Informácie o rokovacej sále.

Ako funguje rokovacia sála?

Fotografia rokovacej sály

Chceli by ste vedieť, ako rokovacia sála funguje počas plenárneho rokovania?

Dozviete sa to v tejto interaktívnej ukážke.

Ak chcete zistiť, ako to funguje v rokovacej sále, prezrite si jej jednotlivé miesta – uvidíte všetko, od práce predsedu cez politické skupiny a čestnú galériu, kam majú prístup občania, až po tlmočníkov.

Zasadací poriadok v rokovacej sále

Interaktívna rokovacia sála

751 poslancov Európskeho parlamentu sa stretáva na plenárnych schôdzach v rokovacích sálach v Štrasburgu a Bruseli.

Poslanci sedia zoskupení podľa politických skupín. Tí, ktorí nepatria do žiadnej politickej skupiny, sedia medzi nezaradenými poslancami .

Existujú dva zasadacie poriadky, jeden pre rokovaciu sálu v Štrasburgu a druhý pre rokovaciu sálu v Bruseli. Aktualizujú sa pred každou plenárnou schôdzou.

Prioritné informácie a dokumenty

 • Final draft agenda for the sittings of 28 February - 01 March (Brussels)

  13-02-2018 17:00
  Zobraziť
 • Deadlines for the February II part-session (Brussels)

  13-02-2018 17:00
  Pozrieť dokument
 • Draft agenda for the sittings of 12-15 March (Strasbourg)

  13-02-2018 17:00
  Zobraziť
 • Deadlines for the March part-session (Strasbourg)

  08-02-2018 16:00
  Pozrieť dokument
 • Nominal composition of the special committee on the Union's authorisation procedure for pesticides

  07-02-2018 18:35
  Pozrieť dokument
 • Decisions of several committees to enter into interinstitutional negotiations (updated)

  08-02-2018 12:30
  Zobraziť
 • Recommendations of the ECON committee for decisions to raise no objections to an implementing act and a delegated act (approved on Tuesday 6 February)

  06-02-2018 19:00
  Zobraziť
 • Actions taken on Parliament's positions and resolutions

  28-11-2017 10:30
  Zobraziť
 • Information booklet on the general revision of the Rules of Procedure

  27-02-2017 16:00
  Zobraziť