POROČILO o spremljanju uporabe prava EU v letu 2015

19-07-2017 A8-0265/2017 2017/2011(INI)
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Seznam glasovanj :   [init.]

POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1380/2013 o skupni ribiški politiki

14-09-2017 A8-0285/2017 2017/0190(COD)
PECH

Alain CADEC

Seznam glasovanj :  FINAL VERSION [***I]

DRUGO POROČILO o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, oddelek II – Evropski svet in Svet

05-10-2017 A8-0291/2017 2016/2153(DEC)
CONT

Bart STAES

Seznam glasovanj :   [discharge]

POROČILO o politikah na področju minimalnega dohodka kot sredstvu za boj proti revščini

06-10-2017 A8-0292/2017 2016/2270(INI)
EMPL

Laura AGEA

Seznam glasovanj :  FINAL VERSION [init.]

  • pdf_disabled

POROČILO o vidikih temeljnih pravic pri vključevanju Romov v EU: boj proti anticiganizmu

11-10-2017 A8-0294/2017 2017/2038(INI)
LIBE

Soraya POST

Seznam glasovanj :   [init.]

  • pdf_disabled

POROČILO o legitimnih ukrepih za zaščito žvižgačev, ki z razkrivanjem zaupnih informacij podjetij in javnih organov ravnajo v javnem interesu

11-10-2017 A8-0295/2017 2016/2224(INI)
JURI

Virginie ROZIÈRE

Seznam glasovanj :  FINAL VERSION [init.]

  REPORT on control of spending and monitoring of EU Youth Guarantee schemes’ cost-effectiveness

11-10-2017 A8-0296/2017 2016/2242(INI)
CONT

Derek VAUGHAN

Seznam glasovanj :   [init.]

  • pdf_disabled

POROČILO o uporabi Direktive 2004/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode (v nadaljevanju: direktiva o okoljski odgovornosti)

11-10-2017 A8-0297/2017 2016/2251(INI)
JURI

Laura FERRARA

Seznam glasovanj :   [init.]

  • pdf_disabled

POROČILO o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti za financiranje Evropskega sklada za trajnostni razvoj

11-10-2017 A8-0298/2017 2017/2134(BUD)
BUDG

Jens GEIER

Seznam glasovanj :  FINAL VERSION [budget]

  • pdf_disabled

POROČILO o stališču Sveta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018

11-10-2017 A8-0299/2017 2017/2044(BUD)
BUDG

Siegfried MUREŞAN , Richard ASHWORTH

Seznam glasovanj :   [budget]

  • pdf_disabled

POROČILO o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 5/2017 za proračunsko leto 2017, da se zagotovi financiranje za Evropski sklad za trajnostni razvoj (EFSD) in povečanje rezerve za nujno pomoč po pregledu uredbe o večletnem finančnem okviru

12-10-2017 A8-0301/2017 2017/2135(BUD)
BUDG

Jens GEIER

Seznam glasovanj :   [budget]

  • pdf_disabled

PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani, v imenu Unije

16-10-2017 A8-0303/2017 2006/0048(NLE)
TRAN

Dominique RIQUET

Seznam glasovanj :   [***]

  • pdf_disabled

POROČILO o predlogu sklepa Sveta o spremembi Sklepa Sveta št. 189/2014/EU o dovoljenju Franciji, da uporabi znižano stopnjo nekaterih posrednih davkov na „tradicionalni“ rum, proizveden na Guadeloupu, v Francoski Gvajani, na Martiniku in Reunionu, ter o razveljavitvi Odločbe 2007/659/ES

16-10-2017 A8-0304/2017 2017/0127(CNS)
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Seznam glasovanj :   [*]