Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

Tratatul de la Marrakesh privind excepțiile de la drepturile de autor în beneficiul persoanelor cu deficiențe de vedere

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Consiliului
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Pavel Svoboda, în numele Comisia pentru afaceri juridice

03-03-2015 O-000021/2015

Explorarea și exploatarea offshore a petrolului în Marea Adriatică

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Davor Škrlec, în numele Grupului Verts/ALE

03-03-2015 O-000020/2015

  VP/HR - Clandestine immigration and possible agreements with migrants' States of origin

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alessia Maria Mosca (S&D)

27-02-2015 P-003197/2015

  Occupational accidents suffered by commercial drivers

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lucy Anderson (S&D), Clare Moody (S&D)

27-02-2015 P-003183/2015

  Effectiveness and scope of the funds made available by the Commission for the European Endowment for Democracy (EED).

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Josef Weidenholzer (S&D)

27-02-2015 P-003182/2015

  Establishment of a European anti-propaganda agency to fight radicalisation

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Bart Staes (Verts/ALE)

27-02-2015 P-003103/2015

  Unaccompanied minors in the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nathalie Griesbeck (ALDE), Cecilia Wikström (ALDE)

27-02-2015 P-003076/2015

  Visa liberalisation for Qatar, Kuwait and Oman

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Helga Stevens (ECR)

27-02-2015 P-003075/2015

  Comprehensive Trade and Economic Agreement procurement chapter

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Yannick Jadot (Verts/ALE)

27-02-2015 P-003074/2015

  Implementation of the human rights clause in the Trade Agreement with Colombia

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Tania González Peñas (GUE/NGL)

27-02-2015 P-003072/2015

Întrebări parlamentare

Întrebările parlamentare sunt întrebări adresate altor instituții și organisme ale Uniunii Europene de către deputații europeni. Acestea constituie un instrument direct de control parlamentar asupra altor instituții și organisme ale UE.
Există trei categorii de întrebări parlamentare:

  • Întrebările orale adresate în cursul ședințelor parlamentare și înscrise în „Dezbaterea zilei” care pot fi urmate sau nu de o rezoluție ( articolul 128)
  • Întrebările adresate în „Timpul afectat întrebărilor” adresate în momentele rezervate în acest scop, în cursul ședințelor plenare ( articolul 129)
  • Întrebările scrise, cu solicitare de răspuns scris ( articolul 130)