Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  Renewable generators facing unfair competition in the UK

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Molly Scott Cato (Verts/ALE), Keith Taylor (Verts/ALE), Jill Evans (Verts/ALE)

27-07-2015 P-011916/2015

  Information about the procedure relating to the sixth supplementary budget for 2014; retrospective levy of EUR 643 million net imposed on the Netherlands because of revision of GNI

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Esther de Lange (PPE)

24-07-2015 P-011892/2015

  The Southern Gas Corridor project, the role of Azerbaijan and the destabilising actions of Russia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Anna Elżbieta Fotyga (ECR)

24-07-2015 P-011874/2015

  The ESM and Greece

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gerolf Annemans (ENF)

23-07-2015 P-011838/2015

  Emergency humanitarian aid programme for Greece

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Patrick Le Hyaric (GUE/NGL)

23-07-2015 P-011824/2015

  Long-term 2°C consistent global climate goal for 2050 and associated cumulative emissions budgets

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Bas Eickhout (Verts/ALE)

23-07-2015 P-011823/2015

  Consequences of 'Grexit' for Greek citizens

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Eva Kaili (S&D)

22-07-2015 P-011807/2015

  ISDS clause and collective bargaining agreements

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Philippe Lamberts (Verts/ALE)

22-07-2015 P-011806/2015

  Combating fires and rehabilitation of fire-affected areas in Croatia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tonino Picula (S&D)

22-07-2015 P-011801/2015

  Violent protests against the Roma in Bulgaria

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Soraya Post (S&D)

21-07-2015 P-011768/2015

Parlamentné otázky

Parlamentné otázky sú otázky európskych poslancov adresované iným inštitúciám a orgánom Európskej únie. Sú priamym nástrojom parlamentnej kontroly, pokiaľ ide o ostatné inštitúcie a orgány EÚ.
Rozlišujeme tri kategórie parlamentných otázok:

  • Otázky na ústne zodpovedanie, ktoré sa predkladajú počas zasadnutí Parlamentu a sú zapísané v „rozprave dňa“ a po ktorých môže, ale nemusí nasledovať uznesenie (článok 128 rokovacieho poriadku)
  • Otázky v rámci „hodiny otázok“ položené počas plenárnych zasadnutí v čase vyhradenom na tento účel (článok 129 rokovacieho poriadku)
  • Otázky na písomné zodpovedanie formulované so žiadosťou o odpoveď v písomnej forme (článok 130 rokovacieho poriadku)