Multimediálne záznamy z jednotlivých rozpráv

Štvrtok, 28. marca 2019

09:00 - 09:00

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:31

Začiatok

09:00:12

Koniec

09:00:44

09:00 - 09:00 Otvorenie rokovania

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

09:00:35

Koniec

09:00:50

09:00 - 09:44 Ustanovenie programu Kreatívna Európa (na roky 2021 až 2027) (rozprava)

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:41

Začiatok

09:00:43

Koniec

09:01:24

Silvia Costa

Zoznam : Spravodajca

Dĺžka vystúpenia

00:05:07

Začiatok

09:01:13

Koniec

09:06:21

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:10

Začiatok

09:05:57

Koniec

09:06:08

Marianne Thyssen

Zoznam : Člen Komisie

Dĺžka vystúpenia

00:04:37

Začiatok

09:06:07

Koniec

09:10:44

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:14

Začiatok

09:10:38

Koniec

09:10:52

John Howarth

Zoznam : Rap avis BUDG

Dĺžka vystúpenia

00:01:24

Začiatok

09:10:50

Koniec

09:12:14

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:21

Začiatok

09:12:08

Koniec

09:12:29

Bogusław Sonik

Zoznam : za skupinu EĽS

Dĺžka vystúpenia

00:02:38

Začiatok

09:12:21

Koniec

09:15:00

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:12

Začiatok

09:14:33

Koniec

09:14:46

Julie Ward

Zoznam : V mene politickej skupiny

Dĺžka vystúpenia

00:01:25

Začiatok

09:14:43

Koniec

09:16:08

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:14

Začiatok

09:16:01

Koniec

09:16:16

Ralph Packet

Zoznam : za skupinu EKR

Dĺžka vystúpenia

00:01:37

Začiatok

09:16:08

Koniec

09:17:45

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:11

Začiatok

09:17:19

Koniec

09:17:30

Mircea Diaconu

Zoznam : au nom du groupe ALDE

Dĺžka vystúpenia

00:02:41

Začiatok

09:17:24

Koniec

09:20:05

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:12

Začiatok

09:19:40

Koniec

09:19:53

Helga Trüpel

Zoznam : V mene politickej skupiny

Dĺžka vystúpenia

00:01:12

Začiatok

09:19:51

Koniec

09:21:03

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:10

Začiatok

09:20:56

Koniec

09:21:06

João Pimenta Lopes

Zoznam : za skupinu GUE/NGL

Dĺžka vystúpenia

00:01:31

Začiatok

09:21:00

Koniec

09:22:31

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:12

Začiatok

09:22:04

Koniec

09:22:17

Isabella Adinolfi

Zoznam : za skupinu EFDD

Dĺžka vystúpenia

00:01:50

Začiatok

09:22:09

Koniec

09:23:59

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:16

Začiatok

09:23:33

Koniec

09:23:49

Michaela Šojdrová

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:02

Začiatok

09:23:44

Koniec

09:24:47

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:09

Začiatok

09:24:31

Koniec

09:24:40

Isabella Adinolfi

Zoznam : EFDD

Dĺžka vystúpenia

00:01:06

Začiatok

09:24:33

Koniec

09:25:39

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:11

Začiatok

09:25:23

Koniec

09:25:34

Dominique Bilde

Zoznam : au nom du groupe ENF

Dĺžka vystúpenia

00:01:40

Začiatok

09:25:26

Koniec

09:27:07

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:11

Začiatok

09:26:38

Koniec

09:26:50

Michaela Šojdrová

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:02:04

Začiatok

09:26:45

Koniec

09:28:50

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:11

Začiatok

09:28:23

Koniec

09:28:35

Luigi Morgano

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:56

Začiatok

09:28:29

Koniec

09:30:26

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:52

Začiatok

09:29:24

Koniec

09:30:17

Joachim Starbatty

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:01:15

Začiatok

09:30:09

Koniec

09:31:24

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:13

Začiatok

09:31:15

Koniec

09:31:29

Patrick O'Flynn

Zoznam : EFDD

Dĺžka vystúpenia

00:02:58

Začiatok

09:31:20

Koniec

09:34:18

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:10

Začiatok

09:33:54

Koniec

09:34:05

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:02:08

Začiatok

09:33:58

Koniec

09:36:06

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:12

Začiatok

09:35:38

Koniec

09:35:51

Monika Smolková

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:38

Začiatok

09:35:43

Koniec

09:37:21

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:22

Začiatok

09:36:54

Koniec

09:37:16

Francisco José Millán Mon

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:36

Začiatok

09:37:05

Koniec

09:38:41

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:14

Začiatok

09:38:14

Koniec

09:38:29

Maria Grapini

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:40

Začiatok

09:38:20

Koniec

09:40:00

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

09:39:33

Koniec

09:39:51

Marianne Thyssen

Zoznam : Komisárka

Dĺžka vystúpenia

00:01:25

Začiatok

09:39:44

Koniec

09:41:09

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

09:40:43

Koniec

09:40:59

Silvia Costa

Zoznam : Spravodajca

Dĺžka vystúpenia

00:04:09

Začiatok

09:40:52

Koniec

09:45:01

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:12

Začiatok

09:44:34

Koniec

09:44:46

09:44 - 10:46 „Erasmus“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport (rozprava)

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:13

Začiatok

09:44:45

Koniec

09:44:59

Milan Zver

Zoznam : Spravodajca

Dĺžka vystúpenia

00:04:56

Začiatok

09:44:53

Koniec

09:49:49

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:18

Začiatok

09:49:23

Koniec

09:49:41

Marianne Thyssen

Zoznam : Komisárka

Dĺžka vystúpenia

00:05:30

Začiatok

09:49:32

Koniec

09:55:03

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:16

Začiatok

09:54:37

Koniec

09:54:53

Ignazio Corrao

Zoznam : DEVE

Dĺžka vystúpenia

00:01:33

Začiatok

09:54:45

Koniec

09:56:19

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:12

Začiatok

09:55:52

Koniec

09:56:05

Jean Arthuis

Zoznam : BUDG

Dĺžka vystúpenia

00:02:08

Začiatok

09:55:57

Koniec

09:58:06

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:28

Začiatok

09:57:31

Koniec

09:57:59

Emilian Pavel

Zoznam : EMPL

Dĺžka vystúpenia

00:01:51

Začiatok

09:57:42

Koniec

09:59:34

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:14

Začiatok

09:59:07

Koniec

09:59:22

Michaela Šojdrová

Zoznam : za skupinu EĽS

Dĺžka vystúpenia

00:02:17

Začiatok

09:59:16

Koniec

10:01:34

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:10

Začiatok

10:01:04

Koniec

10:01:14

Petra Kammerevert

Zoznam : za skupinu S&D

Dĺžka vystúpenia

00:02:58

Začiatok

10:01:08

Koniec

10:04:06

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:19

Začiatok

10:03:32

Koniec

10:03:51

Ruža Tomašić

Zoznam : za skupinu EKR

Dĺžka vystúpenia

00:01:39

Začiatok

10:03:41

Koniec

10:05:20

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:21

Začiatok

10:04:54

Koniec

10:05:15

María Teresa Giménez Barbat

Zoznam : au nom du groupe ALDE

Dĺžka vystúpenia

00:02:42

Začiatok

10:05:02

Koniec

10:07:45

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:12

Začiatok

10:07:19

Koniec

10:07:32

Jill Evans

Zoznam : za skupinu Zelení/ESA

Dĺžka vystúpenia

00:01:59

Začiatok

10:07:28

Koniec

10:09:28

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:12

Začiatok

10:09:02

Koniec

10:09:14

Nikolaos Chountis

Zoznam : za skupinu GUE/NGL

Dĺžka vystúpenia

00:01:39

Začiatok

10:09:09

Koniec

10:10:49

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:20

Začiatok

10:10:23

Koniec

10:10:43

Isabella Adinolfi

Zoznam : za skupinu EFDD

Dĺžka vystúpenia

00:01:53

Začiatok

10:10:31

Koniec

10:12:24

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:12

Začiatok

10:11:53

Koniec

10:12:06

Dominique Bilde

Zoznam : au nom du groupe ENF

Dĺžka vystúpenia

00:02:30

Začiatok

10:11:59

Koniec

10:14:30

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:11

Začiatok

10:14:03

Koniec

10:14:14

Santiago Fisas Ayxelà

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:53

Začiatok

10:14:07

Koniec

10:16:00

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

10:15:34

Koniec

10:15:51

Silvia Costa

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:02:12

Začiatok

10:15:42

Koniec

10:17:54

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

10:17:27

Koniec

10:17:43

Ana Miranda

Zoznam : Verts/ALE

Dĺžka vystúpenia

00:01:48

Začiatok

10:17:32

Koniec

10:19:21

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:28

Začiatok

10:18:40

Koniec

10:19:09

Bogusław Sonik

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:02:15

Začiatok

10:18:53

Koniec

10:21:08

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:11

Začiatok

10:20:43

Koniec

10:20:54

Momchil Nekov

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:29

Začiatok

10:20:46

Koniec

10:22:15

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

10:21:49

Koniec

10:22:06

Helga Trüpel

Zoznam : Verts/ALE

Dĺžka vystúpenia

00:01:11

Začiatok

10:22:00

Koniec

10:23:11

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

10:23:03

Koniec

10:23:18

Ivana Maletić

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:28

Začiatok

10:23:10

Koniec

10:24:39

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:12

Začiatok

10:24:12

Koniec

10:24:25

Marlene Mizzi

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:45

Začiatok

10:24:16

Koniec

10:26:01

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:14

Začiatok

10:25:33

Koniec

10:25:48

Mercedes Bresso

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:42

Začiatok

10:25:40

Koniec

10:27:22

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:21

Začiatok

10:26:53

Koniec

10:27:14

Brando Benifei

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:40

Začiatok

10:26:59

Koniec

10:28:39

Sylvie Guillaume

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:30

Začiatok

10:28:12

Koniec

10:28:42

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:30

Začiatok

10:28:33

Koniec

10:30:03

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:23

Začiatok

10:29:35

Koniec

10:29:59

Caterina Chinnici

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:38

Začiatok

10:29:48

Koniec

10:31:26

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

10:30:58

Koniec

10:31:13

Remo Sernagiotto

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:01:44

Začiatok

10:31:05

Koniec

10:32:49

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:16

Začiatok

10:32:17

Koniec

10:32:33

Seán Kelly

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:46

Začiatok

10:32:24

Koniec

10:34:10

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:31

Začiatok

10:33:42

Koniec

10:34:13

Lieve Wierinck

Zoznam : ALDE

Dĺžka vystúpenia

00:01:27

Začiatok

10:34:02

Koniec

10:35:29

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:01:51

Začiatok

10:35:03

Koniec

10:36:54

Julie Ward

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:44

Začiatok

10:35:17

Koniec

10:37:01

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:18

Začiatok

10:36:32

Koniec

10:36:50

Andrea Bocskor

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:46

Začiatok

10:36:41

Koniec

10:38:27

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:12

Začiatok

10:38:00

Koniec

10:38:12

Maria Grapini

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:37

Začiatok

10:38:04

Koniec

10:39:41

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:12

Začiatok

10:39:14

Koniec

10:39:26

Dubravka Šuica

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:37

Začiatok

10:39:19

Koniec

10:40:57

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:14

Začiatok

10:40:31

Koniec

10:40:45

Juan Fernando López Aguilar

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:35

Začiatok

10:40:37

Koniec

10:42:13

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:20

Začiatok

10:41:47

Koniec

10:42:07

Marianne Thyssen

Zoznam : Komisárka

Dĺžka vystúpenia

00:02:39

Začiatok

10:41:59

Koniec

10:44:38

Milan Zver

Zoznam : Spravodajca

Dĺžka vystúpenia

00:02:28

Začiatok

10:44:02

Koniec

10:46:31

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:20

Začiatok

10:46:04

Koniec

10:46:24

10:46 - 11:41 Vytvorenie rámca na uľahčenie udržateľných investícií (rozprava)

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:20

Začiatok

10:46:23

Koniec

10:46:43

Bas Eickhout

Zoznam : Spravodajca

Dĺžka vystúpenia

00:04:55

Začiatok

10:46:36

Koniec

10:51:31

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:18

Začiatok

10:50:56

Koniec

10:51:14

Sirpa Pietikäinen

Zoznam : Spravodajca

Dĺžka vystúpenia

00:04:40

Začiatok

10:51:10

Koniec

10:55:50

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:27

Začiatok

10:55:40

Koniec

10:56:08

Valdis Dombrovskis

Zoznam : Komisár

Dĺžka vystúpenia

00:05:04

Začiatok

10:55:56

Koniec

11:01:01

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:23

Začiatok

11:00:34

Koniec

11:00:58

Ivo Belet

Zoznam : za skupinu EĽS

Dĺžka vystúpenia

00:02:08

Začiatok

11:00:49

Koniec

11:02:58

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

11:02:32

Koniec

11:02:50

Simona Bonafè

Zoznam : za skupinu S&D

Dĺžka vystúpenia

00:02:29

Začiatok

11:02:41

Koniec

11:05:11

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:16

Začiatok

11:04:44

Koniec

11:05:01

Jadwiga Wiśniewska

Zoznam : za skupinu EKR

Dĺžka vystúpenia

00:02:25

Začiatok

11:04:52

Koniec

11:07:18

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:35

Začiatok

11:06:49

Koniec

11:07:25

Lieve Wierinck

Zoznam : au nom du groupe ALDE

Dĺžka vystúpenia

00:02:12

Začiatok

11:07:05

Koniec

11:09:18

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:41

Začiatok

11:08:51

Koniec

11:09:33

Ernest Urtasun

Zoznam : za skupinu Zelení/ESA

Dĺžka vystúpenia

00:02:01

Začiatok

11:09:06

Koniec

11:11:07

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:18

Začiatok

11:10:41

Koniec

11:10:59

Stefan Eck

Zoznam : za skupinu GUE/NGL

Dĺžka vystúpenia

00:01:40

Začiatok

11:10:51

Koniec

11:12:31

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:24

Začiatok

11:12:05

Koniec

11:12:29

Auke Zijlstra

Zoznam : au nom du groupe ENF

Dĺžka vystúpenia

00:01:57

Začiatok

11:12:19

Koniec

11:14:16

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:16

Začiatok

11:13:49

Koniec

11:14:06

Peter Liese

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:54

Začiatok

11:13:58

Koniec

11:15:52

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

11:15:26

Koniec

11:15:44

Elena Gentile

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:02:47

Začiatok

11:15:35

Koniec

11:18:23

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:25

Začiatok

11:17:51

Koniec

11:18:16

Ralph Packet

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:01:34

Začiatok

11:18:07

Koniec

11:19:41

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:16

Začiatok

11:19:14

Koniec

11:19:30

Gerben-Jan Gerbrandy

Zoznam : ALDE

Dĺžka vystúpenia

00:01:54

Začiatok

11:19:21

Koniec

11:21:16

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:16

Začiatok

11:20:49

Koniec

11:21:06

Matt Carthy

Zoznam : GUE/NGL

Dĺžka vystúpenia

00:02:02

Začiatok

11:20:57

Koniec

11:23:00

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:27

Začiatok

11:22:33

Koniec

11:23:00

Françoise Grossetête

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:02:00

Začiatok

11:22:38

Koniec

11:24:39

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

11:24:12

Koniec

11:24:28

Pervenche Berès

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:39

Začiatok

11:24:19

Koniec

11:25:59

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

11:25:33

Koniec

11:25:49

Paloma López Bermejo

Zoznam : GUE/NGL

Dĺžka vystúpenia

00:01:33

Začiatok

11:25:40

Koniec

11:27:13

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:36

Začiatok

11:26:47

Koniec

11:27:24

Dariusz Rosati

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:02:12

Začiatok

11:26:53

Koniec

11:29:05

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:12

Začiatok

11:28:35

Koniec

11:28:48

Paul Tang

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:31

Začiatok

11:28:39

Koniec

11:30:11

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:18

Začiatok

11:29:45

Koniec

11:30:04

Markus Ferber

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:39

Začiatok

11:29:58

Koniec

11:31:37

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:20

Začiatok

11:31:31

Koniec

11:31:51

José Inácio Faria

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:37

Začiatok

11:31:42

Koniec

11:33:19

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:25

Začiatok

11:32:51

Koniec

11:33:17

Julie Ward

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:42

Začiatok

11:32:57

Koniec

11:34:40

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:13

Začiatok

11:34:14

Koniec

11:34:28

Paul Rübig

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:29

Začiatok

11:34:20

Koniec

11:35:49

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:13

Začiatok

11:35:22

Koniec

11:35:35

Maria Grapini

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:36

Začiatok

11:35:28

Koniec

11:37:04

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:27

Začiatok

11:36:38

Koniec

11:37:05

Valdis Dombrovskis

Zoznam : Komisár

Dĺžka vystúpenia

00:00:43

Začiatok

11:36:54

Koniec

11:37:38

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

11:37:26

Koniec

11:37:42

Bas Eickhout

Zoznam : Spravodajca

Dĺžka vystúpenia

00:02:36

Začiatok

11:37:34

Koniec

11:40:10

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

11:39:44

Koniec

11:40:00

Sirpa Pietikäinen

Zoznam : Spravodajca

Dĺžka vystúpenia

00:01:43

Začiatok

11:39:57

Koniec

11:41:40

Bogusław Liberadzki

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:18

Začiatok

11:41:34

Koniec

11:41:53

11:59 - 11:59

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:23

Začiatok

11:59:09

Koniec

11:59:32

11:59 - 12:00 Pokračovanie prerušeného rokovania

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:44

Začiatok

11:59:32

Koniec

12:00:16

12:00 - 12:41 Hlasovanie

12:00 - 12:01 Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon) (hlasovanie)

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:01:01

Začiatok

12:00:15

Koniec

12:01:17

12:01 - 12:01 Kvalita vody určenej na ľudskú spotrebu (A8-0288/2018 - Michel Dantin) (hlasovanie)

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:16

Začiatok

12:01:02

Koniec

12:01:18

12:01 - 12:01 Zvýšenie účinnosti postupov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a oddlženia (A8-0269/2018 - Angelika Niebler) (hlasovanie)

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:31

Začiatok

12:01:12

Koniec

12:01:43

12:01 - 12:02 Výkon autorského práva a s ním súvisiacich práv uplatniteľných na niektoré online vysielania vysielacích organizácií a retransmisie televíznych a rozhlasových programov (A8-0378/2017 - Pavel Svoboda) (hlasovanie)

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:33

Začiatok

12:01:33

Koniec

12:02:07

12:02 - 12:05 Ustanovenie programu Kreatívna Európa (na roky 2021 až 2027) (A8-0156/2019 - Silvia Costa) (hlasovanie)

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:03:37

Začiatok

12:01:57

Koniec

12:05:35

12:05 - 12:07 „Erasmus“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport (A8-0111/2019 - Milan Zver) (hlasovanie)

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:02:26

Začiatok

12:05:10

Koniec

12:07:37

12:07 - 12:22 Vytvorenie rámca na uľahčenie udržateľných investícií (A8-0175/2019 - Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen) (hlasovanie)

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:15:26

Začiatok

12:07:12

Koniec

12:22:39

12:22 - 12:27 Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2020 – Oddiel I – Európsky parlament (A8-0182/2019 - Vladimír Maňka) (hlasovanie)

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:05:52

Začiatok

12:22:14

Koniec

12:28:07

12:27 - 12:30 Núdzová situácia vo Venezuele (RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019) (hlasovanie)

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:02:41

Začiatok

12:27:42

Koniec

12:30:23

12:30 - 12:34 Situácia v oblasti právneho štátu a boja proti korupcii v EÚ, konkrétne na Malte a na Slovensku (B8-0230/2019) (hlasovanie)

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:04:55

Začiatok

12:29:58

Koniec

12:34:54

12:34 - 12:37 Najnovší vývoj škandálu Dieselgate (B8-0222/2019, RC-B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019) (hlasovanie)

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:01:54

Začiatok

12:34:29

Koniec

12:36:23

EleonoraEvi

Zoznam : EFDD

Dĺžka vystúpenia

00:00:13

Začiatok

12:36:03

Koniec

12:36:16

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:01:08

Začiatok

12:36:23

Koniec

12:37:31

12:37 - 12:41 Rozhodnutie o zriadení Európskeho mierového nástroja (A8-0157/2019 - Hilde Vautmans) (hlasovanie)

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:02:19

Začiatok

12:37:31

Koniec

12:39:50

Anna MariaCorazza Bildt

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:04

Začiatok

12:39:45

Koniec

12:40:50

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:52

Začiatok

12:40:38

Koniec

12:41:30

12:41 - 13:13 Vysvetlenia hlasovania

12:41 - 12:46 Európsky fond regionálneho rozvoja a Kohézny fond (A8-0094/2019 - Andrea Cozzolino)

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:11

Začiatok

12:41:29

Koniec

12:41:41

RosaD'Amato

Zoznam : EFDD

Dĺžka vystúpenia

00:01:43

Začiatok

12:41:35

Koniec

12:43:18

MomchilNekov

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:33

Začiatok

12:42:59

Koniec

12:44:32

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:11

Začiatok

12:44:04

Koniec

12:44:15

DanielHannan

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:01:35

Začiatok

12:44:12

Koniec

12:45:47

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:10

Začiatok

12:45:21

Koniec

12:45:31

AndrejsMamikins

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:31

Začiatok

12:45:26

Koniec

12:46:57

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:13

Začiatok

12:46:30

Koniec

12:46:44

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:04

Začiatok

12:41:30

Koniec

12:41:34

12:46 - 12:48 Znižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie (A8-0317/2018 - Frédérique Ries)

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:13

Začiatok

12:46:34

Koniec

12:46:47

AnaMiranda

Zoznam : Verts/ALE

Dĺžka vystúpenia

00:01:32

Začiatok

12:46:41

Koniec

12:48:14

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:14

Začiatok

12:47:46

Koniec

12:48:01

12:47 - 12:51 Situácia po Arabskej jari: cesta vpred pre Blízky východ a severnú Afriku (región MENA) (A8-0077/2019 - Brando Benifei)

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:18

Začiatok

12:47:50

Koniec

12:48:08

BranislavŠkripek

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:01:07

Začiatok

12:48:01

Koniec

12:49:08

MarekJurek

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:01:33

Začiatok

12:48:52

Koniec

12:50:25

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:10

Začiatok

12:49:57

Koniec

12:50:08

AnnaZáborská

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:33

Začiatok

12:50:01

Koniec

12:51:35

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:13

Začiatok

12:51:08

Koniec

12:51:21

12:51 - 12:52 Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon)

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

12:51:14

Koniec

12:51:31

AngelDzhambazki

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:00:48

Začiatok

12:51:21

Koniec

12:52:10

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:10

Začiatok

12:51:56

Koniec

12:52:07

12:51 - 12:58 Kvalita vody určenej na ľudskú spotrebu (A8-0288/2018 - Michel Dantin)

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

12:51:59

Koniec

12:52:16

RoryPalmer

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:31

Začiatok

12:52:03

Koniec

12:53:35

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:07

Začiatok

12:53:04

Koniec

12:53:12

MichaelaŠojdrová

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:36

Začiatok

12:53:08

Koniec

12:54:44

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:08

Začiatok

12:54:12

Koniec

12:54:20

JiříPospíšil

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:34

Začiatok

12:54:18

Koniec

12:55:52

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:08

Začiatok

12:55:23

Koniec

12:55:32

MonikaSmolková

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:16

Začiatok

12:55:26

Koniec

12:56:42

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:08

Začiatok

12:56:21

Koniec

12:56:30

MarianHarkin

Zoznam : ALDE

Dĺžka vystúpenia

00:01:42

Začiatok

12:56:24

Koniec

12:58:06

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:13

Začiatok

12:57:37

Koniec

12:57:50

12:57 - 13:00 Ustanovenie programu Kreatívna Európa (na roky 2021 až 2027) (A8-0156/2019 - Silvia Costa)

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:08

Začiatok

12:57:42

Koniec

12:57:51

MomchilNekov

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:32

Začiatok

12:57:45

Koniec

12:59:18

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:10

Začiatok

12:58:48

Koniec

12:58:58

MichaelaŠojdrová

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:34

Začiatok

12:58:52

Koniec

13:00:26

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

12:59:56

Koniec

13:00:12

13:00 - 13:08 „Erasmus“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport (A8-0111/2019 - Milan Zver)

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

13:00:00

Koniec

13:00:17

RoryPalmer

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:31

Začiatok

13:00:07

Koniec

13:01:39

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:13

Začiatok

13:01:12

Koniec

13:01:26

MichaelaŠojdrová

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:35

Začiatok

13:01:15

Koniec

13:02:50

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:09

Začiatok

13:02:19

Koniec

13:02:29

AndrejsMamikins

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:29

Začiatok

13:02:24

Koniec

13:03:53

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:08

Začiatok

13:03:27

Koniec

13:03:35

MonikaSmolková

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:15

Začiatok

13:03:30

Koniec

13:04:45

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:10

Začiatok

13:04:26

Koniec

13:04:36

MonicaMacovei

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:01:42

Začiatok

13:04:30

Koniec

13:06:13

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:16

Začiatok

13:05:35

Koniec

13:05:52

DobromirSośnierz

Zoznam : NI

Dĺžka vystúpenia

00:01:34

Začiatok

13:05:45

Koniec

13:07:19

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:12

Začiatok

13:06:51

Koniec

13:07:04

AlbertDeß

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:32

Začiatok

13:06:53

Koniec

13:08:26

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:21

Začiatok

13:07:59

Koniec

13:08:21

13:08 - 13:08 Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2020 – Oddiel I – Európsky parlament (A8-0182/2019 - Vladimír Maňka)

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:07

Začiatok

13:08:08

Koniec

13:08:16

13:08 - 13:12 Núdzová situácia vo Venezuele (RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019)

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:10

Začiatok

13:08:10

Koniec

13:08:21

MirosławPiotrowski

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:01:28

Začiatok

13:08:15

Koniec

13:09:43

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:09

Začiatok

13:09:15

Koniec

13:09:24

JiříPospíšil

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:34

Začiatok

13:09:18

Koniec

13:10:52

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:09

Začiatok

13:10:23

Koniec

13:10:32

José InácioFaria

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:33

Začiatok

13:10:29

Koniec

13:12:02

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:21

Začiatok

13:11:34

Koniec

13:11:55

13:11 - 13:11 Situácia v oblasti právneho štátu a boja proti korupcii v EÚ, konkrétne na Malte a na Slovensku (B8-0230/2019)

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

13:11:39

Koniec

13:11:56

13:11 - 13:13 Najnovší vývoj škandálu Dieselgate (B8-0222/2019, RC-B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019)

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

13:11:46

Koniec

13:12:03

MirosławPiotrowski

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:01:31

Začiatok

13:11:51

Koniec

13:13:23

MaireadMcGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:09

Začiatok

13:12:56

Koniec

13:13:06

13:13 - 13:13 Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:07

Začiatok

13:13:07

Koniec

13:13:14

15:01 - 15:01

Rainer Wieland

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:08

Začiatok

15:01:10

Koniec

15:01:18

15:01 - 15:01 Pokračovanie prerušeného rokovania

15:01 - 15:01 Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu

Rainer Wieland

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:21

Začiatok

15:01:18

Koniec

15:01:40

15:01 - 15:34 Väčšie interpelácie (rozprava)

Rainer Wieland

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:13

Začiatok

15:01:37

Koniec

15:01:50

Daniel Buda

Zoznam : Autor

Dĺžka vystúpenia

00:02:41

Začiatok

15:01:45

Koniec

15:04:27

Rainer Wieland

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:19

Začiatok

15:04:01

Koniec

15:04:20

Marianne Thyssen

Zoznam : Komisárka

Dĺžka vystúpenia

00:04:58

Začiatok

15:04:11

Koniec

15:09:09

Rainer Wieland

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:01:55

Začiatok

15:08:42

Koniec

15:10:38

Jiří Pospíšil

Zoznam : za skupinu EĽS

Dĺžka vystúpenia

00:02:37

Začiatok

15:08:46

Koniec

15:11:24

Rainer Wieland

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:19

Začiatok

15:10:58

Koniec

15:11:17

Michael Detjen

Zoznam : za skupinu S&D

Dĺžka vystúpenia

00:02:28

Začiatok

15:11:07

Koniec

15:13:35

Rainer Wieland

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:36

Začiatok

15:13:09

Koniec

15:13:45

Marek Jurek

Zoznam : za skupinu EKR

Dĺžka vystúpenia

00:02:09

Začiatok

15:13:17

Koniec

15:15:27

Rainer Wieland

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:18

Začiatok

15:15:02

Koniec

15:15:21

Ivan Jakovčić

Zoznam : au nom du groupe ALDE

Dĺžka vystúpenia

00:02:00

Začiatok

15:15:12

Koniec

15:17:13

Rainer Wieland

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:18

Začiatok

15:16:45

Koniec

15:17:03

Franz Obermayr

Zoznam : au nom du groupe ENF

Dĺžka vystúpenia

00:03:10

Začiatok

15:16:55

Koniec

15:20:05

Rainer Wieland

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:27

Začiatok

15:19:39

Koniec

15:20:06

Daniel Buda

Zoznam : Autor

Dĺžka vystúpenia

00:00:46

Začiatok

15:19:51

Koniec

15:20:38

Rainer Wieland

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:14

Začiatok

15:20:19

Koniec

15:20:33

Franz Obermayr

Zoznam : réponse "carton bleu"

Dĺžka vystúpenia

00:00:33

Začiatok

15:20:26

Koniec

15:20:59

Rainer Wieland

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:23

Začiatok

15:20:53

Koniec

15:21:17

Michaela Šojdrová

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:02:33

Začiatok

15:20:58

Koniec

15:23:31

Rainer Wieland

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

15:23:05

Koniec

15:23:20

Andrejs Mamikins

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:02:09

Začiatok

15:23:11

Koniec

15:25:20

Rainer Wieland

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

15:24:54

Koniec

15:25:10

Jozo Radoš

Zoznam : ALDE

Dĺžka vystúpenia

00:01:56

Začiatok

15:25:00

Koniec

15:26:57

Rainer Wieland

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:22

Začiatok

15:26:31

Koniec

15:26:54

Monika Smolková

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:02:02

Začiatok

15:26:41

Koniec

15:28:44

Rainer Wieland

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:01:05

Začiatok

15:28:23

Koniec

15:29:28

Inés Ayala Sender

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:25

Začiatok

15:28:38

Koniec

15:30:03

Rainer Wieland

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:18

Začiatok

15:29:42

Koniec

15:30:00