Plenárne zasadnutie

Plenárna schôdza 14 – 17. apríla 2014
Štrasburg
 
 
Nasledujúca plenárna schôdza sa bude konať 1. júla 2014 v Štrasburgu.
 
 
 
Ročný kalendár