Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  Fiscal dumping relating to intellectual property issues ('patent boxes')

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Françoise Grossetête (PPE)

02-05-2016 P-003607/2016

  Offer relating to agriculture in Mercosur free trade negotiations

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Hannu Takkula (ALDE)

29-04-2016 P-003590/2016

  Article 50 of the Regulation on the common fisheries policy

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alain Cadec (PPE)

29-04-2016 P-003552/2016

  EU-Mercosur Association Agreement

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Francisco Assis (S&D)

28-04-2016 P-003515/2016

  Funding for ferry services

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

28-04-2016 P-003514/2016

  ERDF West Midlands

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Neena Gill (S&D)

28-04-2016 P-003482/2016

Intreprinderea comună spațială

Întrebarea cu solicitare de răspuns scris
adresată Comisiei
Articolul 130 din Regulamentul de procedură
Marian-Jean Marinescu (PPE)

28-04-2016 P-003481/2016

  Anti-migrant barriers at the Brenner Pass on the border between Italy and Austria

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alessandra Mussolini (PPE), Salvatore Domenico Pogliese (PPE), Stefano Maullu (PPE), Lara Comi (PPE), Antonio Tajani (PPE), Alberto Cirio (PPE), Salvatore Cicu (PPE), Barbara Matera (PPE)

28-04-2016 P-003476/2016

  Updated figures on infringement procedures

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marco Valli (EFDD)

28-04-2016 P-003475/2016

Posibilele efecte ale parteneriatului transpacific (TTP) asupra fluxurilor comerciale din UE

Întrebarea cu solicitare de răspuns scris
adresată Comisiei
Articolul 130 din Regulamentul de procedură
Sorin Moisă (S&D)

28-04-2016 P-003474/2016

Întrebările scrise

  • Orice deputat poate adresa Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate întrebări cu solicitare de răspuns scris.
  • La întrebările fără caracter prioritar trebuie să se răspundă în termen de șase săptămâni de la notificarea instituției în cauză.
  • La întrebările prioritare trebuie să se răspundă în termen de trei săptămâni de la notificarea instituției în cauză. Orice deputat poate adresa o întrebare prioritară o dată pe lună.