Priamy prenos

od 16. do 19. januára 2017 / / Štrasburg

Tlmočenie rozpravy slúži na uľahčenie komunikácie a nepredstavuje autentický záznam konania. Iba pôvodný prejav alebo zrevidovaný preklad sú autentické.

Pozri tiež

Prioritné informácie a dokumenty

Právne oznámenie

Časový plán

Tieto časové plány sú približné a slúžia výlučne na informačné účely. Môžu sa kedykoľvek bez varovania zmeniť v súlade s najnovším vývojom v rokovacej sále.