Informácie o rokovacej sále.

Ako funguje rokovacia sála?

Fotografia rokovacej sály

Chceli by ste vedieť, ako rokovacia sála funguje počas plenárneho rokovania?

Dozviete sa to v tejto interaktívnej ukážke.

Ak chcete zistiť, ako to funguje v rokovacej sále, prezrite si jej jednotlivé miesta – uvidíte všetko, od práce predsedu cez politické skupiny a čestnú galériu, kam majú prístup občania, až po tlmočníkov.

Zasadací poriadok v rokovacej sále

Interaktívna rokovacia sála

751 poslancov Európskeho parlamentu sa stretáva na plenárnych schôdzach v rokovacích sálach v Štrasburgu a Bruseli.

Poslanci sedia zoskupení podľa politických skupín. Tí, ktorí nepatria do žiadnej politickej skupiny, sedia medzi nezaradenými poslancami .

Existujú dva zasadacie poriadky, jeden pre rokovaciu sálu v Štrasburgu a druhý pre rokovaciu sálu v Bruseli. Aktualizujú sa pred každou plenárnou schôdzou.

Prioritné informácie a dokumenty

 • Draft agenda for the sittings of 15-18 July 2019 (Strasbourg)

  08-07-2019 15:00
  Zobraziť
 • Deadlines for the July II part-session (Strasbourg)

  05-07-2019 13:00
  Pozrieť dokument
 • Appointments to committees

  03-07-2019 22:30
  Pozrieť dokument
 • Result of the election of the President of Parliament

  08-07-2019 09:00
  Zobraziť
 • Result of the election of the Vice-presidents of Parliament

  08-07-2019 09:00
  Zobraziť
 • Result of the election of the Quaestors of Parliament

  08-07-2019 09:00
  Zobraziť
 • Actions taken on Parliament's positions and resolutions

  28-11-2017 10:30
  Zobraziť