Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  15 % cap on the dispatching of generation

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Theresa Griffin (S&D)

16-02-2017 P-001096/2017

  Tax exemptions for mountain rescue equipment

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Brian Crowley (ECR)

16-02-2017 P-001067/2017

  Illegal trade in dogs and cats

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Emma McClarkin (ECR)

16-02-2017 P-001064/2017

  Exports of dirty diesel from the EU to West African countries

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Bart Staes (Verts/ALE)

16-02-2017 P-001055/2017

  Labelling of beef and veal

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marco Zullo (EFDD)

15-02-2017 P-001038/2017

  EU financial support for the training of judges in Turkey

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Rebecca Harms (Verts/ALE)

15-02-2017 P-001037/2017

  Avian influenza and the general prohibition of vaccination

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alex Mayer (S&D)

14-02-2017 P-001000/2017

  Limits on recovery of surpluses of 'definitively taxed income'

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tom Vandenkendelaere (PPE)

14-02-2017 P-000995/2017

  Energy price rises during the cold snap in Spain

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Paloma López Bermejo (GUE/NGL)

14-02-2017 P-000993/2017

  Ban on Airbnb and restrictive rules concerning it: obstacles to freedom to provide services

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Anneleen Van Bossuyt (ECR)

13-02-2017 P-000983/2017

Întrebările scrise

  • Orice deputat poate adresa Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate întrebări cu solicitare de răspuns scris.
  • La întrebările fără caracter prioritar trebuie să se răspundă în termen de șase săptămâni de la notificarea instituției în cauză.
  • La întrebările prioritare trebuie să se răspundă în termen de trei săptămâni de la notificarea instituției în cauză. Orice deputat poate adresa o întrebare prioritară o dată pe lună.