Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  Storm drain pipe from Spain polluting Western Beach in Gibraltar

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Molly Scott Cato (Verts/ALE)

26-03-2015 P-004804/2015

  Infant formula and follow-on formula

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Keith Taylor (Verts/ALE)

25-03-2015 P-004723/2015

  Uniform European standards for first aid training and the recognition of qualifications in this area

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pascal Arimont (PPE)

24-03-2015 P-004608/2015

  Latxa sheep

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pablo Zalba Bidegain (PPE)

24-03-2015 P-004607/2015

  Financial correction procedure against Hungary

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tamás Deutsch (PPE)

23-03-2015 P-004586/2015

  Economic and social rights

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Hugues Bayet (S&D)

23-03-2015 P-004560/2015

  Intra-EU flights

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tanja Fajon (S&D), Birgit Sippel (S&D)

23-03-2015 P-004559/2015

  German Minimum Wage Act

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Martina Dlabajová (ALDE)

23-03-2015 P-004558/2015

  Circumvention of the sanctions against Russia

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Anna Elżbieta Fotyga (ECR)

23-03-2015 P-004556/2015

  Parliament-proposed grant scheme for investigative journalism

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Benedek Jávor (Verts/ALE)

20-03-2015 P-004551/2015

Întrebările scrise

  • Orice deputat poate adresa Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate întrebări cu solicitare de răspuns scris.
  • La întrebările fără caracter prioritar trebuie să se răspundă în termen de șase săptămâni de la notificarea instituției în cauză.
  • La întrebările prioritare trebuie să se răspundă în termen de trei săptămâni de la notificarea instituției în cauză. Orice deputat poate adresa o întrebare prioritară o dată pe lună.