Priamy prenos

od 16. do 19. decembra 2019 / / Štrasburg

Pondelok, 16. decembra 2019 - Štvrtok, 19. decembra 2019

Štrasburg

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

SPRÁVA o činnosti európskej ombudsmanky - výročná správa za rok 2018

18-11-2019 A9-0032/2019 2019/2134(INI)
PETI

Peter JAHR

SPRÁVA o rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Jordánskemu hášimovskému kráľovstvu

06-12-2019 A9-0045/2019 2019/0192(COD)
INTA

Luisa REGIMENTI

Zoznam hlasovaní :  FINAL VERSION [***I]

SPRÁVA o odporúčaní Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky

06-12-2019 A9-0046/2019 2019/0818(NLE)
ECON

Irene TINAGLI

Zoznam hlasovaní :  FINAL VERSION [appoint.]

Vyhľadávanie

Kontakt

Prioritné informácie a dokumenty

Zoznam pozmeňujúcich návrhov k správam

Správy

Správy prijímajú parlamentné výbory na návrh spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko menovaného gestorským výborom.
Návrhy uznesení, ktoré správy obsahujú, sa prerokujú počas plenárnej schôdze a v prípade ich prijatia budú uvedené v prijatých textoch.