Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  New biotechnology techniques

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
José Bové (Verts/ALE)

27-02-2015 P-003377/2015

  Directive on package travel and assisted travel arrangements

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Davor Ivo Stier (PPE)

27-02-2015 P-003349/2015

  Clandestine immigration and possible agreements with migrants' States of origin

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alessia Maria Mosca (S&D)

27-02-2015 P-003197/2015

  Occupational accidents suffered by commercial drivers

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lucy Anderson (S&D), Clare Moody (S&D)

27-02-2015 P-003183/2015

  Effectiveness and scope of the funds made available by the Commission for the European Endowment for Democracy (EED).

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Josef Weidenholzer (S&D)

27-02-2015 P-003182/2015

  Establishment of a European anti-propaganda agency to fight radicalisation

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Bart Staes (Verts/ALE)

27-02-2015 P-003103/2015

  Unaccompanied minors in the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nathalie Griesbeck (ALDE), Cecilia Wikström (ALDE)

27-02-2015 P-003076/2015

  Visa liberalisation for Qatar, Kuwait and Oman

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Helga Stevens (ECR)

27-02-2015 P-003075/2015

  Comprehensive Trade and Economic Agreement procurement chapter

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Yannick Jadot (Verts/ALE)

27-02-2015 P-003074/2015

  Implementation of the human rights clause in the Trade Agreement with Colombia

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Tania González Peñas (GUE/NGL)

27-02-2015 P-003072/2015

Întrebările scrise

  • Orice deputat poate adresa Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate întrebări cu solicitare de răspuns scris.
  • La întrebările fără caracter prioritar trebuie să se răspundă în termen de șase săptămâni de la notificarea instituției în cauză.
  • La întrebările prioritare trebuie să se răspundă în termen de trei săptămâni de la notificarea instituției în cauză. Orice deputat poate adresa o întrebare prioritară o dată pe lună.