Multimediálne záznamy z jednotlivých rozpráv

Utorok, 12. marca 2019

09:00 - 09:00 Otvorenie zasadania

Rainer Wieland

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:10

Začiatok

09:00:40

Koniec

09:00:50

09:00 - 09:00

Rainer Wieland

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:07

Začiatok

09:00:38

Koniec

09:00:45

09:00 - 09:00 Otvorenie rokovania

Rainer Wieland

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:05

Začiatok

09:00:50

Koniec

09:00:55

09:00 - 09:03 Žiadosť o naliehavý postup (článok 154 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu

Rainer Wieland

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:02:51

Začiatok

09:00:50

Koniec

09:03:41

09:03 - 09:03 Zmena programu schôdze: pozri zápisnicu

Rainer Wieland

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:44

Začiatok

09:03:16

Koniec

09:04:01

09:03 - 10:06 Rodová rovnováha pri navrhovaní kandidátov v oblasti hospodárskych a menových záležitostí EÚ (rozprava)

Rainer Wieland

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:01:46

Začiatok

09:03:54

Koniec

09:05:40

Melania Gabriela Ciot

Zoznam : CouncilMember

Dĺžka vystúpenia

00:04:22

Začiatok

09:05:32

Koniec

09:09:55

Rainer Wieland

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:20

Začiatok

09:09:30

Koniec

09:09:50

Věra Jourová

Zoznam : Komisia

Dĺžka vystúpenia

00:04:54

Začiatok

09:09:41

Koniec

09:14:35

Rainer Wieland

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:23

Začiatok

09:14:10

Koniec

09:14:34

Esther de Lange

Zoznam : za skupinu EĽS

Dĺžka vystúpenia

00:02:55

Začiatok

09:14:22

Koniec

09:17:17

Rainer Wieland

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:19

Začiatok

09:16:51

Koniec

09:17:11

Mercedes Bresso

Zoznam : za skupinu S&D

Dĺžka vystúpenia

00:02:06

Začiatok

09:17:01

Koniec

09:19:08

Rainer Wieland

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

09:18:42

Koniec

09:18:57

Ulrike Trebesius

Zoznam : za skupinu EKR

Dĺžka vystúpenia

00:02:23

Začiatok

09:18:49

Koniec

09:21:12

Rainer Wieland

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:14

Začiatok

09:20:46

Koniec

09:21:00

Nils Torvalds

Zoznam : au nom du groupe ALDE

Dĺžka vystúpenia

00:02:14

Začiatok

09:20:51

Koniec

09:23:05

Rainer Wieland

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:16

Začiatok

09:22:40

Koniec

09:22:56

Sven Giegold

Zoznam : V mene politickej skupiny

Dĺžka vystúpenia

00:01:11

Začiatok

09:22:51

Koniec

09:24:02

Rainer Wieland

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

09:23:56

Koniec

09:24:13

Marisa Matias

Zoznam : za skupinu GUE/NGL

Dĺžka vystúpenia

00:01:37

Začiatok

09:24:01

Koniec

09:25:39

Rainer Wieland

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:20

Začiatok

09:25:12

Koniec

09:25:32

Mireille D'Ornano

Zoznam : za skupinu EFDD

Dĺžka vystúpenia

00:02:56

Začiatok

09:25:22

Koniec

09:28:19

Rainer Wieland

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:14

Začiatok

09:27:52

Koniec

09:28:06

Dobromir Sośnierz

Zoznam : NI

Dĺžka vystúpenia

00:01:44

Začiatok

09:27:58

Koniec

09:29:43

Rainer Wieland

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:39

Začiatok

09:29:15

Koniec

09:29:55

Hilde Vautmans

Zoznam : ALDE

Dĺžka vystúpenia

00:00:34

Začiatok

09:29:38

Koniec

09:30:12

Rainer Wieland

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:38

Začiatok

09:30:08

Koniec

09:30:46

Hilde Vautmans

Zoznam : ALDE

Dĺžka vystúpenia

00:00:27

Začiatok

09:30:39

Koniec

09:31:07

Rainer Wieland

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

09:30:55

Koniec

09:31:10

Dobromir Sośnierz

Zoznam : NI

Dĺžka vystúpenia

00:00:43

Začiatok

09:31:00

Koniec

09:31:44

Rainer Wieland

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:42

Začiatok

09:31:36

Koniec

09:32:18

Markus Ferber

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:56

Začiatok

09:32:13

Koniec

09:34:09

Rainer Wieland

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:38

Začiatok

09:33:43

Koniec

09:34:21

Pervenche Berès

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:02:42

Začiatok

09:34:08

Koniec

09:36:51

Rainer Wieland

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:26

Začiatok

09:36:27

Koniec

09:36:53

Mirosław Piotrowski

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:02:04

Začiatok

09:36:42

Koniec

09:38:46

Rainer Wieland

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:22

Začiatok

09:38:20

Koniec

09:38:43

Sophia in 't Veld

Zoznam : ALDE

Dĺžka vystúpenia

00:01:47

Začiatok

09:38:29

Koniec

09:40:16

Rainer Wieland

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:47

Začiatok

09:39:52

Koniec

09:40:39

Molly Scott Cato

Zoznam : Verts/ALE

Dĺžka vystúpenia

00:01:32

Začiatok

09:40:19

Koniec

09:41:51

Rainer Wieland

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

09:41:25

Koniec

09:41:43

Miguel Viegas

Zoznam : GUE/NGL

Dĺžka vystúpenia

00:02:03

Začiatok

09:41:34

Koniec

09:43:38

Rainer Wieland

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:19

Začiatok

09:43:12

Koniec

09:43:31

Rosa Estaràs Ferragut

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:38

Začiatok

09:43:22

Koniec

09:45:00

Rainer Wieland

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:31

Začiatok

09:44:34

Koniec

09:45:05

Dobromir Sośnierz

Zoznam : NI

Dĺžka vystúpenia

00:00:48

Začiatok

09:44:51

Koniec

09:45:39

Rainer Wieland

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:11

Začiatok

09:45:30

Koniec

09:45:41

Dobromir Sośnierz

Zoznam : NI

Dĺžka vystúpenia

00:00:35

Začiatok

09:45:36

Koniec

09:46:11

Rainer Wieland

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:18

Začiatok

09:46:01

Koniec

09:46:20

Rosa Estaràs Ferragut

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:00:09

Začiatok

09:46:07

Koniec

09:46:16

Patrizia Toia

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:40

Začiatok

09:46:11

Koniec

09:47:52

Rainer Wieland

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

09:47:27

Koniec

09:47:45

Ernest Urtasun

Zoznam : Verts/ALE

Dĺžka vystúpenia

00:01:28

Začiatok

09:47:36

Koniec

09:49:04

Rainer Wieland

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:29

Začiatok

09:48:38

Koniec

09:49:08

Sirpa Pietikäinen

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:37

Začiatok

09:48:56

Koniec

09:50:34

Rainer Wieland

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:23

Začiatok

09:50:08

Koniec

09:50:31

Vilija Blinkevičiūtė

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:35

Začiatok

09:50:22

Koniec

09:51:58

Rainer Wieland

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

09:51:36

Koniec

09:51:53

José Inácio Faria

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:32

Začiatok

09:51:46

Koniec

09:53:18

Rainer Wieland

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:18

Začiatok

09:52:51

Koniec

09:53:10

Maria Grapini

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:42

Začiatok

09:53:01

Koniec

09:54:44

Rainer Wieland

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:23

Začiatok

09:54:18

Koniec

09:54:41

Izaskun Bilbao Barandica

Zoznam : ALDE

Dĺžka vystúpenia

00:01:37

Začiatok

09:54:32

Koniec

09:56:10

Rainer Wieland

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:19

Začiatok

09:55:45

Koniec

09:56:05

Bill Etheridge

Zoznam : EFDD

Dĺžka vystúpenia

00:01:31

Začiatok

09:55:56

Koniec

09:57:27

Rainer Wieland

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:18

Začiatok

09:57:00

Koniec

09:57:19

Anneli Jäätteenmäki

Zoznam : ALDE

Dĺžka vystúpenia

00:01:32

Začiatok

09:57:10

Koniec

09:58:42

Rainer Wieland

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:01:31

Začiatok

09:58:21

Koniec

09:59:52

Věra Jourová

Zoznam : Komisárka

Dĺžka vystúpenia

00:06:21

Začiatok

09:59:43

Koniec

10:06:04

Rainer Wieland

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:20

Začiatok

10:05:39

Koniec

10:05:59

Melania Gabriela Ciot

Zoznam : CouncilMember

Dĺžka vystúpenia

00:00:44

Začiatok

10:05:51

Koniec

10:06:35

Rainer Wieland

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:28

Začiatok

10:06:27

Koniec

10:06:55

10:09 - 10:09

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:19

Začiatok

10:09:21

Koniec

10:09:40

10:09 - 12:19 Diskusia so slovenským predsedom vlády Petrom Pellegrinim o budúcnosti Európy (rozprava)

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:02:58

Začiatok

10:09:46

Koniec

10:12:45

Peter Pellegrini

Zoznam : Prime Minister Slovak Republic

Dĺžka vystúpenia

00:26:07

Začiatok

10:12:19

Koniec

10:38:27

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:24

Začiatok

10:37:59

Koniec

10:38:24

Jean-Claude Juncker

Zoznam : Komisár

Dĺžka vystúpenia

00:09:54

Začiatok

10:38:17

Koniec

10:48:11

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:29

Začiatok

10:47:44

Koniec

10:48:13

Esteban González Pons

Zoznam : za skupinu EĽS

Dĺžka vystúpenia

00:06:08

Začiatok

10:48:02

Koniec

10:54:10

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:20

Začiatok

10:53:44

Koniec

10:54:04

Josef Weidenholzer

Zoznam : za skupinu S&D

Dĺžka vystúpenia

00:05:38

Začiatok

10:53:56

Koniec

10:59:34

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:16

Začiatok

10:59:06

Koniec

10:59:23

Jana Žitňanská

Zoznam : za skupinu EKR

Dĺžka vystúpenia

00:02:13

Začiatok

10:59:14

Koniec

11:01:27

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:22

Začiatok

11:00:57

Koniec

11:01:20

Sophia in 't Veld

Zoznam : au nom du groupe ALDE

Dĺžka vystúpenia

00:05:54

Začiatok

11:01:08

Koniec

11:07:02

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:18

Začiatok

11:06:31

Koniec

11:06:49

Ska Keller

Zoznam : V mene politickej skupiny

Dĺžka vystúpenia

00:04:36

Začiatok

11:06:43

Koniec

11:11:19

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:18

Začiatok

11:11:11

Koniec

11:11:30

Kateřina Konečná

Zoznam : za skupinu GUE/NGL

Dĺžka vystúpenia

00:05:30

Začiatok

11:11:23

Koniec

11:16:53

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:20

Začiatok

11:16:24

Koniec

11:16:44

Rolandas Paksas

Zoznam : za skupinu EFDD

Dĺžka vystúpenia

00:03:51

Začiatok

11:16:31

Koniec

11:20:22

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

11:19:50

Koniec

11:20:08

Marcel de Graaff

Zoznam : au nom du groupe ENF

Dĺžka vystúpenia

00:04:56

Začiatok

11:19:56

Koniec

11:24:53

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

11:24:25

Koniec

11:24:43

Kazimierz Michał Ujazdowski

Zoznam : NI

Dĺžka vystúpenia

00:02:01

Začiatok

11:24:31

Koniec

11:26:32

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:28

Začiatok

11:26:02

Koniec

11:26:31

Peter Pellegrini

Zoznam : Prime Minister Slovak Republic

Dĺžka vystúpenia

00:10:05

Začiatok

11:26:06

Koniec

11:36:12

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:16

Začiatok

11:35:48

Koniec

11:36:04

Paulo Rangel

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:41

Začiatok

11:36:04

Koniec

11:37:45

Babette Winter

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:45

Začiatok

11:37:28

Koniec

11:39:13

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:11

Začiatok

11:39:05

Koniec

11:39:17

Hans-Olaf Henkel

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:01:26

Začiatok

11:39:14

Koniec

11:40:41

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:25

Začiatok

11:40:13

Koniec

11:40:38

Romeo Franz

Zoznam : Verts/ALE

Dĺžka vystúpenia

00:01:48

Začiatok

11:40:34

Koniec

11:42:22

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:38

Začiatok

11:41:57

Koniec

11:42:35

Dimitrios Papadimoulis

Zoznam : GUE/NGL

Dĺžka vystúpenia

00:01:56

Začiatok

11:42:20

Koniec

11:44:17

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:20

Začiatok

11:43:42

Koniec

11:44:02

Patrick O'Flynn

Zoznam : EFDD

Dĺžka vystúpenia

00:01:34

Začiatok

11:43:49

Koniec

11:45:24

Eduard Kukan

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:56

Začiatok

11:45:02

Koniec

11:46:58

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:10

Začiatok

11:46:28

Koniec

11:46:39

Ivan Štefanec

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:51

Začiatok

11:46:34

Koniec

11:48:26

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:19

Začiatok

11:47:50

Koniec

11:48:09

Maria Grapini

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:02:08

Začiatok

11:48:03

Koniec

11:50:12

Peter Pellegrini

Zoznam : Prime Minister Slovak Republic

Dĺžka vystúpenia

00:03:48

Začiatok

11:49:30

Koniec

11:53:18

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:07

Začiatok

11:52:53

Koniec

11:53:00

Marek Jurek

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:01:57

Začiatok

11:52:56

Koniec

11:54:53

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:30

Začiatok

11:54:17

Koniec

11:54:48

Jaromír Štětina

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:04

Začiatok

11:54:21

Koniec

11:55:26

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:08

Začiatok

11:55:04

Koniec

11:55:13

Michaela Šojdrová

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:42

Začiatok

11:55:08

Koniec

11:56:50

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:08

Začiatok

11:56:23

Koniec

11:56:32

Monika Smolková

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:30

Začiatok

11:56:28

Koniec

11:57:59

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:13

Začiatok

11:57:32

Koniec

11:57:45

Charles Tannock

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:01:36

Začiatok

11:57:35

Koniec

11:59:12

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:16

Začiatok

11:58:44

Koniec

11:59:01

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:34

Začiatok

11:58:49

Koniec

12:00:24

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:12

Začiatok

11:59:57

Koniec

12:00:10

Alojz Peterle

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:00:49

Začiatok

12:00:03

Koniec

12:00:52

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:13

Začiatok

12:00:39

Koniec

12:00:53

Juan Fernando López Aguilar

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:31

Začiatok

12:00:45

Koniec

12:02:17

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:20

Začiatok

12:01:49

Koniec

12:02:09

Joachim Starbatty

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:01:46

Začiatok

12:01:58

Koniec

12:03:44

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:13

Začiatok

12:03:18

Koniec

12:03:31

Tomáš Zdechovský

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:35

Začiatok

12:03:23

Koniec

12:04:58

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:07

Začiatok

12:04:34

Koniec

12:04:42

Peter Pellegrini

Zoznam : Prime Minister Slovak Republic

Dĺžka vystúpenia

00:03:44

Začiatok

12:04:37

Koniec

12:08:21

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

12:07:52

Koniec

12:08:07

Ruža Tomašić

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:01:40

Začiatok

12:07:57

Koniec

12:09:37

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:09

Začiatok

12:09:11

Koniec

12:09:21

Richard Sulík

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:01:54

Začiatok

12:09:20

Koniec

12:11:14

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:07

Začiatok

12:10:47

Koniec

12:10:55

Arne Lietz

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:35

Začiatok

12:10:52

Koniec

12:12:27

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:11

Začiatok

12:12:00

Koniec

12:12:11

Branislav Škripek

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:01:47

Začiatok

12:12:03

Koniec

12:13:51

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

12:13:24

Koniec

12:13:41

Peter Pellegrini

Zoznam : Prime Minister Slovak Republic

Dĺžka vystúpenia

00:05:30

Začiatok

12:13:35

Koniec

12:19:06

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:25

Začiatok

12:18:39

Koniec

12:19:05

12:28 - 12:30

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:02:11

Začiatok

12:28:40

Koniec

12:30:51

12:30 - 12:33 Pokračovanie prerušeného rokovania

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:01:04

Začiatok

12:30:26

Koniec

12:31:30

Pina Picierno

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:39

Začiatok

12:31:15

Koniec

12:32:54

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:32

Začiatok

12:32:26

Koniec

12:32:58

12:32 - 13:03 Hlasovanie

12:32 - 12:32 Žiadosť o zbavenie Moniky Hohlmeierovej imunity (A8-0165/2019 - Jean-Marie Cavada) (hlasovanie)

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:11

Začiatok

12:32:43

Koniec

12:32:54

12:32 - 12:34 Žiadosť o zbavenie Jeana-Marieho Le Pena imunity (A8-0167/2019 - Kostas Chrysogonos) (hlasovanie)

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:01:56

Začiatok

12:32:53

Koniec

12:34:49

Marie-ChristineArnautu

Zoznam : ENF

Dĺžka vystúpenia

00:00:46

Začiatok

12:32:59

Koniec

12:33:45

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:32

Začiatok

12:33:35

Koniec

12:34:07

Jean-MarieCavada

Zoznam : ALDE

Dĺžka vystúpenia

00:00:32

Začiatok

12:34:02

Koniec

12:34:34

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:26

Začiatok

12:34:26

Koniec

12:34:53

12:34 - 12:35 Žiadosť o zbavenie Dominique Bildeovej imunity (A8-0166/2019 - Kostas Chrysogonos) (hlasovanie)

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:02:06

Začiatok

12:34:44

Koniec

12:36:51

12:35 - 12:37 Predĺženie platnosti článku 159 rokovacieho poriadku Parlamentu do konca deviateho volebného obdobia (B8-0147/2019) (hlasovanie)

RužaTomašić

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:01:45

Začiatok

12:35:05

Koniec

12:36:50

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:04

Začiatok

12:35:06

Koniec

12:35:10

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:50

Začiatok

12:36:26

Koniec

12:37:17

12:37 - 12:38 Elektronické údaje o nákladnej doprave (A8-0060/2019 - Claudia Schmidt) (hlasovanie)

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:22

Začiatok

12:37:04

Koniec

12:37:26

DavidCoburn

Zoznam : EFDD

Dĺžka vystúpenia

00:00:42

Začiatok

12:37:18

Koniec

12:38:00

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:01:02

Začiatok

12:37:43

Koniec

12:38:45

12:38 - 12:38 Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Vietnamom o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve (A8-0083/2019 - Heidi Hautala) (hlasovanie)

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:31

Začiatok

12:38:31

Koniec

12:39:02

12:38 - 12:39 Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Vietnamom o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve (uznesenie) (A8-0093/2019 - Heidi Hautala) (hlasovanie)

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:23

Začiatok

12:38:53

Koniec

12:39:16

12:39 - 12:39 Protokol, ktorým sa mení Dohovor o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov (A8-0070/2019 - József Nagy) (hlasovanie)

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:31

Začiatok

12:39:08

Koniec

12:39:39

12:39 - 12:39 Povolenie pre členské štáty, aby sa stali zmluvnou stranou Dohovoru Rady Európy o integrovanom prístupe k ochrane, bezpečnosti a usporiadateľským službám na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach (A8-0080/2019 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) (hlasovanie)

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:34

Začiatok

12:39:30

Koniec

12:40:04

12:39 - 12:40 Protokol, ktorým sa mení Dohoda o námornej doprave medzi EÚ a Čínou (pristúpenie Chorvátska) (A8-0168/2019 - Francisco Assis) (hlasovanie)

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:27

Začiatok

12:39:54

Koniec

12:40:22

12:40 - 12:40 Euro-stredozemská dohoda medzi EÚ a Egyptom (pristúpenie Chorvátska) (A8-0025/2019 - Ramona Nicole Mănescu) (hlasovanie)

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:25

Začiatok

12:40:13

Koniec

12:40:38

12:40 - 12:40 Uzavretie Dohody o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Turkménskom (A8-0072/2019 - Ramona Nicole Mănescu) (hlasovanie)

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:28

Začiatok

12:40:30

Koniec

12:40:58

12:40 - 12:41 Vykonávacie rozhodnutie o začatí automatizovanej výmeny údajov o DNA v Spojenom kráľovstve (A8-0092/2019 - Branislav Škripek) (hlasovanie)

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:26

Začiatok

12:40:49

Koniec

12:41:16

12:41 - 12:41 Výmena informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín a Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS) (A8-0219/2016 - Daniel Dalton) (hlasovanie)

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:38

Začiatok

12:41:08

Koniec

12:41:46

12:41 - 12:44 Centralizovaný systém na identifikáciu členských štátov, v ktorých sú k dispozícii informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (ECRIS-TCN) (A8-0018/2018 - Daniel Dalton) (hlasovanie)

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

12:41:35

Koniec

12:41:53

Juan FernandoLópez Aguilar

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:00:57

Začiatok

12:41:46

Koniec

12:42:44

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:33

Začiatok

12:42:28

Koniec

12:43:01

Dennisde Jong

Zoznam : za skupinu GUE/NGL

Dĺžka vystúpenia

00:00:27

Začiatok

12:42:52

Koniec

12:43:20

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:09

Začiatok

12:43:09

Koniec

12:43:18

DanielDalton

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:00:25

Začiatok

12:43:14

Koniec

12:43:40

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:52

Začiatok

12:43:32

Koniec

12:44:24

12:44 - 12:51 Program Európsky zbor solidarity (A8-0079/2019 - Michaela Šojdrová) (hlasovanie)

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:07:27

Začiatok

12:44:11

Koniec

12:51:39

12:51 - 12:51 Akt o kybernetickej bezpečnosti EÚ (A8-0264/2018 - Angelika Niebler) (hlasovanie)

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:33

Začiatok

12:51:14

Koniec

12:51:47

12:51 - 12:53 Nekalé obchodné praktiky vo vzájomných vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci (A8-0309/2018 - Paolo De Castro) (hlasovanie)

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:58

Začiatok

12:51:38

Koniec

12:52:36

PaoloDe Castro

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:36

Začiatok

12:52:22

Koniec

12:53:58

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:10

Začiatok

12:53:33

Koniec

12:53:43

12:53 - 12:55 Európska iniciatíva občanov (A8-0226/2018 - György Schöpflin) (hlasovanie)

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:16

Začiatok

12:53:38

Koniec

12:53:55

BarbaraSpinelli

Zoznam : za skupinu GUE/NGL

Dĺžka vystúpenia

00:01:25

Začiatok

12:53:48

Koniec

12:55:13

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:52

Začiatok

12:54:47

Koniec

12:55:39

12:55 - 12:56 Dovoz tovaru kultúrneho charakteru (A8-0308/2018 - Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton) (hlasovanie)

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:41

Začiatok

12:55:26

Koniec

12:56:07

12:56 - 12:57 Ochrana osobných údajov v kontexte volieb do Európskeho parlamentu (A8-0435/2018 - Mercedes Bresso, Rainer Wieland) (hlasovanie)

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:22

Začiatok

12:55:56

Koniec

12:56:19

GillesLebreton

Zoznam : au nom du groupe ENF

Dĺžka vystúpenia

00:00:40

Začiatok

12:56:11

Koniec

12:56:52

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:01:44

Začiatok

12:56:26

Koniec

12:58:11

12:57 - 12:58 Bezpečnostné hrozby súvisiace so zvyšujúcou sa technologickou prítomnosťou Číny v EÚ a prípadné opatrenia na úrovni EÚ na ich znižovanie (B8-0153/2019, RC-B8-0154/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019, B8-0160/2019, B8-0162/2019, B8-0164/2019) (hlasovanie)

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:42

Začiatok

12:57:46

Koniec

12:58:28

12:58 - 13:02 Stav politických vzťahov medzi EÚ a Ruskom (A8-0073/2019 - Sandra Kalniete) (hlasovanie)

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:02:47

Začiatok

12:58:17

Koniec

13:01:04

ReinhardBütikofer

Zoznam : Verts/ALE

Dĺžka vystúpenia

00:00:40

Začiatok

13:00:44

Koniec

13:01:24

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:01:04

Začiatok

13:01:09

Koniec

13:02:13

13:02 - 13:03 Budovanie kapacít EÚ v oblasti predchádzania konfliktom a mediácie (A8-0075/2019 - Soraya Post) (hlasovanie)

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:03:33

Začiatok

13:01:58

Koniec

13:05:32

13:05 - 13:06

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:01:10

Začiatok

13:05:07

Koniec

13:06:18

13:06 - 13:34 Vysvetlenia hlasovania

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:11

Začiatok

13:06:02

Koniec

13:06:14

13:06 - 13:08 Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Vietnamom o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve (A8-0083/2019 - Heidi Hautala)

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:16

Začiatok

13:06:07

Koniec

13:06:24

SeánKelly

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:30

Začiatok

13:06:17

Koniec

13:07:48

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:07

Začiatok

13:07:14

Koniec

13:07:21

DanielHannan

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:01:36

Začiatok

13:07:21

Koniec

13:08:58

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

13:08:29

Koniec

13:08:46

13:08 - 13:10 Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Vietnamom o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve (uznesenie) (A8-0093/2019 - Heidi Hautala)

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:11

Začiatok

13:08:34

Koniec

13:08:46

AlexMayer

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:01

Začiatok

13:08:44

Koniec

13:09:45

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:21

Začiatok

13:09:37

Koniec

13:09:58

13:09 - 13:11 Výmena informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín a Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS) (A8-0219/2016 - Daniel Dalton)

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:12

Začiatok

13:09:41

Koniec

13:09:53

Bogdan AndrzejZdrojewski

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:31

Začiatok

13:09:47

Koniec

13:11:18

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

13:10:50

Koniec

13:11:07

13:10 - 13:17 Program Európsky zbor solidarity (A8-0079/2019 - Michaela Šojdrová)

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:07

Začiatok

13:11:01

Koniec

13:11:08

DominiqueBilde

Zoznam : ENF

Dĺžka vystúpenia

00:01:34

Začiatok

13:11:03

Koniec

13:12:37

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:09

Začiatok

13:12:09

Koniec

13:12:19

AndrejsMamikins

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:15

Začiatok

13:12:13

Koniec

13:13:28

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:08

Začiatok

13:13:09

Koniec

13:13:18

Bogdan AndrzejZdrojewski

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:30

Začiatok

13:13:13

Koniec

13:14:44

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:09

Začiatok

13:14:17

Koniec

13:14:26

AdamSzejnfeld

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:07

Začiatok

13:14:20

Koniec

13:15:27

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:08

Začiatok

13:15:09

Koniec

13:15:18

José InácioFaria

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:30

Začiatok

13:15:13

Koniec

13:16:43

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:11

Začiatok

13:16:17

Koniec

13:16:28

SeánKelly

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:03

Začiatok

13:16:25

Koniec

13:17:28

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:13

Začiatok

13:17:20

Koniec

13:17:34

13:17 - 13:21 Akt o kybernetickej bezpečnosti EÚ (A8-0264/2018 - Angelika Niebler)

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:09

Začiatok

13:17:25

Koniec

13:17:34

NotisMarias

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:01:39

Začiatok

13:17:29

Koniec

13:19:08

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:13

Začiatok

13:18:37

Koniec

13:18:51

Bogdan AndrzejZdrojewski

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:36

Začiatok

13:18:44

Koniec

13:20:20

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:12

Začiatok

13:19:46

Koniec

13:19:59

SeánKelly

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:33

Začiatok

13:19:50

Koniec

13:21:24

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:19

Začiatok

13:20:54

Koniec

13:21:13

13:21 - 13:25 Nekalé obchodné praktiky vo vzájomných vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci (A8-0309/2018 - Paolo De Castro)

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

13:21:00

Koniec

13:21:17

AnaMiranda

Zoznam : Verts/ALE

Dĺžka vystúpenia

00:01:43

Začiatok

13:21:04

Koniec

13:22:47

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:10

Začiatok

13:22:18

Koniec

13:22:28

NotisMarias

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:01:33

Začiatok

13:22:21

Koniec

13:23:55

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:09

Začiatok

13:23:27

Koniec

13:23:37

AdamSzejnfeld

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:37

Začiatok

13:23:30

Koniec

13:25:08

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:22

Začiatok

13:24:40

Koniec

13:25:02

13:24 - 13:31 Európska iniciatíva občanov (A8-0226/2018 - György Schöpflin)

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:12

Začiatok

13:24:47

Koniec

13:25:00

AnaMiranda

Zoznam : Verts/ALE

Dĺžka vystúpenia

00:01:36

Začiatok

13:24:53

Koniec

13:26:30

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:07

Začiatok

13:26:03

Koniec

13:26:11

NotisMarias

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:01:32

Začiatok

13:26:06

Koniec

13:27:39

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:07

Začiatok

13:27:13

Koniec

13:27:20

AndrejsMamikins

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:16

Začiatok

13:27:15

Koniec

13:28:32

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:09

Začiatok

13:28:14

Koniec

13:28:23

AdamSzejnfeld

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:27

Začiatok

13:28:17

Koniec

13:29:44

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:09

Začiatok

13:29:18

Koniec

13:29:28

José InácioFaria

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:35

Začiatok

13:29:22

Koniec

13:30:57

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:14

Začiatok

13:30:31

Koniec

13:30:45

13:30 - 13:33 Stav politických vzťahov medzi EÚ a Ruskom (A8-0073/2019 - Sandra Kalniete)

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:11

Začiatok

13:30:37

Koniec

13:30:48

AndrejsMamikins

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:15

Začiatok

13:30:47

Koniec

13:32:02

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:08

Začiatok

13:31:55

Koniec

13:32:03

MomchilNekov

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:40

Začiatok

13:31:58

Koniec

13:33:38

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:14

Začiatok

13:33:12

Koniec

13:33:26

13:33 - 13:34 Budovanie kapacít EÚ v oblasti predchádzania konfliktom a mediácie (A8-0075/2019 - Soraya Post)

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:08

Začiatok

13:33:18

Koniec

13:33:26

AlexMayer

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:07

Začiatok

13:33:26

Koniec

13:34:33

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:10

Začiatok

13:34:23

Koniec

13:34:34

13:34 - 13:34 Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:07

Začiatok

13:34:34

Koniec

13:34:41

15:00 - 15:01

Ioan Mircea Paşcu

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:16

Začiatok

15:00:46

Koniec

15:01:03

15:00 - 15:01 Pokračovanie prerušeného rokovania

Ioan Mircea Paşcu

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:30

Začiatok

15:00:56

Koniec

15:01:26

15:01 - 15:01 Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu

Ioan Mircea Paşcu

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:35

Začiatok

15:01:17

Koniec

15:01:52

15:01 - 15:43 Európsky sankčný režim v prípade porušovania ľudských práv (rozprava)

Ioan Mircea Paşcu

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:36

Začiatok

15:01:42

Koniec

15:02:19

Johannes Hahn

Zoznam : for VPC/HR

Dĺžka vystúpenia

00:04:08

Začiatok

15:02:09

Koniec

15:06:17

Ioan Mircea Paşcu

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:19

Začiatok

15:05:49

Koniec

15:06:08

Sandra Kalniete

Zoznam : za skupinu EĽS

Dĺžka vystúpenia

00:01:54

Začiatok

15:05:59

Koniec

15:07:54

Ioan Mircea Paşcu

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:10

Začiatok

15:07:28

Koniec

15:07:38

Ana Gomes

Zoznam : za skupinu S&D

Dĺžka vystúpenia

00:02:15

Začiatok

15:07:31

Koniec

15:09:47

Ioan Mircea Paşcu

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:20

Začiatok

15:09:18

Koniec

15:09:38

Amjad Bashir

Zoznam : V mene politickej skupiny

Dĺžka vystúpenia

00:01:25

Začiatok

15:09:33

Koniec

15:10:58

Ioan Mircea Paşcu

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:13

Začiatok

15:10:51

Koniec

15:11:04

Marietje Schaake

Zoznam : au nom du groupe ALDE

Dĺžka vystúpenia

00:02:46

Začiatok

15:10:57

Koniec

15:13:44

Ioan Mircea Paşcu

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:11

Začiatok

15:13:20

Koniec

15:13:31

Barbara Lochbihler

Zoznam : V mene politickej skupiny

Dĺžka vystúpenia

00:01:30

Začiatok

15:13:28

Koniec

15:14:58

Ioan Mircea Paşcu

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:30

Začiatok

15:14:40

Koniec

15:15:11

Gunnar Hökmark

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:06

Začiatok

15:14:57

Koniec

15:16:04

Ioan Mircea Paşcu

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:20

Začiatok

15:15:37

Koniec

15:15:57

Barbara Lochbihler

Zoznam : réponse "carton bleu"

Dĺžka vystúpenia

00:00:54

Začiatok

15:15:44

Koniec

15:16:38

Ioan Mircea Paşcu

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:11

Začiatok

15:16:31

Koniec

15:16:43

Mylène Troszczynski

Zoznam : au nom du groupe ENF

Dĺžka vystúpenia

00:02:00

Začiatok

15:16:36

Koniec

15:18:37

Ioan Mircea Paşcu

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:27

Začiatok

15:17:59

Koniec

15:18:26

Laima Liucija Andrikienė

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:26

Začiatok

15:18:16

Koniec

15:19:42

Ioan Mircea Paşcu

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:13

Začiatok

15:19:16

Koniec

15:19:29

Francisco Assis

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:33

Začiatok

15:19:22

Koniec

15:20:55

Ioan Mircea Paşcu

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:08

Začiatok

15:20:28

Koniec

15:20:37

Marek Jurek

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:01:38

Začiatok

15:20:31

Koniec

15:22:10

Ioan Mircea Paşcu

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

15:21:44

Koniec

15:21:59

Judith Sargentini

Zoznam : Verts/ALE

Dĺžka vystúpenia

00:01:38

Začiatok

15:21:50

Koniec

15:23:28

Ioan Mircea Paşcu

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:23

Začiatok

15:23:00

Koniec

15:23:23

Marie-Christine Arnautu

Zoznam : ENF

Dĺžka vystúpenia

00:01:34

Začiatok

15:23:09

Koniec

15:24:43

Ioan Mircea Paşcu

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:18

Začiatok

15:24:15

Koniec

15:24:33

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra