Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  Imposing sanctions on the Night Wolves gang

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Anna Elżbieta Fotyga (ECR)

14-04-2015 P-005891/2015

  Xylella fastidiosa

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nicola Caputo (S&D)

14-04-2015 P-005890/2015

  VP/HR - Situation of Christians

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE)

14-04-2015 P-005888/2015

  Use of the European Regional Development Fund (ERDF)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jude Kirton-Darling (S&D)

14-04-2015 P-005887/2015

  Standard variable mortgage rates

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Brian Hayes (PPE)

14-04-2015 P-005870/2015

  Absence of external emergency plan for Lombardy underground gas storage plants

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Eleonora Evi (EFDD), Marco Zanni (EFDD)

14-04-2015 P-005869/2015

  Recreational hunting of migratory birds in Malta

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Anja Hazekamp (GUE/NGL), Stefan Eck (GUE/NGL)

14-04-2015 P-005868/2015

  Neonicotinoids

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE)

13-04-2015 P-005815/2015

  Compatibility with EU law of Articles 23, 65 and 66 of the Income Tax Code of the Hellenic Republic (Act No 4172/2013, as amended by Act No 4321/2015)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Iskra Mihaylova (ALDE)

13-04-2015 P-005814/2015

  VP/HR - Follow-up to Written Question P-002006/15 on Venezuela and human rights

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dita Charanzová (ALDE)

13-04-2015 P-005790/2015

Întrebările scrise

  • Orice deputat poate adresa Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate întrebări cu solicitare de răspuns scris.
  • La întrebările fără caracter prioritar trebuie să se răspundă în termen de șase săptămâni de la notificarea instituției în cauză.
  • La întrebările prioritare trebuie să se răspundă în termen de trei săptămâni de la notificarea instituției în cauză. Orice deputat poate adresa o întrebare prioritară o dată pe lună.