Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  Imports of contaminated meat products from Brazil

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Brian Crowley (ECR)

27-03-2017 P-002079/2017

  Free trade agreement with Mercosur and the beef sector

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Renaud Muselier (PPE), Michel Dantin (PPE), Tokia Saïfi (PPE), Franck Proust (PPE)

27-03-2017 P-002061/2017

  Environmental crime in the Sintra-Cascais Natural Park - felling of thousands of trees along a 5 km stretch

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
José Inácio Faria (PPE)

27-03-2017 P-002046/2017

  Rejection of Nord Stream 2 project on grounds of European security

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jeppe Kofod (S&D)

27-03-2017 P-002042/2017

  VP/HR - The detention of Kirill Bobro

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ilhan Kyuchyuk (ALDE)

23-03-2017 P-001961/2017

Includerea carcinomului cu celule Merkel în Rețelele europene de referință

Întrebarea cu solicitare de răspuns scris
adresată Comisiei
Articolul 130 din Regulamentul de procedură
Daciana Octavia Sârbu (S&D)

23-03-2017 P-001957/2017

  TiBre motorway

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marco Affronte (Verts/ALE)

23-03-2017 P-001956/2017

  VP/HR - Israeli authorities restrict fishing in the Gaza Strip

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ángela Vallina (GUE/NGL)

22-03-2017 P-001944/2017

  New banking supervisory body in Portugal

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
José Manuel Fernandes (PPE)

22-03-2017 P-001924/2017

  Reversible hydropower in Mequinenza, Spain

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jordi Solé (Verts/ALE), Claude Turmes (Verts/ALE)

22-03-2017 P-001894/2017

Contact

Întrebările scrise

  • Orice deputat poate adresa Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate întrebări cu solicitare de răspuns scris.
  • La întrebările fără caracter prioritar trebuie să se răspundă în termen de șase săptămâni de la notificarea instituției în cauză.
  • La întrebările prioritare trebuie să se răspundă în termen de trei săptămâni de la notificarea instituției în cauză. Orice deputat poate adresa o întrebare prioritară o dată pe lună.