Multimediálne záznamy z jednotlivých rozpráv

Utorok, 26. marca 2019

09:00 - 09:00

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:31

Začiatok

09:00:00

Koniec

09:00:31

09:00 - 09:00 Otvorenie rokovania

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:07

Začiatok

09:00:24

Koniec

09:00:31

09:00 - 10:40 Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:26

Začiatok

09:00:36

Koniec

09:01:02

Axel Voss

Zoznam : Spravodajca

Dĺžka vystúpenia

00:04:30

Začiatok

09:01:02

Koniec

09:05:32

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:20

Začiatok

09:05:24

Koniec

09:05:44

Nicola Danti

Zoznam : IMCO

Dĺžka vystúpenia

00:01:42

Začiatok

09:05:36

Koniec

09:07:19

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

09:06:51

Koniec

09:07:09

Mariya Gabriel

Zoznam : Komisárka

Dĺžka vystúpenia

00:03:39

Začiatok

09:06:59

Koniec

09:10:38

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:23

Začiatok

09:10:12

Koniec

09:10:36

Zdzisław Krasnodębski

Zoznam : ITRE

Dĺžka vystúpenia

00:01:54

Začiatok

09:10:25

Koniec

09:12:19

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:13

Začiatok

09:11:52

Koniec

09:12:05

Marc Joulaud

Zoznam : CULT

Dĺžka vystúpenia

00:01:47

Začiatok

09:12:00

Koniec

09:13:47

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:18

Začiatok

09:13:21

Koniec

09:13:39

Michał Boni

Zoznam : LIBE

Dĺžka vystúpenia

00:01:51

Začiatok

09:13:31

Koniec

09:15:23

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:24

Začiatok

09:14:55

Koniec

09:15:19

Pavel Svoboda

Zoznam : za skupinu EĽS

Dĺžka vystúpenia

00:02:06

Začiatok

09:15:10

Koniec

09:17:16

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

09:16:48

Koniec

09:17:03

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Zoznam : za skupinu S&D

Dĺžka vystúpenia

00:02:00

Začiatok

09:16:56

Koniec

09:18:56

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:21

Začiatok

09:18:21

Koniec

09:18:42

Sajjad Karim

Zoznam : za skupinu EKR

Dĺžka vystúpenia

00:02:18

Začiatok

09:18:38

Koniec

09:20:57

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:07

Začiatok

09:20:35

Koniec

09:20:42

Jens Rohde

Zoznam : ALDE

Dĺžka vystúpenia

00:00:44

Začiatok

09:20:39

Koniec

09:21:24

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:34

Začiatok

09:21:14

Koniec

09:21:48

Jean-Marie Cavada

Zoznam : au nom du groupe ALDE

Dĺžka vystúpenia

00:02:53

Začiatok

09:21:43

Koniec

09:24:37

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:27

Začiatok

09:24:08

Koniec

09:24:36

Julia Reda

Zoznam : za skupinu Zelení/ESA

Dĺžka vystúpenia

00:04:47

Začiatok

09:24:27

Koniec

09:29:14

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:06

Začiatok

09:28:47

Koniec

09:28:53

Daniel Caspary

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:00

Začiatok

09:28:50

Koniec

09:29:50

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:39

Začiatok

09:29:25

Koniec

09:30:04

Julia Reda

Zoznam : réponse "carton bleu"

Dĺžka vystúpenia

00:00:47

Začiatok

09:29:57

Koniec

09:30:44

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:01:04

Začiatok

09:30:37

Koniec

09:31:41

Jens Rohde

Zoznam : question "carton bleu"

Dĺžka vystúpenia

00:00:16

Začiatok

09:31:40

Koniec

09:31:56

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:07

Začiatok

09:31:49

Koniec

09:31:56

Julia Reda

Zoznam : réponse "carton bleu"

Dĺžka vystúpenia

00:00:28

Začiatok

09:31:54

Koniec

09:32:22

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:22

Začiatok

09:32:13

Koniec

09:32:35

Jiří Maštálka

Zoznam : za skupinu GUE/NGL

Dĺžka vystúpenia

00:02:15

Začiatok

09:32:26

Koniec

09:34:42

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:11

Začiatok

09:34:14

Koniec

09:34:26

Jonathan Arnott

Zoznam : za skupinu EFDD

Dĺžka vystúpenia

00:03:00

Začiatok

09:34:20

Koniec

09:37:20

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

09:36:51

Koniec

09:37:07

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:00:51

Začiatok

09:37:02

Koniec

09:37:53

Jonathan Arnott

Zoznam : EFDD

Dĺžka vystúpenia

00:00:59

Začiatok

09:37:34

Koniec

09:38:33

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:13

Začiatok

09:38:14

Koniec

09:38:27

Marie-Christine Boutonnet

Zoznam : au nom du groupe ENF

Dĺžka vystúpenia

00:01:32

Začiatok

09:38:23

Koniec

09:39:55

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:11

Začiatok

09:39:28

Koniec

09:39:39

Lampros Fountoulis

Zoznam : NI

Dĺžka vystúpenia

00:01:41

Začiatok

09:39:33

Koniec

09:41:14

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:12

Začiatok

09:40:44

Koniec

09:40:56

Sabine Verheyen

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:51

Začiatok

09:40:57

Koniec

09:42:48

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:14

Začiatok

09:42:41

Koniec

09:42:55

Virginie Rozière

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:47

Začiatok

09:42:48

Koniec

09:44:35

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:12

Začiatok

09:44:09

Koniec

09:44:21

Kosma Złotowski

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:01:25

Začiatok

09:44:16

Koniec

09:45:41

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:12

Začiatok

09:45:15

Koniec

09:45:27

Jens Rohde

Zoznam : ALDE

Dĺžka vystúpenia

00:01:52

Začiatok

09:45:21

Koniec

09:47:13

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:14

Začiatok

09:46:42

Koniec

09:46:57

Helga Trüpel

Zoznam : Verts/ALE

Dĺžka vystúpenia

00:01:40

Začiatok

09:46:50

Koniec

09:48:31

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:14

Začiatok

09:48:03

Koniec

09:48:17

Martina Michels

Zoznam : GUE/NGL

Dĺžka vystúpenia

00:01:16

Začiatok

09:48:16

Koniec

09:49:32

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:11

Začiatok

09:49:25

Koniec

09:49:36

Gerard Batten

Zoznam : ENF

Dĺžka vystúpenia

00:01:11

Začiatok

09:49:36

Koniec

09:50:47

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:07

Začiatok

09:50:39

Koniec

09:50:47

Dobromir Sośnierz

Zoznam : NI

Dĺžka vystúpenia

00:01:34

Začiatok

09:50:44

Koniec

09:52:19

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:12

Začiatok

09:51:52

Koniec

09:52:05

Luis de Grandes Pascual

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:44

Začiatok

09:51:58

Koniec

09:53:42

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:12

Začiatok

09:53:14

Koniec

09:53:26

Tiemo Wölken

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:43

Začiatok

09:53:20

Koniec

09:55:03

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:19

Začiatok

09:54:35

Koniec

09:54:55

Dennis Radtke

Zoznam : question "carton bleu"

Dĺžka vystúpenia

00:00:32

Začiatok

09:54:54

Koniec

09:55:26

Tiemo Wölken

Zoznam : réponse "carton bleu"

Dĺžka vystúpenia

00:00:28

Začiatok

09:55:23

Koniec

09:55:51

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:10

Začiatok

09:55:41

Koniec

09:55:52

Bernd Lucke

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:01:19

Začiatok

09:55:53

Koniec

09:57:12

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:14

Začiatok

09:56:59

Koniec

09:57:14

Yana Toom

Zoznam : ALDE

Dĺžka vystúpenia

00:01:39

Začiatok

09:57:09

Koniec

09:58:48

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:09

Začiatok

09:58:20

Koniec

09:58:30

Max Andersson

Zoznam : Verts/ALE

Dĺžka vystúpenia

00:01:15

Začiatok

09:58:30

Koniec

09:59:45

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:09

Začiatok

09:59:39

Koniec

09:59:48

Patrick Le Hyaric

Zoznam : GUE/NGL

Dĺžka vystúpenia

00:01:48

Začiatok

09:59:43

Koniec

10:01:31

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:11

Začiatok

10:01:04

Koniec

10:01:16

Stanisław Żółtek

Zoznam : ENF

Dĺžka vystúpenia

00:01:39

Začiatok

10:01:09

Koniec

10:02:49

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:25

Začiatok

10:02:23

Koniec

10:02:48

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:00:38

Začiatok

10:02:42

Koniec

10:03:21

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:13

Začiatok

10:03:06

Koniec

10:03:19

Jean-Marie Cavada

Zoznam : ALDE

Dĺžka vystúpenia

00:00:29

Začiatok

10:03:15

Koniec

10:03:45

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

10:03:39

Koniec

10:03:54

Stanisław Żółtek

Zoznam : ENF

Dĺžka vystúpenia

00:01:30

Začiatok

10:03:49

Koniec

10:05:20

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:12

Začiatok

10:04:59

Koniec

10:05:11

Massimiliano Salini

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:51

Začiatok

10:05:05

Koniec

10:06:57

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:12

Začiatok

10:06:30

Koniec

10:06:43

Giorgos Grammatikakis

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:59

Začiatok

10:06:36

Koniec

10:08:35

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:11

Začiatok

10:08:08

Koniec

10:08:19

Richard Sulík

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:01:37

Začiatok

10:08:13

Koniec

10:09:51

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:08

Začiatok

10:09:26

Koniec

10:09:34

Franc Bogovič

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:43

Začiatok

10:09:29

Koniec

10:11:13

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:13

Začiatok

10:10:47

Koniec

10:11:00

José Blanco López

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:40

Začiatok

10:10:53

Koniec

10:12:34

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:28

Začiatok

10:12:07

Koniec

10:12:35

Paul Rübig

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:00:24

Začiatok

10:12:26

Koniec

10:12:50

Marisa Matias

Zoznam : GUE/NGL

Dĺžka vystúpenia

00:00:39

Začiatok

10:12:43

Koniec

10:13:23

José Blanco López

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:00:48

Začiatok

10:13:14

Koniec

10:14:03

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:30

Začiatok

10:13:48

Koniec

10:14:19

Paul Rübig

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:00:44

Začiatok

10:14:10

Koniec

10:14:54

José Blanco López

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:00:20

Začiatok

10:14:33

Koniec

10:14:53

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:11

Začiatok

10:14:41

Koniec

10:14:53

Santiago Fisas Ayxelà

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:31

Začiatok

10:14:49

Koniec

10:16:20

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:10

Začiatok

10:15:54

Koniec

10:16:04

Evelyn Regner

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:32

Začiatok

10:16:02

Koniec

10:17:34

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:06

Začiatok

10:17:29

Koniec

10:17:35

Michaela Šojdrová

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:34

Začiatok

10:17:32

Koniec

10:19:07

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:20

Začiatok

10:18:41

Koniec

10:19:01

Kateřina Konečná

Zoznam : GUE/NGL

Dĺžka vystúpenia

00:00:49

Začiatok

10:18:54

Koniec

10:19:43

Michaela Šojdrová

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:00:53

Začiatok

10:19:27

Koniec

10:20:20

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:09

Začiatok

10:20:03

Koniec

10:20:13

Juan Fernando López Aguilar

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:35

Začiatok

10:20:09

Koniec

10:21:44

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:16

Začiatok

10:21:12

Koniec

10:21:29

António Marinho e Pinto

Zoznam : ALDE

Dĺžka vystúpenia

00:01:33

Začiatok

10:21:25

Koniec

10:22:58

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:12

Začiatok

10:22:32

Koniec

10:22:44

João Pimenta Lopes

Zoznam : GUE/NGL

Dĺžka vystúpenia

00:01:32

Začiatok

10:22:38

Koniec

10:24:10

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:12

Začiatok

10:23:43

Koniec

10:23:56

Henna Virkkunen

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:02:12

Začiatok

10:23:54

Koniec

10:26:07

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:10

Začiatok

10:25:40

Koniec

10:25:50

Evelyne Gebhardt

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:31

Začiatok

10:25:46

Koniec

10:27:18

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:10

Začiatok

10:26:51

Koniec

10:27:02

Silvia Costa

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:53

Začiatok

10:27:08

Koniec

10:29:01

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:40

Začiatok

10:27:48

Koniec

10:28:29

Silvia Costa

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:00:58

Začiatok

10:28:11

Koniec

10:29:10

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:44

Začiatok

10:28:53

Koniec

10:29:38

José Inácio Faria

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:26

Začiatok

10:29:25

Koniec

10:30:51

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:11

Začiatok

10:30:26

Koniec

10:30:37

Maria Grapini

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:36

Začiatok

10:30:31

Koniec

10:32:08

Pavel Telička

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:31

Začiatok

10:31:15

Koniec

10:31:46

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:16

Začiatok

10:31:36

Koniec

10:31:52

Nicola Caputo

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:27

Začiatok

10:31:44

Koniec

10:33:12

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:08

Začiatok

10:32:46

Koniec

10:32:54

Clara Aguilera

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:31

Začiatok

10:32:53

Koniec

10:34:24

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:12

Začiatok

10:33:56

Koniec

10:34:09

Julie Ward

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:29

Začiatok

10:34:05

Koniec

10:35:35

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:11

Začiatok

10:35:15

Koniec

10:35:26

Andrus Ansip

Zoznam : Komisár

Dĺžka vystúpenia

00:03:11

Začiatok

10:35:21

Koniec

10:38:32

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:24

Začiatok

10:38:04

Koniec

10:38:29

Axel Voss

Zoznam : Spravodajca

Dĺžka vystúpenia

00:01:51

Začiatok

10:38:23

Koniec

10:40:14

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:21

Začiatok

10:40:08

Koniec

10:40:29

10:40 - 11:45 Európsky fond regionálneho rozvoja a Kohézny fond (rozprava)

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:24

Začiatok

10:40:26

Koniec

10:40:51

Andrea Cozzolino

Zoznam : Spravodajca

Dĺžka vystúpenia

00:04:49

Začiatok

10:40:43

Koniec

10:45:32

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

10:45:03

Koniec

10:45:21

Věra Jourová

Zoznam : Komisárka

Dĺžka vystúpenia

00:05:09

Začiatok

10:45:12

Koniec

10:50:21

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:40

Začiatok

10:49:54

Koniec

10:50:35

Jan Olbrycht

Zoznam : BUDG

Dĺžka vystúpenia

00:01:35

Začiatok

10:50:21

Koniec

10:51:56

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:16

Začiatok

10:51:30

Koniec

10:51:47

Derek Vaughan

Zoznam : CONT

Dĺžka vystúpenia

00:01:45

Začiatok

10:51:37

Koniec

10:53:22

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

10:52:55

Koniec

10:53:11

Kateřina Konečná

Zoznam : ENVI

Dĺžka vystúpenia

00:01:41

Začiatok

10:53:02

Koniec

10:54:44

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:21

Začiatok

10:54:18

Koniec

10:54:40

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Zoznam : TRAN

Dĺžka vystúpenia

00:01:47

Začiatok

10:54:28

Koniec

10:56:15

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:38

Začiatok

10:55:47

Koniec

10:56:26

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:41

Začiatok

10:56:14

Koniec

10:57:55

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:21

Začiatok

10:57:29

Koniec

10:57:51

Ramón Luis Valcárcel Siso

Zoznam : za skupinu EĽS

Dĺžka vystúpenia

00:02:33

Začiatok

10:57:40

Koniec

11:00:13

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:25

Začiatok

10:59:47

Koniec

11:00:12

Victor Boştinaru

Zoznam : V mene politickej skupiny

Dĺžka vystúpenia

00:01:19

Začiatok

11:00:07

Koniec

11:01:26

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

11:01:20

Koniec

11:01:38

Raffaele Fitto

Zoznam : za skupinu EKR

Dĺžka vystúpenia

00:01:44

Začiatok

11:01:28

Koniec

11:03:13

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:14

Začiatok

11:02:47

Koniec

11:03:02

Iskra Mihaylova

Zoznam : au nom du groupe ALDE

Dĺžka vystúpenia

00:02:41

Začiatok

11:02:52

Koniec

11:05:34

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:20

Začiatok

11:05:08

Koniec

11:05:28

Davor Škrlec

Zoznam : za skupinu Zelení/ESA

Dĺžka vystúpenia

00:01:49

Začiatok

11:05:19

Koniec

11:07:08

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:59

Začiatok

11:06:40

Koniec

11:07:40

Martina Michels

Zoznam : V mene politickej skupiny

Dĺžka vystúpenia

00:01:38

Začiatok

11:07:00

Koniec

11:08:38

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:33

Začiatok

11:08:32

Koniec

11:09:06

Rosa D'Amato

Zoznam : za skupinu EFDD

Dĺžka vystúpenia

00:01:33

Začiatok

11:08:43

Koniec

11:10:17

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:24

Začiatok

11:09:50

Koniec

11:10:14

Olaf Stuger

Zoznam : au nom du groupe ENF

Dĺžka vystúpenia

00:01:15

Začiatok

11:09:56

Koniec

11:11:12

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:32

Začiatok

11:10:54

Koniec

11:11:27

Lambert van Nistelrooij

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:00:49

Začiatok

11:11:19

Koniec

11:12:09

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:09

Začiatok

11:11:57

Koniec

11:12:07

Olaf Stuger

Zoznam : ENF

Dĺžka vystúpenia

00:00:58

Začiatok

11:11:59

Koniec

11:12:57

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:18

Začiatok

11:12:42

Koniec

11:13:00

Kostas Papadakis

Zoznam : NI

Dĺžka vystúpenia

00:01:38

Začiatok

11:12:51

Koniec

11:14:30

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:16

Začiatok

11:14:03

Koniec

11:14:20

Lambert van Nistelrooij

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:02:13

Začiatok

11:14:11

Koniec

11:16:24

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:27

Začiatok

11:15:58

Koniec

11:16:25

Liliana Rodrigues

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:37

Začiatok

11:16:14

Koniec

11:17:52

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:18

Začiatok

11:17:25

Koniec

11:17:43

Ruža Tomašić

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:01:34

Začiatok

11:17:34

Koniec

11:19:08

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:14

Začiatok

11:18:42

Koniec

11:18:57

Younous Omarjee

Zoznam : GUE/NGL

Dĺžka vystúpenia

00:01:32

Začiatok

11:18:48

Koniec

11:20:21

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:16

Začiatok

11:19:55

Koniec

11:20:12

Franc Bogovič

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:02:10

Začiatok

11:20:01

Koniec

11:22:11

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:23

Začiatok

11:21:44

Koniec

11:22:07

Michela Giuffrida

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:40

Začiatok

11:21:51

Koniec

11:23:31

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:16

Začiatok

11:23:06

Koniec

11:23:23

Daniel Buda

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:30

Začiatok

11:23:10

Koniec

11:24:40

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:20

Začiatok

11:24:15

Koniec

11:24:35

Louis-Joseph Manscour

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:38

Začiatok

11:24:23

Koniec

11:26:02

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:18

Začiatok

11:25:35

Koniec

11:25:54

Cláudia Monteiro de Aguiar

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:45

Začiatok

11:25:44

Koniec

11:27:30

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

11:27:03

Koniec

11:27:18

Tonino Picula

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:39

Začiatok

11:27:09

Koniec

11:28:49

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:20

Začiatok

11:28:20

Koniec

11:28:40

Kerstin Westphal

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:50

Začiatok

11:28:28

Koniec

11:30:18

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:14

Začiatok

11:29:52

Koniec

11:30:06

Iratxe García Pérez

Zoznam : LIBE

Dĺžka vystúpenia

00:01:32

Začiatok

11:29:58

Koniec

11:31:31

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:36

Začiatok

11:31:05

Koniec

11:31:41

Francisco José Millán Mon

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:36

Začiatok

11:31:28

Koniec

11:33:05

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

11:32:39

Koniec

11:32:56

José Blanco López

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:33

Začiatok

11:32:48

Koniec

11:34:21

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:11

Začiatok

11:33:55

Koniec

11:34:07

Krzysztof Hetman

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:14

Začiatok

11:34:00

Koniec

11:35:15

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:19

Začiatok

11:34:57

Koniec

11:35:17

Jude Kirton-Darling

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:40

Začiatok

11:35:08

Koniec

11:36:49

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

11:36:20

Koniec

11:36:36

Ivana Maletić

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:29

Začiatok

11:36:28

Koniec

11:37:58

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:14

Začiatok

11:37:32

Koniec

11:37:47

Juan Fernando López Aguilar

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:33

Začiatok

11:37:39

Koniec

11:39:12

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:30

Začiatok

11:38:44

Koniec

11:39:15

Věra Jourová

Zoznam : Komisárka

Dĺžka vystúpenia

00:04:13

Začiatok

11:39:04

Koniec

11:43:18

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:21

Začiatok

11:42:50

Koniec

11:43:12

Andrea Cozzolino

Zoznam : Spravodajca

Dĺžka vystúpenia

00:02:34

Začiatok

11:42:59

Koniec

11:45:34

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:33

Začiatok

11:45:07

Koniec

11:45:41

11:45 - 12:26 Zmluvy o dodávaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb - Zmluvy o predajoch tovaru (rozprava)

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:24

Začiatok

11:45:41

Koniec

11:46:06

Evelyne Gebhardt

Zoznam : Spravodajca

Dĺžka vystúpenia

00:04:28

Začiatok

11:46:03

Koniec

11:50:31

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:14

Začiatok

11:50:19

Koniec

11:50:33

Axel Voss

Zoznam : Spravodajca

Dĺžka vystúpenia

00:04:17

Začiatok

11:50:36

Koniec

11:54:53

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

11:54:45

Koniec

11:55:00

Pascal Arimont

Zoznam : Spravodajca

Dĺžka vystúpenia

00:04:14

Začiatok

11:54:56

Koniec

11:59:10

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:21

Začiatok

11:59:04

Koniec

11:59:25

Věra Jourová

Zoznam : Komisárka

Dĺžka vystúpenia

00:04:13

Začiatok

11:59:14

Koniec

12:03:27

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:19

Začiatok

12:03:01

Koniec

12:03:21

Heidi Hautala

Zoznam : Rap avis JURI

Dĺžka vystúpenia

00:01:13

Začiatok

12:03:17

Koniec

12:04:30

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:16

Začiatok

12:04:24

Koniec

12:04:41

Eva Maydell

Zoznam : za skupinu EĽS

Dĺžka vystúpenia

00:01:59

Začiatok

12:04:32

Koniec

12:06:32

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:20

Začiatok

12:06:02

Koniec

12:06:22

Virginie Rozière

Zoznam : za skupinu S&D

Dĺžka vystúpenia

00:02:14

Začiatok

12:06:11

Koniec

12:08:25

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:19

Začiatok

12:07:58

Koniec

12:08:18

Daniel Dalton

Zoznam : V mene politickej skupiny

Dĺžka vystúpenia

00:01:07

Začiatok

12:08:13

Koniec

12:09:20

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

12:09:12

Koniec

12:09:27

Dita Charanzová

Zoznam : V mene politickej skupiny

Dĺžka vystúpenia

00:01:19

Začiatok

12:09:23

Koniec

12:10:42

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

12:10:35

Koniec

12:10:51

Marco Zullo

Zoznam : za skupinu EFDD

Dĺžka vystúpenia

00:02:06

Začiatok

12:10:42

Koniec

12:12:48

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:19

Začiatok

12:12:19

Koniec

12:12:38

Mylène Troszczynski

Zoznam : au nom du groupe ENF

Dĺžka vystúpenia

00:01:45

Začiatok

12:12:27

Koniec

12:14:12

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:16

Začiatok

12:13:44

Koniec

12:14:00

Carlos Coelho

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:46

Začiatok

12:13:51

Koniec

12:15:37

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

12:15:07

Koniec

12:15:23

Lucy Anderson

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:38

Začiatok

12:15:14

Koniec

12:16:53

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:16

Začiatok

12:16:24

Koniec

12:16:40

Antanas Guoga

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:00:52

Začiatok

12:16:35

Koniec

12:17:27

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:16

Začiatok

12:17:19

Koniec

12:17:36

Christel Schaldemose

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:30

Začiatok

12:17:25

Koniec

12:18:55

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

12:18:28

Koniec

12:18:43

Dariusz Rosati

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:40

Začiatok

12:18:35

Koniec

12:20:15

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:24

Začiatok

12:19:49

Koniec

12:20:13

Michaela Šojdrová

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:37

Začiatok

12:19:59

Koniec

12:21:36

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:12

Začiatok

12:21:10

Koniec

12:21:22

Maria Grapini

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:33

Začiatok

12:21:15

Koniec

12:22:48

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:14

Začiatok

12:22:21

Koniec

12:22:36

Věra Jourová

Zoznam : Komisárka

Dĺžka vystúpenia

00:01:30

Začiatok

12:22:27

Koniec

12:23:58

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

12:23:31

Koniec

12:23:47

Evelyne Gebhardt

Zoznam : Spravodajca

Dĺžka vystúpenia

00:01:37

Začiatok

12:23:39

Koniec

12:25:16

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

12:24:50

Koniec

12:25:06

Axel Voss

Zoznam : Spravodajca

Dĺžka vystúpenia

00:01:35

Začiatok

12:24:57

Koniec

12:26:32

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:13

Začiatok

12:26:05

Koniec

12:26:19

Pascal Arimont

Zoznam : Spravodajca

Dĺžka vystúpenia

00:00:31

Začiatok

12:26:15

Koniec

12:26:46

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:19

Začiatok

12:26:38

Koniec

12:26:57

12:29 - 12:32

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:01:38

Začiatok

12:29:48

Koniec

12:31:27

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:18

Začiatok

12:32:02

Koniec

12:32:21

12:32 - 12:32 Pokračovanie prerušeného rokovania

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

12:32:14

Koniec

12:32:30

12:32 - 12:34 Návrh žiadajúci vyhlásenie veci za neprípustnú (článok 187 rokovacieho poriadku)

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:02:17

Začiatok

12:32:23

Koniec

12:34:40

12:34 - 13:28 Hlasovanie

12:34 - 12:34 Žiadosť o zbavenie Jørna Dohrmanna imunity (A8-0178/2019 - Evelyn Regner) (hlasovanie)

AntonioTajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:27

Začiatok

12:34:16

Koniec

12:34:43

12:34 - 12:35 Žaloby v zastúpení na ochranu kolektívnych spotrebiteľských záujmov (A8-0447/2018 - Geoffroy Didier) (hlasovanie)

AntonioTajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:44

Začiatok

12:34:34

Koniec

12:35:19

12:35 - 12:35 Protokol k Euro-stredomorskej dohode medzi EÚ a Izraelom (pristúpenie Chorvátska) (A8-0164/2019 - Cristian Dan Preda) (hlasovanie)

AntonioTajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:38

Začiatok

12:35:07

Koniec

12:35:46

12:35 - 12:35 Komplexná dohoda medzi EÚ a Uzbekistanom (A8-0149/2019 - David McAllister) (hlasovanie)

AntonioTajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:28

Začiatok

12:35:35

Koniec

12:36:03

12:35 - 12:37 Ukončenie sezónnych zmien času (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog) (hlasovanie)

AntonioTajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:01:34

Začiatok

12:35:54

Koniec

12:37:29

12:37 - 12:37 Spoločné pravidlá pre vnútorný trh s elektrinou (A8-0044/2018 - Jerzy Buzek) (hlasovanie)

AntonioTajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:44

Začiatok

12:37:04

Koniec

12:37:48

12:37 - 12:38 Vnútorný trh s elektrinou (A8-0042/2018 - Jerzy Buzek) (hlasovanie)

AntonioTajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:36

Začiatok

12:37:36

Koniec

12:38:13

12:38 - 12:38 Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (A8-0040/2018 - Morten Helveg Petersen) (hlasovanie)

AntonioTajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:37

Začiatok

12:38:03

Koniec

12:38:41

12:38 - 12:39 Pripravenosť na riziká v sektore elektriny (A8-0039/2018 - Flavio Zanonato) (hlasovanie)

AntonioTajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:34

Začiatok

12:38:30

Koniec

12:39:05

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:07:26

Začiatok

12:38:55

Koniec

12:46:21

12:46 - 12:52 Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu (A8-0245/2018 - Axel Voss) (hlasovanie)

MichelReimon

Zoznam : Verts/ALE

Dĺžka vystúpenia

00:01:28

Začiatok

12:45:56

Koniec

12:47:25

AntonioTajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:01:26

Začiatok

12:46:57

Koniec

12:48:24

EvelynRegner

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:10

Začiatok

12:48:04

Koniec

12:49:14

AntonioTajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:03:15

Začiatok

12:49:06

Koniec

12:52:21

12:52 - 12:52 Zmluvy o dodávaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb (A8-0375/2017 - Evelyne Gebhardt, Axel Voss) (hlasovanie)

AntonioTajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:52

Začiatok

12:51:56

Koniec

12:52:48

12:52 - 12:53 Zmluvy o predajoch tovaru (A8-0043/2018 - Pascal Arimont) (hlasovanie)

AntonioTajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:36

Začiatok

12:52:36

Koniec

12:53:12

12:53 - 12:53 Rybolov v oblasti dohody o GFCM (Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more) (A8-0381/2018 - Linnéa Engström) (hlasovanie)

AntonioTajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:58

Začiatok

12:53:02

Koniec

12:54:00

12:53 - 12:54 Zosúladenie povinností podávania správ v oblasti environmentálnej politiky (A8-0324/2018 - Adina-Ioana Vălean) (hlasovanie)

AntonioTajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:33

Začiatok

12:53:46

Koniec

12:54:19

12:54 - 12:54 Osobitné pravidlá týkajúce sa maximálnej dĺžky v prípade kabín (A8-0042/2019 - Karima Delli) (hlasovanie)

AntonioTajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:41

Začiatok

12:54:10

Koniec

12:54:51

12:54 - 12:58 Nízkouhlíkové referenčné hodnoty a referenčné hodnoty pre kladný vplyv v oblasti emisií uhlíka (A8-0483/2018 - Neena Gill) (hlasovanie)

AntonioTajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:16

Začiatok

12:54:40

Koniec

12:54:57

NeenaGill

Zoznam : Spravodajca

Dĺžka vystúpenia

00:02:19

Začiatok

12:54:55

Koniec

12:57:14

AntonioTajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:01:33

Začiatok

12:56:50

Koniec

12:58:24

12:58 - 12:59 Osobitné ustanovenia týkajúce sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) (A8-0470/2018 - Pascal Arimont) (hlasovanie)

AntonioTajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:23

Začiatok

12:57:59

Koniec

12:58:23

PascalArimont

Zoznam : Spravodajca

Dĺžka vystúpenia

00:00:59

Začiatok

12:58:14

Koniec

12:59:13

AntonioTajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:30

Začiatok

12:58:58

Koniec

12:59:28

12:59 - 13:00 Základné práva osôb afrického pôvodu (B8-0212/2019) (hlasovanie)

AntonioTajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:57

Začiatok

12:59:19

Koniec

13:00:16