Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  VP/HR - Need for a clear EU position regarding a third country's rights of intervention in the affairs of a Member State

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sofia Sakorafa (GUE/NGL)

18-07-2017 P-004960/2017

  Activation of the EUSF to compensate for the destruction caused by flooding in Sithonia, Halkidiki

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Georgios Kyrtsos (PPE)

18-07-2017 P-004938/2017

  Proposal for a directive on a proportionality test

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Richard Sulík (ECR)

17-07-2017 P-004909/2017

  Scientific criteria for determining the properties of endocrine disruptors

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Françoise Grossetête (PPE)

17-07-2017 P-004896/2017

  Amending Commission Implementing Regulation (EU) 2016/6

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Claude Turmes (Verts/ALE), Michèle Rivasi (Verts/ALE)

14-07-2017 P-004858/2017

  Question RMI - impact on farm machinery market and lack of impact assessment

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Annie Schreijer-Pierik (PPE)

14-07-2017 P-004856/2017

  Trump Administration's announcement on anti-dumping measures against Spanish olives

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Clara Eugenia Aguilera García (S&D)

14-07-2017 P-004855/2017

  5G participatory broadband platform

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Michał Boni (PPE), Pilar del Castillo Vera (PPE)

14-07-2017 P-004854/2017

Directiva 2014/40/UE - un organ de conducere pentru distribuția produselor din tutun

Întrebarea cu solicitare de răspuns scris
adresată Comisiei
Articolul 130 din Regulamentul de procedură
Cătălin Sorin Ivan (S&D)

14-07-2017 P-004851/2017

  Development of a European left-wing extremist database

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
David McAllister (PPE)

14-07-2017 P-004850/2017

Contact

Întrebări parlamentare

Întrebările parlamentare sunt întrebări adresate altor instituții și organisme ale Uniunii Europene de către deputații europeni. Acestea constituie un instrument direct de control parlamentar asupra altor instituții și organisme ale UE.
Există trei categorii de întrebări parlamentare:

  • Întrebările orale adresate în cursul ședințelor parlamentare și înscrise în „Dezbaterea zilei” care pot fi urmate sau nu de o rezoluție ( articolul 128)
  • Întrebările adresate în „Timpul afectat întrebărilor” adresate în momentele rezervate în acest scop, în cursul ședințelor plenare ( articolul 129)
  • Întrebările scrise, cu solicitare de răspuns scris ( articolul 130)