Multimediálne záznamy jednotlivých rečníkov


Pondelok, 25. marca 2019 - Štvrtok, 28. marca 2019


Štrasburg

A-D

Asim ADEMOV

Vystúpenie : Situácia v oblasti právneho štátu a boja proti korupcii v EÚ, konkrétne na Malte a na Slovensku

Zoznam : PPE

Dátum

25/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:33

Začiatok

19:27:16

Koniec

19:28:50

Vystúpenie : Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo) (rozprava)

Zoznam : za skupinu EĽS

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:03:15

Začiatok

17:48:09

Koniec

17:51:24

Isabella ADINOLFI

Vystúpenie : Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu (A8-0245/2018 - Axel Voss)

Zoznam : EFDD

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:37

Začiatok

13:59:00

Koniec

14:00:38

Vystúpenie : Ustanovenie programu Kreatívna Európa (na roky 2021 až 2027) (rozprava)

Zoznam : za skupinu EFDD

Dátum

28/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:50

Začiatok

09:22:09

Koniec

09:23:59

Vystúpenie : Ustanovenie programu Kreatívna Európa (na roky 2021 až 2027) (rozprava)

Zoznam : EFDD

Dátum

28/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:06

Začiatok

09:24:33

Koniec

09:25:39

Vystúpenie : „Erasmus“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport (rozprava)

Zoznam : za skupinu EFDD

Dátum

28/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:53

Začiatok

10:10:31

Koniec

10:12:24

Laura AGEA

Vystúpenie : Ochrana pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom alebo mutagénom pri práci (A8-0382/2018 - Laura Agea) (hlasovanie)

Zoznam : EFDD

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:03

Začiatok

17:22:30

Koniec

17:23:33

John Stuart AGNEW

Vystúpenie : Znižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie (rozprava)

Zoznam : ENF

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:41

Začiatok

15:54:36

Koniec

15:56:17

Vystúpenie : Znižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie (rozprava)

Zoznam : ENF

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:37

Začiatok

15:56:37

Koniec

15:57:14

Vystúpenie : Hnojivé výrobky EÚ (rozprava)

Zoznam : question "carton bleu"

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:46

Začiatok

16:48:07

Koniec

16:48:53

Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA

Vystúpenie : Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu

Zoznam : S&D

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:31

Začiatok

10:32:53

Koniec

10:34:24

Vystúpenie : Hnojivé výrobky EÚ (rozprava)

Zoznam : S&D

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:02:05

Začiatok

16:51:07

Koniec

16:53:12

Daniela AIUTO

Vystúpenie : Ukončenie sezónnych zmien času (rozprava)

Zoznam : za skupinu EFDD

Dátum

25/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:51

Začiatok

20:09:24

Koniec

20:11:16

Vystúpenie : Spoločné pravidlá pre určité typy kombinovanej dopravy tovaru medzi členskými štátmi (A8-0259/2018 - Daniela Aiuto) (hlasovanie)

Zoznam : EFDD

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:04

Začiatok

17:23:49

Koniec

17:24:54

Nedzhmi ALI

Vystúpenie : Absolutórium za rok 2017 (rozprava)

Zoznam : ALDE

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:02:10

Začiatok

16:30:24

Koniec

16:32:35

Martina ANDERSON

Vystúpenie : Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Zoznam : GUE/NGL

Dátum

25/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:02:11

Začiatok

23:01:49

Koniec

23:04:01

Vystúpenie : Závery zo zasadnutia Európskej rady 21. – 22. marca 2019 (rozprava)

Zoznam : GUE/NGL

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:02:13

Začiatok

10:05:48

Koniec

10:08:01

Lucy ANDERSON

Vystúpenie : Zmluvy o dodávaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb - Zmluvy o predajoch tovaru (rozprava)

Zoznam : S&D

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:38

Začiatok

12:15:14

Koniec

12:16:53

Max ANDERSSON

Vystúpenie : Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu

Zoznam : Verts/ALE

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:15

Začiatok

09:58:30

Koniec

09:59:45

Eric ANDRIEU

Vystúpenie : Absolutórium za rok 2017 (rozprava)

Zoznam : S&D

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:02:05

Začiatok

16:39:55

Koniec

16:42:00

Vystúpenie : Znižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie (rozprava)

Zoznam : S&D

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:37

Začiatok

16:04:38

Koniec

16:06:15

Laima Liucija ANDRIKIENĖ

Vystúpenie : Zriadenie Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (rozprava)

Zoznam : PPE

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:36

Začiatok

20:03:46

Koniec

20:05:23

Vystúpenie : Stanovenie nástroja predvstupovej pomoci (IPA III) (rozprava)

Zoznam : PPE

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:43

Začiatok

21:20:54

Koniec

21:22:37

Vystúpenie : Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy - Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov - Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy (rozprava)

Zoznam : PPE

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:35

Začiatok

12:29:33

Koniec

12:31:08

Gerolf ANNEMANS

Vystúpenie : Stanovenie nástroja predvstupovej pomoci (IPA III) (rozprava)

Zoznam : ENF

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:30

Začiatok

21:12:17

Koniec

21:13:47

Vystúpenie : Stanovenie nástroja predvstupovej pomoci (IPA III) (rozprava)

Zoznam : ENF

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:42

Začiatok

21:14:51

Koniec

21:15:33

Andrus ANSIP

Vystúpenie : Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu

Zoznam : Komisár

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:03:11

Začiatok

10:35:21

Koniec

10:38:32

Miguel ARIAS CAÑETE

Vystúpenie : Spoločné pravidlá pre vnútorný trh s elektrinou - Vnútorný trh s elektrinou - Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky - Pripravenosť na riziká v sektore elektriny (rozprava)

Zoznam : Člen Komisie

Dátum

25/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:06:38

Začiatok

21:03:29

Koniec

21:10:07

Vystúpenie : Spoločné pravidlá pre vnútorný trh s elektrinou - Vnútorný trh s elektrinou - Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky - Pripravenosť na riziká v sektore elektriny (rozprava)

Zoznam : Člen Komisie

Dátum

25/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:36

Začiatok

21:34:17

Koniec

21:35:53

Vystúpenie : Najnovší vývoj škandálu Dieselgate (rozprava)

Zoznam : Komisár

Dátum

25/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:06:29

Začiatok

22:02:10

Koniec

22:08:40

Vystúpenie : Najnovší vývoj škandálu Dieselgate (rozprava)

Zoznam : Komisár

Dátum

25/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:03:28

Začiatok

22:24:34

Koniec

22:28:02

Vystúpenie : Označovanie pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre (rozprava)

Zoznam : Člen Komisie

Dátum

25/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:03:14

Začiatok

22:32:33

Koniec

22:35:47

Vystúpenie : Označovanie pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre (rozprava)

Zoznam : Člen Komisie

Dátum

25/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:03

Začiatok

22:39:38

Koniec

22:40:41

Vystúpenie : Emisné normy pre nové osobné automobily a nové ľahké úžitkové vozidlá (rozprava)

Zoznam : Komisár

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:05:09

Začiatok

18:13:44

Koniec

18:18:53

Vystúpenie : Emisné normy pre nové osobné automobily a nové ľahké úžitkové vozidlá (rozprava)

Zoznam : Komisár

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:02:09

Začiatok

19:06:36

Koniec

19:08:45

Pascal ARIMONT

Vystúpenie : Zmluvy o dodávaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb - Zmluvy o predajoch tovaru (rozprava)

Zoznam : Spravodajca

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:04:14

Začiatok

11:54:56

Koniec

11:59:10

Vystúpenie : Zmluvy o dodávaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb - Zmluvy o predajoch tovaru (rozprava)

Zoznam : Spravodajca

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:31

Začiatok

12:26:15

Koniec

12:26:46

Vystúpenie : Osobitné ustanovenia týkajúce sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) (A8-0470/2018 - Pascal Arimont) (hlasovanie)

Zoznam : Spravodajca

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:59

Začiatok

12:58:14

Koniec

12:59:13

Marie-Christine ARNAUTU

Vystúpenie : Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy - Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov - Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy (rozprava)

Zoznam : ENF

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:41

Začiatok

12:03:39

Koniec

12:05:20

Jonathan ARNOTT

Vystúpenie : Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu

Zoznam : za skupinu EFDD

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:03:00

Začiatok

09:34:20

Koniec

09:37:20

Vystúpenie : Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu

Zoznam : EFDD

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:59

Začiatok

09:37:34

Koniec

09:38:33

Vystúpenie : Situácia v Alžírsku (rozprava)

Zoznam : za skupinu EFDD

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:02:37

Začiatok

21:50:38

Koniec

21:53:16

Vystúpenie : Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2020 – Oddiel I – Európsky parlament (rozprava)

Zoznam : EFDD

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:02:38

Začiatok

19:03:27

Koniec

19:06:05

Vystúpenie : Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2020 – Oddiel I – Európsky parlament (rozprava)

Zoznam : réponse "carton bleu"

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:38

Začiatok

19:06:39

Koniec

19:07:17

Jean ARTHUIS

Vystúpenie : Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2020 – Oddiel I – Európsky parlament (rozprava)

Zoznam : ALDE

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:03:13

Začiatok

19:07:14

Koniec

19:10:28

Vystúpenie : „Erasmus“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport (rozprava)

Zoznam : BUDG

Dátum

28/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:02:08

Začiatok

09:55:57

Koniec

09:58:06

Richard ASHWORTH

Vystúpenie : Závery zo zasadnutia Európskej rady 21. – 22. marca 2019 (rozprava)

Zoznam : PPE

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:02:16

Začiatok

10:33:26

Koniec

10:35:42

Francisco ASSIS

Vystúpenie : Päť rokov nezákonnej okupácie Krymu Ruskou federáciou (rozprava)

Zoznam : S&D

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:40

Začiatok

22:33:47

Koniec

22:35:27

Margrete AUKEN

Vystúpenie : Znižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie (rozprava)

Zoznam : za skupinu Zelení/ESA

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:02:10

Začiatok

15:25:33

Koniec

15:27:44

Vystúpenie : Znižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie (rozprava)

Zoznam : Verts/ALE

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:55

Začiatok

15:55:57

Koniec

15:56:53

Dimitris AVRAMOPOULOS

Vystúpenie : Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo) (rozprava)

Zoznam : Komisár

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:04:54

Začiatok

17:41:52

Koniec

17:46:47

Vystúpenie : Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo) (rozprava)

Zoznam : Komisár

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:02:16

Začiatok

18:27:15

Koniec

18:29:32

Vystúpenie : Kvalita vody určenej na ľudskú spotrebu (rozprava)

Zoznam : Člen Komisie

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:04:59

Začiatok

19:15:17

Koniec

19:20:16

Vystúpenie : Kvalita vody určenej na ľudskú spotrebu (rozprava)

Zoznam : Člen Komisie

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:13

Začiatok

20:13:54

Koniec

20:15:07

Vystúpenie : Interoperabilita medzi informačnými systémami EÚ v oblasti policajnej a justičnej spolupráce, azylu a migrácie) - Interoperabilita medzi informačnými systémami EÚ v oblasti hraníc a víz

Zoznam : Komisár

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:05:49

Začiatok

20:27:08

Koniec

20:32:58

Inés AYALA SENDER

Vystúpenie : Absolutórium za rok 2017 (rozprava)

Zoznam : Spravodajca

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:04:46

Začiatok

15:02:55

Koniec

15:07:41

Vystúpenie : Absolutórium za rok 2017 (rozprava)

Zoznam : Spravodajca

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:02:35

Začiatok

16:52:38

Koniec

16:55:14

Vystúpenie : Situácia v Alžírsku (rozprava)

Zoznam : za skupinu S&D

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:47

Začiatok

21:42:11

Koniec

21:43:59

Vystúpenie : Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy - Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov - Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy (rozprava)

Zoznam : za skupinu S&D

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:45

Začiatok

11:39:07

Koniec

11:40:52

Vystúpenie : Väčšie interpelácie (rozprava)

Zoznam : S&D

Dátum

28/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:25

Začiatok

15:28:38

Koniec

15:30:03

Pilar AYUSO

Vystúpenie : Emisné normy pre nové osobné automobily a nové ľahké úžitkové vozidlá (rozprava)

Zoznam : PPE

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:02:16

Začiatok

18:50:48

Koniec

18:53:04

Vystúpenie : Kvalita vody určenej na ľudskú spotrebu (rozprava)

Zoznam : PPE

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:02:41

Začiatok

19:41:19

Koniec

19:44:01

Georges BACH

Vystúpenie : Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy - Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov - Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy (rozprava)

Zoznam : Rap avis EMPL

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:23

Začiatok

11:24:00

Koniec

11:25:23

Zoltán BALCZÓ

Vystúpenie : Situácia po Arabskej jari: cesta vpred pre Blízky východ a severnú Afriku (región MENA) (rozprava)

Zoznam : NI

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:34

Začiatok

23:12:57

Koniec

23:14:31

Zigmantas BALČYTIS

Vystúpenie : Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy - Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov - Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy (rozprava)

Zoznam : S&D

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:32

Začiatok

12:30:47

Koniec

12:32:20

Michel BARNIER

Vystúpenie : Závery zo zasadnutia Európskej rady 21. – 22. marca 2019 (rozprava)

Zoznam : Chief Brexit negotiator

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:09:24

Začiatok

10:53:32

Koniec

11:02:57

Gerard BATTEN

Vystúpenie : Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu

Zoznam : ENF

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:11

Začiatok

09:49:36

Koniec

09:50:47

Vystúpenie : Závery zo zasadnutia Európskej rady 21. – 22. marca 2019 (rozprava)

Zoznam : au nom du groupe ENF

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:02:26

Začiatok

09:53:29

Koniec

09:55:56

Nicolas BAY

Vystúpenie : Závery zo zasadnutia Európskej rady 21. – 22. marca 2019 (rozprava)

Zoznam : ENF

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:41

Začiatok

10:09:31

Koniec

10:11:12

Bas BELDER

Vystúpenie : Situácia v Alžírsku (rozprava)

Zoznam : za skupinu EKR

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:02:03

Začiatok

21:43:44

Koniec

21:45:48

Ivo BELET

Vystúpenie : Vytvorenie rámca na uľahčenie udržateľných investícií (rozprava)

Zoznam : za skupinu EĽS

Dátum

28/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:02:08

Začiatok

11:00:49

Koniec

11:02:58

Brando BENIFEI

Vystúpenie : Zriadenie Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (rozprava)

Zoznam : S&D

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:42

Začiatok

20:05:04

Koniec

20:06:47

Vystúpenie : Situácia po Arabskej jari: cesta vpred pre Blízky východ a severnú Afriku (región MENA) (rozprava)

Zoznam : Spravodajca

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:04:55

Začiatok

22:49:52

Koniec

22:54:48

Vystúpenie : Situácia po Arabskej jari: cesta vpred pre Blízky východ a severnú Afriku (región MENA) (rozprava)

Zoznam : Spravodajca

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:02:56

Začiatok

23:27:29

Koniec

23:30:25

Vystúpenie : Rozhodnutie o zriadení Európskeho mierového nástroja (rozprava)

Zoznam : za skupinu S&D

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:02:12

Začiatok

21:59:42

Koniec

22:01:55

Vystúpenie : „Erasmus“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport (rozprava)

Zoznam : S&D

Dátum

28/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:40

Začiatok

10:26:59

Koniec

10:28:39

Xabier BENITO ZILUAGA

Vystúpenie : Spoločné pravidlá pre vnútorný trh s elektrinou (A8-0044/2018 - Jerzy Buzek)

Zoznam : GUE/NGL

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:39

Začiatok

13:43:18

Koniec

13:44:57

Monika BEŇOVÁ

Vystúpenie : Správa o finančnej trestnej činnosti, vyhýbaní sa daňovým povinnostiam a daňových únikoch (rozprava)

Zoznam : S&D

Dátum

25/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:31

Začiatok

18:46:55

Koniec

18:48:27

Vystúpenie : Situácia v oblasti právneho štátu a boja proti korupcii v EÚ, konkrétne na Malte a na Slovensku

Zoznam : S&D

Dátum

25/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:38

Začiatok

19:33:28

Koniec

19:35:07

Vystúpenie : Situácia v oblasti právneho štátu a boja proti korupcii v EÚ, konkrétne na Malte a na Slovensku

Zoznam : S&D

Dátum

25/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:45

Začiatok

19:35:29

Koniec

19:36:14

Pervenche BERÈS

Vystúpenie : Správa o finančnej trestnej činnosti, vyhýbaní sa daňovým povinnostiam a daňových únikoch (rozprava)

Zoznam : S&D

Dátum

25/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:36

Začiatok

18:49:14

Koniec

18:50:50

Vystúpenie : Absolutórium za rok 2017: osobitné správy Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2017 (A8-0088/2019 - Inés Ayala Sender) (hlasovanie)

Zoznam : S&D

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:32

Začiatok

17:10:40

Koniec

17:12:12

Vystúpenie : Vytvorenie rámca na uľahčenie udržateľných investícií (rozprava)

Zoznam : S&D

Dátum

28/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:39

Začiatok

11:24:19

Koniec

11:25:59

Izaskun BILBAO BARANDICA

Vystúpenie : Ukončenie sezónnych zmien času (rozprava)

Zoznam : au nom du groupe ALDE

Dátum

25/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:02:37

Začiatok

20:04:12

Koniec

20:06:49

Vystúpenie : Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy - Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov - Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy (rozprava)

Zoznam : au nom du groupe ALDE

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:41

Začiatok

11:42:02

Koniec

11:43:43

Dominique BILDE

Vystúpenie : Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo) (rozprava)

Zoznam : ENF

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:34

Začiatok

18:16:20

Koniec

18:17:54

Vystúpenie : Ustanovenie programu Kreatívna Európa (na roky 2021 až 2027) (rozprava)

Zoznam : au nom du groupe ENF

Dátum

28/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:40

Začiatok

09:25:26

Koniec

09:27:07

Vystúpenie : „Erasmus“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport (rozprava)

Zoznam : au nom du groupe ENF

Dátum

28/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:02:30

Začiatok

10:11:59

Koniec

10:14:30

Mara BIZZOTTO

Vystúpenie : Závery zo zasadnutia Európskej rady 21. – 22. marca 2019 (rozprava)

Zoznam : ENF

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:35

Začiatok

10:16:17

Koniec

10:17:53

Malin BJÖRK

Vystúpenie : Absolutórium za rok 2017 (rozprava)

Zoznam : FEMM

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:39

Začiatok

16:09:45

Koniec

16:11:25

José BLANCO LÓPEZ

Vystúpenie : Ukončenie sezónnych zmien času (rozprava)

Zoznam : S&D

Dátum

25/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:29

Začiatok

20:41:42

Koniec

20:43:12

Vystúpenie : Spoločné pravidlá pre vnútorný trh s elektrinou - Vnútorný trh s elektrinou - Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky - Pripravenosť na riziká v sektore elektriny (rozprava)

Zoznam : S&D

Dátum

25/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:49

Začiatok

21:25:30

Koniec

21:27:20

Vystúpenie : Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu

Zoznam : S&D

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:40

Začiatok

10:10:53

Koniec

10:12:34

Vystúpenie : Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu

Zoznam : S&D

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:48

Začiatok

10:13:14

Koniec

10:14:03

Vystúpenie : Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu

Zoznam : S&D

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:20

Začiatok

10:14:33

Koniec

10:14:53

Vystúpenie : Európsky fond regionálneho rozvoja a Kohézny fond (rozprava)

Zoznam : S&D

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:33

Začiatok

11:32:48

Koniec

11:34:21

Vystúpenie : Absolutórium za rok 2017 (rozprava)

Zoznam : PECH

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:38

Začiatok

16:06:06

Koniec

16:07:45

Vystúpenie : Emisné normy pre nové osobné automobily a nové ľahké úžitkové vozidlá (rozprava)

Zoznam : S&D

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:38

Začiatok

18:59:27

Koniec

19:01:05

Andrea BOCSKOR

Vystúpenie : „Erasmus“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport (rozprava)

Zoznam : PPE

Dátum

28/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:46

Začiatok

10:36:41

Koniec

10:38:27

Franc BOGOVIČ

Vystúpenie : Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu

Zoznam : PPE

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:43

Začiatok

10:09:29

Koniec

10:11:13

Vystúpenie : Európsky fond regionálneho rozvoja a Kohézny fond (rozprava)

Zoznam : PPE

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:02:10

Začiatok

11:20:01

Koniec

11:22:11

Vystúpenie : Hnojivé výrobky EÚ (rozprava)

Zoznam : za skupinu EĽS

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:02:16

Začiatok

16:36:22

Koniec

16:38:38

Simona BONAFÈ

Vystúpenie : Znižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie (rozprava)

Zoznam : S&D

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:43

Začiatok

15:58:50

Koniec

16:00:33

Vystúpenie : Vytvorenie rámca na uľahčenie udržateľných investícií (rozprava)

Zoznam : za skupinu S&D

Dátum

28/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:02:29

Začiatok

11:02:41

Koniec

11:05:11

Michał BONI

Vystúpenie : Označovanie pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre (rozprava)

Zoznam : Spravodajca

Dátum

25/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:04:03

Začiatok

22:28:44

Koniec

22:32:47

Vystúpenie : Označovanie pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre (rozprava)

Zoznam : Spravodajca

Dátum

25/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:03

Začiatok

22:40:35

Koniec

22:41:39

Vystúpenie : Označovanie pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre (rozprava)

Zoznam : Spravodajca

Dátum

25/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:56

Začiatok

22:41:29

Koniec

22:42:25

Vystúpenie : Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu

Zoznam : LIBE

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:51

Začiatok

09:13:31

Koniec

09:15:23

Mario BORGHEZIO

Vystúpenie : Stanovenie nástroja predvstupovej pomoci (IPA III) (rozprava)

Zoznam : au nom du groupe ENF

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:44

Začiatok

21:05:33

Koniec

21:07:18

Marie-Christine BOUTONNET

Vystúpenie : Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu

Zoznam : au nom du groupe ENF

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:32

Začiatok

09:38:23

Koniec

09:39:55

Vystúpenie : Výkon autorského práva a s ním súvisiacich práv uplatniteľných na niektoré online vysielania vysielacích organizácií a retransmisie televíznych a rozhlasových programov (rozprava)

Zoznam : au nom du groupe ENF

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:56

Začiatok

21:44:52

Koniec

21:46:48

Lynn BOYLAN

Vystúpenie : Emisné normy pre nové osobné automobily a nové ľahké úžitkové vozidlá (rozprava)

Zoznam : GUE/NGL

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:12

Začiatok

18:45:08

Koniec

18:46:21

Vystúpenie : Znižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie (rozprava)

Zoznam : GUE/NGL

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:51

Začiatok

15:17:57

Koniec

15:18:48

Vystúpenie : Znižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie (rozprava)

Zoznam : za skupinu GUE/NGL

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:59

Začiatok

15:27:25

Koniec

15:29:25

Vystúpenie : Kvalita vody určenej na ľudskú spotrebu (rozprava)

Zoznam : V mene politickej skupiny

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:35

Začiatok

19:34:42

Koniec

19:36:17

Vystúpenie : Kvalita vody určenej na ľudskú spotrebu (rozprava)

Zoznam : réponse "carton bleu"

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:02

Začiatok

19:37:06

Koniec

19:37:08

Victor BOŞTINARU

Vystúpenie : Európsky fond regionálneho rozvoja a Kohézny fond (rozprava)

Zoznam : V mene politickej skupiny

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:19

Začiatok

11:00:07

Koniec

11:01:26

Mercedes BRESSO

Vystúpenie : Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy - Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov - Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy (rozprava)

Zoznam : S&D

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:42

Začiatok

12:16:15

Koniec

12:17:57

Vystúpenie : „Erasmus“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport (rozprava)

Zoznam : S&D

Dátum

28/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:42

Začiatok

10:25:40

Koniec

10:27:22

Renata BRIANO

Vystúpenie : Znižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie (rozprava)

Zoznam : PECH

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:35

Začiatok

15:14:26

Koniec

15:16:01

Elmar BROK

Vystúpenie : Päť rokov nezákonnej okupácie Krymu Ruskou federáciou (rozprava)

Zoznam : za skupinu EĽS

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:02:55

Začiatok

22:16:39

Koniec

22:19:34

Vystúpenie : Situácia po Arabskej jari: cesta vpred pre Blízky východ a severnú Afriku (región MENA) (rozprava)

Zoznam : za skupinu EĽS

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:02:19

Začiatok

23:00:29

Koniec

23:02:49

Vystúpenie : Závery zo zasadnutia Európskej rady 21. – 22. marca 2019 (rozprava)

Zoznam : PPE

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:34

Začiatok

10:21:53

Koniec

10:23:27

Daniel BUDA

Vystúpenie : Európsky fond regionálneho rozvoja a Kohézny fond (rozprava)

Zoznam : PPE

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:30

Začiatok

11:23:10

Koniec

11:24:40

Vystúpenie : Väčšie interpelácie (rozprava)

Zoznam : Autor

Dátum

28/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:02:41

Začiatok

15:01:45

Koniec

15:04:27

Vystúpenie : Väčšie interpelácie (rozprava)

Zoznam : Autor

Dátum

28/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:46

Začiatok

15:19:51

Koniec

15:20:38

Violeta BULC

Vystúpenie : Ukončenie sezónnych zmien času (rozprava)

Zoznam : Člen Komisie

Dátum

25/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:04:56

Začiatok

19:47:05

Koniec

19:52:01

Vystúpenie : Ukončenie sezónnych zmien času (rozprava)

Zoznam : Komisárka

Dátum

25/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:04:38

Začiatok

20:42:51

Koniec

20:47:29

Udo BULLMANN

Vystúpenie : Závery zo zasadnutia Európskej rady 21. – 22. marca 2019 (rozprava)

Zoznam : V mene politickej skupiny

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:03:49

Začiatok

09:30:21

Koniec

09:34:10

Jonathan BULLOCK

Vystúpenie : Spoločné pravidlá pre vnútorný trh s elektrinou - Vnútorný trh s elektrinou - Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky - Pripravenosť na riziká v sektore elektriny (rozprava)

Zoznam : za skupinu EFDD

Dátum

25/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:02:07

Začiatok

21:21:13

Koniec

21:23:21

Vystúpenie : Absolutórium za rok 2017 (rozprava)

Zoznam : za skupinu EFDD

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:02:33

Začiatok

16:21:41

Koniec

16:24:15

Cristian-Silviu BUŞOI

Vystúpenie : Emisné normy pre nové osobné automobily a nové ľahké úžitkové vozidlá (rozprava)

Zoznam : PPE

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:41

Začiatok

19:04:03

Koniec

19:05:45

Vystúpenie : Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy - Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov - Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy (rozprava)

Zoznam : PPE

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:11

Začiatok

12:38:49

Koniec

12:40:01

Reinhard BÜTIKOFER

Vystúpenie : Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu (A8-0245/2018 - Axel Voss)

Zoznam : Verts/ALE

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:58

Začiatok

14:00:21

Koniec

14:01:19

Alain CADEC

Vystúpenie : Absolutórium za rok 2017 (rozprava)

Zoznam : PECH

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:02

Začiatok

16:05:14

Koniec

16:06:16

Enrique CALVET CHAMBON

Vystúpenie : Zvýšenie účinnosti postupov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a oddlženia (rozprava)

Zoznam : ECON

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:02:41

Začiatok

21:16:47

Koniec

21:19:29

Nicola CAPUTO

Vystúpenie : Správa o finančnej trestnej činnosti, vyhýbaní sa daňovým povinnostiam a daňových únikoch (rozprava)

Zoznam : S&D

Dátum

25/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:32

Začiatok

18:41:06

Koniec

18:42:39

Vystúpenie : Spoločné pravidlá pre vnútorný trh s elektrinou - Vnútorný trh s elektrinou - Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky - Pripravenosť na riziká v sektore elektriny (rozprava)

Zoznam : S&D

Dátum

25/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:39

Začiatok

21:32:48

Koniec

21:34:28

Vystúpenie : Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Zoznam : S&D

Dátum

25/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:37

Začiatok

23:00:28

Koniec

23:02:05

Vystúpenie : Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu

Zoznam : S&D

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:27

Začiatok

10:31:44

Koniec

10:33:12

Vystúpenie : Závery zo zasadnutia Európskej rady 21. – 22. marca 2019 (rozprava)

Zoznam : S&D

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:30

Začiatok

10:42:22

Koniec

10:43:52

Vystúpenie : Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy - Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov - Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy (rozprava)

Zoznam : S&D

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:34

Začiatok

12:36:12

Koniec

12:37:47

Matt CARTHY

Vystúpenie : Správa o finančnej trestnej činnosti, vyhýbaní sa daňovým povinnostiam a daňových únikoch (rozprava)

Zoznam : GUE/NGL

Dátum

25/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:13

Začiatok

18:21:03

Koniec

18:22:16

Vystúpenie : Vytvorenie rámca na uľahčenie udržateľných investícií (rozprava)

Zoznam : GUE/NGL

Dátum

28/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:02:02

Začiatok

11:20:57

Koniec

11:23:00

James CARVER

Vystúpenie : Ukončenie sezónnych zmien času (rozprava)

Zoznam : EFDD

Dátum

25/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:28

Začiatok

20:17:47

Koniec

20:19:15

Vystúpenie : Stanovenie nástroja predvstupovej pomoci (IPA III) (rozprava)

Zoznam : za skupinu EFDD

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:14

Začiatok

21:04:26

Koniec

21:05:40

David CASA

Vystúpenie : Správa o finančnej trestnej činnosti, vyhýbaní sa daňovým povinnostiam a daňových únikoch (rozprava)

Zoznam : PPE

Dátum

25/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:34

Začiatok

18:34:39

Koniec

18:36:13

Daniel CASPARY

Vystúpenie : Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu

Zoznam : PPE

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:00

Začiatok

09:28:50

Koniec

09:29:50

Fabio Massimo CASTALDO

Vystúpenie : Stanovenie nástroja predvstupovej pomoci (IPA III) (rozprava)

Zoznam : EFDD

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:02:47

Začiatok

21:09:48

Koniec

21:12:35

Vystúpenie : Situácia v Alžírsku (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:33

Začiatok

22:03:58

Koniec

22:04:31

Vystúpenie : Situácia v Alžírsku (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

22:05:21

Koniec

22:05:37

Vystúpenie : Situácia v Alžírsku (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:21

Začiatok

22:06:44

Koniec

22:07:06

Vystúpenie : Situácia v Alžírsku (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:32

Začiatok

22:08:12

Koniec

22:08:45

Vystúpenie : Situácia v Alžírsku (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:11

Začiatok

22:09:36

Koniec

22:09:48

Vystúpenie : Päť rokov nezákonnej okupácie Krymu Ruskou federáciou (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:33

Začiatok

22:09:48

Koniec

22:10:21

Vystúpenie : Päť rokov nezákonnej okupácie Krymu Ruskou federáciou (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:31

Začiatok

22:16:18

Koniec

22:16:50

Vystúpenie : Päť rokov nezákonnej okupácie Krymu Ruskou federáciou (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:20

Začiatok

22:19:07

Koniec

22:19:28

Vystúpenie : Päť rokov nezákonnej okupácie Krymu Ruskou federáciou (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:38

Začiatok

22:20:41

Koniec

22:21:20

Vystúpenie : Päť rokov nezákonnej okupácie Krymu Ruskou federáciou (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:27

Začiatok

22:22:20

Koniec

22:22:48

Vystúpenie : Päť rokov nezákonnej okupácie Krymu Ruskou federáciou (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:27

Začiatok

22:24:34

Koniec

22:25:01

Vystúpenie : Päť rokov nezákonnej okupácie Krymu Ruskou federáciou (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:22

Začiatok

22:26:07

Koniec

22:26:29

Vystúpenie : Päť rokov nezákonnej okupácie Krymu Ruskou federáciou (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:18

Začiatok

22:27:30

Koniec

22:27:49

Vystúpenie : Päť rokov nezákonnej okupácie Krymu Ruskou federáciou (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:21

Začiatok

22:29:00

Koniec

22:29:22

Vystúpenie : Päť rokov nezákonnej okupácie Krymu Ruskou federáciou (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:20

Začiatok

22:29:49

Koniec

22:30:10

Vystúpenie : Päť rokov nezákonnej okupácie Krymu Ruskou federáciou (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:20

Začiatok

22:30:38

Koniec

22:30:59

Vystúpenie : Päť rokov nezákonnej okupácie Krymu Ruskou federáciou (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:09

Začiatok

22:31:21

Koniec

22:31:30

Vystúpenie : Päť rokov nezákonnej okupácie Krymu Ruskou federáciou (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

22:32:12

Koniec

22:32:28

Vystúpenie : Päť rokov nezákonnej okupácie Krymu Ruskou federáciou (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

22:33:39

Koniec

22:33:56

Vystúpenie : Päť rokov nezákonnej okupácie Krymu Ruskou federáciou (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:14

Začiatok

22:35:01

Koniec

22:35:16

Vystúpenie : Päť rokov nezákonnej okupácie Krymu Ruskou federáciou (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

22:36:30

Koniec

22:36:48

Vystúpenie : Päť rokov nezákonnej okupácie Krymu Ruskou federáciou (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:18

Začiatok

22:37:54

Koniec

22:38:12

Vystúpenie : Päť rokov nezákonnej okupácie Krymu Ruskou federáciou (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:26

Začiatok

22:39:50

Koniec

22:40:16

Vystúpenie : Päť rokov nezákonnej okupácie Krymu Ruskou federáciou (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:37

Začiatok

22:41:24

Koniec

22:42:01

Vystúpenie : Päť rokov nezákonnej okupácie Krymu Ruskou federáciou (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:20

Začiatok

22:42:59

Koniec

22:43:19

Vystúpenie : Päť rokov nezákonnej okupácie Krymu Ruskou federáciou (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:19

Začiatok

22:44:19

Koniec

22:44:38

Vystúpenie : Päť rokov nezákonnej okupácie Krymu Ruskou federáciou (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:21

Začiatok

22:45:41

Koniec

22:46:03

Vystúpenie : Päť rokov nezákonnej okupácie Krymu Ruskou federáciou (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:24

Začiatok

22:47:02

Koniec

22:47:27

Vystúpenie : Päť rokov nezákonnej okupácie Krymu Ruskou federáciou (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:26

Začiatok

22:48:17

Koniec

22:48:43

Vystúpenie : Päť rokov nezákonnej okupácie Krymu Ruskou federáciou (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

22:49:27

Koniec

22:49:43

Vystúpenie : Situácia po Arabskej jari: cesta vpred pre Blízky východ a severnú Afriku (región MENA) (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:18

Začiatok

22:49:41

Koniec

22:49:59

Vystúpenie : Situácia po Arabskej jari: cesta vpred pre Blízky východ a severnú Afriku (región MENA) (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:20

Začiatok

22:54:21

Koniec

22:54:41

Vystúpenie : Situácia po Arabskej jari: cesta vpred pre Blízky východ a severnú Afriku (región MENA) (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:51

Začiatok

22:59:46

Koniec

23:00:38

Vystúpenie : Situácia po Arabskej jari: cesta vpred pre Blízky východ a severnú Afriku (región MENA) (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:19

Začiatok

23:02:23

Koniec

23:02:42

Vystúpenie : Situácia po Arabskej jari: cesta vpred pre Blízky východ a severnú Afriku (región MENA) (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:21

Začiatok

23:04:17

Koniec

23:04:39

Vystúpenie : Situácia po Arabskej jari: cesta vpred pre Blízky východ a severnú Afriku (región MENA) (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:34

Začiatok

23:05:52

Koniec

23:06:27

Vystúpenie : Situácia po Arabskej jari: cesta vpred pre Blízky východ a severnú Afriku (región MENA) (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:58

Začiatok

23:07:11

Koniec

23:09:10

Vystúpenie : Situácia po Arabskej jari: cesta vpred pre Blízky východ a severnú Afriku (región MENA) (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:21

Začiatok

23:10:05

Koniec

23:10:26

Vystúpenie : Situácia po Arabskej jari: cesta vpred pre Blízky východ a severnú Afriku (región MENA) (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:22

Začiatok

23:11:33

Koniec

23:11:55

Vystúpenie : Situácia po Arabskej jari: cesta vpred pre Blízky východ a severnú Afriku (región MENA) (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

23:12:49

Koniec

23:13:07

Vystúpenie : Situácia po Arabskej jari: cesta vpred pre Blízky východ a severnú Afriku (región MENA) (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:25

Začiatok

23:14:04

Koniec

23:14:30

Vystúpenie : Situácia po Arabskej jari: cesta vpred pre Blízky východ a severnú Afriku (región MENA) (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:19

Začiatok

23:16:15

Koniec

23:16:34

Vystúpenie : Situácia po Arabskej jari: cesta vpred pre Blízky východ a severnú Afriku (región MENA) (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:33

Začiatok

23:18:00

Koniec

23:18:34

Vystúpenie : Situácia po Arabskej jari: cesta vpred pre Blízky východ a severnú Afriku (región MENA) (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:21

Začiatok

23:19:16

Koniec

23:19:38

Vystúpenie : Situácia po Arabskej jari: cesta vpred pre Blízky východ a severnú Afriku (región MENA) (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:36

Začiatok

23:20:42

Koniec

23:21:18

Vystúpenie : Situácia po Arabskej jari: cesta vpred pre Blízky východ a severnú Afriku (región MENA) (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

23:22:53

Koniec

23:23:10

Vystúpenie : Situácia po Arabskej jari: cesta vpred pre Blízky východ a severnú Afriku (región MENA) (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:35

Začiatok

23:24:13

Koniec

23:24:49

Vystúpenie : Situácia po Arabskej jari: cesta vpred pre Blízky východ a severnú Afriku (región MENA) (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:23

Začiatok

23:25:52

Koniec

23:26:15

Vystúpenie : Situácia po Arabskej jari: cesta vpred pre Blízky východ a severnú Afriku (región MENA) (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:26

Začiatok

23:27:12

Koniec

23:27:39

Vystúpenie : Situácia po Arabskej jari: cesta vpred pre Blízky východ a severnú Afriku (región MENA) (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:29

Začiatok

23:29:59

Koniec

23:30:29

Vystúpenie : Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu

Zoznam : PT

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:12

Začiatok

23:30:20

Koniec

23:30:33

Vystúpenie : Skončenie rokovania

Zoznam : PT

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:09

Začiatok

23:30:26

Koniec

23:30:35

Vystúpenie :

Zoznam : PT

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:26

Začiatok

17:00:48

Koniec

17:01:14

Vystúpenie : Pokračovanie prerušeného rokovania

Zoznam : PT

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:11

Začiatok

17:01:06

Koniec

17:01:17

Vystúpenie : Pokračovanie prerušeného rokovania

Zoznam : PT

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:54

Začiatok

17:02:24

Koniec

17:03:18

Vystúpenie : Rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií centrálnych protistrán (A8-0015/2018 - Babette Winter, Kay Swinburne) (hlasovanie)

Zoznam : PT

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:28

Začiatok

17:03:14

Koniec

17:03:43

Vystúpenie : Rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií centrálnych protistrán (A8-0015/2018 - Babette Winter, Kay Swinburne) (hlasovanie)

Zoznam : PT

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:36

Začiatok

17:04:55

Koniec

17:05:32

Vystúpenie : Európski poskytovatelia služieb kolektívneho financovania (ECSP) pre podnikanie (A8-0364/2018 - Ashley Fox) (hlasovanie)

Zoznam : PT

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:32

Začiatok

17:05:22

Koniec

17:05:54

Vystúpenie : Trhy s finančnými nástrojmi (A8-0362/2018 - Caroline Nagtegaal) (hlasovanie)

Zoznam : PT

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:27

Začiatok

17:05:44

Koniec

17:06:12

Vystúpenie : Európsky fond regionálneho rozvoja a Kohézny fond (A8-0094/2019 - Andrea Cozzolino) (hlasovanie)

Zoznam : PT

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:15:25

Začiatok

17:06:03

Koniec

17:21:28

Vystúpenie : Emisné normy pre nové osobné automobily a nové ľahké úžitkové vozidlá (A8-0287/2018 - Miriam Dalli) (hlasovanie)

Zoznam : PT

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:38

Začiatok

17:21:03

Koniec

17:21:42

Vystúpenie : Znižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie (A8-0317/2018 - Frédérique Ries) (hlasovanie)

Zoznam : PT

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:34

Začiatok

17:21:31

Koniec

17:22:06

Vystúpenie : Hnojivé výrobky EÚ (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu) (hlasovanie)

Zoznam : PT

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:26

Začiatok

17:21:56

Koniec

17:22:23

Vystúpenie : Ochrana pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom alebo mutagénom pri práci (A8-0382/2018 - Laura Agea) (hlasovanie)

Zoznam : PT

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:23

Začiatok

17:22:14

Koniec

17:22:38

Vystúpenie : Ochrana pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom alebo mutagénom pri práci (A8-0382/2018 - Laura Agea) (hlasovanie)

Zoznam : PT

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:29

Začiatok

17:23:17

Koniec

17:23:47

Vystúpenie : Spoločné pravidlá pre určité typy kombinovanej dopravy tovaru medzi členskými štátmi (A8-0259/2018 - Daniela Aiuto) (hlasovanie)

Zoznam : PT

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:18

Začiatok

17:23:38

Koniec

17:23:56

Vystúpenie : Spoločné pravidlá pre určité typy kombinovanej dopravy tovaru medzi členskými štátmi (A8-0259/2018 - Daniela Aiuto) (hlasovanie)

Zoznam : PT

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:02:01

Začiatok

17:24:37

Koniec

17:26:39

Vystúpenie : Zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami (A8-0227/2017 - Hugues Bayet, Evelyn Regner) (hlasovanie)

Zoznam : PT

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:24

Začiatok

17:26:14

Koniec

17:26:38

Vystúpenie : Spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) (hlasovanie)

Zoznam : PT

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:31

Začiatok

17:26:30

Koniec

17:27:02

Vystúpenie : Námietka podľa článku 105 ods. 3: Fond pre azyl, migráciu a integráciu (B8-0214/2019) (hlasovanie)

Zoznam : PT

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:47

Začiatok

17:26:53

Koniec

17:27:40

Vystúpenie : Námietka podľa článku 105 ods. 3: Nástroj pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz (B8-0215/2019) (hlasovanie)

Zoznam : PT

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:21

Začiatok

17:27:28

Koniec

17:27:50

Vystúpenie : Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná sója MON 87751 (MON-87751-7) (B8-0216/2019) (hlasovanie)

Zoznam : PT

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:25

Začiatok

17:27:42

Koniec

17:28:08

Vystúpenie : Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná kukurica 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (B8-0217/2019) (hlasovanie)

Zoznam : PT

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:26

Začiatok

17:27:59

Koniec

17:28:25

Vystúpenie : Námietka podľa článku 106: Niektoré použitia bis(2-etylhexyl)ftalátu (DEHP) (DEZA a.s.) (B8-0218/2019) (hlasovanie)

Zoznam : PT

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:28

Začiatok

17:28:17

Koniec

17:28:45

Vystúpenie : Námietka podľa článku 106: Niektoré použitia bis(2-etylhexyl)ftalátu (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (B8-0219/2019) (hlasovanie)

Zoznam : PT

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:23

Začiatok

17:28:36

Koniec

17:29:00

Vystúpenie : Námietka podľa článku 106: Niektoré použitia oxidu chrómového (B8-0221/2019) (hlasovanie)

Zoznam : PT

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:03:06

Začiatok

17:28:52

Koniec

17:31:58

Vystúpenie : Situácia po Arabskej jari: cesta vpred pre Blízky východ a severnú Afriku (región MENA) (A8-0077/2019 - Brando Benifei) (hlasovanie)

Zoznam : PT

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:17

Začiatok

17:31:56

Koniec

17:33:13

Vystúpenie : Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu

Zoznam : PT

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:02:23

Začiatok

17:33:08

Koniec

17:35:31

Vystúpenie : Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo) (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:58

Začiatok

17:35:06

Koniec

17:37:05

Vystúpenie : Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo) (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:26

Začiatok

17:41:38

Koniec

17:42:04

Vystúpenie : Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo) (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:20

Začiatok

17:46:21

Koniec

17:46:41

Vystúpenie : Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo) (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:20

Začiatok

17:47:59

Koniec

17:48:19

Vystúpenie : Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo) (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:21

Začiatok

17:50:58

Koniec

17:51:20

Vystúpenie : Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo) (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:22

Začiatok

17:53:21

Koniec

17:53:44

Vystúpenie : Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo) (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:18

Začiatok

17:55:09

Koniec

17:55:28

Vystúpenie : Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo) (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

17:57:28

Koniec

17:57:46

Vystúpenie : Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo) (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:25

Začiatok

17:58:51

Koniec

17:59:16

Vystúpenie : Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo) (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:27

Začiatok

18:01:12

Koniec

18:01:39

Vystúpenie : Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo) (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:19

Začiatok

18:02:51

Koniec

18:03:11

Vystúpenie : Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo) (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:21

Začiatok

18:04:24

Koniec

18:04:45

Vystúpenie : Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo) (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:39

Začiatok

18:07:04

Koniec

18:07:44

Vystúpenie : Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo) (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:12

Začiatok

18:08:11

Koniec

18:08:24

Vystúpenie : Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo) (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

18:08:40

Koniec

18:08:57

Vystúpenie : Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo) (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

18:10:48

Koniec

18:11:05

Vystúpenie : Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo) (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:18

Začiatok

18:12:32

Koniec

18:12:50

Vystúpenie : Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo) (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:30

Začiatok

18:13:41

Koniec

18:14:12

Vystúpenie : Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo) (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:09

Začiatok

18:14:26

Koniec

18:14:36

Vystúpenie : Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo) (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:23

Začiatok

18:14:50

Koniec

18:15:13

Vystúpenie : Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo) (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:20

Začiatok

18:16:09

Koniec

18:16:30

Vystúpenie : Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo) (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:18

Začiatok

18:17:27

Koniec

18:17:46

Vystúpenie : Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo) (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:16

Začiatok

18:19:03

Koniec

18:19:19

Vystúpenie : Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo) (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:22

Začiatok

18:20:37

Koniec

18:21:00

Vystúpenie : Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo) (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:29

Začiatok

18:22:15

Koniec

18:22:44

Vystúpenie : Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo) (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:57

Začiatok

18:24:23

Koniec

18:25:21

Vystúpenie : Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo) (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:42

Začiatok

18:25:22

Koniec

18:26:04

Vystúpenie : Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo) (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:23

Začiatok

18:27:04

Koniec

18:27:27

Vystúpenie : Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo) (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:19

Začiatok

18:29:04

Koniec

18:29:24

Vystúpenie : Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo) (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:28

Začiatok

18:31:12

Koniec

18:31:40

Vystúpenie : Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2020 – Oddiel I – Európsky parlament (rozprava)

Zoznam : PT

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:02

Začiatok

18:31:31

Koniec

18:32:34

Vystúpenie : Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2020 – Oddiel I – Európsky parlament (rozprava)

Zoznam : EFDD

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:39

Začiatok

19:10:13

Koniec

19:11:52

Jean-Marie CAVADA

Vystúpenie : Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu

Zoznam : au nom du groupe ALDE

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:02:53

Začiatok

09:21:43

Koniec

09:24:37

Vystúpenie : Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu

Zoznam : ALDE

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:29

Začiatok

10:03:15

Koniec

10:03:45

Vystúpenie : Námietka podľa článku 106: Niektoré použitia oxidu chrómového (B8-0221/2019) (hlasovanie)

Zoznam : ALDE

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:25

Začiatok

17:31:33

Koniec

17:31:58

Dita CHARANZOVÁ

Vystúpenie : Zmluvy o dodávaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb - Zmluvy o predajoch tovaru (rozprava)

Zoznam : V mene politickej skupiny

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:19

Začiatok

12:09:23

Koniec

12:10:42

Caterina CHINNICI

Vystúpenie : Absolutórium za rok 2017 (rozprava)

Zoznam : S&D

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:30

Začiatok

16:36:17

Koniec

16:37:48

Vystúpenie : „Erasmus“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport (rozprava)

Zoznam : S&D

Dátum

28/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:38

Začiatok

10:29:48

Koniec

10:31:26

Nikolaos CHOUNTIS

Vystúpenie : „Erasmus“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport (rozprava)

Zoznam : za skupinu GUE/NGL

Dátum

28/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:39

Začiatok

10:09:09

Koniec

10:10:49

Ole CHRISTENSEN

Vystúpenie : Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy - Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov - Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy (rozprava)

Zoznam : S&D

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:30

Začiatok

12:12:37

Koniec

12:14:07

George CIAMBA

Vystúpenie : Absolutórium za rok 2017 (rozprava)

Zoznam : CouncilMember

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:06:12

Začiatok

15:27:41

Koniec

15:33:54

Vystúpenie : Absolutórium za rok 2017 (rozprava)

Zoznam : Úradujúci predseda Rady

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:00

Začiatok

16:51:40

Koniec

16:52:40

Angelo CIOCCA

Vystúpenie : Absolutórium za rok 2017 (rozprava)

Zoznam : au nom du groupe ENF

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:02:32

Začiatok

16:23:56

Koniec

16:26:29

Vystúpenie : Stanovenie nástroja predvstupovej pomoci (IPA III) (rozprava)

Zoznam : ENF

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:38

Začiatok

21:18:21

Koniec

21:20:00

David COBURN

Vystúpenie : Správa o finančnej trestnej činnosti, vyhýbaní sa daňovým povinnostiam a daňových únikoch (rozprava)

Zoznam : za skupinu EFDD

Dátum

25/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:02:05

Začiatok

18:09:56

Koniec

18:12:02

Vystúpenie : Správa o finančnej trestnej činnosti, vyhýbaní sa daňovým povinnostiam a daňových únikoch (rozprava)

Zoznam : question "carton bleu"

Dátum

25/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:51

Začiatok

18:16:44

Koniec

18:17:35

Carlos COELHO

Vystúpenie : Zmluvy o dodávaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb - Zmluvy o predajoch tovaru (rozprava)

Zoznam : PPE

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:46

Začiatok

12:13:51

Koniec

12:15:37

Sergio Gaetano COFFERATI

Vystúpenie : Zvýšenie účinnosti postupov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a oddlženia (rozprava)

Zoznam : za skupinu S&D

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:05:37

Začiatok

21:21:31

Koniec

21:27:08

Jacques COLOMBIER

Vystúpenie : Situácia v Alžírsku (rozprava)

Zoznam : au nom du groupe ENF

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:46

Začiatok

21:53:00

Koniec

21:54:47

Vystúpenie : Situácia po Arabskej jari: cesta vpred pre Blízky východ a severnú Afriku (región MENA) (rozprava)

Zoznam : ENF

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:42

Začiatok

23:19:27

Koniec

23:21:09

Vystúpenie : Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo) (rozprava)

Zoznam : ENF

Dátum

27/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:54

Začiatok

18:20:47

Koniec

18:22:42

Anna Maria CORAZZA BILDT

Vystúpenie : Rozhodnutie o zriadení Európskeho mierového nástroja (A8-0157/2019 - Hilde Vautmans) (hlasovanie)

Zoznam : PPE

Dátum

28/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:04

Začiatok

12:39:45

Koniec

12:40:50

Ignazio CORRAO

Vystúpenie : „Erasmus“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport (rozprava)

Zoznam : DEVE

Dátum

28/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:33

Začiatok

09:54:45

Koniec

09:56:19

Silvia COSTA

Vystúpenie : Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu

Zoznam : S&D

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:01:53

Začiatok

10:27:08

Koniec

10:29:01

Vystúpenie : Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu

Zoznam : S&D

Dátum

26/03/2019

Dĺžka vystúpenia

00:00:58

Začiatok

10:28:11

Koniec

10:29:10

Vystúpenie : Zriadenie Nástro