Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  Request for a Hungarian derogation from the VAT Directive regarding temporary workers and school cooperatives

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
István Ujhelyi (S&D)

24-02-2015 P-002825/2015

  EU aid to Zimbabwe

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gerolf Annemans (NI)

24-02-2015 P-002740/2015

  Possibility that Hungary may have breached the obligations imposed on the Member States by the Council in relation to Russia

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Benedek Jávor (Verts/ALE)

23-02-2015 P-002695/2015

  'Ghost ship' Blue Sky M

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ska Keller (Verts/ALE)

23-02-2015 P-002661/2015

  Removing barriers to freedom of establishment in the taxi sector

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Anna Maria Corazza Bildt (PPE)

20-02-2015 P-002643/2015

  Limitation of social housing construction by Commission Decision 2012/21/EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jutta Steinruck (S&D)

20-02-2015 P-002640/2015

  The gas transit agreement between Hungary and Russia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Csaba Molnár (S&D)

20-02-2015 P-002639/2015

  Use of colourings in 'arancia rossa' juice drinks

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Giovanni La Via (PPE)

20-02-2015 P-002638/2015

  Violence linked to sports events

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Simona Bonafè (S&D), Enrico Gasbarra (S&D)

20-02-2015 P-002637/2015

  The Moon

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ivan Jakovčić (ALDE), Jozo Radoš (ALDE)

19-02-2015 E-002609/2015

Parlamentné otázky

Parlamentné otázky sú otázky európskych poslancov adresované iným inštitúciám a orgánom Európskej únie. Sú priamym nástrojom parlamentnej kontroly, pokiaľ ide o ostatné inštitúcie a orgány EÚ.
Rozlišujeme tri kategórie parlamentných otázok:

  • Otázky na ústne zodpovedanie, ktoré sa predkladajú počas zasadnutí Parlamentu a sú zapísané v „rozprave dňa“ a po ktorých môže, ale nemusí nasledovať uznesenie (článok 128 rokovacieho poriadku)
  • Otázky v rámci „hodiny otázok“ položené počas plenárnych zasadnutí v čase vyhradenom na tento účel (článok 129 rokovacieho poriadku)
  • Otázky na písomné zodpovedanie formulované so žiadosťou o odpoveď v písomnej forme (článok 130 rokovacieho poriadku)