Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  Xylella fastidiosa emergency and spread of the bacterium

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Rosa D'Amato (EFDD), Marco Affronte (EFDD), Piernicola Pedicini (EFDD), Marco Zullo (EFDD)

02-07-2015 P-010709/2015

  Veterinary medicinal product concerns

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Mairead McGuinness (PPE)

02-07-2015 P-010707/2015

  Nürburgring insolvency proceedings

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Werner Langen (PPE)

02-07-2015 P-010666/2015

Conferința de la Addis Abeba și instrumentele inovatoare de finanțare pentru dezvoltare

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Charles Goerens, Beatriz Becerra Basterrechea, Louis Michel, în numele Grupului ALDE

01-07-2015 O-000087/2015

Mecanisme inovatoare de finanțare pentru dezvoltare:

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Davor Ivo Stier, în numele Grupului PPE

01-07-2015 O-000086/2015

  Fences and the Schengen border

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
István Ujhelyi (S&D)

30-06-2015 P-010654/2015

  European Progress Microfinance Facility - Information on intermediaries in Slovakia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jana Žitňanská (ECR)

30-06-2015 P-010636/2015

  Ban on the sale of dairy products prepared using powdered milk

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Giulia Moi (EFDD)

30-06-2015 P-010574/2015

  Driving insurance - 'No claims discounts' refusals

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lucy Anderson (S&D)

30-06-2015 P-010561/2015

  European rules and Greek reality

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gerolf Annemans (ENF)

30-06-2015 P-010546/2015

Întrebări parlamentare

Întrebările parlamentare sunt întrebări adresate altor instituții și organisme ale Uniunii Europene de către deputații europeni. Acestea constituie un instrument direct de control parlamentar asupra altor instituții și organisme ale UE.
Există trei categorii de întrebări parlamentare:

  • Întrebările orale adresate în cursul ședințelor parlamentare și înscrise în „Dezbaterea zilei” care pot fi urmate sau nu de o rezoluție ( articolul 128)
  • Întrebările adresate în „Timpul afectat întrebărilor” adresate în momentele rezervate în acest scop, în cursul ședințelor plenare ( articolul 129)
  • Întrebările scrise, cu solicitare de răspuns scris ( articolul 130)