Pondelok, 16. januára 2017 - Štvrtok, 19. januára 2017

Štrasburg

Pondelok, 16. januára 2017


Utorok, 17. januára 2017


Streda, 18. januára 2017


Štvrtok, 19. januára 2017

Vyhľadávanie

Prioritné informácie a dokumenty

Vyhľadávanie podľa dátumu

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Prijaté texty

O návrhoch uznesenia a správ, ktoré predkladajú poslanci a parlamentné výbory, sa v Európskom parlamente hlasuje počas plenárnej schôdze po uskutočnení rozpravy alebo bez nej. Po odhlasovaní sa konečné znenia textov tak, ako boli prijaté, zverejnia a podstúpia príslušným orgánom.