Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  TTIP - costs of conducting negotiations

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Molly Scott Cato (Verts/ALE)

26-11-2014 P-009737/2014

  Fisheries partnership agreement with the Republic of Cape Verde

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Raymond Finch (EFDD)

26-11-2014 P-009685/2014

  Discrimination in allowing access to the Italian market for cold smoked salmon products originating in other countries

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jarosław Wałęsa (PPE)

24-11-2014 P-009646/2014

  Internet access in rural Ireland

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Brian Crowley (ECR)

24-11-2014 P-009645/2014

  Shortcomings in the approval procedure for new biocides

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Christofer Fjellner (PPE)

24-11-2014 P-009625/2014

  Question to Frans Timmermans on Refit and the regulatory simplification agenda

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jytte Guteland (S&D)

21-11-2014 P-009600/2014

  Unveiling of German road toll scheme

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pascal Arimont (PPE)

20-11-2014 P-009545/2014

  Help for the people of Ukraine

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
José Manuel Fernandes (PPE)

20-11-2014 P-009525/2014

  VP/HR - developments in Mexico following the disappearance of 43 students

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pina Picierno (S&D)

20-11-2014 P-009524/2014

  New dangerous strain of bird flu

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nicola Caputo (S&D)

19-11-2014 P-009485/2014

Întrebările scrise

  • Orice deputat poate adresa Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate întrebări cu solicitare de răspuns scris.
  • La întrebările fără caracter prioritar trebuie să se răspundă în termen de șase săptămâni de la notificarea instituției în cauză.
  • La întrebările prioritare trebuie să se răspundă în termen de trei săptămâni de la notificarea instituției în cauză. Orice deputat poate adresa o întrebare prioritară o dată pe lună.