Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  Modification to the Fuel Quality Directive (ILUC)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Norbert Erdős (PPE)

26-01-2015 P-000998/2015

  Probable collusion between pharmaceutical companies on medicines to slow down macular degeneration

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Claude Rolin (PPE)

23-01-2015 P-000937/2015

  VAT exemption ceiling

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Daniel Hannan (ECR)

22-01-2015 P-000909/2015

  Minimum wage legislation in Germany - opinion of the Commission

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ildikó Gáll-Pelcz (PPE)

22-01-2015 P-000907/2015

  'Your first EURES Job' pilot project

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
José Manuel Fernandes (PPE)

22-01-2015 P-000864/2015

  VP/HR - Choosing one's partners in counter-terrorism cooperation

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Anna Elżbieta Fotyga (ECR)

22-01-2015 P-000862/2015

  Financing anti-Israeli NGOs

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Georg Mayer (NI)

22-01-2015 P-000861/2015

  Missing children hotline: 116000

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ádám Kósa (PPE)

22-01-2015 P-000860/2015

  EUR 315 billion investment plan

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Brian Hayes (PPE)

22-01-2015 P-000843/2015

  Visa reciprocity between the EU and the USA in the context of TTIP negotiations

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tonino Picula (S&D)

22-01-2015 P-000842/2015

Parlamentné otázky

Parlamentné otázky sú otázky európskych poslancov adresované iným inštitúciám a orgánom Európskej únie. Sú priamym nástrojom parlamentnej kontroly, pokiaľ ide o ostatné inštitúcie a orgány EÚ.
Rozlišujeme tri kategórie parlamentných otázok:

  • Otázky na ústne zodpovedanie, ktoré sa predkladajú počas zasadnutí Parlamentu a sú zapísané v „rozprave dňa“ a po ktorých môže, ale nemusí nasledovať uznesenie (článok 128 rokovacieho poriadku)
  • Otázky v rámci „hodiny otázok“ položené počas plenárnych zasadnutí v čase vyhradenom na tento účel (článok 129 rokovacieho poriadku)
  • Otázky na písomné zodpovedanie formulované so žiadosťou o odpoveď v písomnej forme (článok 130 rokovacieho poriadku)