Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  OLAF's tacit support of election disinformation

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tibor Szanyi (S&D)

19-01-2017 P-000278/2017

  Fresh NOx scandal involving trucks

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dennis de Jong (GUE/NGL)

19-01-2017 P-000277/2017

  List of recipients of funding under the EaSI programme

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kerstin Westphal (S&D)

18-01-2017 P-000242/2017

  Conditions in refugee camps in Greece

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Liliana Rodrigues (S&D)

18-01-2017 P-000231/2017

  Application of the free movement directive by the UK

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sophia in 't Veld (ALDE), Catherine Bearder (ALDE)

17-01-2017 P-000226/2017

  Possible breach of the provisions of the EU-Ecuador free trade agreement relating to intellectual property rights

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Emmanuel Maurel (S&D)

17-01-2017 P-000225/2017

  Suspension by the Court of Justice of the Commission's exemption decision on the OPAL gas pipeline of 28 October 2016

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jacek Saryusz-Wolski (PPE)

17-01-2017 P-000224/2017

  Caterpillar case and compliance with EU Quality Framework for Anticipation of Change and Restructuring

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Hugues Bayet (S&D)

17-01-2017 P-000215/2017

  Living conditions in the Moria refugee camp

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ilhan Kyuchyuk (ALDE)

16-01-2017 P-000199/2017

  Sale by Spain of armaments to Saudi Arabia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ernest Urtasun (Verts/ALE)

16-01-2017 P-000198/2017

Parlamentné otázky

Parlamentné otázky sú otázky európskych poslancov adresované iným inštitúciám a orgánom Európskej únie. Sú priamym nástrojom parlamentnej kontroly, pokiaľ ide o ostatné inštitúcie a orgány EÚ.
Rozlišujeme tri kategórie parlamentných otázok:

  • Otázky na ústne zodpovedanie, ktoré sa predkladajú počas zasadnutí Parlamentu a sú zapísané v „rozprave dňa“ a po ktorých môže, ale nemusí nasledovať uznesenie (článok 128 rokovacieho poriadku)
  • Otázky v rámci „hodiny otázok“ položené počas plenárnych zasadnutí v čase vyhradenom na tento účel (článok 129 rokovacieho poriadku)
  • Otázky na písomné zodpovedanie formulované so žiadosťou o odpoveď v písomnej forme (článok 130 rokovacieho poriadku)