Informácie o rokovacej sále.

Ako funguje rokovacia sála?

Fotografia rokovacej sály

Chceli by ste vedieť, ako rokovacia sála funguje počas plenárneho rokovania?

Dozviete sa to v tejto interaktívnej ukážke.

Ak chcete zistiť, ako to funguje v rokovacej sále, prezrite si jej jednotlivé miesta – uvidíte všetko, od práce predsedu cez politické skupiny a čestnú galériu, kam majú prístup občania, až po tlmočníkov.

Zasadací poriadok v rokovacej sále

Interaktívna rokovacia sála

751 poslancov Európskeho parlamentu sa stretáva na plenárnych schôdzach v rokovacích sálach v Štrasburgu a Bruseli.

Poslanci sedia zoskupení podľa politických skupín. Tí, ktorí nepatria do žiadnej politickej skupiny, sedia medzi nezaradenými poslancami .

Existujú dva zasadacie poriadky, jeden pre rokovaciu sálu v Štrasburgu a druhý pre rokovaciu sálu v Bruseli. Aktualizujú sa pred každou plenárnou schôdzou.

Prioritné informácie a dokumenty

 • Final draft agenda for the sittings of 9 and 10 October 2019 (Brussels)

  19-09-2019 15:00
  Zobraziť
 • Deadlines for the October I part-session (Brussels)

  19-09-2019 13:00
  Pozrieť dokument
 • Draft agenda for the sittings of 21-24 October 2019 (Strasbourg)

  19-09-2019 15:00
  Zobraziť
 • Deadlines for the October II part-session (Strasbourg)

  19-09-2019 15:00
  Pozrieť dokument
 • JURI, TRAN and EMPL corrigenda (approved)

  17-09-2019 18:30
  Zobraziť
 • Actions taken on Parliament's positions and resolutions

  30-07-2019 11:50
  Zobraziť