Vyhľadávanie

Kontakt

Písomné vyhlásenia: koncept

Písomné vyhlásenie je text obsahujúci najviac 200 slov, ktorý súvisí výlučne s problematikou patriacou do kompetencie Európskej únie. Nie je však záväzný pre Parlament, to znamená, že ho nemožno považovať za akt Parlamentu, ktorý by predstavoval jeho pozíciu, ale predstavuje iba pozíciu jeho autorov a signatárov.

Písomné vyhlásenia: postup

V rámci celkovej revízie rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu, ktorá bola prijatá 13. decembra 2016, bol vypustený článok 136. Písomné vyhlásenia boli zrušené.