Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  Action taken by the Spanish State with regard to the Catalan referendum

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gerolf Annemans (ENF)

20-09-2017 P-005858/2017

  Mussel farming at risk in the Gulf of La Spezia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Matteo Salvini (ENF)

20-09-2017 P-005855/2017

  EU state aid rules and social housing

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Brian Hayes (PPE)

19-09-2017 P-005824/2017

  Partnership and Cooperation Agreement with Uzbekistan

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Miguel Viegas (GUE/NGL)

19-09-2017 P-005821/2017

  The place of the beef market in trade negotiations with Mercosur

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Angélique Delahaye (PPE), Brice Hortefeux (PPE), Jérôme Lavrilleux (PPE), Alain Lamassoure (PPE), Rachida Dati (PPE), Nadine Morano (PPE), Françoise Grossetête (PPE)

18-09-2017 P-005798/2017

  Protection of national minorities in Ukraine

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
József Nagy (PPE)

18-09-2017 P-005785/2017

  DG GROW's assessment of the Mobility Package and prospects for SMEs in the road transport sector

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kosma Złotowski (ECR), Tomasz Piotr Poręba (ECR)

15-09-2017 P-005761/2017

  Negotiation of an EU-Mercosur Free Trade Agreement-exchange of offers

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Michel Dantin (PPE)

14-09-2017 P-005730/2017

Caracterul ilegal al produselor alimentare cu standarde duble de calitate

Întrebarea cu solicitare de răspuns scris
adresată Comisiei
Articolul 130 din Regulamentul de procedură
Daciana Octavia Sârbu (S&D)

14-09-2017 P-005729/2017

  Apparent ineffectiveness of EU sanctions against the Russian Federation,

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jiří Maštálka (GUE/NGL)

14-09-2017 P-005728/2017

Contact

Întrebările scrise

  • Orice deputat poate adresa Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate întrebări cu solicitare de răspuns scris.
  • La întrebările fără caracter prioritar trebuie să se răspundă în termen de șase săptămâni de la notificarea instituției în cauză.
  • La întrebările prioritare trebuie să se răspundă în termen de trei săptămâni de la notificarea instituției în cauză. Orice deputat poate adresa o întrebare prioritară o dată pe lună.