Întrebările parlamentare sunt întrebări adresate altor instituții și organisme ale Uniunii Europene de către deputații europeni. Acestea constituie un instrument direct de control parlamentar asupra altor instituții și organisme ale UE.
Există trei categorii de întrebări parlamentare:

  • Întrebările orale adresate în cursul ședințelor parlamentare și înscrise în „Dezbaterea zilei” care pot fi urmate sau nu de o rezoluție (articolul 115).
  • Întrebările adresate în „Timpul afectat întrebărilor” adresate în momentele rezervate în acest scop, în cursul ședințelor plenare (articolul 116).
  • Întrebările scrise, cu solicitare de răspuns scris (articolul 117).
 
/
 
 
 
Cuvânt (cuvinte)

Puteţi trunchia în dreapta şi/sau în stânga cu un asterisc (*): activa*

 
 
Ultimele întrebări
 

Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

Documente :

  • 1k

  Inclusion of an individual on restrictive measures list

Question for written answer
to the Council
Rule 117
Syed Kamall (ECR)

Data :16-04-2014

Referinţă :

P-004853/2014

Documente :

  Date of publication of the SCENIHR report on dental mercury

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Gilles Pargneaux (S&D)

Data :15-04-2014

Referinţă :

P-004791/2014

Documente :

  Discrimination against Belgian brewers

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Marc Tarabella (S&D)

Data :14-04-2014

Referinţă :

P-004637/2014

Documente :

Invalidarea Directivei 2006/24/CE privind păstrarea datelor

Întrebarea cu solicitare de răspuns scris
adresată Comisiei
Articolul 117 din Regulamentul de procedură
Silvia-Adriana Ţicău (S&D)

Data :11-04-2014

Referinţă :

P-004581/2014

Documente :

  Tendering process for Ireland's national postcode system

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Martina Anderson (GUE/NGL)

Data :11-04-2014

Referinţă :

P-004580/2014

Documente :

  Disappearance of EU funding for the Luckenwalde-based Human BioSciences (HBS) wound care dressing factory

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Ingeborg Gräßle (PPE)

Data :11-04-2014

Referinţă :

P-004579/2014

Documente :

  Export of radioactive waste and spent nuclear fuel

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Claus Larsen-Jensen (S&D)

Data :11-04-2014

Referinţă :

P-004574/2014

Documente :

  End of the DOLCETA project

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Zuzana Roithová (PPE)

Data :11-04-2014

Referinţă :

P-004562/2014

Documente :

  International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Iñaki Irazabalbeitia Fernández (Verts/ALE)

Data :10-04-2014

Referinţă :

E-004511/2014

Documente :

  Voluntary research to monitor the loss of honeybee colonies in the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Mariya Gabriel (PPE)

Data :10-04-2014

Referinţă :

E-004510/2014
Comunicare