Informácie o rokovacej sále.

Ako funguje rokovacia sála?

Photo

Chceli by ste vedieť, ako rokovacia sála funguje počas plenárneho rokovania?

Dozviete sa to v tejto interaktívnej ukážke.

Ak chcete zistiť, ako to funguje v rokovacej sále, prezrite si jej jednotlivé miesta – uvidíte všetko, od práce predsedu cez politické skupiny a čestnú galériu, kam majú prístup občania, až po tlmočníkov.

Zasadací poriadok v rokovacej sále

Photo

751 poslancov Európskeho parlamentu sa stretáva na plenárnych schôdzach v rokovacích sálach v Štrasburgu a Bruseli.

Poslanci sedia zoskupení podľa politických skupín. Tí, ktorí nepatria do žiadnej politickej skupiny, sedia medzi nezaradenými poslancami .

Existujú dva zasadacie poriadky, jeden pre rokovaciu sálu v Štrasburgu a druhý pre rokovaciu sálu v Bruseli. Aktualizujú sa pred každou plenárnou schôdzou.

Prioritné informácie a dokumenty

 • Final draft agenda for the sittings of 09-12 May 2016 (Strasbourg)

  04-05-2016 19:15
  Zobraziť
 • Draft agenda for the sittings of 25-26 May (Brussels)

  04-05-2016 18:40
  Zobraziť
 • Corrigendum (to be announced on 9 May)

  04-05-2016 17:20
  Zobraziť
 • Deadlines for the May I part-session (Strasbourg)

  04-05-2016 17:17
  Pozrieť dokument
 • Actions taken on Parliament's positions and resolutions

  04-05-2016 16:40
  Zobraziť
 • Recommendation of the IMCO Committee - Rule 105(6)

  27-04-2016 15:25
  Zobraziť