Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  Extension of the EU's protection of geographical indications to non-agricultural products

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sergio Gutiérrez Prieto (S&D)

05-12-2016 P-009222/2016

  VP/HR - Cabinda

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Louis Aliot (ENF)

05-12-2016 P-009221/2016

  Cypriot reunification talks

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Geoffrey Van Orden (ECR)

05-12-2016 P-009220/2016

  Disease registries

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

05-12-2016 P-009209/2016

  Sri Lanka - GSP+ status

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Charles Tannock (ECR)

05-12-2016 P-009188/2016

  EUR 100 million for fruit and vegetables - request for clarification

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Giovanni La Via (PPE)

02-12-2016 P-009181/2016

  About free movement of data in de European Union

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Carolina Punset (ALDE)

01-12-2016 P-009147/2016

  Refusals to provide information between Member States

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gérard Deprez (ALDE), Louis Michel (ALDE)

01-12-2016 P-009145/2016

  VP/HR - Right of Members of the European Parliament to visit prisoners in Turkey

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Fabio De Masi (GUE/NGL)

01-12-2016 P-009144/2016

  VP/HR - Plight of human rights activists in Turkey

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Daniele Viotti (S&D)

01-12-2016 P-009116/2016

Întrebările scrise

  • Orice deputat poate adresa Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate întrebări cu solicitare de răspuns scris.
  • La întrebările fără caracter prioritar trebuie să se răspundă în termen de șase săptămâni de la notificarea instituției în cauză.
  • La întrebările prioritare trebuie să se răspundă în termen de trei săptămâni de la notificarea instituției în cauză. Orice deputat poate adresa o întrebare prioritară o dată pe lună.