Priamy prenos

od 10. do 13. decembra 2018 / / Štrasburg

Pondelok, 10. decembra 2018 - Štvrtok, 13. decembra 2018

Štrasburg

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a Japonskom

09-11-2018 A8-0366/2018 2018/0091(NLE)
INTA

Pedro SILVA PEREIRA

Zoznam hlasovaní :   [***]

SPRÁVA o vykonávaní dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou

16-11-2018 A8-0369/2018 2017/2283(INI)
AFET

Michael GAHLER

Zoznam hlasovaní :  FINAL VERSION [init.]

Vyhľadávanie

Kontakt

Prioritné informácie a dokumenty

Zoznam pozmeňujúcich návrhov k správam

Správy

Správy prijímajú parlamentné výbory na návrh spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko menovaného gestorským výborom.
Návrhy uznesení, ktoré správy obsahujú, sa prerokujú počas plenárnej schôdze a v prípade ich prijatia budú uvedené v prijatých textoch.