Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  Compatibility of German road-toll scheme with EU law

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pascal Arimont (PPE)

21-07-2014 P-005869/2014

  Tax lease system

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pablo Zalba Bidegain (PPE)

21-07-2014 P-005867/2014

  VP/HR - Situation in Ukraine

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Georgi Pirinski (S&D)

17-07-2014 P-005839/2014

VP/HR - UE pierde bătălia legată de comunicare în Republica Moldova

Întrebarea cu solicitare de răspuns scris
adresată Comisiei
Articolul 130 din Regulamentul de procedură
Ionel-Sorin Moisă (S&D)

17-07-2014 P-005838/2014

  Measures to comply with the obligations under Article 5(1) and (3) of Directive 2002/58/EC

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Josef Weidenholzer (S&D)

17-07-2014 P-005808/2014

  Responsibility for the debt of the Valencia regional government

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jordi Sebastià (Verts/ALE)

17-07-2014 P-005807/2014

  Investigation into the possible manipulation of statistics in the region of Valencia (Comunitat Valenciana), Spain

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D)

16-07-2014 P-005781/2014

  Destruction of chemical weapons from Syria

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sofia Sakorafa (GUE/NGL)

15-07-2014 P-005778/2014

  Extent to which the elections in Hungary on 6 April were democratic

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Csaba Molnár (S&D)

15-07-2014 P-005777/2014

  Failure to apply safeguard measures to Cambodian rice imports

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gianluca Buonanno (NI)

15-07-2014 P-005771/2014

Întrebările scrise

  • Orice deputat poate adresa Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate întrebări cu solicitare de răspuns scris.
  • La întrebările fără caracter prioritar trebuie să se răspundă în termen de șase săptămâni de la notificarea instituției în cauză.
  • La întrebările prioritare trebuie să se răspundă în termen de trei săptămâni de la notificarea instituției în cauză. Orice deputat poate adresa o întrebare prioritară o dată pe lună.