Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  Fulfilment by Turkey of the terms of the agreement on migration of 18 March 2016

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Aymeric Chauprade (NI)

22-06-2016 P-005036/2016

  Use of the ERDF for an irregular underpass in Cremona

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marco Valli (EFDD), Eleonora Evi (EFDD), Marco Zanni (EFDD)

22-06-2016 P-005013/2016

  Voting on CETA

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dietmar Köster (S&D)

21-06-2016 P-004999/2016

  Exempting Portugal from excessive-deficit sanctions

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sofia Ribeiro (PPE)

20-06-2016 P-004937/2016

  VAT exemption

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL)

17-06-2016 P-004920/2016

  Change in the risk status of French beef following a case of bovine spongiform encephalopathy

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Françoise Grossetête (PPE)

17-06-2016 P-004919/2016

  Rent certainty

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Liadh Ní Riada (GUE/NGL)

17-06-2016 P-004918/2016

Prețurile la energie

Întrebarea cu solicitare de răspuns scris
adresată Comisiei
Articolul 130 din Regulamentul de procedură
Dan Nica (S&D)

16-06-2016 P-004916/2016

  Postal statistics

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lucy Anderson (S&D)

16-06-2016 P-004900/2016

  Use of European financing to demolish historical bridge in Funchal

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Liliana Rodrigues (S&D)

16-06-2016 E-004899/2016

Întrebările scrise

  • Orice deputat poate adresa Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate întrebări cu solicitare de răspuns scris.
  • La întrebările fără caracter prioritar trebuie să se răspundă în termen de șase săptămâni de la notificarea instituției în cauză.
  • La întrebările prioritare trebuie să se răspundă în termen de trei săptămâni de la notificarea instituției în cauză. Orice deputat poate adresa o întrebare prioritară o dată pe lună.