Informácie o rokovacej sále.

Ako funguje rokovacia sála?

Fotografia rokovacej sály

Chceli by ste vedieť, ako rokovacia sála funguje počas plenárneho rokovania?

Dozviete sa to v tejto interaktívnej ukážke.

Ak chcete zistiť, ako to funguje v rokovacej sále, prezrite si jej jednotlivé miesta – uvidíte všetko, od práce predsedu cez politické skupiny a čestnú galériu, kam majú prístup občania, až po tlmočníkov.

Zasadací poriadok v rokovacej sále

Interaktívna rokovacia sála

751 poslancov Európskeho parlamentu sa stretáva na plenárnych schôdzach v rokovacích sálach v Štrasburgu a Bruseli.

Poslanci sedia zoskupení podľa politických skupín. Tí, ktorí nepatria do žiadnej politickej skupiny, sedia medzi nezaradenými poslancami .

Existujú dva zasadacie poriadky, jeden pre rokovaciu sálu v Štrasburgu a druhý pre rokovaciu sálu v Bruseli. Aktualizujú sa pred každou plenárnou schôdzou.

Prioritné informácie a dokumenty

 • Agenda for the sittings of 11-14 December (Strasbourg)

  13-12-2017 12:45
  Zobraziť
 • Deadlines for the December part-session (Strasbourg)

  11-12-2017 22:00
  Pozrieť dokument
 • Decisions of several committees (IMCO and ECON/LIBE) to enter into intersintitutional negotiations (updated)

  14-12-2017 12:20
  Zobraziť
 • Decisions of several committees (JURI, CULT, IMCO/JURI, AFCO) to enter into interinstitutional negotiations (announced on 29 November - updated)

  12-12-2017 12:45
  Zobraziť
 • Recommendation of the ECON committee for a decision to raise no objection to a delegated act (approved)

  11-12-2017 19:00
  Zobraziť
 • Actions taken on Parliament's positions and resolutions

  28-11-2017 10:30
  Zobraziť
 • Information booklet on the general revision of the Rules of Procedure

  27-02-2017 16:00
  Zobraziť