Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  The collection of personal data and the right to privacy

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR)

10-09-2014 P-006730/2014

Impactul avut asupra agriculturii europene de interzicerea comerțului cu produse agricole și alimentare din UE de către Federația Rusă

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Janusz Wojciechowski, James Nicholson, Beata Barbara Gosiewska, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Valdemar Tomaševski, Ian Duncan, Stanisław Ożóg, Bas Belder, în numele Grupului ECR

10-09-2014 O-000068/2014

  Delay in implementing the Fund for European Aid to the Most Deprived (FEAD)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jérôme Lavrilleux (PPE)

09-09-2014 P-006721/2014

  Town twinning

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Werner Langen (PPE)

09-09-2014 P-006720/2014

  Public consultation on ISDS

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Josef Weidenholzer (S&D)

09-09-2014 P-006719/2014

  Impact of the embargo

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Georgios Katrougkalos (GUE/NGL)

09-09-2014 P-006718/2014

  Financial aid for Greek transport operators following the Russian embargo

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Elissavet Vozemberg (PPE)

09-09-2014 P-006704/2014

  Suspension of funding for Sardinia ROP

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Giulia Moi (EFDD)

09-09-2014 P-006692/2014

  Google antitrust case: penalty requirement

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), Andreas Schwab (PPE)

09-09-2014 E-006691/2014

Ancheta privind prăbușirea cursei MH-17 în Ucraina

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Kateřina Konečná, Miloslav Ransdorf, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy, în numele Grupului GUE/NGL

09-09-2014 O-000067/2014

Întrebări parlamentare

Întrebările parlamentare sunt întrebări adresate altor instituții și organisme ale Uniunii Europene de către deputații europeni. Acestea constituie un instrument direct de control parlamentar asupra altor instituții și organisme ale UE.
Există trei categorii de întrebări parlamentare:

  • Întrebările orale adresate în cursul ședințelor parlamentare și înscrise în „Dezbaterea zilei” care pot fi urmate sau nu de o rezoluție ( articolul 128)
  • Întrebările adresate în „Timpul afectat întrebărilor” adresate în momentele rezervate în acest scop, în cursul ședințelor plenare ( articolul 129)
  • Întrebările scrise, cu solicitare de răspuns scris ( articolul 130)