articolul 128)
  • Întrebările adresate în „Timpul afectat întrebărilor” adresate în momentele rezervate în acest scop, în cursul ședințelor plenare ( articolul 129)
  • Întrebările scrise, cu solicitare de răspuns scris ( articolul 130)