Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  Vehicle tax

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nuno Melo (PPE)

19-02-2018 P-001004/2018

  Oxfam scandal: reactions by the EU executive

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alessandra Mussolini (PPE)

16-02-2018 P-000968/2018

  Developing a single EU market for mortgages

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Brian Hayes (PPE)

14-02-2018 P-000941/2018

  VP / HR - Escalating acts of provocation by the Turkish State

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Konstantinos Papadakis (NI), Sotirios Zarianopoulos (NI)

14-02-2018 P-000939/2018

  Human gene editing perspective

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Frédérique Ries (ALDE)

14-02-2018 P-000932/2018

  EU condemnation of Turkish acts of provocation in the area around Imia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Notis Marias (ECR)

14-02-2018 P-000923/2018

  Determination of the exposure of the population to NO2 in the European Union

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jörg Meuthen (EFDD)

14-02-2018 P-000922/2018

  VP/HR - Continuing acts of provocation by Turkey in Cyprus and the Aegean

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kostas Chrysogonos (GUE/NGL)

13-02-2018 P-000910/2018

  Need for Turkey to end its futile acts of provocation in the Aegean Sea and Cyprus

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

13-02-2018 P-000900/2018

  Protection and conditions of unaccompanied migrant children

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Michaela Šojdrová (PPE)

13-02-2018 P-000899/2018

Kontakt

Parlamentné otázky

Parlamentné otázky sú otázky európskych poslancov adresované iným inštitúciám a orgánom Európskej únie. Sú priamym nástrojom parlamentnej kontroly, pokiaľ ide o ostatné inštitúcie a orgány EÚ.
Rozlišujeme tri kategórie parlamentných otázok:

  • Otázky na ústne zodpovedanie, ktoré sa predkladajú počas zasadnutí Parlamentu a sú zapísané v „rozprave dňa“ a po ktorých môže, ale nemusí nasledovať uznesenie (článok 128 rokovacieho poriadku)
  • Otázky v rámci „hodiny otázok“ položené počas plenárnych zasadnutí v čase vyhradenom na tento účel (článok 129 rokovacieho poriadku)
  • Otázky na písomné zodpovedanie formulované so žiadosťou o odpoveď v písomnej forme (článok 130 rokovacieho poriadku)