Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  Infringement of Community rules regarding the projected Spinetta Marengo landfill (Alessandria)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tiziana Beghin (EFDD), Laura Agea (EFDD), Daniela Aiuto (EFDD)

12-09-2014 P-006885/2014

  Protection of European aid workers in dangerous areas

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Matteo Salvini (NI)

12-09-2014 P-006873/2014

  The outbreak of the Ebola viral disease in Africa

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Louis Michel (ALDE)

12-09-2014 P-006872/2014

Este de dorit un acord de liber schimb cu China?

Întrebarea cu solicitare de răspuns scris
adresată Comisiei
Articolul 130 din Regulamentul de procedură
Ionel-Sorin Moisă (S&D)

12-09-2014 P-006871/2014

  VP/HR - Situation of the Yazidis in northern Iraq

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Javier Couso Permuy (GUE/NGL)

12-09-2014 P-006870/2014

  Suspension of aid to compensate the Russian import ban

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Clara Eugenia Aguilera García (S&D)

11-09-2014 P-006842/2014

  Danish RUT register and Poland's approach to the Commission

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ole Christensen (S&D)

11-09-2014 P-006801/2014

Inchiderea unor linii feroviare

Întrebarea cu solicitare de răspuns scris
adresată Comisiei
Articolul 130 din Regulamentul de procedură
Marian-Jean Marinescu (PPE)

10-09-2014 P-006798/2014

  VP/HR - Implications of the NATO summit on EU security policy

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jan Zahradil (ECR)

10-09-2014 P-006797/2014

  The collection of personal data and the right to privacy

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR)

10-09-2014 P-006730/2014

Întrebările scrise

  • Orice deputat poate adresa Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate întrebări cu solicitare de răspuns scris.
  • La întrebările fără caracter prioritar trebuie să se răspundă în termen de șase săptămâni de la notificarea instituției în cauză.
  • La întrebările prioritare trebuie să se răspundă în termen de trei săptămâni de la notificarea instituției în cauză. Orice deputat poate adresa o întrebare prioritară o dată pe lună.