Multimediálne záznamy z jednotlivých rozpráv

Utorok, 16. júla 2019

09:07 - 09:08

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:55

Začiatok

09:07:36

Koniec

09:08:32

09:08 - 09:08 Otvorenie rokovania

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:27

Začiatok

09:08:18

Koniec

09:08:45

09:08 - 13:00 Vyhlásenie kandidátky na funkciu predsedníčky Komisie

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:40

Začiatok

09:08:37

Koniec

09:09:17

Ursula von der Leyen

Zoznam : Candidate Commission President

Dĺžka vystúpenia

00:04:04

Začiatok

09:09:11

Koniec

09:13:15

Ursula von der Leyen

Zoznam : Candidate Commission President

Dĺžka vystúpenia

00:26:05

Začiatok

09:13:10

Koniec

09:39:15

Ursula von der Leyen

Zoznam : Candidate Commission President

Dĺžka vystúpenia

00:03:55

Začiatok

09:38:55

Koniec

09:42:50

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:35

Začiatok

09:42:45

Koniec

09:43:21

Manfred Weber

Zoznam : za skupinu EĽS

Dĺžka vystúpenia

00:04:32

Začiatok

09:43:08

Koniec

09:47:40

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:12

Začiatok

09:47:05

Koniec

09:47:17

Iratxe García Pérez

Zoznam : za skupinu S&D

Dĺžka vystúpenia

00:07:05

Začiatok

09:47:14

Koniec

09:54:19

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:13

Začiatok

09:53:51

Koniec

09:54:04

Dacian Cioloș

Zoznam : au nom du groupe Renew

Dĺžka vystúpenia

00:04:34

Začiatok

09:53:56

Koniec

09:58:30

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:10

Začiatok

09:58:02

Koniec

09:58:12

Philippe Lamberts

Zoznam : za skupinu Zelení/ESA

Dĺžka vystúpenia

00:06:18

Začiatok

09:58:06

Koniec

10:04:24

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

10:03:58

Koniec

10:04:16

Jörg Meuthen

Zoznam : au nom du groupe ID

Dĺžka vystúpenia

00:04:02

Začiatok

10:04:04

Koniec

10:08:07

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:14

Začiatok

10:07:41

Koniec

10:07:56

Raffaele Fitto

Zoznam : za skupinu EKR

Dĺžka vystúpenia

00:05:32

Začiatok

10:07:46

Koniec

10:13:18

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:19

Začiatok

10:12:53

Koniec

10:13:12

Martin Schirdewan

Zoznam : za skupinu GUE/NGL

Dĺžka vystúpenia

00:05:41

Začiatok

10:12:58

Koniec

10:18:40

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:13

Začiatok

10:18:14

Koniec

10:18:27

Nigel Farage

Zoznam : NI

Dĺžka vystúpenia

00:02:26

Začiatok

10:18:23

Koniec

10:20:49

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:28

Začiatok

10:20:39

Koniec

10:21:07

Ursula von der Leyen

Zoznam : Candidate Commission President

Dĺžka vystúpenia

00:06:33

Začiatok

10:20:55

Koniec

10:27:28

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:22

Začiatok

10:27:03

Koniec

10:27:26

Nico Semsrott

Zoznam : Verts/ALE

Dĺžka vystúpenia

00:00:48

Začiatok

10:27:16

Koniec

10:28:05

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:27

Začiatok

10:27:45

Koniec

10:28:12

Daniel Caspary

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:02:34

Začiatok

10:27:59

Koniec

10:30:33

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:09

Začiatok

10:30:08

Koniec

10:30:17

Roberto Gualtieri

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:03:30

Začiatok

10:30:16

Koniec

10:33:47

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:12

Začiatok

10:33:21

Koniec

10:33:34

Stéphane Séjourné

Zoznam : Renew

Dĺžka vystúpenia

00:02:30

Začiatok

10:33:26

Koniec

10:35:56

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

10:35:32

Koniec

10:35:47

Sven Giegold

Zoznam : Verts/ALE

Dĺžka vystúpenia

00:02:23

Začiatok

10:35:36

Koniec

10:37:59

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:32

Začiatok

10:37:25

Koniec

10:37:57

Marco Zanni

Zoznam : ID

Dĺžka vystúpenia

00:03:41

Začiatok

10:37:43

Koniec

10:41:24

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:10

Začiatok

10:40:57

Koniec

10:41:08

Roberts Zīle

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:01:37

Začiatok

10:41:02

Koniec

10:42:39

João Ferreira

Zoznam : GUE/NGL

Dĺžka vystúpenia

00:01:37

Začiatok

10:42:15

Koniec

10:43:53

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:04

Začiatok

10:42:17

Koniec

10:42:21

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:13

Začiatok

10:43:29

Koniec

10:43:43

Martin Sonneborn

Zoznam : NI

Dĺžka vystúpenia

00:02:11

Začiatok

10:43:33

Koniec

10:45:44

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:09

Začiatok

10:45:18

Koniec

10:45:27

Tamás Deutsch

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:03:00

Začiatok

10:45:21

Koniec

10:48:21

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:09

Začiatok

10:47:56

Koniec

10:48:06

Miriam Dalli

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:02:20

Začiatok

10:48:06

Koniec

10:50:26

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:10

Začiatok

10:50:20

Koniec

10:50:31

Caroline Voaden

Zoznam : Renew

Dĺžka vystúpenia

00:01:07

Začiatok

10:50:30

Koniec

10:51:37

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:13

Začiatok

10:51:30

Koniec

10:51:43

Bas Eickhout

Zoznam : Verts/ALE

Dĺžka vystúpenia

00:01:14

Začiatok

10:51:40

Koniec

10:52:54

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:10

Začiatok

10:52:49

Koniec

10:52:59

Nicolas Bay

Zoznam : ID

Dĺžka vystúpenia

00:01:38

Začiatok

10:52:54

Koniec

10:54:32

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:09

Začiatok

10:54:07

Koniec

10:54:16

Peter Lundgren

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:01:36

Začiatok

10:54:12

Koniec

10:55:48

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:08

Začiatok

10:55:22

Koniec

10:55:31

Marisa Matias

Zoznam : GUE/NGL

Dĺžka vystúpenia

00:01:54

Začiatok

10:55:26

Koniec

10:57:20

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:11

Začiatok

10:56:55

Koniec

10:57:07

Tiziana Beghin

Zoznam : NI

Dĺžka vystúpenia

00:02:13

Začiatok

10:57:00

Koniec

10:59:14

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:10

Začiatok

10:58:50

Koniec

10:59:01

Esteban González Pons

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:02:19

Začiatok

10:58:54

Koniec

11:01:14

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:09

Začiatok

11:00:50

Koniec

11:00:59

Claude Moraes

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:02:38

Začiatok

11:00:54

Koniec

11:03:32

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:09

Začiatok

11:03:08

Koniec

11:03:18

Luis Garicano

Zoznam : Renew

Dĺžka vystúpenia

00:01:37

Začiatok

11:03:18

Koniec

11:04:55

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:11

Začiatok

11:04:48

Koniec

11:05:00

Yannick Jadot

Zoznam : Verts/ALE

Dĺžka vystúpenia

00:01:50

Začiatok

11:04:55

Koniec

11:06:45

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:10

Začiatok

11:06:19

Koniec

11:06:29

Jaak Madison

Zoznam : ID

Dĺžka vystúpenia

00:01:37

Začiatok

11:06:27

Koniec

11:08:04

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:08

Začiatok

11:07:59

Koniec

11:08:08

Derk Jan Eppink

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:01:49

Začiatok

11:08:02

Koniec

11:09:52

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:09

Začiatok

11:09:25

Koniec

11:09:34

Nikolaj Villumsen

Zoznam : GUE/NGL

Dĺžka vystúpenia

00:01:53

Začiatok

11:09:29

Koniec

11:11:23

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:09

Začiatok

11:10:56

Koniec

11:11:06

Ivan Vilibor Sinčić

Zoznam : NI

Dĺžka vystúpenia

00:02:32

Začiatok

11:11:01

Koniec

11:13:34

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:10

Začiatok

11:13:07

Koniec

11:13:18

François-Xavier Bellamy

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:02:39

Začiatok

11:13:13

Koniec

11:15:52

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:09

Začiatok

11:15:29

Koniec

11:15:38

Kati Piri

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:02:33

Začiatok

11:15:32

Koniec

11:18:06

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:12

Začiatok

11:17:40

Koniec

11:17:53

Frédérique Ries

Zoznam : Renew

Dĺžka vystúpenia

00:02:17

Začiatok

11:17:44

Koniec

11:20:02

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:09

Začiatok

11:19:37

Koniec

11:19:47

Heidi Hautala

Zoznam : Verts/ALE

Dĺžka vystúpenia

00:01:11

Začiatok

11:19:46

Koniec

11:20:57

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:08

Začiatok

11:20:52

Koniec

11:21:01

Lars Patrick Berg

Zoznam : ID

Dĺžka vystúpenia

00:01:51

Začiatok

11:20:55

Koniec

11:22:46

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:13

Začiatok

11:22:21

Koniec

11:22:35

Assita Kanko

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:01:41

Začiatok

11:22:31

Koniec

11:24:12

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:10

Začiatok

11:24:07

Koniec

11:24:17

Manon Aubry

Zoznam : GUE/NGL

Dĺžka vystúpenia

00:02:00

Začiatok

11:24:11

Koniec

11:26:12

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:11

Začiatok

11:25:47

Koniec

11:25:59

Lefteris Nikolaou-Alavanos

Zoznam : NI

Dĺžka vystúpenia

00:02:13

Začiatok

11:25:59

Koniec

11:28:13

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:11

Začiatok

11:27:46

Koniec

11:27:58

Antonio Tajani

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:03:12

Začiatok

11:27:51

Koniec

11:31:04

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:10

Začiatok

11:30:36

Koniec

11:30:47

Jens Geier

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:36

Začiatok

11:30:49

Koniec

11:32:25

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:12

Začiatok

11:32:19

Koniec

11:32:32

Katalin Cseh

Zoznam : Renew

Dĺžka vystúpenia

00:01:16

Začiatok

11:32:33

Koniec

11:33:49

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:13

Začiatok

11:33:43

Koniec

11:33:56

Monika Vana

Zoznam : Verts/ALE

Dĺžka vystúpenia

00:01:53

Začiatok

11:33:47

Koniec

11:35:41

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:08

Začiatok

11:35:14

Koniec

11:35:22

Nicolaus Fest

Zoznam : ID

Dĺžka vystúpenia

00:01:48

Začiatok

11:35:18

Koniec

11:37:06

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:08

Začiatok

11:36:41

Koniec

11:36:50

Hermann Tertsch

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:02:14

Začiatok

11:36:44

Koniec

11:38:58

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:10

Začiatok

11:38:31

Koniec

11:38:41

Márton Gyöngyösi

Zoznam : NI

Dĺžka vystúpenia

00:01:52

Začiatok

11:38:34

Koniec

11:40:27

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:08

Začiatok

11:40:00

Koniec

11:40:09

Paulo Rangel

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:02:46

Začiatok

11:40:04

Koniec

11:42:51

Mairead McGuinness

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:10

Začiatok

11:42:23

Koniec

11:42:33

Sylvie Guillaume

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:42

Začiatok

11:42:27

Koniec

11:44:09

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:12

Začiatok

11:43:43

Koniec

11:43:55

Fredrick Federley

Zoznam : Renew

Dĺžka vystúpenia

00:01:26

Začiatok

11:43:53

Koniec

11:45:19

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:25

Začiatok

11:45:09

Koniec

11:45:34

Molly Scott Cato

Zoznam : Verts/ALE

Dĺžka vystúpenia

00:01:31

Začiatok

11:45:13

Koniec

11:46:44

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:23

Začiatok

11:46:18

Koniec

11:46:41

Christine Anderson

Zoznam : ID

Dĺžka vystúpenia

00:01:46

Začiatok

11:46:31

Koniec

11:48:17

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:16

Začiatok

11:47:53

Koniec

11:48:09

Geoffrey Van Orden

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:01:52

Začiatok

11:47:59

Koniec

11:49:51

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:08

Začiatok

11:49:24

Koniec

11:49:32

Mislav Kolakušić

Zoznam : NI

Dĺžka vystúpenia

00:01:48

Začiatok

11:49:29

Koniec

11:51:18

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:09

Začiatok

11:50:46

Koniec

11:50:55

Esther de Lange

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:03:05

Začiatok

11:50:51

Koniec

11:53:56

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:09

Začiatok

11:53:28

Koniec

11:53:38

Simona Bonafè

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:02:18

Začiatok

11:53:33

Koniec

11:55:51

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:36

Začiatok

11:55:17

Koniec

11:55:53

Dita Charanzová

Zoznam : Renew

Dĺžka vystúpenia

00:01:21

Začiatok

11:55:29

Koniec

11:56:50

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:09

Začiatok

11:56:40

Koniec

11:56:49

Ernest Urtasun

Zoznam : Verts/ALE

Dĺžka vystúpenia

00:01:41

Začiatok

11:56:44

Koniec

11:58:25

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:10

Začiatok

11:57:58

Koniec

11:58:08

Maximilian Krah

Zoznam : ID

Dĺžka vystúpenia

00:01:40

Začiatok

11:58:02

Koniec

11:59:43

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:12

Začiatok

11:59:15

Koniec

11:59:28

Ruža Tomašić

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:01:40

Začiatok

11:59:20

Koniec

12:01:00

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:08

Začiatok

12:00:34

Koniec

12:00:43

Dino Giarrusso

Zoznam : NI

Dĺžka vystúpenia

00:01:57

Začiatok

12:00:37

Koniec

12:02:35

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:09

Začiatok

12:02:03

Koniec

12:02:12

Tomas Tobé

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:02:33

Začiatok

12:02:08

Koniec

12:04:41

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:14

Začiatok

12:04:10

Koniec

12:04:24

Marina Kaljurand

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:23

Začiatok

12:04:20

Koniec

12:05:43

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:18

Začiatok

12:05:38

Koniec

12:05:56

Cristian Ghinea

Zoznam : Renew

Dĺžka vystúpenia

00:01:35

Začiatok

12:05:43

Koniec

12:07:18

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:12

Začiatok

12:06:53

Koniec

12:07:06

Alyn Smith

Zoznam : Verts/ALE

Dĺžka vystúpenia

00:01:56

Začiatok

12:06:58

Koniec

12:08:54

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:25

Začiatok

12:08:12

Koniec

12:08:37

Joachim Kuhs

Zoznam : ID

Dĺžka vystúpenia

00:01:44

Začiatok

12:08:26

Koniec

12:10:11

Patryk Jaki

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:01:18

Začiatok

12:09:52

Koniec

12:11:10

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:10

Začiatok

12:11:03

Koniec

12:11:13

Dubravka Šuica

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:03:17

Začiatok

12:11:08

Koniec

12:14:25

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:19

Začiatok

12:13:46

Koniec

12:14:06

Javier Moreno Sánchez

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:02:31

Začiatok

12:13:56

Koniec

12:16:27

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:14

Začiatok

12:15:46

Koniec

12:16:00

Elsi Katainen

Zoznam : Renew

Dĺžka vystúpenia

00:01:49

Začiatok

12:15:54

Koniec

12:17:43

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:12

Začiatok

12:17:15

Koniec

12:17:27

Marcel Kolaja

Zoznam : Verts/ALE

Dĺžka vystúpenia

00:01:23

Začiatok

12:17:27

Koniec

12:18:50

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:14

Začiatok

12:18:42

Koniec

12:18:57

Gunnar Beck

Zoznam : ID

Dĺžka vystúpenia

00:01:54

Začiatok

12:18:46

Koniec

12:20:40

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:19

Začiatok

12:20:14

Koniec

12:20:33

Alexandr Vondra

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:02:07

Začiatok

12:20:23

Koniec

12:22:30

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:10

Začiatok

12:21:59

Koniec

12:22:10

Seán Kelly

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:02:47

Začiatok

12:22:10

Koniec

12:24:58

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:12

Začiatok

12:24:24

Koniec

12:24:37

Bogusław Liberadzki

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:57

Začiatok

12:24:32

Koniec

12:26:29

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:33

Začiatok

12:26:03

Koniec

12:26:36

Ilhan Kyuchyuk

Zoznam : Renew

Dĺžka vystúpenia

00:02:00

Začiatok

12:26:07

Koniec

12:28:08

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:11

Začiatok

12:27:39

Koniec

12:27:50

Andrius Kubilius

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:02:15

Začiatok

12:27:51

Koniec

12:30:06

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:08

Začiatok

12:29:57

Koniec

12:30:06

Dan Nica

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:02:07

Začiatok

12:30:01

Koniec

12:32:08

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:10

Začiatok

12:31:41

Koniec

12:31:52

Urmas Paet

Zoznam : Renew

Dĺžka vystúpenia

00:01:39

Začiatok

12:31:45

Koniec

12:33:25

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:12

Začiatok

12:32:59

Koniec

12:33:11

Roberta Metsola

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:02:19

Začiatok

12:33:02

Koniec

12:35:21

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:13

Začiatok

12:34:55

Koniec

12:35:09

Pierre Larrouturou

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:02:01

Začiatok

12:34:59

Koniec

12:37:01

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:10

Začiatok

12:36:34

Koniec

12:36:45

Hilde Vautmans

Zoznam : Renew

Dĺžka vystúpenia

00:01:39

Začiatok

12:36:38

Koniec

12:38:17

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:11

Začiatok

12:37:51

Koniec

12:38:02

Siegfried Mureşan

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:02:11

Začiatok

12:38:00

Koniec

12:40:11

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:11

Začiatok

12:40:04

Koniec

12:40:16

Carlos Zorrinho

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:54

Začiatok

12:40:09

Koniec

12:42:03

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:16

Začiatok

12:41:37

Koniec

12:41:54

Sophia in 't Veld

Zoznam : Renew

Dĺžka vystúpenia

00:01:49

Začiatok

12:41:46

Koniec

12:43:35

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:10

Začiatok

12:43:29

Koniec

12:43:40

Karoline Edtstadler

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:02:41

Začiatok

12:43:32

Koniec

12:46:14

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:20

Začiatok

12:45:48

Koniec

12:46:08

Andreas Schieder

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:58

Začiatok

12:45:54

Koniec

12:47:53

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:09

Začiatok

12:47:27

Koniec

12:47:37

Charles Goerens

Zoznam : Renew

Dĺžka vystúpenia

00:01:47

Začiatok

12:47:31

Koniec

12:49:18

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:08

Začiatok

12:48:53

Koniec

12:49:02

Eva Maydell

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:02:12

Začiatok

12:48:56

Koniec

12:51:09

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:09

Začiatok

12:50:43

Koniec

12:50:52

Christel Schaldemose

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:32

Začiatok

12:50:46

Koniec

12:52:18

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:09

Začiatok

12:51:52

Koniec

12:52:02

Claudia Gamon

Zoznam : Renew

Dĺžka vystúpenia

00:01:56

Začiatok

12:51:56

Koniec

12:53:52

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:14

Začiatok

12:53:26

Koniec

12:53:40

Richard Corbett

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:58

Začiatok

12:53:29

Koniec

12:55:28

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:14

Začiatok

12:55:01

Koniec

12:55:16

Pedro Marques

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:57

Začiatok

12:55:09

Koniec

12:57:07

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

12:56:39

Koniec

12:56:54

Ursula von der Leyen

Zoznam : Candidate Commission President

Dĺžka vystúpenia

00:03:58

Začiatok

12:56:48

Koniec

13:00:46

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:20

Začiatok

13:00:19

Koniec

13:00:39

15:02 - 15:03 Pokračovanie prerušeného rokovania

15:02 - 15:03

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:02

Začiatok

15:02:58

Koniec

15:03:00

15:03 - 15:03 Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:11

Začiatok

15:03:12

Koniec

15:03:24

15:03 - 15:03 Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu: pozri zápisnicu

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:45

Začiatok

15:03:18

Koniec

15:04:03

15:03 - 16:06 Zhodnotenie činnosti rumunského predsedníctva Rady (rozprava)

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:33

Začiatok

15:03:52

Koniec

15:04:25

Viorica Dăncilă

Zoznam : CouncilMember

Dĺžka vystúpenia

00:14:18

Začiatok

15:04:15

Koniec

15:18:34

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:25

Začiatok

15:18:08

Koniec

15:18:34

Maroš Šefčovič

Zoznam : Podpredseda Komisie

Dĺžka vystúpenia

00:06:10

Začiatok

15:18:28

Koniec

15:24:38

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:19

Začiatok

15:24:32

Koniec

15:24:51

Andrey Kovatchev

Zoznam : V mene politickej skupiny

Dĺžka vystúpenia

00:06:23

Začiatok

15:24:49

Koniec

15:31:12

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

15:31:06

Koniec

15:31:21

Iratxe García Pérez

Zoznam : za skupinu S&D

Dĺžka vystúpenia

00:03:59

Začiatok

15:31:14

Koniec

15:35:13

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:16

Začiatok

15:34:47

Koniec

15:35:04

Dragoş Tudorache

Zoznam : au nom du groupe Renew

Dĺžka vystúpenia

00:03:19

Začiatok

15:34:56

Koniec

15:38:15

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:12

Začiatok

15:37:49

Koniec

15:38:02

Philippe Lamberts

Zoznam : za skupinu Zelení/ESA

Dĺžka vystúpenia

00:04:46

Začiatok

15:37:56

Koniec

15:42:43

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:16

Začiatok

15:42:13

Koniec

15:42:29

Nicolas Bay

Zoznam : au nom du groupe ID

Dĺžka vystúpenia

00:04:10

Začiatok

15:42:20

Koniec

15:46:30

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:12

Začiatok

15:46:04

Koniec

15:46:17

Ruža Tomašić

Zoznam : za skupinu EKR

Dĺžka vystúpenia

00:03:16

Začiatok

15:46:10

Koniec

15:49:26

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:12

Začiatok

15:49:01

Koniec

15:49:13

Dimitrios Papadimoulis

Zoznam : za skupinu GUE/NGL

Dĺžka vystúpenia

00:04:00

Začiatok

15:49:07

Koniec

15:53:07

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

15:52:40

Koniec

15:52:55

Jake Pugh

Zoznam : NI

Dĺžka vystúpenia

00:03:08

Začiatok

15:52:52

Koniec

15:56:00

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

15:55:54

Koniec

15:56:11

Maroš Šefčovič

Zoznam : Podpredseda Komisie

Dĺžka vystúpenia

00:02:16

Začiatok

15:56:09

Koniec

15:58:25

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:19

Začiatok

15:58:19

Koniec

15:58:39

Viorica Dăncilă

Zoznam : CouncilMember

Dĺžka vystúpenia

00:08:13

Začiatok

15:58:26

Koniec

16:06:39

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:37

Začiatok

16:06:11

Koniec

16:06:48

18:04 - 18:04

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:14

Začiatok

18:04:01

Koniec

18:04:15

18:06 - 18:06 Pokračovanie prerušeného rokovania

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:20

Začiatok

18:06:30

Koniec

18:06:51

18:06 - 18:42 Voľba predsedníčky Komisie

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:35:39

Začiatok

18:06:48

Koniec

18:42:28

19:32 - 19:32

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:27

Začiatok

19:32:20

Koniec

19:32:47

19:32 - 19:32 Pokračovanie prerušeného rokovania

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:21

Začiatok

19:32:38

Koniec

19:33:00

19:32 - 19:38 Voľba predsedníčky Komisie

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:04:28

Začiatok

19:32:52

Koniec

19:37:21

Ursula von der Leyen

Zoznam :

Dĺžka vystúpenia

00:01:53

Začiatok

19:36:56

Koniec

19:38:49

David Maria Sassoli

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:43

Začiatok

19:38:12

Koniec

19:38:56

19:46 - 19:46

Fabio Massimo Castaldo

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:10

Začiatok

19:46:29

Koniec

19:46:40

19:46 - 19:48 Pokračovanie prerušeného rokovania

Fabio Massimo Castaldo

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:02:19

Začiatok

19:46:34

Koniec

19:48:53

19:48 - 20:52 Vykonávanie globálnej stratégie EÚ (rozprava)

Fabio Massimo Castaldo

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:37

Začiatok

19:48:35

Koniec

19:49:13

Federica Mogherini

Zoznam : VPC/HR

Dĺžka vystúpenia

00:11:09

Začiatok

19:49:08

Koniec

20:00:17

Fabio Massimo Castaldo

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:26

Začiatok

20:00:09

Koniec

20:00:36

Michael Gahler

Zoznam : za skupinu EĽS

Dĺžka vystúpenia

00:01:37

Začiatok

20:00:27

Koniec

20:02:04

Fabio Massimo Castaldo

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:21

Začiatok

20:01:37

Koniec

20:01:59

Kati Piri

Zoznam : V mene politickej skupiny

Dĺžka vystúpenia

00:01:40

Začiatok

20:01:54

Koniec

20:03:34

Fabio Massimo Castaldo

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

20:03:28

Koniec

20:03:46

Hilde Vautmans

Zoznam : au nom du groupe Renew

Dĺžka vystúpenia

00:02:18

Začiatok

20:03:37

Koniec

20:05:56

Fabio Massimo Castaldo

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:28

Začiatok

20:05:33

Koniec

20:06:01

Claire Fox

Zoznam : NI

Dĺžka vystúpenia

00:01:10

Začiatok

20:05:47

Koniec

20:06:57

Fabio Massimo Castaldo

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:21

Začiatok

20:06:42

Koniec

20:07:03

Hilde Vautmans

Zoznam : Renew

Dĺžka vystúpenia

00:00:34

Začiatok

20:06:51

Koniec

20:07:26

Fabio Massimo Castaldo

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:33

Začiatok

20:07:13

Koniec

20:07:47

Reinhard Bütikofer

Zoznam : za skupinu Zelení/ESA

Dĺžka vystúpenia

00:02:53

Začiatok

20:07:35

Koniec

20:10:28

Fabio Massimo Castaldo

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:23

Začiatok

20:10:01

Koniec

20:10:24

Thierry Mariani

Zoznam : au nom du groupe ID

Dĺžka vystúpenia

00:02:14

Začiatok

20:10:15

Koniec

20:12:30

Fabio Massimo Castaldo

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:18

Začiatok

20:12:03

Koniec

20:12:21

Charlie Weimers

Zoznam : za skupinu EKR

Dĺžka vystúpenia

00:01:45

Začiatok

20:12:12

Koniec

20:13:58

Fabio Massimo Castaldo

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:21

Začiatok

20:13:31

Koniec

20:13:52

Özlem Demirel

Zoznam : za skupinu GUE/NGL

Dĺžka vystúpenia

00:02:00

Začiatok

20:13:44

Koniec

20:15:44

Fabio Massimo Castaldo

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:27

Začiatok

20:15:16

Koniec

20:15:43

Nathan Gill

Zoznam : NI

Dĺžka vystúpenia

00:01:31

Začiatok

20:15:34

Koniec

20:17:05

Fabio Massimo Castaldo

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:16

Začiatok

20:16:38

Koniec

20:16:55

Dubravka Šuica

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:42

Začiatok

20:16:46

Koniec

20:18:29

Fabio Massimo Castaldo

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:16

Začiatok

20:18:02

Koniec

20:18:18

Isabel Santos

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:49

Začiatok

20:18:11

Koniec

20:20:00

Fabio Massimo Castaldo

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

20:19:33

Koniec

20:19:49

Ilhan Kyuchyuk

Zoznam : Renew

Dĺžka vystúpenia

00:01:40

Začiatok

20:19:39

Koniec

20:21:20

Fabio Massimo Castaldo

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:16

Začiatok

20:20:49

Koniec

20:21:05

Lars Patrick Berg

Zoznam : ID

Dĺžka vystúpenia

00:01:59

Začiatok

20:20:57

Koniec

20:22:56

Fabio Massimo Castaldo

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

20:22:24

Koniec

20:22:42

David McAllister

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:19

Začiatok

20:22:35

Koniec

20:23:54

Fabio Massimo Castaldo

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:14

Začiatok

20:23:47

Koniec

20:24:02

Brando Benifei

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:40

Začiatok

20:23:53

Koniec

20:25:34

Fabio Massimo Castaldo

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

20:25:07

Koniec

20:25:23

Bernard Guetta

Zoznam : Renew

Dĺžka vystúpenia

00:01:35

Začiatok

20:25:13

Koniec

20:26:49

Fabio Massimo Castaldo

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

20:26:21

Koniec

20:26:37

Francisco José Millán Mon

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:37

Začiatok

20:26:28

Koniec

20:28:05

Fabio Massimo Castaldo

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

20:27:39

Koniec

20:27:54

Marina Kaljurand

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:44

Začiatok

20:27:45

Koniec

20:29:30

Fabio Massimo Castaldo

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

20:29:02

Koniec

20:29:20

Urmas Paet

Zoznam : Renew

Dĺžka vystúpenia

00:01:11

Začiatok

20:29:15

Koniec

20:30:26

Fabio Massimo Castaldo

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

20:30:17

Koniec

20:30:33

Željana Zovko

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:46

Začiatok

20:30:23

Koniec

20:32:10

Fabio Massimo Castaldo

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

20:31:42

Koniec

20:31:57

Tonino Picula

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:02:02

Začiatok

20:31:48

Koniec

20:33:50

Fabio Massimo Castaldo

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:18

Začiatok

20:33:23

Koniec

20:33:42

Alexander Alexandrov Yordanov

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:43

Začiatok

20:33:32

Koniec

20:35:16

Fabio Massimo Castaldo

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:36

Začiatok

20:34:50

Koniec

20:35:26

Neena Gill

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:56

Začiatok

20:35:10

Koniec

20:37:07

Fabio Massimo Castaldo

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:25

Začiatok

20:36:41

Koniec

20:37:06

Martin Horwood

Zoznam : Renew

Dĺžka vystúpenia

00:01:42

Začiatok

20:36:54

Koniec

20:38:37

Fabio Massimo Castaldo

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:30

Začiatok

20:38:10

Koniec

20:38:40

Robert Rowland

Zoznam : NI

Dĺžka vystúpenia

00:00:32

Začiatok

20:38:20

Koniec

20:38:53

Martin Horwood

Zoznam : Renew

Dĺžka vystúpenia

00:00:48

Začiatok

20:38:43

Koniec

20:39:31

Fabio Massimo Castaldo

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:16

Začiatok

20:39:16

Koniec

20:39:33

Juan Fernando López Aguilar

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:41

Začiatok

20:39:24

Koniec

20:41:06

Fabio Massimo Castaldo

Zoznam : PT

Dĺžka vystúpenia

00:00:19

Začiatok

20:40:39

Koniec

20:40:59

Julie Ward

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:48

Začiatok

20:40:47

Koniec

20:42:35