Multimediálne záznamy z jednotlivých rozpráv

Streda, 20. mája 2015

09:03 - 09:03

Martin Schulz

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:23

Začiatok

09:03:00

Koniec

09:03:24

09:03 - 09:03 Otvorenie rokovania

Martin Schulz

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:18

Začiatok

09:03:04

Koniec

09:03:23

09:03 - 12:02 Európsky program v oblasti migrácie

Martin Schulz

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:13

Začiatok

09:03:24

Koniec

09:03:38

Zanda Kalniņa-Lukaševica

Zoznam : Présidente en exercice du Conseil

Dĺžka vystúpenia

00:05:58

Začiatok

09:03:36

Koniec

09:09:34

Martin Schulz

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:04

Začiatok

09:09:35

Koniec

09:09:39

Frans Timmermans

Zoznam : Podpredseda Komisie

Dĺžka vystúpenia

00:07:14

Začiatok

09:09:39

Koniec

09:16:53

Sven Schulze

Zoznam : Autre

Dĺžka vystúpenia

00:01:22

Začiatok

09:15:50

Koniec

09:17:12

Martin Schulz

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:24

Začiatok

09:27:14

Koniec

09:27:38

Manfred Weber

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:06:33

Začiatok

09:27:28

Koniec

09:34:02

Martin Schulz

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:01:10

Začiatok

09:33:35

Koniec

09:34:46

Bill Etheridge

Zoznam : question "carton bleu"

Dĺžka vystúpenia

00:00:41

Začiatok

09:34:32

Koniec

09:35:13

Martin Schulz

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:13

Začiatok

09:35:07

Koniec

09:35:20

Manfred Weber

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:00:54

Začiatok

09:35:10

Koniec

09:36:04

Martin Schulz

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:23

Začiatok

09:35:47

Koniec

09:36:10

James Carver

Zoznam : EFDD

Dĺžka vystúpenia

00:00:27

Začiatok

09:36:04

Koniec

09:36:31

Martin Schulz

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:29

Začiatok

09:36:25

Koniec

09:36:54

Gianni Pittella

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:03:13

Začiatok

09:36:43

Koniec

09:39:57

Martin Schulz

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:27

Začiatok

09:39:28

Koniec

09:39:56

João Ferreira

Zoznam : GUE/NGL

Dĺžka vystúpenia

00:01:02

Začiatok

09:39:47

Koniec

09:40:49

Martin Schulz

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:16

Začiatok

09:40:34

Koniec

09:40:51

Gianni Pittella

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:00:29

Začiatok

09:40:37

Koniec

09:41:07

Martin Schulz

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:16

Začiatok

09:40:56

Koniec

09:41:12

Timothy Kirkhope

Zoznam : V mene politickej skupiny

Dĺžka vystúpenia

00:01:06

Začiatok

09:41:07

Koniec

09:42:13

Martin Schulz

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:25

Začiatok

09:42:09

Koniec

09:42:35

Vicky Ford

Zoznam : question "carton bleu"

Dĺžka vystúpenia

00:00:26

Začiatok

09:42:28

Koniec

09:42:54

Martin Schulz

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:12

Začiatok

09:42:47

Koniec

09:42:59

Timothy Kirkhope

Zoznam : réponse "carton bleu"

Dĺžka vystúpenia

00:00:44

Začiatok

09:42:53

Koniec

09:43:37

Martin Schulz

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:01:16

Začiatok

09:43:30

Koniec

09:44:47

Guy Verhofstadt

Zoznam : V mene politickej skupiny

Dĺžka vystúpenia

00:04:00

Začiatok

09:44:32

Koniec

09:48:32

Martin Schulz

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:18

Začiatok

09:48:27

Koniec

09:48:45

Emmanouil Glezos

Zoznam : GUE/NGL

Dĺžka vystúpenia

00:00:47

Začiatok

09:48:36

Koniec

09:49:24

Martin Schulz

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:26

Začiatok

09:49:11

Koniec

09:49:37

Guy Verhofstadt

Zoznam : réponse "carton bleu"

Dĺžka vystúpenia

00:00:21

Začiatok

09:49:24

Koniec

09:49:45

Martin Schulz

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:32

Začiatok

09:49:35

Koniec

09:50:07

Gabriele Zimmer

Zoznam : GUE/NGL

Dĺžka vystúpenia

00:04:02

Začiatok

09:49:54

Koniec

09:53:56

Martin Schulz

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:30

Začiatok

09:53:26

Koniec

09:53:56

Monika Hohlmeier

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:00:48

Začiatok

09:53:43

Koniec

09:54:32

Martin Schulz

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:08

Začiatok

09:54:18

Koniec

09:54:26

Gabriele Zimmer

Zoznam : GUE/NGL

Dĺžka vystúpenia

00:00:58

Začiatok

09:54:20

Koniec

09:55:18

Martin Schulz

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:21

Začiatok

09:55:03

Koniec

09:55:25

Judith Sargentini

Zoznam : Verts/ALE

Dĺžka vystúpenia

00:02:58

Začiatok

09:55:13

Koniec

09:58:11

Martin Schulz

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:20

Začiatok

09:57:45

Koniec

09:58:06

Tomáš Zdechovský

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:00:50

Začiatok

09:57:57

Koniec

09:58:47

Martin Schulz

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:18

Začiatok

09:58:32

Koniec

09:58:50

Judith Sargentini

Zoznam : Verts/ALE

Dĺžka vystúpenia

00:00:50

Začiatok

09:58:40

Koniec

09:59:31

Martin Schulz

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

09:59:17

Koniec

09:59:35

Nigel Farage

Zoznam : V mene politickej skupiny

Dĺžka vystúpenia

00:02:00

Začiatok

09:59:30

Koniec

10:01:30

Martin Schulz

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:27

Začiatok

10:01:25

Koniec

10:01:53

Doru-Claudian Frunzulică

Zoznam : question "carton bleu"

Dĺžka vystúpenia

00:01:01

Začiatok

10:01:46

Koniec

10:02:47

Martin Schulz

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:01:05

Začiatok

10:02:15

Koniec

10:03:21

Vicky Maeijer

Zoznam : NI

Dĺžka vystúpenia

00:00:06

Začiatok

10:03:50

Koniec

10:03:56

Martin Schulz

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:01:26

Začiatok

10:04:10

Koniec

10:05:36

Monika Hohlmeier

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:02:48

Začiatok

10:05:08

Koniec

10:07:56

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:13

Začiatok

10:07:30

Koniec

10:07:43

Enrique Guerrero Salom

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:49

Začiatok

10:07:35

Koniec

10:09:24

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:29

Začiatok

10:08:47

Koniec

10:09:16

Ryszard Czarnecki

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:01:34

Začiatok

10:09:05

Koniec

10:10:40

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:11

Začiatok

10:10:14

Koniec

10:10:26

Cecilia Wikström

Zoznam : ALDE

Dĺžka vystúpenia

00:03:17

Začiatok

10:10:17

Koniec

10:13:34

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:01:32

Začiatok

10:12:41

Koniec

10:14:13

Marie-Christine Vergiat

Zoznam : GUE/NGL

Dĺžka vystúpenia

00:01:51

Začiatok

10:13:42

Koniec

10:15:34

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:20

Začiatok

10:15:06

Koniec

10:15:26

Ska Keller

Zoznam : Verts/ALE

Dĺžka vystúpenia

00:01:55

Začiatok

10:15:20

Koniec

10:17:15

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:18

Začiatok

10:17:04

Koniec

10:17:23

Laura Ferrara

Zoznam : EFDD

Dĺžka vystúpenia

00:02:27

Začiatok

10:17:13

Koniec

10:19:41

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:43

Začiatok

10:18:52

Koniec

10:19:35

Udo Voigt

Zoznam : NI

Dĺžka vystúpenia

00:01:47

Začiatok

10:19:21

Koniec

10:21:09

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:16

Začiatok

10:20:41

Koniec

10:20:58

Roberta Metsola

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:02:34

Začiatok

10:20:47

Koniec

10:23:22

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:43

Začiatok

10:22:31

Koniec

10:23:14

Birgit Sippel

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:02:12

Začiatok

10:23:00

Koniec

10:25:13

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:18

Začiatok

10:24:47

Koniec

10:25:05

Helga Stevens

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:01:35

Začiatok

10:24:52

Koniec

10:26:28

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

10:26:02

Koniec

10:26:20

Nathalie Griesbeck

Zoznam : ALDE

Dĺžka vystúpenia

00:02:15

Začiatok

10:26:08

Koniec

10:28:23

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

10:27:55

Koniec

10:28:10

Martina Anderson

Zoznam : GUE/NGL

Dĺžka vystúpenia

00:01:50

Začiatok

10:28:05

Koniec

10:29:55

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:23

Začiatok

10:29:41

Koniec

10:30:05

Jean Lambert

Zoznam : Verts/ALE

Dĺžka vystúpenia

00:01:21

Začiatok

10:29:59

Koniec

10:31:20

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:12

Začiatok

10:31:14

Koniec

10:31:26

Kristina Winberg

Zoznam : EFDD

Dĺžka vystúpenia

00:01:44

Začiatok

10:31:17

Koniec

10:33:02

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:13

Začiatok

10:32:36

Koniec

10:32:50

Harald Vilimsky

Zoznam : NI

Dĺžka vystúpenia

00:01:43

Začiatok

10:32:41

Koniec

10:34:25

Alexander Graf Lambsdorff

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:25

Začiatok

10:33:52

Koniec

10:34:18

Brice Hortefeux

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:02:11

Začiatok

10:34:05

Koniec

10:36:17

Alexander Graf Lambsdorff

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:44

Začiatok

10:35:44

Koniec

10:36:29

Jörg Leichtfried

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:02:01

Začiatok

10:36:15

Koniec

10:38:17

Alexander Graf Lambsdorff

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

10:37:51

Koniec

10:38:06

Jussi Halla-aho

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:01:08

Začiatok

10:38:01

Koniec

10:39:09

Alexander Graf Lambsdorff

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:16

Začiatok

10:39:03

Koniec

10:39:20

Gérard Deprez

Zoznam : ALDE

Dĺžka vystúpenia

00:01:41

Začiatok

10:39:09

Koniec

10:40:50

Alexander Graf Lambsdorff

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:23

Začiatok

10:40:17

Koniec

10:40:40

Dennis de Jong

Zoznam : GUE/NGL

Dĺžka vystúpenia

00:01:37

Začiatok

10:40:29

Koniec

10:42:07

Alexander Graf Lambsdorff

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:25

Začiatok

10:41:34

Koniec

10:41:59

Bodil Valero

Zoznam : Verts/ALE

Dĺžka vystúpenia

00:01:41

Začiatok

10:41:48

Koniec

10:43:29

Alexander Graf Lambsdorff

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:26

Začiatok

10:42:54

Koniec

10:43:20

Rolandas Paksas

Zoznam : EFDD

Dĺžka vystúpenia

00:01:46

Začiatok

10:43:08

Koniec

10:44:55

Alexander Graf Lambsdorff

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:30

Začiatok

10:44:18

Koniec

10:44:48

Marine Le Pen

Zoznam : NI

Dĺžka vystúpenia

00:01:38

Začiatok

10:44:36

Koniec

10:46:15

Alexander Graf Lambsdorff

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

10:45:47

Koniec

10:46:04

Anna Maria Corazza Bildt

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:02:11

Začiatok

10:45:57

Koniec

10:48:08

Alexander Graf Lambsdorff

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:02:21

Začiatok

10:46:00

Koniec

10:48:22

Cécile Kashetu Kyenge

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:02:17

Začiatok

10:47:50

Koniec

10:50:08

Alexander Graf Lambsdorff

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:01:00

Začiatok

10:49:29

Koniec

10:50:29

Branislav Škripek

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:01:33

Začiatok

10:50:12

Koniec

10:51:46

Alexander Graf Lambsdorff

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:18

Začiatok

10:51:19

Koniec

10:51:38

Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Zoznam : ALDE

Dĺžka vystúpenia

00:01:25

Začiatok

10:51:28

Koniec

10:52:53

Alexander Graf Lambsdorff

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:16

Začiatok

10:52:27

Koniec

10:52:44

Lola Sánchez Caldentey

Zoznam : GUE/NGL

Dĺžka vystúpenia

00:01:32

Začiatok

10:52:37

Koniec

10:54:10

Alexander Graf Lambsdorff

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:11

Začiatok

10:53:43

Koniec

10:53:55

Eva Joly

Zoznam : Verts/ALE

Dĺžka vystúpenia

00:01:37

Začiatok

10:53:48

Koniec

10:55:26

Alexander Graf Lambsdorff

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:19

Začiatok

10:54:59

Koniec

10:55:18

Petr Mach

Zoznam : EFDD

Dĺžka vystúpenia

00:01:31

Začiatok

10:55:06

Koniec

10:56:38

Alexander Graf Lambsdorff

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:21

Začiatok

10:56:12

Koniec

10:56:34

Kostas Papadakis

Zoznam : NI

Dĺžka vystúpenia

00:01:35

Začiatok

10:56:23

Koniec

10:57:59

Alexander Graf Lambsdorff

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:22

Začiatok

10:57:30

Koniec

10:57:52

Arnaud Danjean

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:58

Začiatok

10:57:41

Koniec

10:59:39

Alexander Graf Lambsdorff

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:14

Začiatok

10:59:14

Koniec

10:59:28

Claude Moraes

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:57

Začiatok

10:59:24

Koniec

11:01:21

Alexander Graf Lambsdorff

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:37

Začiatok

11:00:57

Koniec

11:01:34

Anders Primdahl Vistisen

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:01:30

Začiatok

11:01:20

Koniec

11:02:51

Alexander Graf Lambsdorff

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

11:02:25

Koniec

11:02:42

Eleftherios Synadinos

Zoznam : NI

Dĺžka vystúpenia

00:01:37

Začiatok

11:02:32

Koniec

11:04:10

Alexander Graf Lambsdorff

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:27

Začiatok

11:03:38

Koniec

11:04:06

Salvatore Domenico Pogliese

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:59

Začiatok

11:03:55

Koniec

11:05:54

Alexander Graf Lambsdorff

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:21

Začiatok

11:05:28

Koniec

11:05:49

Sylvie Guillaume

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:55

Začiatok

11:05:37

Koniec

11:07:33

Alexander Graf Lambsdorff

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:16

Začiatok

11:07:07

Koniec

11:07:23

Marek Jurek

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:01:27

Začiatok

11:07:14

Koniec

11:08:41

Alexander Graf Lambsdorff

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

11:08:15

Koniec

11:08:33

Matteo Salvini

Zoznam : NI

Dĺžka vystúpenia

00:01:35

Začiatok

11:08:22

Koniec

11:09:58

Alexander Graf Lambsdorff

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:18

Začiatok

11:09:32

Koniec

11:09:50

Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:02:12

Začiatok

11:09:39

Koniec

11:11:52

Alexander Graf Lambsdorff

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:22

Začiatok

11:11:21

Koniec

11:11:44

David Maria Sassoli

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:02:00

Začiatok

11:11:33

Koniec

11:13:34

Alexander Graf Lambsdorff

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:56

Začiatok

11:12:48

Koniec

11:13:45

Ruža Tomašić

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:01:50

Začiatok

11:13:13

Koniec

11:15:04

Alexander Graf Lambsdorff

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:24

Začiatok

11:14:33

Koniec

11:14:57

Rosa Estaràs Ferragut

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:02:18

Začiatok

11:14:45

Koniec

11:17:04

Alexander Graf Lambsdorff

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:29

Začiatok

11:16:25

Koniec

11:16:55

Iliana Iotova

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:35

Začiatok

11:16:42

Koniec

11:18:17

Alexander Graf Lambsdorff

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:12

Začiatok

11:17:51

Koniec

11:18:04

Kazimierz Michał Ujazdowski

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:01:35

Začiatok

11:17:56

Koniec

11:19:31

Alexander Graf Lambsdorff

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:14

Začiatok

11:19:06

Koniec

11:19:20

Paulo Rangel

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:45

Začiatok

11:19:13

Koniec

11:20:59

Alexander Graf Lambsdorff

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:33

Začiatok

11:20:19

Koniec

11:20:52

Miriam Dalli

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:35

Začiatok

11:20:38

Koniec

11:22:13

Alexander Graf Lambsdorff

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:24

Začiatok

11:21:41

Koniec

11:22:06

Kinga Gál

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:39

Začiatok

11:21:55

Koniec

11:23:34

Alexander Graf Lambsdorff

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:22

Začiatok

11:23:03

Koniec

11:23:25

Miltiadis Kyrkos

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:36

Začiatok

11:23:15

Koniec

11:24:52

Alexander Graf Lambsdorff

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

11:24:24

Koniec

11:24:41

Barbara Kudrycka

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:50

Začiatok

11:24:31

Koniec

11:26:22

Alexander Graf Lambsdorff

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:36

Začiatok

11:25:41

Koniec

11:26:17

Ana Gomes

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:31

Začiatok

11:26:05

Koniec

11:27:37

Alexander Graf Lambsdorff

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:19

Začiatok

11:27:10

Koniec

11:27:30

Tomáš Zdechovský

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:39

Začiatok

11:27:19

Koniec

11:28:58

Alexander Graf Lambsdorff

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:24

Začiatok

11:28:26

Koniec

11:28:50

Josef Weidenholzer

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:30

Začiatok

11:28:39

Koniec

11:30:10

Alexander Graf Lambsdorff

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

11:29:43

Koniec

11:30:01

Elisabetta Gardini

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:42

Začiatok

11:29:50

Koniec

11:31:33

Alexander Graf Lambsdorff

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:25

Začiatok

11:31:00

Koniec

11:31:26

Kati Piri

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:30

Začiatok

11:31:14

Koniec

11:32:45

Alexander Graf Lambsdorff

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:16

Začiatok

11:32:18

Koniec

11:32:35

Elmar Brok

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:28

Začiatok

11:32:25

Koniec

11:33:54

Alexander Graf Lambsdorff

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:18

Začiatok

11:33:28

Koniec

11:33:46

Elena Valenciano

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:43

Začiatok

11:33:34

Koniec

11:35:18

Alexander Graf Lambsdorff

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

11:34:51

Koniec

11:35:06

Patrizia Toia

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:36

Začiatok

11:34:57

Koniec

11:36:33

Alexander Graf Lambsdorff

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:53

Začiatok

11:36:07

Koniec

11:37:00

Birgit Collin-Langen

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:00:50

Začiatok

11:36:45

Koniec

11:37:36

Alexander Graf Lambsdorff

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:26

Začiatok

11:37:22

Koniec

11:37:49

Marlene Mizzi

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:39

Začiatok

11:37:37

Koniec

11:39:17

Alexander Graf Lambsdorff

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:33

Začiatok

11:38:43

Koniec

11:39:16

Mirosław Piotrowski

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:01:08

Začiatok

11:39:03

Koniec

11:40:12

Alexander Graf Lambsdorff

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:21

Začiatok

11:39:55

Koniec

11:40:17

Kostas Chrysogonos

Zoznam : GUE/NGL

Dĺžka vystúpenia

00:01:35

Začiatok

11:40:05

Koniec

11:41:41

Alexander Graf Lambsdorff

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:16

Začiatok

11:41:14

Koniec

11:41:30

Ivan Jakovčić

Zoznam : ALDE

Dĺžka vystúpenia

00:01:28

Začiatok

11:41:21

Koniec

11:42:50

Alexander Graf Lambsdorff

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:12

Začiatok

11:42:24

Koniec

11:42:37

Ulrike Lunacek

Zoznam : Verts/ALE

Dĺžka vystúpenia

00:01:39

Začiatok

11:42:29

Koniec

11:44:09

Alexander Graf Lambsdorff

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:16

Začiatok

11:43:43

Koniec

11:44:00

Csaba Sógor

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:00:58

Začiatok

11:43:54

Koniec

11:44:52

Alexander Graf Lambsdorff

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

11:44:46

Koniec

11:45:01

Monika Beňová

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:34

Začiatok

11:44:53

Koniec

11:46:27

Alexander Graf Lambsdorff

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

11:46:01

Koniec

11:46:18

Jean Arthuis

Zoznam : ALDE

Dĺžka vystúpenia

00:01:08

Začiatok

11:46:10

Koniec

11:47:18

Alexander Graf Lambsdorff

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:19

Začiatok

11:47:01

Koniec

11:47:21

Ignazio Corrao

Zoznam : EFDD

Dĺžka vystúpenia

00:01:35

Začiatok

11:47:11

Koniec

11:48:47

Alexander Graf Lambsdorff

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:28

Začiatok

11:48:21

Koniec

11:48:49

Dimitris Avramopoulos

Zoznam : Člen Komisie

Dĺžka vystúpenia

00:06:46

Začiatok

11:48:36

Koniec

11:55:22

Alexander Graf Lambsdorff

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:31

Začiatok

11:55:16

Koniec

11:55:48

Zanda Kalniņa-Lukaševica

Zoznam : Présidente en exercice du Conseil

Dĺžka vystúpenia

00:06:36

Začiatok

11:55:37

Koniec

12:02:13

Alexander Graf Lambsdorff

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:02:43

Začiatok

11:59:54

Koniec

12:02:38

12:02 - 12:03 Zloženie politických skupín: pozri zápisnicu

Alexander Graf Lambsdorff

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:38

Začiatok

12:02:27

Koniec

12:03:05

12:02 - 12:07 Zloženie výborov a delegácií

Martin Schulz

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:27

Začiatok

12:04:28

Koniec

12:04:55

Marek Jurek

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:01:57

Začiatok

12:04:44

Koniec

12:06:41

Martin Schulz

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:01:34

Začiatok

12:05:14

Koniec

12:06:48

Barbara Kudrycka

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:06

Začiatok

12:06:24

Koniec

12:07:30

12:07 - 12:12

Martin Schulz

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:05:26

Začiatok

12:07:13

Koniec

12:12:40

12:08 - 13:18 Hlasovanie

Martin Schulz

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:04:06

Začiatok

12:08:33

Koniec

12:12:39

Bernd Lucke

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:00:20

Začiatok

12:12:14

Koniec

12:12:35

Martin Schulz

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:04:21

Začiatok

12:12:22

Koniec

12:16:43

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:01:38

Začiatok

12:16:15

Koniec

12:17:54

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:01:00

Začiatok

12:17:29

Koniec

12:18:29

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:33

Začiatok

12:18:15

Koniec

12:18:49

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:33

Začiatok

12:18:39

Koniec

12:19:13

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:25

Začiatok

12:19:03

Koniec

12:19:29

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:29:47

Začiatok

12:19:20

Koniec

12:49:08

Bernd Lange

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:03

Začiatok

12:48:43

Koniec

12:49:46

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:08:08

Začiatok

12:49:28

Koniec

12:57:37

Bernd Lange

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:00:50

Začiatok

12:57:00

Koniec

12:57:51

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:03:09

Začiatok

12:57:34

Koniec

13:00:43

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:01:43

Začiatok

12:58:45

Koniec

13:00:28

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:18

Začiatok

13:00:03

Koniec

13:00:21

Dimitris Avramopoulos

Zoznam : Člen Komisie

Dĺžka vystúpenia

00:02:06

Začiatok

13:00:19

Koniec

13:02:25

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:02:11

Začiatok

13:02:19

Koniec

13:04:31

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

13:03:44

Koniec

13:04:02

Gerard Batten

Zoznam : EFDD

Dĺžka vystúpenia

00:00:51

Začiatok

13:03:59

Koniec

13:04:50

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:14:56

Začiatok

13:04:34

Koniec

13:19:31

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:01:34

Začiatok

13:09:14

Koniec

13:10:49

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:08:35

Začiatok

13:10:24

Koniec

13:18:59

13:18 - 14:19 Vysvetlenia hlasovania

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:02:48

Začiatok

13:19:20

Koniec

13:22:08

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:20

Začiatok

13:21:47

Koniec

13:22:07

Daniel Hannan

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:01:18

Začiatok

13:22:05

Koniec

13:23:23

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:40

Začiatok

13:23:16

Koniec

13:23:56

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:16

Začiatok

13:23:30

Koniec

13:23:47

Jiří Pospíšil

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:32

Začiatok

13:23:40

Koniec

13:25:12

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:44

Začiatok

13:24:42

Koniec

13:25:27

Neena Gill

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:00:54

Začiatok

13:24:55

Koniec

13:25:49

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

13:25:43

Koniec

13:25:58

Daniel Hannan

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:01:40

Začiatok

13:25:49

Koniec

13:27:30

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:11

Začiatok

13:27:03

Koniec

13:27:15

Luke Ming Flanagan

Zoznam : GUE/NGL

Dĺžka vystúpenia

00:01:17

Začiatok

13:27:12

Koniec

13:28:29

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:11

Začiatok

13:28:22

Koniec

13:28:34

Csaba Sógor

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:00:52

Začiatok

13:28:29

Koniec

13:29:21

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

13:29:14

Koniec

13:29:30

Peter Jahr

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:27

Začiatok

13:29:20

Koniec

13:30:47

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

13:30:20

Koniec

13:30:36

Marijana Petir

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:29

Začiatok

13:30:26

Koniec

13:31:56

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:14

Začiatok

13:31:29

Koniec

13:31:43

Bruno Gollnisch

Zoznam : NI

Dĺžka vystúpenia

00:01:44

Začiatok

13:31:36

Koniec

13:33:20

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

13:32:53

Koniec

13:33:09

Ivana Maletić

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:33

Začiatok

13:32:59

Koniec

13:34:32

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:42

Začiatok

13:34:04

Koniec

13:34:47

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:16

Začiatok

13:34:23

Koniec

13:34:39

Jiří Pospíšil

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:37

Začiatok

13:34:32

Koniec

13:36:09

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:14

Začiatok

13:35:41

Koniec

13:35:56

Neena Gill

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:03

Začiatok

13:35:49

Koniec

13:36:52

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

13:36:45

Koniec

13:37:02

Ivana Maletić

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:42

Začiatok

13:36:52

Koniec

13:38:34

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:58

Začiatok

13:38:02

Koniec

13:39:00

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:40

Začiatok

13:38:14

Koniec

13:38:54

Jiří Pospíšil

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:34

Začiatok

13:38:43

Koniec

13:40:18

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:13

Začiatok

13:39:51

Koniec

13:40:04

Neena Gill

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:00:57

Začiatok

13:39:59

Koniec

13:40:56

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:13

Začiatok

13:40:50

Koniec

13:41:03

Luke Ming Flanagan

Zoznam : GUE/NGL

Dĺžka vystúpenia

00:01:16

Začiatok

13:40:59

Koniec

13:42:15

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:13

Začiatok

13:42:08

Koniec

13:42:22

Marijana Petir

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:38

Začiatok

13:42:12

Koniec

13:43:51

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:13

Začiatok

13:43:23

Koniec

13:43:37

Ivana Maletić

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:31

Začiatok

13:43:28

Koniec

13:45:00

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:43

Začiatok

13:44:32

Koniec

13:45:15

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:05

Začiatok

13:45:03

Koniec

13:45:08

Neena Gill

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:27

Začiatok

13:45:08

Koniec

13:46:35

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:28

Začiatok

13:46:29

Koniec

13:46:57

Beatriz Becerra Basterrechea

Zoznam : ALDE

Dĺžka vystúpenia

00:01:15

Začiatok

13:46:45

Koniec

13:48:00

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:24

Začiatok

13:47:41

Koniec

13:48:06

Jude Kirton-Darling

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:01

Začiatok

13:48:00

Koniec

13:49:01

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:16

Začiatok

13:48:54

Koniec

13:49:10

Daniel Dalton

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:01:01

Začiatok

13:49:03

Koniec

13:50:04

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:13

Začiatok

13:49:57

Koniec

13:50:11

Martina Anderson

Zoznam : GUE/NGL

Dĺžka vystúpenia

00:01:17

Začiatok

13:50:07

Koniec

13:51:24

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:26

Začiatok

13:51:16

Koniec

13:51:43

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:14

Začiatok

13:51:24

Koniec

13:51:39

Michaela Šojdrová

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:32

Začiatok

13:51:32

Koniec

13:53:05

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

13:52:38

Koniec

13:52:55

Markus Pieper

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:06

Začiatok

13:52:42

Koniec

13:53:49

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:14

Začiatok

13:53:31

Koniec

13:53:45

Deirdre Clune

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:19

Začiatok

13:53:40

Koniec

13:54:59

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:29

Začiatok

13:54:48

Koniec

13:55:17

Neena Gill

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:19

Začiatok

13:55:11

Koniec

13:56:30

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:18

Začiatok

13:56:22

Koniec

13:56:40

Luke Ming Flanagan

Zoznam : GUE/NGL

Dĺžka vystúpenia

00:01:16

Začiatok

13:56:35

Koniec

13:57:51

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

13:57:44

Koniec

13:57:59

Marijana Petir

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:28

Začiatok

13:57:50

Koniec

13:59:19

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:18

Začiatok

13:58:52

Koniec

13:59:10

Silvia Costa

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:52

Začiatok

13:58:59

Koniec

14:00:52

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:51

Začiatok

14:00:14

Koniec

14:01:05

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:23

Začiatok

14:00:32

Koniec

14:00:55

Ádám Kósa

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:02:13

Začiatok

14:00:47

Koniec

14:03:01

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:28

Začiatok

14:02:35

Koniec

14:03:04

Michaela Šojdrová

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:30

Začiatok

14:02:52

Koniec

14:04:23

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:13

Začiatok

14:03:56

Koniec

14:04:10

Neena Gill

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:14

Začiatok

14:04:07

Koniec

14:05:21

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:18

Začiatok

14:05:14

Koniec

14:05:33