Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  Ban on LGBTI cultural activities in Turkey

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Daniele Viotti (S&D)

21-11-2017 P-007126/2017

  Measures by occupying authorities to reopen hotels in the walled city of Famagusta

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Demetris Papadakis (S&D)

21-11-2017 P-007125/2017

  Action against Siemens AG's intention to close its Hengelo plant

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Annie Schreijer-Pierik (PPE)

20-11-2017 P-007116/2017

  Application for EFSI assistance for the port of Praia da Vitória

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sofia Ribeiro (PPE)

20-11-2017 P-007115/2017

  Food waste

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Daciana Octavia Sârbu (S&D)

20-11-2017 P-007114/2017

  Inadequate implementation of the Regulation on standards for security features and biometrics in passports

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sophia in 't Veld (ALDE)

20-11-2017 P-007107/2017

Spracovanie údajov internetovými obchodmi na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

Otázka na písomné zodpovedanie
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

16-11-2017 P-007080/2017

  VP/HR - The forced disappearance of Pakistani human rights defender Mohammad Nawaz Atta

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Julie Ward (S&D)

16-11-2017 P-007079/2017

  Infringement of European law by Umbria's Regional Development Programme

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Laura Agea (EFDD), Isabella Adinolfi (EFDD), Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Dario Tamburrano (EFDD)

15-11-2017 P-007058/2017

  Extreme drought in the Iberian Peninsula

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nuno Melo (PPE)

15-11-2017 P-007043/2017

Kontakt

Parlamentné otázky

Parlamentné otázky sú otázky európskych poslancov adresované iným inštitúciám a orgánom Európskej únie. Sú priamym nástrojom parlamentnej kontroly, pokiaľ ide o ostatné inštitúcie a orgány EÚ.
Rozlišujeme tri kategórie parlamentných otázok:

  • Otázky na ústne zodpovedanie, ktoré sa predkladajú počas zasadnutí Parlamentu a sú zapísané v „rozprave dňa“ a po ktorých môže, ale nemusí nasledovať uznesenie (článok 128 rokovacieho poriadku)
  • Otázky v rámci „hodiny otázok“ položené počas plenárnych zasadnutí v čase vyhradenom na tento účel (článok 129 rokovacieho poriadku)
  • Otázky na písomné zodpovedanie formulované so žiadosťou o odpoveď v písomnej forme (článok 130 rokovacieho poriadku)