Multimediálne záznamy z jednotlivých rozpráv

Utorok, 2. júla 2019

10:05 - 10:10

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:05:26

Začiatok

10:05:00

Koniec

10:10:26

10:10 - 10:16 Otvorenie rokovania (prvé rokovanie novozvoleného Parlamentu)

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:19

Začiatok

10:10:26

Koniec

10:10:45

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:01

Začiatok

10:10:26

Koniec

10:10:27

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:07

Začiatok

10:10:45

Koniec

10:10:52

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:14

Začiatok

10:10:52

Koniec

10:11:06

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:04:57

Začiatok

10:11:06

Koniec

10:16:03

10:14 - 10:17 Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:01:33

Začiatok

10:16:03

Koniec

10:17:36

10:17 - 10:23 Voľba predsedu a podpredsedov (vymenovanie overovateľov)

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:01:01

Začiatok

10:17:16

Koniec

10:18:17

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:25

Začiatok

10:17:55

Koniec

10:18:20

Matt Carthy

Zoznam : GUE/NGL

Dĺžka vystúpenia

00:01:01

Začiatok

10:18:11

Koniec

10:19:13

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:05:06

Začiatok

10:19:00

Koniec

10:24:06

10:23 - 10:23 Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:09

Začiatok

10:23:41

Koniec

10:23:51

10:23 - 10:24 Skončenie rokovania

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

10:23:45

Koniec

10:24:03

Právne oznámenie

Predchádzajúce rozpravy

Texty sú zverejnené iba po vyhotovení doslovného zápisu . Poradie, v akom sú texty zverejnené, sa z prevádzkových dôvodov nie vždy zhoduje s poradím, v akom sa konali rozpravy v pléne.