Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  Article 6(2) of the Treaty on European Union

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Nigel Farage (EFDD)

20-05-2015 P-008110/2015

  Drawbridge at the port of Valencia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D)

19-05-2015 P-007885/2015

  Checks on animals and animal products at EU external border crossing-points

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tonino Picula (S&D)

18-05-2015 P-007860/2015

  EFSI at the expense of European university research

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gerolf Annemans (NI)

18-05-2015 P-007843/2015

  VP/HR - Rohingya and white cards in Burma

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jean Lambert (Verts/ALE)

18-05-2015 P-007832/2015

  Google

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Petr Mach (EFDD)

13-05-2015 P-007795/2015

  Inconsistency with the objective of the Baltic Multiannual Plan and the Basic Regulation

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Linnéa Engström (Verts/ALE)

13-05-2015 P-007793/2015

  Savings due to the United Kingdom's rebate on its national contributions to the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jo Leinen (S&D)

13-05-2015 P-007792/2015

  Structural funds monitoring system

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Miroslav Poche (S&D)

13-05-2015 P-007791/2015

  VP/HR - Is the EU planning to lift its sanctions against Russia?

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Stanislav Polčák (PPE)

13-05-2015 P-007790/2015

Întrebările scrise

  • Orice deputat poate adresa Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate întrebări cu solicitare de răspuns scris.
  • La întrebările fără caracter prioritar trebuie să se răspundă în termen de șase săptămâni de la notificarea instituției în cauză.
  • La întrebările prioritare trebuie să se răspundă în termen de trei săptămâni de la notificarea instituției în cauză. Orice deputat poate adresa o întrebare prioritară o dată pe lună.