Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  Lowering of employment standards for workers

Question for written answer P-005786/2018
to the Commission
Rule 130
Julia Pitera (PPE)

15-11-2018 P-005786/2018

  Use of European Structural and Investment Funds to repay European Investment Bank loans

Question for written answer P-005785/2018
to the Commission
Rule 130
Siegfried Mureşan (PPE)

15-11-2018 P-005785/2018

  How will the Commission resolve the crisis in the sugar sector?

Question for written answer P-005764/2018
to the Commission
Rule 130
Norbert Erdős (PPE)

14-11-2018 P-005764/2018

  Infringement of the CEFTA by Kosovo

Question for written answer P-005763/2018
to the Commission
Rule 130
Andor Deli (PPE)

14-11-2018 P-005763/2018

  VAT rates on medicaments

Question for written answer P-005752/2018
to the Commission
Rule 130
Roberto Gualtieri (S&D), Giovanni La Via (PPE)

13-11-2018 P-005752/2018

  Annulment of the regulation on the energy labelling of vacuum cleaners

Question for written answer P-005751/2018
to the Commission
Rule 130
Kathleen Van Brempt (S&D)

13-11-2018 P-005751/2018

  Enforcing entitlements arising from EU law

Question for written answer P-005746/2018
to the Commission
Rule 130
Pál Csáky (PPE)

13-11-2018 P-005746/2018

  The shared economy and tourism

Question for written answer P-005722/2018
to the Commission
Rule 130
Jiří Maštálka (GUE/NGL)

12-11-2018 P-005722/2018

  RLAH and the sustainability mechanism in the roaming regulation

Question for written answer P-005718/2018
to the Commission
Rule 130
Michał Boni (PPE)

12-11-2018 P-005718/2018

  Support for cooperative structures and groups affected by storm Leslie

Question for written answer E-005714/2018
to the Commission
Rule 130
Miguel Viegas (GUE/NGL)

11-11-2018 E-005714/2018

Kontakt

Parlamentné otázky

Parlamentné otázky sú otázky európskych poslancov adresované iným inštitúciám a orgánom Európskej únie. Sú priamym nástrojom parlamentnej kontroly, pokiaľ ide o ostatné inštitúcie a orgány EÚ.
Rozlišujeme tri kategórie parlamentných otázok:

  • Otázky na ústne zodpovedanie, ktoré sa predkladajú počas zasadnutí Parlamentu a sú zapísané v „rozprave dňa“ a po ktorých môže, ale nemusí nasledovať uznesenie (článok 128 rokovacieho poriadku)
  • Otázky v rámci „hodiny otázok“ položené počas plenárnych zasadnutí v čase vyhradenom na tento účel (článok 129 rokovacieho poriadku)
  • Otázky na písomné zodpovedanie formulované so žiadosťou o odpoveď v písomnej forme (článok 130 rokovacieho poriadku)