Informácie o rokovacej sále.

Ako funguje rokovacia sála?

Fotografia rokovacej sály

Chceli by ste vedieť, ako rokovacia sála funguje počas plenárneho rokovania?

Dozviete sa to v tejto interaktívnej ukážke.

Ak chcete zistiť, ako to funguje v rokovacej sále, prezrite si jej jednotlivé miesta – uvidíte všetko, od práce predsedu cez politické skupiny a čestnú galériu, kam majú prístup občania, až po tlmočníkov.

Zasadací poriadok v rokovacej sále

Interaktívna rokovacia sála

751 poslancov Európskeho parlamentu sa stretáva na plenárnych schôdzach v rokovacích sálach v Štrasburgu a Bruseli.

Poslanci sedia zoskupení podľa politických skupín. Tí, ktorí nepatria do žiadnej politickej skupiny, sedia medzi nezaradenými poslancami .

Existujú dva zasadacie poriadky, jeden pre rokovaciu sálu v Štrasburgu a druhý pre rokovaciu sálu v Bruseli. Aktualizujú sa pred každou plenárnou schôdzou.

Prioritné informácie a dokumenty

 • Final draft agenda for the sittings of 1-2 March 2017 (Brussels)

  21-02-2017 15:45
  Zobraziť
 • Deadlines for the March I part-session (Brussels)

  27-02-2017 14:30
  Pozrieť dokument
 • Draft agenda for the sittings of 13-16 March 2017 (Strasbourg)

  21-02-2017 16:00
  Zobraziť
 • Deadlines for the March II part-session (Strasbourg)

  17-02-2017 11:30
  Pozrieť dokument
 • Information booklet on the general revision of the Rules of Procedure - A brief overview of the main changes

  27-02-2017 16:00
  Zobraziť
 • Actions taken on Parliament's positions and resolutions

  22-02-2017 11:15
  Zobraziť