Întrebările parlamentare sunt întrebări adresate altor instituții și organisme ale Uniunii Europene de către deputații europeni. Acestea constituie un instrument direct de control parlamentar asupra altor instituții și organisme ale UE.
Există trei categorii de întrebări parlamentare:

  • Întrebările orale adresate în cursul ședințelor parlamentare și înscrise în „Dezbaterea zilei” care pot fi urmate sau nu de o rezoluție (articolul 115).
  • Întrebările adresate în „Timpul afectat întrebărilor” adresate în momentele rezervate în acest scop, în cursul ședințelor plenare (articolul 116).
  • Întrebările scrise, cu solicitare de răspuns scris (articolul 117).
 
/
 
 
 
Cuvânt (cuvinte)

Puteţi trunchia în dreapta şi/sau în stânga cu un asterisc (*): activa*

 
 

Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

Documente :

  Discrimination against Belgian brewers

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Marc Tarabella (S&D)

Data :14-04-2014

Referinţă :

P-004637/2014

Documente :

  Tendering process for Ireland's national postcode system

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Martina Anderson (GUE/NGL)

Data :11-04-2014

Referinţă :

P-004580/2014

Documente :

  Export of radioactive waste and spent nuclear fuel

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Claus Larsen-Jensen (S&D)

Data :11-04-2014

Referinţă :

P-004574/2014

Documente :

  European Network on Religion and Belief

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Daniël van der Stoep (NI)

Data :10-04-2014

Referinţă :

E-004509/2014

Documente :

  Energy security: measures to reduce Europe's dependence on Russia

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Claude Turmes (Verts/ALE)

Data :10-04-2014

Referinţă :

P-004477/2014

Documente :

  Budget for animal diseases

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Jan Mulder (ALDE)

Data :10-04-2014

Referinţă :

P-004448/2014

Documente :

  Maritime transport policy / inland waterways

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Knut Fleckenstein (S&D)

Data :09-04-2014

Referinţă :

P-004386/2014

Documente :

  Fit of pique by EU ruling class over outcome of democratic consultation in Switzerland

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Francesco Enrico Speroni (EFD)

Data :08-04-2014

Referinţă :

P-004364/2014

Documente :

  Situation of pension reform victims in Italy

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Claudio Morganti (EFD)

Data :08-04-2014

Referinţă :

P-004363/2014

Documente :

  Fraud carried out with parallel SIM card switching

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Paul Rübig (PPE)

Data :08-04-2014

Referinţă :

P-004351/2014
Întrebările scrise
 
  • Orice deputat poate adresa Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate întrebări cu solicitare de răspuns scris.
  • La întrebările fără caracter prioritar trebuie să se răspundă în termen de șase săptămâni de la notificarea instituției în cauză.
  • La întrebările prioritare trebuie să se răspundă în termen de trei săptămâni de la notificarea instituției în cauză. Orice deputat poate adresa o întrebare prioritară o dată pe lună.