Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  Assessment of participations by Chinese state-owned enterprises in the energy sector in connection with the interpretation and enforcement of the unbundling rules in the Third Energy Package

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kathleen Van Brempt (S&D)

21-09-2016 P-007014/2016

  Inadequate EU response to refugee crisis

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Stelios Kouloglou (GUE/NGL)

21-09-2016 P-006996/2016

  Provenance of funding for the acquisition by successful bidders of auctioned television licences in Greece

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Maria Spyraki (PPE)

20-09-2016 P-006990/2016

  VP/HR - Situation in Syria

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ivan Jakovčić (ALDE), Jozo Radoš (ALDE)

20-09-2016 P-006989/2016

  Management of available funds of the Greek National Organisation for the Provision of Health Services (EOPYY)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Eleftherios Synadinos (NI)

20-09-2016 P-006970/2016

  Solidarity Corps

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Mike Hookem (EFDD)

20-09-2016 P-006965/2016

  Overall evaluation report on SIS II and possible proposal for revision

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gérard Deprez (ALDE)

19-09-2016 P-006956/2016

  Gijón Este waste-water treatment plant - administrative follow-up

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ángela Vallina (GUE/NGL)

19-09-2016 P-006955/2016

  Former President of the Commission joining Goldman Sachs International

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
António Marinho e Pinto (ALDE)

19-09-2016 P-006954/2016

  VP/HR - Implications of the US-Russia ceasefire deal for Syria

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Neena Gill (S&D)

19-09-2016 P-006950/2016

Parlamentné otázky

Parlamentné otázky sú otázky európskych poslancov adresované iným inštitúciám a orgánom Európskej únie. Sú priamym nástrojom parlamentnej kontroly, pokiaľ ide o ostatné inštitúcie a orgány EÚ.
Rozlišujeme tri kategórie parlamentných otázok:

  • Otázky na ústne zodpovedanie, ktoré sa predkladajú počas zasadnutí Parlamentu a sú zapísané v „rozprave dňa“ a po ktorých môže, ale nemusí nasledovať uznesenie (článok 128 rokovacieho poriadku)
  • Otázky v rámci „hodiny otázok“ položené počas plenárnych zasadnutí v čase vyhradenom na tento účel (článok 129 rokovacieho poriadku)
  • Otázky na písomné zodpovedanie formulované so žiadosťou o odpoveď v písomnej forme (článok 130 rokovacieho poriadku)