SPRÁVA o európskej stratégii pre nízkoemisnú mobilitu

14-11-2017 A8-0356/2017 2016/2327(INI)
TRAN

Bas EICKHOUT

Zoznam hlasovaní :  FINAL VERSION [init.]

Pozmeňujúce návrhy

SPRÁVA o vyšetrovaní prania špinavých peňazí, vyhýbania sa daňovým povinnostiam a daňových únikov

16-11-2017 A8-0357/2017 2017/2013(INI)
PANA

Petr JEŽEK , Jeppe KOFOD

ERRÁTA/DOPLNKY

err01

SPRÁVA Smerom k stratégii digitálneho obchodu

29-11-2017 A8-0384/2017 2017/2065(INI)
INTA

Marietje SCHAAKE

Zoznam hlasovaní :  FINAL VERSION [init.]

SPRÁVA o občianstve EÚ za rok 2017: Posilnenie práv občanov v Únii demokratickej zmeny

30-11-2017 A8-0385/2017 2017/2069(INI)
PETI

Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Zoznam hlasovaní :  FINAL VERSION/2 [init.]

Pozmeňujúce návrhy

SPRÁVA o návrhu Komisie na obnovenie funkčného obdobia predsedu Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií

07-12-2017 A8-0393/2017 2017/0901(NLE)
ECON

Roberto GUALTIERI

Zoznam hlasovaní :   [*]

SPRÁVA o žiadosti o zbavenie imunity Ingeborg Gräßleovej

08-12-2017 A8-0397/2017 2017/2220(IMM)
JURI

Jean-Marie CAVADA

Zoznam hlasovaní :   [immunity]

SPRÁVA o žiadosti o ochranu výsad a imunít Eleonory Forenzovej

08-12-2017 A8-0398/2017 2017/2199(IMM)
JURI

Gilles LEBRETON

Zoznam hlasovaní :   [immunity]