Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  Migration situation at the Greek land border with Turkey

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jeroen Lenaers (PPE)

23-04-2018 P-002233/2018

  Application of the Bolkestein Directive to beach concessions

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Angelo Ciocca (ENF)

20-04-2018 P-002219/2018

  VP/HR - Provocative announcements by the Turkish Foreign Ministry on Greek sovereignty over Imia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Manolis Kefalogiannis (PPE)

18-04-2018 P-002188/2018

  Environmental impact of aviation - slot allocation

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Bas Eickhout (Verts/ALE)

18-04-2018 P-002187/2018

  VP/HR - The humiliation of a high-ranking Serbian official in Kosovo and the degradation of Serbia-Kosovo relations

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dominique Bilde (ENF)

18-04-2018 P-002186/2018

  Slaughter of pigs: price transparency

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tom Vandenkendelaere (PPE)

16-04-2018 P-002153/2018

  Type-approval of anti-varroatosis products

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Miguel Viegas (GUE/NGL)

15-04-2018 E-002126/2018

  Revolving doors at the European Commission

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Miguel Viegas (GUE/NGL)

14-04-2018 E-002125/2018

  On-farm slaughter of sheep and direct sale of the meat to consumers

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Heidi Hautala (Verts/ALE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Liisa Jaakonsaari (S&D), Henna Virkkunen (PPE), Merja Kyllönen (GUE/NGL), Petri Sarvamaa (PPE), Nils Torvalds (ALDE)

13-04-2018 E-002124/2018

  VP/HR - Evidence of the use of chemical weapons in Douma, Syria

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marco Zanni (ENF)

13-04-2018 E-002123/2018

Contact

Întrebările scrise

  • Orice deputat poate adresa Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate întrebări cu solicitare de răspuns scris.
  • La întrebările fără caracter prioritar trebuie să se răspundă în termen de șase săptămâni de la notificarea instituției în cauză.
  • La întrebările prioritare trebuie să se răspundă în termen de trei săptămâni de la notificarea instituției în cauză. Orice deputat poate adresa o întrebare prioritară o dată pe lună.