Menu de recherche
(open calendar)
(open calendar)
 
Orgán
 
Schôdze
 
   
 
 
Ročný kalendár

Ročný kalendár činností Európskeho parlamentu stanovuje Parlament každý rok na návrh konferencie predsedov. Je rozdelený na zasadnutia a schôdze.

Program obsahuje :
  • 12 štvordňových plenárnych zasadnutí v Štrasburgu a 6 dvojdňových dodatočných zasadnutí v Bruseli,
  • 2 týždne do mesiaca na schôdze parlamentných výborov a medziparlamentných delegácií,
  • 1 týždeň do mesiaca na schôdze politických skupín
  • a 4 týždne do roka určené výhradne na prácu a pôsobenie európskych poslancov v ich volebných obvodoch.
 
Ročný kalendár