Vyhľadávanie

Streda, 30. novembra 2016 - Štvrtok, 1. decembra 2016

Brusel

Pondelok, 21. novembra 2016 - Štvrtok, 24. novembra 2016

Štrasburg

Pondelok, 24. októbra 2016 - Štvrtok, 27. októbra 2016

Štrasburg

Pondelok, 3. októbra 2016 - Štvrtok, 6. októbra 2016

Štrasburg

Pondelok, 12. septembra 2016 - Štvrtok, 15. septembra 2016

Štrasburg

Pondelok, 4. júla 2016 - Štvrtok, 7. júla 2016

Štrasburg

Prioritné informácie a dokumenty

Vyhľadávanie podľa dátumu

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Prijaté texty

O návrhoch uznesenia a správ, ktoré predkladajú poslanci a parlamentné výbory, sa v Európskom parlamente hlasuje počas plenárnej schôdze po uskutočnení rozpravy alebo bez nej. Po odhlasovaní sa konečné znenia textov tak, ako boli prijaté, zverejnia a podstúpia príslušným orgánom.