Parlamentné otázky sú otázky európskych poslancov adresované iným inštitúciám a orgánom Európskej únie. Sú priamym nástrojom parlamentnej kontroly, pokiaľ ide o ostatné inštitúcie a orgány EÚ.
Rozlišujeme tri kategórie parlamentných otázok:

  • Otázky na ústne zodpovedanie, ktoré sa predkladajú počas zasadnutí Parlamentu a sú zapísané v „rozprave dňa“ a po ktorých môže, ale nemusí nasledovať uznesenie (článok 115 rokovacieho poriadku).
  • Otázky v rámci „hodiny otázok“ položené počas plenárnych zasadnutí v čase vyhradenom na tento účel (článok 116 rokovacieho poriadku).
  • Otázky na písomné zodpovedanie formulované so žiadosťou o odpoveď v písomnej forme (článok 117 rokovacieho poriadku).
 
/
 
 
 
Slovo (slová)

Môžete skracovať vpravo a/alebo vľavo použitím hviezdičky (*): píš*

 
 
Posledné otázky
 

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

Dokumenty :

  Discrimination against Belgian brewers

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Marc Tarabella (S&D)

Dátum :14-04-2014

Číslo :

P-004637/2014

Dokumenty :

  Invalidity of Directive 2006/24/EC on the retention of data

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Silvia-Adriana Ţicău (S&D)

Dátum :11-04-2014

Číslo :

P-004581/2014

Dokumenty :

  Tendering process for Ireland's national postcode system

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Martina Anderson (GUE/NGL)

Dátum :11-04-2014

Číslo :

P-004580/2014

Dokumenty :

  Export of radioactive waste and spent nuclear fuel

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Claus Larsen-Jensen (S&D)

Dátum :11-04-2014

Číslo :

P-004574/2014

Dokumenty :

  End of the DOLCETA project

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Zuzana Roithová (PPE)

Dátum :11-04-2014

Číslo :

P-004562/2014

Dokumenty :

  European Network on Religion and Belief

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Daniël van der Stoep (NI)

Dátum :10-04-2014

Číslo :

E-004509/2014

Dokumenty :

  Energy security: measures to reduce Europe's dependence on Russia

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Claude Turmes (Verts/ALE)

Dátum :10-04-2014

Číslo :

P-004477/2014

Dokumenty :

  Correos: State subsidies and tax exemptions - compatibility with rules on State aid, unfair competition and transfers to state-owned companies

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Ramon Tremosa i Balcells (ALDE)

Dátum :10-04-2014

Číslo :

P-004476/2014

Dokumenty :

  Security of gas supply

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)

Dátum :10-04-2014

Číslo :

P-004449/2014

Dokumenty :

  Budget for animal diseases

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Jan Mulder (ALDE)

Dátum :10-04-2014

Číslo :

P-004448/2014
Oznámenia