Multimediálne záznamy z jednotlivých rozpráv

Štvrtok, 8. februára 2018

09:00 - 09:01

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:23

Začiatok

09:00:55

Koniec

09:01:18

09:01 - 09:01 Otvorenie rokovania

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:10

Začiatok

09:01:10

Koniec

09:01:21

09:01 - 09:59 Úprava letného času (rozprava)

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:08

Začiatok

09:01:21

Koniec

09:01:29

Violeta Bulc

Zoznam : Komisárka

Dĺžka vystúpenia

00:03:39

Začiatok

09:01:24

Koniec

09:05:03

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:16

Začiatok

09:04:37

Koniec

09:04:54

Pavel Svoboda

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:03:07

Začiatok

09:04:44

Koniec

09:07:51

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:18

Začiatok

09:07:22

Koniec

09:07:41

Inés Ayala Sender

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:02:10

Začiatok

09:07:30

Koniec

09:09:41

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:23

Začiatok

09:09:09

Koniec

09:09:33

Roberts Zīle

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:01:32

Začiatok

09:09:22

Koniec

09:10:55

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

09:10:29

Koniec

09:10:44

Gesine Meissner

Zoznam : ALDE

Dĺžka vystúpenia

00:02:47

Začiatok

09:10:34

Koniec

09:13:22

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:34

Začiatok

09:12:44

Koniec

09:13:18

Tania González Peñas

Zoznam : GUE/NGL

Dĺžka vystúpenia

00:01:30

Začiatok

09:13:05

Koniec

09:14:35

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

09:14:09

Koniec

09:14:25

Karima Delli

Zoznam : Verts/ALE

Dĺžka vystúpenia

00:01:41

Začiatok

09:14:13

Koniec

09:15:55

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:20

Začiatok

09:15:24

Koniec

09:15:44

Angelo Ciocca

Zoznam : ENF

Dĺžka vystúpenia

00:01:49

Začiatok

09:15:33

Koniec

09:17:22

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:13

Začiatok

09:16:56

Koniec

09:17:09

Georgios Epitideios

Zoznam : NI

Dĺžka vystúpenia

00:01:35

Začiatok

09:17:00

Koniec

09:18:35

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:13

Začiatok

09:18:09

Koniec

09:18:22

Ivo Belet

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:38

Začiatok

09:18:13

Koniec

09:19:52

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:13

Začiatok

09:19:26

Koniec

09:19:39

Miapetra Kumpula-Natri

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:02:07

Začiatok

09:19:30

Koniec

09:21:38

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:23

Začiatok

09:21:11

Koniec

09:21:34

Jacqueline Foster

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:01:57

Začiatok

09:21:17

Koniec

09:23:14

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:13

Začiatok

09:22:47

Koniec

09:23:01

Nils Torvalds

Zoznam : ALDE

Dĺžka vystúpenia

00:01:37

Začiatok

09:22:52

Koniec

09:24:29

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

09:24:03

Koniec

09:24:21

Maria Lidia Senra Rodríguez

Zoznam : GUE/NGL

Dĺžka vystúpenia

00:01:37

Začiatok

09:24:10

Koniec

09:25:48

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

09:25:22

Koniec

09:25:37

Heidi Hautala

Zoznam : Verts/ALE

Dĺžka vystúpenia

00:01:34

Začiatok

09:25:27

Koniec

09:27:01

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

09:26:36

Koniec

09:26:54

Janusz Korwin-Mikke

Zoznam : NI

Dĺžka vystúpenia

00:01:35

Začiatok

09:26:44

Koniec

09:28:20

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:23

Začiatok

09:27:50

Koniec

09:28:14

Dieter-Lebrecht Koch

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:02:06

Začiatok

09:28:00

Koniec

09:30:07

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:18

Začiatok

09:29:37

Koniec

09:29:55

Claudia Țapardel

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:39

Začiatok

09:29:46

Koniec

09:31:26

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:24

Začiatok

09:30:50

Koniec

09:31:15

Kosma Złotowski

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:01:29

Začiatok

09:31:03

Koniec

09:32:32

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:28

Začiatok

09:32:07

Koniec

09:32:35

Indrek Tarand

Zoznam : Verts/ALE

Dĺžka vystúpenia

00:01:34

Začiatok

09:32:23

Koniec

09:33:58

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:16

Začiatok

09:33:31

Koniec

09:33:47

Annie Schreijer-Pierik

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:02:05

Začiatok

09:33:38

Koniec

09:35:43

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:24

Začiatok

09:35:11

Koniec

09:35:36

Michael Detjen

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:44

Začiatok

09:35:20

Koniec

09:37:04

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:20

Začiatok

09:36:34

Koniec

09:36:55

Davor Škrlec

Zoznam : Verts/ALE

Dĺžka vystúpenia

00:01:31

Začiatok

09:36:43

Koniec

09:38:15

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:13

Začiatok

09:37:49

Koniec

09:38:03

Henna Virkkunen

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:36

Začiatok

09:37:53

Koniec

09:39:30

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

09:39:01

Koniec

09:39:17

Bogusław Liberadzki

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:41

Začiatok

09:39:07

Koniec

09:40:48

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:33

Začiatok

09:40:15

Koniec

09:40:48

Heidi Hautala

Zoznam : Verts/ALE

Dĺžka vystúpenia

00:00:45

Začiatok

09:40:38

Koniec

09:41:24

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:13

Začiatok

09:41:10

Koniec

09:41:24

Bogusław Liberadzki

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:00:58

Začiatok

09:41:14

Koniec

09:42:13

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:20

Začiatok

09:41:51

Koniec

09:42:12

Werner Langen

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:32

Začiatok

09:42:02

Koniec

09:43:34

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:27

Začiatok

09:43:07

Koniec

09:43:34

Michaela Šojdrová

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:29

Začiatok

09:43:21

Koniec

09:44:50

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:21

Začiatok

09:44:24

Koniec

09:44:46

Nicola Caputo

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:34

Začiatok

09:44:36

Koniec

09:46:10

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:20

Začiatok

09:45:39

Koniec

09:46:00

Notis Marias

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:01:31

Začiatok

09:45:48

Koniec

09:47:20

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:21

Začiatok

09:46:54

Koniec

09:47:15

Hilde Vautmans

Zoznam : ALDE

Dĺžka vystúpenia

00:01:12

Začiatok

09:47:04

Koniec

09:48:16

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:20

Začiatok

09:47:59

Koniec

09:48:20

Igor Šoltes

Zoznam : Verts/ALE

Dĺžka vystúpenia

00:01:30

Začiatok

09:48:08

Koniec

09:49:38

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:23

Začiatok

09:49:11

Koniec

09:49:35

Zoltán Balczó

Zoznam : NI

Dĺžka vystúpenia

00:01:29

Začiatok

09:49:23

Koniec

09:50:53

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:16

Začiatok

09:50:27

Koniec

09:50:43

Mairead McGuinness

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:30

Začiatok

09:50:34

Koniec

09:52:04

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

09:51:37

Koniec

09:51:52

Maria Grapini

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:05

Začiatok

09:51:44

Koniec

09:52:49

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:14

Začiatok

09:52:33

Koniec

09:52:48

Margrete Auken

Zoznam : Verts/ALE

Dĺžka vystúpenia

00:01:34

Začiatok

09:52:38

Koniec

09:54:13

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:22

Začiatok

09:53:42

Koniec

09:54:05

José Inácio Faria

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:35

Začiatok

09:53:54

Koniec

09:55:29

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:23

Začiatok

09:54:57

Koniec

09:55:20

Krzysztof Hetman

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:26

Začiatok

09:55:10

Koniec

09:56:36

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:19

Začiatok

09:56:10

Koniec

09:56:30

Andrzej Grzyb

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:26

Začiatok

09:56:19

Koniec

09:57:46

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:19

Začiatok

09:57:20

Koniec

09:57:40

Violeta Bulc

Zoznam : Komisárka

Dĺžka vystúpenia

00:02:01

Začiatok

09:57:27

Koniec

09:59:29

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:16

Začiatok

09:59:03

Koniec

09:59:19

09:59 - 10:23 Rusko, prípad Ojuba Titijeva a Centra pre ľudské práva Memorial

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:25

Začiatok

09:59:26

Koniec

09:59:52

Heidi Hautala

Zoznam : Autor

Dĺžka vystúpenia

00:01:38

Začiatok

09:59:43

Koniec

10:01:21

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:14

Začiatok

10:00:55

Koniec

10:01:09

Kosma Złotowski

Zoznam : Autor

Dĺžka vystúpenia

00:01:39

Začiatok

10:00:59

Koniec

10:02:39

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:11

Začiatok

10:02:12

Koniec

10:02:24

Tunne Kelam

Zoznam : Autor

Dĺžka vystúpenia

00:01:16

Začiatok

10:02:20

Koniec

10:03:36

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:11

Začiatok

10:03:30

Koniec

10:03:42

Petras Auštrevičius

Zoznam : Autor

Dĺžka vystúpenia

00:01:35

Začiatok

10:03:34

Koniec

10:05:10

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:11

Začiatok

10:04:44

Koniec

10:04:55

Soraya Post

Zoznam : Autor

Dĺžka vystúpenia

00:01:42

Začiatok

10:04:45

Koniec

10:06:28

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:10

Začiatok

10:06:02

Koniec

10:06:13

Helmut Scholz

Zoznam : Autor

Dĺžka vystúpenia

00:01:18

Začiatok

10:06:09

Koniec

10:07:27

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:21

Začiatok

10:07:16

Koniec

10:07:37

Cristian Dan Preda

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:35

Začiatok

10:07:27

Koniec

10:09:02

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:11

Začiatok

10:08:36

Koniec

10:08:47

Francisco Assis

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:33

Začiatok

10:08:39

Koniec

10:10:13

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

10:09:46

Koniec

10:10:03

Mark Demesmaeker

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:01:36

Začiatok

10:09:54

Koniec

10:11:30

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

10:11:01

Koniec

10:11:19

Dita Charanzová

Zoznam : ALDE

Dĺžka vystúpenia

00:01:26

Začiatok

10:11:09

Koniec

10:12:36

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

10:12:10

Koniec

10:12:25

Jaromír Štětina

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:36

Začiatok

10:12:15

Koniec

10:13:52

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:12

Začiatok

10:13:26

Koniec

10:13:38

Marietje Schaake

Zoznam : ALDE

Dĺžka vystúpenia

00:01:09

Začiatok

10:13:34

Koniec

10:14:43

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:11

Začiatok

10:14:36

Koniec

10:14:48

Pavel Svoboda

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:32

Začiatok

10:14:40

Koniec

10:16:12

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:18

Začiatok

10:15:46

Koniec

10:16:05

Csaba Sógor

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:34

Začiatok

10:15:56

Koniec

10:17:30

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:24

Začiatok

10:17:04

Koniec

10:17:29

Jiří Pospíšil

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:28

Začiatok

10:17:19

Koniec

10:18:47

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:19

Začiatok

10:18:20

Koniec

10:18:39

Christos Stylianides

Zoznam : Člen Komisie

Dĺžka vystúpenia

00:04:56

Začiatok

10:18:35

Koniec

10:23:31

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:21

Začiatok

10:23:24

Koniec

10:23:45

10:23 - 10:53 Popravy v Egypte

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

10:23:43

Koniec

10:24:00

Laima Liucija Andrikienė

Zoznam : Autor

Dĺžka vystúpenia

00:01:14

Začiatok

10:23:58

Koniec

10:25:12

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:10

Začiatok

10:25:06

Koniec

10:25:17

Charles Tannock

Zoznam : Autor

Dĺžka vystúpenia

00:01:27

Začiatok

10:25:11

Koniec

10:26:38

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:14

Začiatok

10:26:12

Koniec

10:26:26

Judith Sargentini

Zoznam : Autor

Dĺžka vystúpenia

00:01:31

Začiatok

10:26:18

Koniec

10:27:50

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

10:27:24

Koniec

10:27:42

Ignazio Corrao

Zoznam : Autor

Dĺžka vystúpenia

00:02:01

Začiatok

10:27:33

Koniec

10:29:35

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:11

Začiatok

10:29:09

Koniec

10:29:20

Marietje Schaake

Zoznam : Autor

Dĺžka vystúpenia

00:01:36

Začiatok

10:29:12

Koniec

10:30:48

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:14

Začiatok

10:30:23

Koniec

10:30:37

Soraya Post

Zoznam : Autor

Dĺžka vystúpenia

00:01:49

Začiatok

10:30:27

Koniec

10:32:16

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:12

Začiatok

10:31:50

Koniec

10:32:03

Marie-Christine Vergiat

Zoznam : Autor

Dĺžka vystúpenia

00:01:32

Začiatok

10:31:55

Koniec

10:33:27

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:13

Začiatok

10:33:01

Koniec

10:33:14

Seán Kelly

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:34

Začiatok

10:33:06

Koniec

10:34:41

Lívia Járóka

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:14

Začiatok

10:34:14

Koniec

10:34:29

Pier Antonio Panzeri

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:56

Začiatok

10:34:21

Koniec

10:36:17

Lívia Járóka

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:13

Začiatok

10:35:51

Koniec

10:36:05

Anders Primdahl Vistisen

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:01:37

Začiatok

10:35:56

Koniec

10:37:33

Lívia Járóka

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:16

Začiatok

10:37:08

Koniec

10:37:24

Miguel Urbán Crespo

Zoznam : GUE/NGL

Dĺžka vystúpenia

00:01:44

Začiatok

10:37:16

Koniec

10:39:00

Lívia Járóka

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:14

Začiatok

10:38:34

Koniec

10:38:48

Barbara Lochbihler

Zoznam : Verts/ALE

Dĺžka vystúpenia

00:01:41

Začiatok

10:38:40

Koniec

10:40:21

Lívia Járóka

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

10:39:55

Koniec

10:40:12

Fabio Massimo Castaldo

Zoznam : EFDD

Dĺžka vystúpenia

00:01:50

Začiatok

10:40:02

Koniec

10:41:52

Lívia Járóka

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:12

Začiatok

10:41:26

Koniec

10:41:38

Josef Weidenholzer

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:27

Začiatok

10:41:31

Koniec

10:42:58

Lívia Járóka

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:12

Začiatok

10:42:32

Koniec

10:42:44

Lynn Boylan

Zoznam : GUE/NGL

Dĺžka vystúpenia

00:01:32

Začiatok

10:42:37

Koniec

10:44:09

Lívia Járóka

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

10:43:43

Koniec

10:43:58

Neena Gill

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:36

Začiatok

10:43:50

Koniec

10:45:27

Lívia Járóka

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:26

Začiatok

10:45:00

Koniec

10:45:27

José Inácio Faria

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:42

Začiatok

10:45:17

Koniec

10:47:00

Lívia Járóka

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:23

Začiatok

10:46:33

Koniec

10:46:57

Isabella De Monte

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:31

Začiatok

10:46:49

Koniec

10:48:21

Lívia Járóka

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:14

Začiatok

10:47:55

Koniec

10:48:09

Stanislav Polčák

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:33

Začiatok

10:48:02

Koniec

10:49:35

Lívia Járóka

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:16

Začiatok

10:49:08

Koniec

10:49:25

Christos Stylianides

Zoznam : Člen Komisie

Dĺžka vystúpenia

00:04:13

Začiatok

10:49:23

Koniec

10:53:36

Lívia Járóka

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:20

Začiatok

10:53:29

Koniec

10:53:50

10:53 - 11:27 Detské otroctvo na Haiti

Lívia Járóka

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:10

Začiatok

10:53:55

Koniec

10:54:05

Jadwiga Wiśniewska

Zoznam : Autor

Dĺžka vystúpenia

00:01:24

Začiatok

10:54:02

Koniec

10:55:26

Lívia Járóka

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:16

Začiatok

10:55:20

Koniec

10:55:36

Michèle Rivasi

Zoznam : Autor

Dĺžka vystúpenia

00:01:59

Začiatok

10:55:27

Koniec

10:57:26

Lívia Járóka

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:11

Začiatok

10:56:59

Koniec

10:57:11

Bogdan Brunon Wenta

Zoznam : Autor

Dĺžka vystúpenia

00:01:41

Začiatok

10:57:03

Koniec

10:58:45

Lívia Járóka

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:12

Začiatok

10:58:18

Koniec

10:58:31

Catherine Bearder

Zoznam : Autor

Dĺžka vystúpenia

00:01:20

Začiatok

10:58:28

Koniec

10:59:48

Lívia Járóka

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:16

Začiatok

10:59:42

Koniec

10:59:58

Elena Valenciano

Zoznam : Autor

Dĺžka vystúpenia

00:01:41

Začiatok

10:59:49

Koniec

11:01:31

Lívia Járóka

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:14

Začiatok

11:01:05

Koniec

11:01:19

Maria Lidia Senra Rodríguez

Zoznam : Autor

Dĺžka vystúpenia

00:01:06

Začiatok

11:01:15

Koniec

11:02:21

Lívia Járóka

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:18

Začiatok

11:02:15

Koniec

11:02:33

Tomáš Zdechovský

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:40

Začiatok

11:02:24

Koniec

11:04:04

Lívia Járóka

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:16

Začiatok

11:03:37

Koniec

11:03:54

Norbert Neuser

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:37

Začiatok

11:03:45

Koniec

11:05:22

Lívia Járóka

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

11:04:54

Koniec

11:05:12

Urmas Paet

Zoznam : V mene politickej skupiny

Dĺžka vystúpenia

00:01:17

Začiatok

11:05:08

Koniec

11:06:25

Lívia Járóka

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:16

Začiatok

11:06:18

Koniec

11:06:34

Lola Sánchez Caldentey

Zoznam : GUE/NGL

Dĺžka vystúpenia

00:01:45

Začiatok

11:06:25

Koniec

11:08:10

Lívia Járóka

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:16

Začiatok

11:07:43

Koniec

11:07:59

Mireille D'Ornano

Zoznam : EFDD

Dĺžka vystúpenia

00:01:32

Začiatok

11:07:48

Koniec

11:09:21

Lívia Járóka

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

11:08:55

Koniec

11:09:12

Jean-Luc Schaffhauser

Zoznam : ENF

Dĺžka vystúpenia

00:01:43

Začiatok

11:09:01

Koniec

11:10:45

Lívia Járóka

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:14

Začiatok

11:10:17

Koniec

11:10:31

Marlene Mizzi

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:49

Začiatok

11:10:22

Koniec

11:12:11

Lívia Járóka

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

11:11:44

Koniec

11:11:59

Ignazio Corrao

Zoznam : EFDD

Dĺžka vystúpenia

00:01:17

Začiatok

11:11:53

Koniec

11:13:10

Lívia Járóka

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

11:13:03

Koniec

11:13:19

Fabio Massimo Castaldo

Zoznam : EFDD

Dĺžka vystúpenia

00:01:48

Začiatok

11:13:08

Koniec

11:14:57

Lívia Járóka

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:35

Začiatok

11:14:29

Koniec

11:15:04

Jiří Pospíšil

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:31

Začiatok

11:14:53

Koniec

11:16:24

Lívia Járóka

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:13

Začiatok

11:15:56

Koniec

11:16:10

Juan Fernando López Aguilar

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:34

Začiatok

11:16:02

Koniec

11:17:36

Lívia Járóka

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:13

Začiatok

11:17:09

Koniec

11:17:23

Notis Marias

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:01:32

Začiatok

11:17:15

Koniec

11:18:47

Lívia Járóka

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:16

Začiatok

11:18:20

Koniec

11:18:36

José Inácio Faria

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:42

Začiatok

11:18:27

Koniec

11:20:10

Lívia Járóka

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:18

Začiatok

11:19:41

Koniec

11:20:00

Bernd Lucke

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:01:38

Začiatok

11:19:47

Koniec

11:21:25

Lívia Járóka

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:16

Začiatok

11:20:58

Koniec

11:21:15

Stanislav Polčák

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:38

Začiatok

11:21:05

Koniec

11:22:44

Lívia Járóka

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

11:22:16

Koniec

11:22:31

Seán Kelly

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:35

Začiatok

11:22:24

Koniec

11:24:00

Lívia Járóka

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:23

Začiatok

11:23:32

Koniec

11:23:56

Christos Stylianides

Zoznam : Člen Komisie

Dĺžka vystúpenia

00:03:56

Začiatok

11:23:49

Koniec

11:27:45

Lívia Járóka

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:22

Začiatok

11:27:38

Koniec

11:28:01

12:01 - 12:02

Ioan Mircea Paşcu

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:48

Začiatok

12:01:31

Koniec

12:02:19

12:02 - 12:02 Pokračovanie prerušeného rokovania

Ioan Mircea Paşcu

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:04

Začiatok

12:02:08

Koniec

12:02:12

12:02 - 12:03 Oznámenie predsedníctva

Ioan Mircea Paşcu

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:37

Začiatok

12:02:14

Koniec

12:02:51

12:02 - 12:04 Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu

Ioan Mircea Paşcu

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:37

Začiatok

12:02:52

Koniec

12:03:29

David Coburn

Zoznam : EFDD

Dĺžka vystúpenia

00:00:32

Začiatok

12:03:31

Koniec

12:04:03

Ioan Mircea Paşcu

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

12:03:54

Koniec

12:04:12

12:04 - 12:22 Hlasovanie

Ioan Mircea Paşcu

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:03

Začiatok

12:04:10

Koniec

12:04:13

12:04 - 12:04 Rusko, prípad Ojuba Titijeva a Centra pre ľudské práva Memorial (RC-B8-0096/2018, B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018, B8-0106/2018) (hlasovanie)

Ioan MirceaPaşcu

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:38

Začiatok

12:04:08

Koniec

12:04:47

12:04 - 12:05 Popravy v Egypte (RC-B8-0109/2018, B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018, B8-0116/2018) (hlasovanie)

Ioan MirceaPaşcu

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:01:42

Začiatok

12:04:36

Koniec

12:06:19

12:05 - 12:07 Detské otroctvo na Haiti (RC-B8-0100/2018, B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018, B8-0110/2018) (hlasovanie)

Ioan MirceaPaşcu

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:01:30

Začiatok

12:05:54

Koniec

12:07:24

12:07 - 12:07 Menovité zloženie osobitného výboru pre postup Únie pre povoľovanie pesticídov (hlasovanie)

Ioan MirceaPaşcu

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:47

Začiatok

12:06:59

Koniec

12:07:46

12:07 - 12:10 Monitorovanie a nahlasovanie emisií CO2 a spotreby paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel (A8-0010/2018 - Damiano Zoffoli) (hlasovanie)

Ioan MirceaPaşcu

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:26

Začiatok

12:07:39

Koniec

12:08:05

ChristoferFjellner

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:51

Začiatok

12:08:00

Koniec

12:09:51

Ioan MirceaPaşcu

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:01:26

Začiatok

12:09:20

Koniec

12:10:47

12:10 - 12:13 Zriadenie centralizovaného systému na identifikáciu členských štátov, v ktorých sú k dispozícii informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (TCN), s cieľom doplniť a podporiť Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS-TCN) (A8-0018/2018 - Daniel Dalton) (hlasovanie)

Ioan MirceaPaşcu

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:24

Začiatok

12:10:22

Koniec

12:10:46

HelgaStevens

Zoznam : Náhradný spravodajca

Dĺžka vystúpenia

00:01:43

Začiatok

12:10:43

Koniec

12:12:26

Ioan MirceaPaşcu

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

12:12:21

Koniec

12:12:38

JoãoPimenta Lopes

Zoznam : GUE/NGL

Dĺžka vystúpenia

00:00:48

Začiatok

12:12:29

Koniec

12:13:17

Ioan MirceaPaşcu

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:36

Začiatok

12:13:09

Koniec

12:13:45

12:13 - 12:14 Garančný fond pre vonkajšie opatrenia (A8-0132/2017 - Eider Gardiazabal Rubial) (hlasovanie)

Ioan MirceaPaşcu

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:35

Začiatok

12:13:40

Koniec

12:14:16

12:14 - 12:14 Záruka EÚ pre Európsku investičnú banku za straty z finančných operácií na podporu investičných projektov mimo Únie (A8-0135/2017 - Eider Gardiazabal Rubial) (hlasovanie)

Ioan MirceaPaşcu

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:31

Začiatok

12:14:05

Koniec

12:14:37

12:14 - 12:16 Výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky (A8-0013/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) (hlasovanie)

Ioan MirceaPaşcu

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:02:19

Začiatok

12:14:28

Koniec

12:16:47

12:16 - 12:19 Súčasná situácia v oblasti ľudských práv v Turecku (B8-0079/2018, RC-B8-0082/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018, B8-0103/2018) (hlasovanie)

Ioan MirceaPaşcu

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:01:27

Začiatok

12:16:22

Koniec

12:17:50

MiapetraKumpula-Natri

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:00:29

Začiatok

12:17:25

Koniec

12:17:55

Ioan MirceaPaşcu

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:02:23

Začiatok

12:17:45

Koniec

12:20:09

12:19 - 12:20 Situácia vo Venezuele (RC-B8-0078/2018, B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018, B8-0094/2018) (hlasovanie)

Ioan MirceaPaşcu

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:47

Začiatok

12:19:44

Koniec

12:20:31

12:20 - 12:20 Situácia UNRWA (RC-B8-0085/2018, B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018, B8-0093/2018) (hlasovanie)

Ioan MirceaPaşcu

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:28

Začiatok

12:20:19

Koniec

12:20:47

12:20 - 12:22 Úprava letného času (B8-0070/2018, B8-0071/2018) (hlasovanie)

Ioan MirceaPaşcu

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:03:42

Začiatok

12:20:38

Koniec

12:24:21

12:24 - 12:25

Pavel Telička

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:01:15

Začiatok

12:24:01

Koniec

12:25:16

12:24 - 12:58 Vysvetlenia hlasovania

Pavel Telička

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:18

Začiatok

12:24:56

Koniec

12:25:14

12:25 - 12:27 Garančný fond pre vonkajšie opatrenia (A8-0132/2017 - Eider Gardiazabal Rubial)

PavelTelička

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:12

Začiatok

12:25:07

Koniec

12:25:19

MonikaSmolková

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:02:09

Začiatok

12:25:13

Koniec

12:27:23

PavelTelička

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:02:04

Začiatok

12:25:34

Koniec

12:27:38

12:27 - 12:28 Záruka EÚ pre Európsku investičnú banku za straty z finančných operácií na podporu investičných projektov mimo Únie (A8-0135/2017 - Eider Gardiazabal Rubial)

PavelTelička

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

12:27:04

Koniec

12:27:22

MonikaSmolková

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:35

Začiatok

12:27:14

Koniec

12:28:50

PavelTelička

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:23

Začiatok

12:28:19

Koniec

12:28:43

12:28 - 12:33 Výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky (A8-0013/2018 - Eider Gardiazabal Rubial)

PavelTelička

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:13

Začiatok

12:28:28

Koniec

12:28:42

RosaD'Amato

Zoznam : EFDD

Dĺžka vystúpenia

00:02:20

Začiatok

12:28:35

Koniec

12:30:56

PavelTelička

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:11

Začiatok

12:30:30

Koniec

12:30:41

AlexMayer

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:09

Začiatok

12:30:40

Koniec

12:31:50

PavelTelička

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:13

Začiatok

12:31:33

Koniec

12:31:46

MonikaSmolková

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:31

Začiatok

12:31:40

Koniec

12:33:12

PavelTelička

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:18

Začiatok

12:32:45

Koniec

12:33:04

12:32 - 12:41 Súčasná situácia v oblasti ľudských práv v Turecku (B8-0079/2018, RC-B8-0082/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018, B8-0103/2018)

PavelTelička

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

12:32:53

Koniec

12:33:10

JanZahradil

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:01:27

Začiatok

12:32:58

Koniec

12:34:26

PavelTelička

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:12

Začiatok

12:33:56

Koniec

12:34:08

MonicaMacovei

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:01:46

Začiatok

12:34:01

Koniec

12:35:48

PavelTelička

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

12:35:15

Koniec

12:35:31

NeenaGill

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:36

Začiatok

12:35:28

Koniec

12:37:05

PavelTelička

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:08

Začiatok

12:36:37

Koniec

12:36:46

SeánKelly

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:26

Začiatok

12:36:41

Koniec

12:38:07

PavelTelička

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:09

Začiatok

12:37:42

Koniec

12:37:52

EleonoraForenza

Zoznam : GUE/NGL

Dĺžka vystúpenia

00:01:29

Začiatok

12:37:48

Koniec

12:39:18

PavelTelička

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:10

Začiatok

12:38:52

Koniec

12:39:02

AndrejsMamikins

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:07

Začiatok

12:39:01

Koniec

12:40:08

PavelTelička

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:13

Začiatok

12:40:02

Koniec

12:40:16

Laima LiucijaAndrikienė

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:07

Začiatok

12:40:15

Koniec

12:41:22

PavelTelička

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:16

Začiatok

12:41:15

Koniec

12:41:31

12:41 - 12:48 Situácia vo Venezuele (RC-B8-0078/2018, B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018, B8-0094/2018)

PavelTelička

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:11

Začiatok

12:41:21

Koniec

12:41:33

JanZahradil

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:01:32

Začiatok

12:41:27

Koniec

12:43:00

PavelTelička

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:10

Začiatok

12:42:33

Koniec

12:42:44

LolaSánchez Caldentey

Zoznam : GUE/NGL

Dĺžka vystúpenia

00:01:36

Začiatok

12:42:42

Koniec

12:44:19

PavelTelička

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:05

Začiatok

12:43:57

Koniec

12:44:02

MonicaMacovei

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:01:42

Začiatok

12:43:58

Koniec

12:45:40

PavelTelička

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:09

Začiatok

12:45:12

Koniec

12:45:22

Laima LiucijaAndrikienė

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:28

Začiatok

12:45:16

Koniec

12:46:45

PavelTelička

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:08

Začiatok

12:46:20

Koniec

12:46:29

DanielHannan

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:01:36

Začiatok

12:46:23

Koniec

12:47:59

PavelTelička

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

12:47:35

Koniec

12:47:52

12:47 - 12:52 Situácia UNRWA (RC-B8-0085/2018, B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018, B8-0093/2018)

PavelTelička

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:11

Začiatok

12:47:42

Koniec

12:47:53

MonicaMacovei

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:01:41

Začiatok

12:47:47

Koniec

12:49:28

PavelTelička

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

12:49:02

Koniec

12:49:17

EleonoraForenza

Zoznam : GUE/NGL

Dĺžka vystúpenia

00:01:36

Začiatok

12:49:10

Koniec

12:50:46

PavelTelička

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:10

Začiatok

12:50:21

Koniec

12:50:31

TomášZdechovský

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:30

Začiatok

12:50:25

Koniec

12:51:56

PavelTelička

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

12:51:28

Koniec

12:51:45

12:51 - 12:58 Úprava letného času (B8-0070/2018, B8-0071/2018)

PavelTelička

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

12:51:36

Koniec

12:51:53

JiříPospíšil

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:30

Začiatok

12:51:41

Koniec

12:53:11

SeánKelly

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:30

Začiatok

12:52:48

Koniec

12:54:18

PavelTelička

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:07

Začiatok

12:53:50

Koniec

12:53:58

JiříPayne

Zoznam : EFDD

Dĺžka vystúpenia

00:01:04

Začiatok

12:53:55

Koniec

12:55:00

PavelTelička

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:07

Začiatok

12:54:39

Koniec

12:54:47

AndrejsMamikins

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:30

Začiatok

12:54:43

Koniec

12:56:13

PavelTelička

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:07

Začiatok

12:55:47

Koniec

12:55:55