Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  Illegality of 'dual-quality foodstuffs'

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Daciana Octavia Sârbu (S&D)

14-09-2017 P-005729/2017

  Public debates on the White Paper on the Future of Europe

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Luke Ming Flanagan (GUE/NGL)

13-09-2017 P-005681/2017

  Disparities in the Spanish system of funding for autonomous regions

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D)

13-09-2017 P-005673/2017

  Financing of clinical trials on the use of methadone in cancer treatment

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pascal Arimont (PPE)

12-09-2017 P-005668/2017

  European investment in the Canary Islands in the area of waste water management

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Juan Fernando López Aguilar (S&D)

12-09-2017 P-005658/2017

  Commission report of 2015 on biofuels

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Norbert Erdős (PPE), György Hölvényi (PPE)

12-09-2017 P-005656/2017

  Abuse by financial institutions with regard to Directive (EU) 2015/849 and politically exposed persons

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marlene Mizzi (S&D)

12-09-2017 P-005655/2017

  Why will Volkswagen not pay compensation to customers in the EU?

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Maria Grapini (S&D)

11-09-2017 P-005643/2017

  VP/HR - The European Union's role in restraining Russia's aggression towards Ukraine

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dariusz Rosati (PPE)

11-09-2017 P-005634/2017

  Clause in the EIB Statute to prevent public funds from being disbursed for the construction of the TAP

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Laura Agea (EFDD), Dario Tamburrano (EFDD)

11-09-2017 P-005625/2017

Kontakt

Parlamentné otázky

Parlamentné otázky sú otázky európskych poslancov adresované iným inštitúciám a orgánom Európskej únie. Sú priamym nástrojom parlamentnej kontroly, pokiaľ ide o ostatné inštitúcie a orgány EÚ.
Rozlišujeme tri kategórie parlamentných otázok:

  • Otázky na ústne zodpovedanie, ktoré sa predkladajú počas zasadnutí Parlamentu a sú zapísané v „rozprave dňa“ a po ktorých môže, ale nemusí nasledovať uznesenie (článok 128 rokovacieho poriadku)
  • Otázky v rámci „hodiny otázok“ položené počas plenárnych zasadnutí v čase vyhradenom na tento účel (článok 129 rokovacieho poriadku)
  • Otázky na písomné zodpovedanie formulované so žiadosťou o odpoveď v písomnej forme (článok 130 rokovacieho poriadku)