Multimediálne záznamy z jednotlivých rozpráv

Streda, 3. júla 2019

09:12 - 09:12

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:29

Začiatok

09:12:33

Koniec

09:13:03

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:21

Začiatok

09:12:38

Koniec

09:12:59

09:12 - 09:13 Otvorenie rokovania

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:49

Začiatok

09:12:59

Koniec

09:13:48

09:13 - 09:16 Oznámenie mien kandidátov na zvolenie za predsedu

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:02:13

Začiatok

09:13:48

Koniec

09:16:01

09:16 - 09:37 Stručné predstavenie kandidátov na zvolenie za predsedu

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:21

Začiatok

09:16:01

Koniec

09:16:22

Ska Keller

Zoznam : Verts/ALE

Dĺžka vystúpenia

00:05:12

Začiatok

09:16:22

Koniec

09:21:34

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:24

Začiatok

09:21:33

Koniec

09:21:57

Sira Rego

Zoznam : GUE/NGL

Dĺžka vystúpenia

00:05:38

Začiatok

09:21:50

Koniec

09:27:29

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:49

Začiatok

09:27:08

Koniec

09:27:57

David Maria Sassoli

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:05:14

Začiatok

09:27:50

Koniec

09:33:04

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:28

Začiatok

09:32:44

Koniec

09:33:12

Jan Zahradil

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:04:34

Začiatok

09:33:05

Koniec

09:37:39

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:01:51

Začiatok

09:37:19

Koniec

09:39:10

09:39 - 10:17 Voľba predsedu Parlamentu

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:37:43

Začiatok

09:39:10

Koniec

10:16:53

11:14 - 11:14 Pokračovanie prerušeného rokovania

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:12

Začiatok

11:14:21

Koniec

11:14:33

11:14 - 11:14

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:03

Začiatok

11:14:18

Koniec

11:14:21

11:14 - 11:18 Voľba predsedu Parlamentu

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:03:30

Začiatok

11:14:33

Koniec

11:18:03

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:02:44

Začiatok

11:14:35

Koniec

11:17:20

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:01:28

Začiatok

11:16:55

Koniec

11:18:23

11:44 - 11:49 Pokračovanie prerušeného rokovania

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:05:10

Začiatok

11:44:06

Koniec

11:49:16

11:49 - 12:14 Voľba predsedu Parlamentu

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:26:11

Začiatok

11:48:55

Koniec

12:15:06

13:01 - 13:01

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:42

Začiatok

13:01:01

Koniec

13:01:44

13:01 - 13:03 Pokračovanie prerušeného rokovania

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:01:56

Začiatok

13:01:33

Koniec

13:03:30

13:03 - 13:36 Voľba predsedu Parlamentu

Antonio Tajani

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:03:03

Začiatok

13:03:10

Koniec

13:06:13

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:19:15

Začiatok

13:05:53

Koniec

13:25:08

Manfred Weber

Zoznam : za skupinu EĽS

Dĺžka vystúpenia

00:01:08

Začiatok

13:25:02

Koniec

13:26:10

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:01:07

Začiatok

13:25:07

Koniec

13:26:15

Iratxe García Pérez

Zoznam : za skupinu S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:35

Začiatok

13:26:02

Koniec

13:27:38

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

13:27:12

Koniec

13:27:28

Dacian Cioloş

Zoznam : au nom du groupe Renew

Dĺžka vystúpenia

00:02:22

Začiatok

13:27:21

Koniec

13:29:44

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:11

Začiatok

13:29:17

Koniec

13:29:29

Ska Keller

Zoznam : V mene politickej skupiny

Dĺžka vystúpenia

00:01:54

Začiatok

13:29:29

Koniec

13:31:23

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:11

Začiatok

13:31:15

Koniec

13:31:27

Marco Zanni

Zoznam : au nom du groupe ID

Dĺžka vystúpenia

00:02:38

Začiatok

13:31:22

Koniec

13:34:00

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

13:33:34

Koniec

13:33:50

Raffaele Fitto

Zoznam : za skupinu EKR

Dĺžka vystúpenia

00:01:56

Začiatok

13:33:42

Koniec

13:35:38

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:23

Začiatok

13:35:09

Koniec

13:35:33

Martin Schirdewan

Zoznam : za skupinu GUE/NGL

Dĺžka vystúpenia

00:01:14

Začiatok

13:35:16

Koniec

13:36:31

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

13:36:11

Koniec

13:36:29

13:36 - 13:37 Utváranie politických skupín: pozri zápisnicu

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:01:30

Začiatok

13:36:28

Koniec

13:37:59

13:37 - 13:38 Program práce: pozri zápisnicu

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:36

Začiatok

13:37:34

Koniec

13:38:10

13:38 - 13:38 Hlasovanie

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

13:38:00

Koniec

13:38:18

13:38 - 13:38 Počet členov výborov (B9-0001/2019) (hlasovanie)

David MariaSassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:27

Začiatok

13:38:11

Koniec

13:38:38

13:38 - 13:39 Voľba podpredsedov Európskeho parlamentu (lehota na predloženie návrhov kandidátov)

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:44

Začiatok

13:38:29

Koniec

13:39:14

15:57 - 15:57

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:13

Začiatok

15:57:12

Koniec

15:57:25

15:57 - 15:57 Pokračovanie prerušeného rokovania

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:14

Začiatok

15:57:19

Koniec

15:57:33

15:57 - 15:57 Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:23

Začiatok

15:57:27

Koniec

15:57:50

15:57 - 15:58 Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:51

Začiatok

15:57:42

Koniec

15:58:34

15:58 - 16:03 Voľba podpredsedov Parlamentu

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:03:52

Začiatok

15:58:21

Koniec

16:02:13

Neena Gill

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:00:23

Začiatok

16:01:53

Koniec

16:02:16

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:01:37

Začiatok

16:02:12

Koniec

16:03:50

16:03 - 16:26 Voľba podpredsedov Parlamentu

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:23:17

Začiatok

16:03:25

Koniec

16:26:43

18:04 - 18:04

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:23

Začiatok

18:04:02

Koniec

18:04:25

18:04 - 18:04 Pokračovanie prerušeného rokovania

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:31

Začiatok

18:04:17

Koniec

18:04:48

18:04 - 18:09 Voľba podpredsedov Parlamentu (prvé kolo hlasovania)

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:05:07

Začiatok

18:04:39

Koniec

18:09:47

18:39 - 18:39

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:35

Začiatok

18:39:09

Koniec

18:39:44

18:39 - 18:39 Pokračovanie prerušeného rokovania

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:23

Začiatok

18:39:34

Koniec

18:39:57

18:39 - 18:41 Voľba podpredsedov Parlamentu

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:14

Začiatok

18:39:49

Koniec

18:40:04

Marco Zanni

Zoznam : au nom du groupe ID

Dĺžka vystúpenia

00:00:24

Začiatok

18:39:57

Koniec

18:40:22

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:41

Začiatok

18:40:12

Koniec

18:40:53

19:06 - 19:06

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:19

Začiatok

19:06:33

Koniec

19:06:53

19:06 - 19:07 Pokračovanie prerušeného rokovania

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:27

Začiatok

19:06:46

Koniec

19:07:13

19:07 - 19:32 Voľba podpredsedov Parlamentu (pokračovanie)

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:25:10

Začiatok

19:07:04

Koniec

19:32:15

20:44 - 20:45 Pokračovanie prerušeného rokovania

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:33

Začiatok

20:44:42

Koniec

20:45:15

20:45 - 20:51 Voľba podpredsedov Parlamentu

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:04:18

Začiatok

20:45:05

Koniec

20:49:24

Jan Olbrycht

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

20:49:04

Koniec

20:49:19

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:19

Začiatok

20:49:12

Koniec

20:49:32

Marco Zanni

Zoznam : V mene politickej skupiny

Dĺžka vystúpenia

00:00:24

Začiatok

20:49:23

Koniec

20:49:48

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:51

Začiatok

20:49:35

Koniec

20:50:27

Richard Corbett

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:00:19

Začiatok

20:50:19

Koniec

20:50:38

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:01:03

Začiatok

20:50:33

Koniec

20:51:37

20:55 - 20:55 Pokračovanie prerušeného rokovania

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:20

Začiatok

20:55:34

Koniec

20:55:55

20:55 - 21:04 Voľba podpredsedov Parlamentu

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:09:07

Začiatok

20:55:48

Koniec

21:04:56

21:04 - 21:05 Voľba kvestorov (lehota na predloženie návrhov kandidátov)

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:56

Začiatok

21:04:32

Koniec

21:05:29

21:05 - 21:05 Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:18

Začiatok

21:05:16

Koniec

21:05:34

21:05 - 21:05 Skončenie rokovania

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:11

Začiatok

21:05:27

Koniec

21:05:38

Právne oznámenie

Predchádzajúce rozpravy

Texty sú zverejnené iba po vyhotovení doslovného zápisu . Poradie, v akom sú texty zverejnené, sa z prevádzkových dôvodov nie vždy zhoduje s poradím, v akom sa konali rozpravy v pléne.