Informácie o rokovacej sále.

Ako funguje rokovacia sála?

Fotografia rokovacej sály

Chceli by ste vedieť, ako rokovacia sála funguje počas plenárneho rokovania?

Dozviete sa to v tejto interaktívnej ukážke.

Ak chcete zistiť, ako to funguje v rokovacej sále, prezrite si jej jednotlivé miesta – uvidíte všetko, od práce predsedu cez politické skupiny a čestnú galériu, kam majú prístup občania, až po tlmočníkov.

Zasadací poriadok v rokovacej sále

Interaktívna rokovacia sála

751 poslancov Európskeho parlamentu sa stretáva na plenárnych schôdzach v rokovacích sálach v Štrasburgu a Bruseli.

Poslanci sedia zoskupení podľa politických skupín. Tí, ktorí nepatria do žiadnej politickej skupiny, sedia medzi nezaradenými poslancami .

Existujú dva zasadacie poriadky, jeden pre rokovaciu sálu v Štrasburgu a druhý pre rokovaciu sálu v Bruseli. Aktualizujú sa pred každou plenárnou schôdzou.

Prioritné informácie a dokumenty

 • Final draft agenda for the sittings of 31 May and 01 June 2017 (Brussels)

  23-05-2017 17:30
  Zobraziť
 • Deadlines for the May II part-session (Brussels)

  24-05-2017 13:15
  Pozrieť dokument
 • Draft agenda for the sittings of 12-15 June 2017 (Strasbourg)

  23-05-2017 17:30
  Zobraziť
 • Deadlines for the June part-session (Strasbourg)

  24-05-2017 13:15
  Pozrieť dokument
 • Decisions of several committees to enter into interinstitutional negotiations (CULT, INTA, ITRE, IMCO, PECH and LIBE )

  18-05-2017 12:30
  Zobraziť
 • Decision of the BUDG and ECON committees to enter into interinstitutional negotiations (no request for vote received)

  18-05-2017 09:00
  Zobraziť
 • Information booklet on the general revision of the Rules of Procedure

  27-02-2017 16:00
  Zobraziť
 • Actions taken on Parliament's positions and resolutions

  24-05-2017 14:40
  Zobraziť