Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  EU-Turkey relations: the refugee agreement and negotiations on exemption from visa requirements

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

26-07-2016 P-006081/2016

  Pre-accession aid for Turkey

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Hermann Winkler (PPE)

26-07-2016 P-006080/2016

  Strategy for gender equality and women's rights 2016-2020

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Maria Arena (S&D)

26-07-2016 P-006072/2016

  Inclusion of a youth impact clause

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sylvie Guillaume (S&D), Edouard Martin (S&D), Nathalie Griesbeck (ALDE)

25-07-2016 P-006057/2016

  Counterfeit electrical goods

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lucy Anderson (S&D)

25-07-2016 P-006051/2016

  Implementing Regulation (EU) No 2015/1998 laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards on aviation security

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Albert Deß (PPE)

25-07-2016 P-006042/2016

  Established practices

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marian Harkin (ALDE)

21-07-2016 P-006016/2016

  Environmental impact assessments for transport projects in the Czech Republic

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Michael Cramer (Verts/ALE)

20-07-2016 P-006000/2016

  Accession negotiations with Turkey

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Harald Vilimsky (ENF)

20-07-2016 P-005999/2016

  Directive 2004/48/EC and its implementation in Ireland

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gerard Batten (EFDD)

20-07-2016 P-005998/2016

Parlamentné otázky

Parlamentné otázky sú otázky európskych poslancov adresované iným inštitúciám a orgánom Európskej únie. Sú priamym nástrojom parlamentnej kontroly, pokiaľ ide o ostatné inštitúcie a orgány EÚ.
Rozlišujeme tri kategórie parlamentných otázok:

  • Otázky na ústne zodpovedanie, ktoré sa predkladajú počas zasadnutí Parlamentu a sú zapísané v „rozprave dňa“ a po ktorých môže, ale nemusí nasledovať uznesenie (článok 128 rokovacieho poriadku)
  • Otázky v rámci „hodiny otázok“ položené počas plenárnych zasadnutí v čase vyhradenom na tento účel (článok 129 rokovacieho poriadku)
  • Otázky na písomné zodpovedanie formulované so žiadosťou o odpoveď v písomnej forme (článok 130 rokovacieho poriadku)