Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  Malta and the Birds Directive

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Catherine Bearder (ALDE)

29-10-2014 P-008501/2014

  Registration of right-hand drive vehicles in Poland

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Theresa Griffin (S&D)

28-10-2014 P-008492/2014

  Turkish provocation of Greece and Cyprus

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Elissavet Vozemberg (PPE)

28-10-2014 P-008438/2014

  The need for medical devices to be retained within the portfolio of the Commissioner for health and food safety

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marc Tarabella (S&D)

28-10-2014 P-008427/2014

  Ebola virus

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), Teresa Rodriguez-Rubio (GUE/NGL)

28-10-2014 P-008426/2014

  EU budget and the UK's contribution

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Molly Scott Cato (Verts/ALE)

27-10-2014 P-008414/2014

  Internet tax versus fundamental principles

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
István Ujhelyi (S&D)

27-10-2014 P-008408/2014

  Kurdish people in Kobane

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Claude Moraes (S&D)

27-10-2014 P-008391/2014

  Poverty-driven migration in Europe

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Claudia Schmidt (PPE)

27-10-2014 P-008390/2014

  Regionalised sub-budgets

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
David McAllister (PPE)

27-10-2014 P-008389/2014

Întrebări parlamentare

Întrebările parlamentare sunt întrebări adresate altor instituții și organisme ale Uniunii Europene de către deputații europeni. Acestea constituie un instrument direct de control parlamentar asupra altor instituții și organisme ale UE.
Există trei categorii de întrebări parlamentare:

  • Întrebările orale adresate în cursul ședințelor parlamentare și înscrise în „Dezbaterea zilei” care pot fi urmate sau nu de o rezoluție ( articolul 128)
  • Întrebările adresate în „Timpul afectat întrebărilor” adresate în momentele rezervate în acest scop, în cursul ședințelor plenare ( articolul 129)
  • Întrebările scrise, cu solicitare de răspuns scris ( articolul 130)