Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  VP/HR - Need for a clear EU position regarding a third country's rights of intervention in the affairs of a Member State

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sofia Sakorafa (GUE/NGL)

18-07-2017 P-004960/2017

  Activation of the EUSF to compensate for the destruction caused by flooding in Sithonia, Halkidiki

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Georgios Kyrtsos (PPE)

18-07-2017 P-004938/2017

  Proposal for a directive on a proportionality test

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Richard Sulík (ECR)

17-07-2017 P-004909/2017

  Scientific criteria for determining the properties of endocrine disruptors

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Françoise Grossetête (PPE)

17-07-2017 P-004896/2017

  Amending Commission Implementing Regulation (EU) 2016/6

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Claude Turmes (Verts/ALE), Michèle Rivasi (Verts/ALE)

14-07-2017 P-004858/2017

  Question RMI - impact on farm machinery market and lack of impact assessment

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Annie Schreijer-Pierik (PPE)

14-07-2017 P-004856/2017

  Trump Administration's announcement on anti-dumping measures against Spanish olives

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Clara Eugenia Aguilera García (S&D)

14-07-2017 P-004855/2017

  5G participatory broadband platform

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Michał Boni (PPE), Pilar del Castillo Vera (PPE)

14-07-2017 P-004854/2017

Directiva 2014/40/UE - un organ de conducere pentru distribuția produselor din tutun

Întrebarea cu solicitare de răspuns scris
adresată Comisiei
Articolul 130 din Regulamentul de procedură
Cătălin Sorin Ivan (S&D)

14-07-2017 P-004851/2017

  Development of a European left-wing extremist database

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
David McAllister (PPE)

14-07-2017 P-004850/2017

Contact

Întrebările scrise

  • Orice deputat poate adresa Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate întrebări cu solicitare de răspuns scris.
  • La întrebările fără caracter prioritar trebuie să se răspundă în termen de șase săptămâni de la notificarea instituției în cauză.
  • La întrebările prioritare trebuie să se răspundă în termen de trei săptămâni de la notificarea instituției în cauză. Orice deputat poate adresa o întrebare prioritară o dată pe lună.