Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  Luxembourg as a tax haven

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Malin Björk (GUE/NGL)

23-07-2014 P-005936/2014

  Draft Commission implementing regulation amending Regulation (EC) No 900/2008

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ashley Fox (ECR)

23-07-2014 P-005935/2014

  Future of the AST steelworks in Terni, protecting the industrial site and its workers

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Antonio Tajani (PPE)

23-07-2014 P-005919/2014

  VP/HR - Summoning Israeli ambassadors

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Iosu Juaristi Abaunz (GUE/NGL)

22-07-2014 P-005898/2014

  Compatibility of German road-toll scheme with EU law

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pascal Arimont (PPE)

21-07-2014 P-005869/2014

  Tax lease system

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pablo Zalba Bidegain (PPE)

21-07-2014 P-005867/2014

  VP/HR - Situation in Ukraine

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Georgi Pirinski (S&D)

17-07-2014 P-005839/2014

VP/HR - UE pierde bătălia legată de comunicare în Republica Moldova

Întrebarea cu solicitare de răspuns scris
adresată Comisiei
Articolul 130 din Regulamentul de procedură
Ionel-Sorin Moisă (S&D)

17-07-2014 P-005838/2014

  Measures to comply with the obligations under Article 5(1) and (3) of Directive 2002/58/EC

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Josef Weidenholzer (S&D)

17-07-2014 P-005808/2014

  Responsibility for the debt of the Valencia regional government

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jordi Sebastià (Verts/ALE)

17-07-2014 P-005807/2014

Întrebări parlamentare

Întrebările parlamentare sunt întrebări adresate altor instituții și organisme ale Uniunii Europene de către deputații europeni. Acestea constituie un instrument direct de control parlamentar asupra altor instituții și organisme ale UE.
Există trei categorii de întrebări parlamentare:

  • Întrebările orale adresate în cursul ședințelor parlamentare și înscrise în „Dezbaterea zilei” care pot fi urmate sau nu de o rezoluție ( articolul 128)
  • Întrebările adresate în „Timpul afectat întrebărilor” adresate în momentele rezervate în acest scop, în cursul ședințelor plenare ( articolul 129)
  • Întrebările scrise, cu solicitare de răspuns scris ( articolul 130)