Contact

Timpul afectat întrebărilor adresate Comisiei Europene

Timpul afectat întrebărilor adresate Comisiei Europene este organizat în conformitate cu o nouă formulă în cursul unei perioade de probă începând cu septembrie 2011. În urma unei evaluări care urmează să fie efectuate în cursul anului 2012, această nouă formulă ar putea eventual înlocui formula anterioară a timpului afectat întrebărilor.

Noua formulă este următoarea:

  • Fiecare timp afectat întrebărilor este dedicat unei teme orizontale specifice și se bazează exclusiv pe procedura de intervenție la cerere („catch the eye”), întrebările deputaților alternând cu răspunsurile comisarilor; nu se mai adresează întrebări în avans.
  • Cel puțin trei comisari, cu portofolii legate de tema aleasă, sunt prezenți cu toții pentru toate cele 90 de minute destinate timpului afectat întrebărilor.

Pentru fiecare timp afectat întrebărilor, tema orizontală specifică este adoptată de Conferința președinților. Ulterior, această temă este publicată în proiectul definitiv al ordinii de zi împreună cu numele comisarilor participanți.

Timpul afectat întrebărilor adresate Consiliului, Președintelui Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și Președintelui Eurogrupului

  • În conformitate cu orientările definite de Conferința președinților, se pot prevedea perioade specifice pentru timpul afectat întrebărilor adresate Consiliului, Președintelui Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și Președintelui Eurogrupului.