Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  Annulment of the regulation on the energy labelling of vacuum cleaners

Question for written answer P-005751/2018
to the Commission
Rule 130
Kathleen Van Brempt (S&D)

13-11-2018 P-005751/2018

  Enforcing entitlements arising from EU law

Question for written answer P-005746/2018
to the Commission
Rule 130
Pál Csáky (PPE)

13-11-2018 P-005746/2018

  The shared economy and tourism

Question for written answer P-005722/2018
to the Commission
Rule 130
Jiří Maštálka (GUE/NGL)

12-11-2018 P-005722/2018

  RLAH and the sustainability mechanism in the roaming regulation

Question for written answer P-005718/2018
to the Commission
Rule 130
Michał Boni (PPE)

12-11-2018 P-005718/2018

  African swine fever and request for a ban on cross-border transport of wild boars

Question for written answer P-005707/2018
to the Commission
Rule 130
Tom Vandenkendelaere (PPE)

10-11-2018 P-005707/2018

Jocurile de noroc

Întrebarea cu solicitare de răspuns scris P-005703/2018
adresată Comisiei
Articolul 130 din Regulamentul de procedură
Cătălin Sorin Ivan (NI)

09-11-2018 P-005703/2018

  Mittal - Ilva (competition/dominant position)

Question for written answer P-005702/2018
to the Commission
Rule 130
Maria Arena (S&D)

09-11-2018 P-005702/2018

  Exploitation of durum wheat with low levels of deoxynivalenol (DON)

Question for written answer P-005699/2018
to the Commission
Rule 130
Michela Giuffrida (S&D)

09-11-2018 P-005699/2018

  Funds for the renovation of Palazzo Penne in the historic centre of Naples

Question for written answer P-005693/2018
to the Commission
Rule 130
Isabella Adinolfi (EFDD)

09-11-2018 P-005693/2018

  Italian victims of the banking system

Question for written answer P-005674/2018
to the Commission
Rule 130
Innocenzo Leontini (PPE)

08-11-2018 P-005674/2018

Contact

Întrebări parlamentare

Întrebările parlamentare sunt întrebări adresate altor instituții și organisme ale Uniunii Europene de către deputații europeni. Acestea constituie un instrument direct de control parlamentar asupra altor instituții și organisme ale UE.
Există trei categorii de întrebări parlamentare:

  • Întrebările orale adresate în cursul ședințelor parlamentare și înscrise în „Dezbaterea zilei” care pot fi urmate sau nu de o rezoluție ( articolul 128)
  • Întrebările adresate în „Timpul afectat întrebărilor” adresate în momentele rezervate în acest scop, în cursul ședințelor plenare ( articolul 129)
  • Întrebările scrise, cu solicitare de răspuns scris ( articolul 130)