Informácie o rokovacej sále.

Ako funguje rokovacia sála?

Fotografia rokovacej sály

Chceli by ste vedieť, ako rokovacia sála funguje počas plenárneho rokovania?

Dozviete sa to v tejto interaktívnej ukážke.

Ak chcete zistiť, ako to funguje v rokovacej sále, prezrite si jej jednotlivé miesta – uvidíte všetko, od práce predsedu cez politické skupiny a čestnú galériu, kam majú prístup občania, až po tlmočníkov.

Zasadací poriadok v rokovacej sále

Interaktívna rokovacia sála

751 poslancov Európskeho parlamentu sa stretáva na plenárnych schôdzach v rokovacích sálach v Štrasburgu a Bruseli.

Poslanci sedia zoskupení podľa politických skupín. Tí, ktorí nepatria do žiadnej politickej skupiny, sedia medzi nezaradenými poslancami .

Existujú dva zasadacie poriadky, jeden pre rokovaciu sálu v Štrasburgu a druhý pre rokovaciu sálu v Bruseli. Aktualizujú sa pred každou plenárnou schôdzou.

Prioritné informácie a dokumenty

 • Final draft agenda for the sittings of 02-03 May (Brussels), subject to adoption by the Plenary on Wednesday 2 May

  24-04-2018 17:45
  Zobraziť
 • Deadlines for the May I part-session (Brussels)

  24-04-2018 17:00
  Pozrieť dokument
 • Calendar for the 2019 parliamentary year

  19-04-2018 12:00
  Pozrieť dokument
 • Draft agenda for the sittings of 28-31 May (Strasbourg)

  24-04-2018 17:15
  Zobraziť
 • Deadlines for the May II part-session (Strasbourg)

  24-04-2018 17:00
  Pozrieť dokument
 • Decisions of the ITRE, TRAN and EMPL committees to enter into interinstitutional negotiations (updated)

  19-04-2018 12:30
  Zobraziť
 • ECON Corrigendum (approved)

  17-04-2018 18:45
  Zobraziť
 • Recommendation of the JURI committee for a decision to raise no objection to a delegated act (approved)

  17-04-2018 18:45
  Zobraziť
 • Actions taken on Parliament's positions and resolutions

  28-11-2017 10:30
  Zobraziť
 • Information booklet on the general revision of the Rules of Procedure

  27-02-2017 16:00
  Zobraziť