Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  Haemochromatosis

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Mairead McGuinness (PPE)

15-06-2018 P-003248/2018

  US duties on table olives

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Esther Herranz García (PPE), Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE), Gabriel Mato (PPE), Esteban González Pons (PPE), Pilar Ayuso (PPE), Verónica Lope Fontagné (PPE), Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE), Santiago Fisas Ayxelà (PPE), Rosa Estaràs Ferragut (PPE), Francesc Gambús (PPE), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE), Francisco José Millán Mon (PPE), Antonio López-Istúriz White (PPE), Luis de Grandes Pascual (PPE)

15-06-2018 P-003242/2018

Agenda UE privind zonele rurale, montane și îndepărtate

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Iskra Mihaylova, în numele Comisia pentru dezvoltare regională

15-06-2018 O-000067/2018

  Dual quality goods - number of products affected

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Richard Sulík (ECR)

14-06-2018 P-003230/2018

  Russian sanctions and designations for trading with Donbass

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jarosław Wałęsa (PPE)

13-06-2018 P-003206/2018

  Test procedures for tobacco emissions

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ivo Belet (PPE)

13-06-2018 P-003203/2018

  Olive oil from Tunisia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Salvatore Cicu (PPE)

13-06-2018 P-003180/2018

Combaterea fraudei vamale și protejarea resurselor proprii ale UE

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Ingeborg Gräßle, în numele Comisia pentru control bugetar

13-06-2018 O-000066/2018

  VAT on sun cream

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Brian Hayes (PPE)

12-06-2018 P-003165/2018

Orientări pentru statele membre pentru a preveni incriminarea asistenței umanitare

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Claude Moraes, în numele Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

12-06-2018 O-000065/2018

Contact

Întrebări parlamentare

Întrebările parlamentare sunt întrebări adresate altor instituții și organisme ale Uniunii Europene de către deputații europeni. Acestea constituie un instrument direct de control parlamentar asupra altor instituții și organisme ale UE.
Există trei categorii de întrebări parlamentare:

  • Întrebările orale adresate în cursul ședințelor parlamentare și înscrise în „Dezbaterea zilei” care pot fi urmate sau nu de o rezoluție ( articolul 128)
  • Întrebările adresate în „Timpul afectat întrebărilor” adresate în momentele rezervate în acest scop, în cursul ședințelor plenare ( articolul 129)
  • Întrebările scrise, cu solicitare de răspuns scris ( articolul 130)